Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
18

Pavel la Corint

181După acestea a plecat din Atena și a venit la Corint. 2Și a aflat pe un iudeu cu numele Acuila

18.2
Rom. 16.31 Cor. 16.192 Tim. 4.19
, de neam din Pont, venit de curând din Italia cu Priscila, nevasta lui, căci Claudiu poruncise ca toți iudeii să plece din Roma. Și el a venit la ei. 3Și fiindcă era de aceeași meserie, a rămas la ei și
18.3
Cap. 20.34.
1 Cor. 4.121 Tes. 2.92 Tes. 3.8
lucrau; căci erau de meserie făcători de corturi. 4Și
18.4
Cap. 17.2.

sta de vorbă în sinagogă în fiecare Sabat și căuta să înduplece pe iudei și pe greci. 5Și când au venit
18.5
Cap. 17.14, 15.

din Macedonia Sila și Timotei, Pavel era
18.5
Iov 32.18
cu totul dedat cuvântului, aducând dovezi iudeilor că Isus este Hristosul. 6Și când ei s‐au împotrivit
18.6
Cap. 13.45.
1 Pet. 4.4
și huleau, el și‐a scuturat
18.6
Neem. 5.13Mat. 10.14
hainele și a zis către ei: Sângele
18.6
Lev. 20.9,11,122 Sam. 1.16Ezec. 18.13
33.4
vostru fie peste capul vostru; eu
18.6
Ezec. 3.18,19
33.9
sunt curat; de aici
18.6
Cap. 13.46;
28.28
înainte mă voi duce la Neamuri. 7Și a trecut de acolo și a venit în casa unuia cu numele Titu Iust, cinstitor de Dumnezeu, a cărei casă era lipită cu sinagoga. 8Și Crisp
18.8
1 Cor. 1.14
, mai marele sinagogei, a crezut pe Domnul cu toată casa lui; și mulți dintre corinteni, auzind, au crezut și au fost botezați, 9Și Domnul
18.9
Cap. 23.11.

a zis noaptea într‐o vedenie lui Pavel: Nu te teme, ci vorbește și nu tăcea, 10pentru că
18.10
Ier. 1.18,19Mat. 28.20
eu sunt cu tine și nimeni nu va pune mâna pe tine ca să‐ți facă rău, fiindcă am mult popor în această cetate. 11Și a șezut acolo un an și șase luni, învățând între ei Cuvântul lui Dumnezeu.

Răscoala iudeilor

12Dar pe când Galion era proconsul al Ahaiei, iudeii au pășit într‐un gând împotriva lui Pavel și l‐au dus la scaunul de judecată, 13zicând: Acesta înduplecă prin cuvinte amăgitoare pe oameni, ca să se închine lui Dumnezeu împotriva legii. 14Și pe când Pavel era să deschidă gura, Galion a zis către iudei: Dacă

18.14
Cap. 23.29;
25.11,19
ar fi vreo nedreptățire sau vreo faptă rea, iudeilor, după cuvânt v‐aș îngădui. 15Dar fiindcă sunt neînțelegeri despre un cuvânt și niște nume și despre legea voastră, vedeți voi înșivă; eu nu voiesc să fiu judecător al acestora. 16Și i‐a gonit de la scaunul de judecată. 17Și au pus mâna toți pe Sosten
18.17
1 Cor. 1.1
, mai marele sinagogei, și‐l băteau înaintea scaunului de judecată. Și lui Galion nu‐i păsa nimic de acestea.

Pavel în Ierusalim și Antiohia

18Iar Pavel, mai rămânând acolo încă destule zile, și‐a luat rămas bun de la frați și s‐a dus pe apă în Siria și cu el Priscila și Acuila, după ce și‐a tuns

18.18
Num. 6.18
capul în Chencrea
18.18
Rom. 16.1
, căci avea o juruință. 19Și au ajuns la Efes și pe ei i‐a lăsat acolo, iar el a intrat în sinagogă și a vorbit cu iudeii. 20Și când l‐au rugat ca să rămână mai multă vreme, el nu s‐a învoit, 21ci și‐a luat rămas bun de la ei, zicând: (Trebuie
18.21
Cap. 19.21;
20.16
numaidecât ca sărbătoarea următoare s‐o fac în Ierusalim.) Dar
18.21
1 Cor. 4.19Evr. 6.3Iac. 4.15
mă voi întoarce la voi, de va vrea Dumnezeu. Și a plecat pe apă de la Efes. 22Și după ce s‐a dat jos la Cesarea, s‐a suit și a urat bisericii și s‐a pogorât la Antiohia.

A treia călătorie. Apolo

23Și după ce a stat câtăva vreme acolo, a ieșit și a trecut prin Galatia

18.23
Gal. 1.2
4.14
și Frigia, întărind
18.23
Cap. 14.22;
15.32,41
pe toți ucenicii. 24Iar un
18.24
1 Cor. 1.12
3.5,6
4.6Tit 3.13
iudeu cu numele Apolo, de neam din Alexandria, bărbat învățat, a venit la Efes și era tare în scripturi. 25Acesta fusese învățat prin viu graiu în calea Domnului; și fierbând
18.25
Rom. 12.11
cu duhul, vorbea și‐i învăța cu de‐amănuntul cele despre Isus, deși cunoștea
18.25
Cap. 19.3.

numai botezul lui Ioan. 26Și el a început a vorbi cu îndrăzneală în sinagogă. Și când l‐au auzit Priscila și Acuila, l‐au luat la ei și l‐au învățat mai cu de‐amănuntul calea lui Dumnezeu. 27Și când și‐a pus în gând să treacă în Ahaia, frații l‐au îmbărbătat și au scris către ucenici ca să‐l primească. Și când a venit, a
18.27
1 Cor. 3.6
ajutat mult prin har celor care crezuseră. 28Căci înfunda cu putere pe iudei înaintea lumii, arătând
18.28
Cap. 9.22;
17.3
prin scripturi că Isus este Hristosul.