Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
11

Petru își îndreptățește purtarea

111Și apostolii și frații care erau prin Iudeea au auzit că și Neamurile au primit Cuvântul lui Dumnezeu. 2Și când s‐a suit Petru la Ierusalim, cei din tăierea împrejur se întrebau între ei împotriva

11.2
Cap. 10.45.
Gal. 2.12
lui, 3zicând: Ai
11.3
Cap. 10.28.

intrat la bărbați care n‐au tăierea împrejur și
11.3
Gal. 2.12
ai mâncat cu ei. 4Dar Petru a început și le‐a înșiruit toate pe
11.4
Lc. 1.3
rând zicând: 5Eu
11.5
Cap. 10.9, etc.

mă rugam în cetatea Iope și am văzut o vedenie într‐o răpire sufletească: un vas pogorându‐se ca o pânză mare, lăsată jos din cer de patru capete și a venit până la mine; 6în care, când m‐am uitat țintă, deosebeam cu mintea și vedeam cele cu patru picioare ale pământului și fiare și târâtoare și păsările cerului. 7Și am auzit și un glas zicându‐mi: Scoală‐te, Petre, înjunghie și mănâncă. 8Dar am zis: Cu niciun chip, Doamne, pentru că n‐a intrat niciodată în gura mea ceva spurcat sau necurat. 9Dar un glas a răspuns a doua oară din cer: Ce a curățit Dumnezeu, nu spurca tu. 10Și aceasta s‐a făcut până de trei ori și toate au fost trase iarăși sus în cer. 11Și iată, deodată trei bărbați s‐au înfățișat la casa în care eram noi, fiind trimiși de la Cesarea la mine. 12Și Duhul mi‐a
11.12
In. 16.1315.7
zis să mă duc cu ei neîndoindu‐mă de nimic. Și acești
11.12
Cap. 10.23.

șase frați au venit și ei cu mine și am intrat în casa bărbatului. 13Și
11.13
Cap. 10.30.

ne‐a spus cum a văzut pe înger stând în casa sa și zicând: Trimite la Iope și adu pe Simon care se numește și Petru, 14care îți va vorbi cuvinte prin care vei fi mântuit tu și toată casa ta. 15Și când am început eu să vorbesc, Duhul Sfânt a căzut peste ei ca
11.15
Cap. 2.4.

și peste noi la început. 16Și mi‐am adus aminte de Cuvântul Domnului, cum zicea: Ioan
11.16
Mat. 3.11In. 1.26,3319.4
a botezat cu apă dar voi
11.16
Is. 44.3Ioel 2.28
3.18
veți fi botezați cu Duhul Sfânt. 17Dacă deci
11.17
Cap. 15.8, 9.

Dumnezeu le‐a dat același dar ca și nouă, care am crezut în Domnul Isus Hristos, cine
11.17
Cap. 10.47.

eram eu ca să pot opri pe Dumnezeu? 18Și când au auzit acestea, s‐au liniștit și au slăvit pe Dumnezeu zicând: Așadar
11.18
Rom. 10.12,13
15.9,16
și Neamurilor a dat Dumnezeu pocăință spre viață.

Barnaba și Saul la Antiohia

19Deci cei

11.19
Cap. 8.1.

împrăștiați din pricina necazului făcut în privința lui Ștefan au străbătut până la Fenicia și Cipru și Antiohia, nevorbind nimănui cuvântul decât numai iudeilor. 20Și unii dintre ei erau bărbați din Cipru și din Cirene, care când au venit în Antiohia, vorbeau și către greci
11.20
Cap. 6.1;
9.29
, binevestind pe Domnul Isus. 21Și mâna
11.21
Lc. 1.66
Domnului era cu ei și un mare număr au crezut și s‐au
11.21
Cap. 9.35.

întors la Domnul. 22Și s‐a auzit vorba despre ei la urechile bisericii care este în Ierusalim și au trimis pe Barnaba
11.22
Cap. 9.27.

până la Antiohia, 23care când a venit și a văzut harul lui Dumnezeu, s‐a bucurat și îndemna
11.23
Cap. 13.43;
14.22
pe toți să stăruiască cu hotărâre de inimă în Domnul. 24Pentru că el era un bărbat bun și plin
11.24
Cap. 6.5.

de Duhul Sfânt și de credință. Și
11.24
Vers. 21. Cap. 5.14.

destulă gloată a fost adăugată la Domnul. 25Și a ieșit la Tars
11.25
Cap. 9.30.

ca să caute pe Saul. 26Și după ce l‐a găsit, l‐a adus la Antiohia. Și a fost așa: un an întreg ei s‐au adunat împreună cu biserica și au învățat gloată destulă și ucenicii au fost numiți creștini pentru întâia oară în Antiohia.

O foamete prorocită de Agab

27Și în acele zile s‐au pogorât niște proroci

11.27
Cap. 2.17;
13.1
15.32
21.91 Cor. 12.28Ef. 4.11
de la Ierusalim la Antiohia. 28Și unul dintre ei cu numele Agab
11.28
Cap. 21.10.

s‐a sculat și a însemnat prin Duhul că are să fie o foamete mare peste tot pământul locuit, care s‐a și făcut sub Claudiu. 29Și ucenicii, fiecare după cum se înlesnea, au hotărât să trimită un ajutor
11.29
Rom. 15.261 Cor. 16.12 Cor. 9.1
fraților care locuiesc în Iudeea, 30ceea ce
11.30
Cap. 12.25.

au și făcut, trimițându‐l bătrânilor prin mâna lui Barnaba și Saul.