Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
16

Timotei. Vedenia lui Pavel

161Și a ajuns și la Derbe

16.1
Cap. 14.6.

și Listra. Și iată acolo era un ucenic cu numele
16.1
Cap. 19.22.
Rom. 16.211 Cor. 4.17Fil. 2.191 Tes. 3.21 Tim. 1.22 Tim. 1.2
Timotei, fiu
16.1
2 Tim. 1.5
al unei femei iudeice credincioase, dar al unui tată grec. 2El avea bună mărturie de la frații
16.2
Cap. 6.3.

care erau în Listra și Iconia. 3Pe el îl voia Pavel ca să iasă cu el și l‐a luat
16.3
1 Cor. 9.20Gal. 2.3Gal. 5.2
și l‐a tăiat împrejur din pricina iudeilor care erau în acele locuri; căci știau toți că tatăl lui era grec. 4Și când treceau prin cetăți, le dădeau să păzească hotărârile
16.4
Cap. 15.28, 29.

judecate de apostolii și prezbiterii care erau în Ierusalim. 5Deci bisericile
16.5
Cap. 15.41.

erau întărite în credință și sporeau la număr în fiecare zi. 6Și au trecut prin ținutul Frigiei și Galatiei, fiind opriți de Duhul Sfânt să vorbească cuvântul în Asia. 7Și când au venit spre Misia, încercau să meargă în Bitinia și Duhul lui Isus nu le‐a îngăduit. 8Deci trecând pe lângă Misia, s‐au
16.8
2 Cor. 2.122 Tim. 4.13
pogorât la Troa. 9Și noaptea i s‐a arătat lui Pavel o vedenie: un bărbat
16.9
Cap. 10.30.

din
16.9
2 Cor. 2.13
Macedonia sta și‐l ruga și zicea: Treci în Macedonia și ajută‐ne. 10Și când a văzut vedenia, îndată am căutat să ieșim în Macedonia, judecând că Dumnezeu ne‐a chemat să le vestim evanghelia.

Pavel la Filipi. Lidia

11Deci plecând pe apă din Troa, am mers drept la Samotracia și a doua zi la Neapoli 12și de acolo la Filipi

16.12
Fil. 1.1
, care este o cetate a Macedoniei, cea dintâi din ținut, o colonie romană; și am zăbovit în această cetate câteva zile. 13Și în ziua Sabatului am ieșit afară din poartă la un râu, unde socoteam că este un loc de rugăciune; și am șezut jos și vorbeam femeilor care erau adunate. 14Și o femeie cu numele Lidia, vânzătoare de purpură din orașul Tiatira, temătoare de Dumnezeu, asculta; a cărei inimă a
16.14
Lc. 24.45
deschis‐o Domnul ca să ia aminte la cele vorbite de Pavel. 15Și după ce a fost botezată ea și casa ei, ne‐a rugat zicând: Dacă ați judecat că sunt credincioasă Domnului, intrați în casa mea și rămâneți acolo. Și ne‐a
16.15
Gen. 19.3
33.11Jud. 19.21Lc. 24.29
13.2
silit.

O slujnică ghicitoare. Temnicerul din Filipi

16Și a fost așa: pe când ne duceam noi la locul de rugăciune, ne‐a ieșit înainte o slujnică

16.16
1 Sam. 28.7
, având un duh al lui Piton, care aducea mult câștig
16.16
Cap. 19.24.

domnilor ei prin ghicire. 17Ea urmând după Pavel și noi, striga zicând: Acești oameni sunt robi ai Dumnezeului Celui Preaînalt, care vă vestesc calea mântuirii. 18Și aceasta o făcea multe zile. Dar Pavel, foarte necăjit,
16.18
Mc. 1.25,34
s‐a întors și a zis duhului: Îți poruncesc în numele lui Isus Hristos să ieși afară din ea. Și
16.18
Mc. 16.17
a ieșit afară în ceasul acela. 19Și când au văzut
16.19
Cap. 19.25, 26.

domnii ei că s‐a dus nădejdea câștigului lor, au apucat
16.19
2 Cor. 6.5
pe Pavel și Sila și i‐au târât
16.19
Mat. 10.18
în târg înaintea mai marilor. 20Și după ce i‐au adus la căpetenii, au zis: Acești oameni, care sunt iudei, turbură
16.20
1 Reg. 18.17
cetatea noastră 21și vestesc datine pe care nu ne este îngăduit să le primim nici să le facem, noi fiind romani. 22Și gloata s‐a ridicat împreună împotriva lor și căpeteniile le‐au sfâșiat veșmintele și au
16.22
2 Cor. 6.5
11.23,251 Tes. 2.2
poruncit să‐i bată cu nuiele. 23Și după ce le‐au dat multe lovituri, i‐au aruncat în temniță poruncind păzitorului închisorii să‐i păzească bine. 24Acesta primind o astfel de poruncă, i‐a aruncat în temnița dinăuntru și le‐a înțepenit picioarele în butuci. 25Iar pe la miezul nopții Pavel și Sila se rugau și cântau laudă lui Dumnezeu și cei legați îi ascultau cu luare aminte. 26Și deodată
16.26
Cap. 4.31.

s‐a făcut un cutremur mare de pământ încât s‐au zguduit temeliile închisorii; și îndată toate ușile s‐au deschis și legăturile tuturor s‐au
16.26
Cap. 5.19;
12.7,10
desfăcut. 27Iar păzitorul închisorii s‐a deșteptat din somn și văzând deschise ușile temniței, și‐a tras sabia și era să‐și răpună viața, socotind că cei legați au fugit afară. 28Dar Pavel a strigat cu glas mare zicând: Nu‐ți face niciun rău, căci toți suntem aici. 29Și a cerut lumini și s‐a repezit înăuntru și tremurând de frică a căzut înaintea lui Pavel și Sila 30și i‐a dus afară și a zis: Domnilor
16.30
Lc. 3.109.6
, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? 31Iar ei au zis: Crede
16.31
In. 3.16,36
6.471 In. 5.10
în Domnul Isus Hristos și vei fi mântuit tu și casa ta. 32Și i‐au vorbit Cuvântul Domnului cu toți care erau în casa lui. 33Și el i‐a luat la sine în acel ceas al nopții și le‐a spălat rănile și îndată a fost botezat el și toți ai săi. 34Și i‐a suit la casa sa și a
16.34
Lc. 5.29
19.6
pus masa și s‐a veselit cu toată casa lui, fiindcă crezuse în Dumnezeu.

Pavel și Sila slobozi

35Iar când s‐a făcut ziuă, căpeteniile au trimis pe cei ce purtau nuielele zicând: Dă drumul la oamenii aceia. 36Și păzitorul închisorii a spus lui Pavel cuvintele acestea zicând: Căpeteniile au trimis ca să vi se dea drumul; acum dar ieșiți afară și mergeți în pace. 37Dar Pavel a zis către ei: După ce ne‐au bătut în fața lumii, neosândiți, pe noi, oameni care

16.37
Cap. 22.25.

suntem romani, ne‐au aruncat în temniță; și acum ne scot afară pe ascuns? Nu așa, ci să vină ei înșiși să ne scoată afară, 38Și cei ce purtau nuielele au adus la cunoștința căpeteniilor aceste vorbe; iar ei s‐au temut când au auzit că sunt romani. 39Și au venit și i‐au îmbunat și i‐au dus afară și‐i rugau
16.39
Mat. 8.34
să plece din cetate. 40Și ei au ieșit din temniță și au
16.40
Vers. 14.

intrat în casa Lidiei; și când au văzut pe frați, i‐au mângâiat și au ieșit.