Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
28

Trei luni în insula Malta

281Și după ce am fost scăpați, atunci am cunoscut că ostrovul

28.1
Cap. 27.26.

se numește Malta. 2Și barbarii
28.2
Rom. 1.141 Cor. 14.11Col. 3.11
ne arătau nu puțină bunăvoință; căci au aprins un foc și ne‐au luat pe toți la ei din pricina ploii ce era și din pricina frigului. 3Și când a strâns Pavel o grămadă de uscături și le‐a pus pe foc, o năpârcă a ieșit de căldură și l‐a apucat de mână. 4Și barbarii, când au văzut jivina atârnată de mâna lui, ziceau unii către alții: Negreșit, omul acesta este un ucigaș, pe care, deși a scăpat din mare, Dreptatea nu l‐a lăsat să trăiască. 5Deci el a scuturat jivina în foc și n‐a suferit niciun rău. 6Și ei se așteptau că el are să se umfle sau să cadă deodată mort. Dar după ce au așteptat mult și au văzut că nu i se întâmplă niciun
28.6
Mc. 16.18Lc. 10.19
rău, s‐au schimbat și ziceau
28.6
Cap. 14.11.

că el este un dumnezeu.

Vindecarea tatălui lui Publius

7Și împrejurul acelui loc erau țarine care erau ale fruntașului ostrovului cu numele Publius, care ne‐a primit și ne‐a ospătat prietenește trei zile. 8Și a fost așa: tatăl lui Publius zăcea apucat de friguri și urdinare. Pavel a intrat la el și s‐a rugat

28.8
Iac. 5.14,15
și punând
28.8
Mc. 6.5
7.32
16.18Lc. 4.401 Cor. 12.9,28
mâinile peste el, l‐a vindecat. 9Și când s‐a făcut aceasta, veneau la el și ceilalți din ostrov care erau bolnavi și erau tămăduiți. 10Aceștia ne‐au și cinstit
28.10
Mat. 15.61 Tim. 5.17
cu multe cinstiri și când am plecat au pus pe corabie cele pentru trebuințele noastre.

Sosirea la Roma

11Și după trei luni am plecat într‐o corabie din Alexandria cu semnul Cei Doi Gemeni, care iernase în ostrov. 12Și ajungând la Siracusa, am zăbovit acolo trei zile. 13De‐acolo am ocolit și am sosit la Regio; și după o zi s‐a stârnit un vânt de miazăzi, a doua zi am venit la Puzole, 14unde am găsit pe frați și am fost îndemnați să zăbovim la ei șapte zile; și astfel am venit la Roma. 15Și frații de acolo, când au auzit cele despre noi, au venit spre întâmpinarea noastră până la Forul lui Apiu și la Trei Cârciumi, pe care, când i‐a văzut Pavel, a mulțumit lui Dumnezeu și a prins curaj. 16Iar când am intrat în Roma, sutașul a dat căpeteniei gărzii pretoriului pe cei legați iar lui

28.16
Cap. 24.25;
27.3
Pavel i‐a dat voie să rămână singur cu ostașul care‐l păzea.

Pavel propovăduiește la Roma

17Și a fost așa: după trei zile el a chemat împreună la sine pe cei ce erau fruntași ai iudeilor; și când au venit ei împreună, el le‐a zis: Eu, bărbați frați, deși n‐am făcut

28.17
Cap. 24.12, 13;
25.8
nimic împotriva poporului sau datinelor părintești, totuși am
28.17
Cap. 21.33.

fost dat legat în Ierusalim în mâinile romanilor, 18care când m‐au cercetat
28.18
Cap. 22.24;
24.10
25.8
26.31
, voiau să‐mi dea drumul pentru că nu era nicio vină de moarte în mine. 19Dar când iudeii au vorbit împotrivă, am
28.19
Cap. 25.11.

fost nevoit să cer să fiu judecat de Cesarul; nu că aș avea ceva ca să învinuiesc neamul meu. 20Deci pentru această pricină
28.20
Cap. 26.6, 7.

v‐am chemat ca să vă văd și să vă vorbesc; căci pentru nădejdea lui Israel sunt împresurat cu acest
28.20
Cap. 26.29.
Ef. 3.1
4.1
6.202 Tim. 1.16
2.9Flm. 10,13
lanț. 21Iar ei i‐au zis: Noi nici n‐am primit din Iudeea scrisori despre tine, nici n‐a venit vreunul dintre frați și a dat de știre sau a vorbit ceva rău de tine. 22Dar socotim vrednic să auzim de la tine cele ce gândești; căci despre secta aceasta ne este cunoscut, că pretutindeni se vorbește
28.22
Lc. 2.341 Pet. 2.12
4.14
împotriva ei. 23Și hotărându‐i o zi, au venit mai mulți la el în casa de poposire, cărora le‐a istorisit
28.23
Lc. 24.2719.8
adevărul, mărturisind Împărăția lui Dumnezeu și încredințându‐i de dimineață până seara despre Isus, atât din
28.23
Cap. 26.6, 22.

legea lui Moise, cât și din proroci. 24Și unii
28.24
Cap. 14.4;
17.4
19.9
erau încredințați de cele spuse, iar alții nu credeau. 25Și neînvoindu‐se între ei, au plecat, după ce Pavel a zis o vorbă: Bine a vorbit Duhul Sfânt prin Isaia prorocul către părinții voștri 26zicând: Du‐te
28.26
Is. 6.9Ier. 5.21Ezec. 12.2Mat. 13.14,15Mc. 4.12Lc. 8.10In. 12.40Rom. 11.8
la poporul acesta și zi: Cu auzul veți auzi și nu veți înțelege și văzând veți vedea și nu veți cunoaște. 27Căci inima acestui popor s‐a îngroșat și au auzit greu cu urechile și și‐au închis ochii ca nu cumva să vadă cu ochii și să audă cu urechile și să înțeleagă cu inima și să se întoarcă și să‐i vindec. 28Deci să vă fie cunoscut că această mântuire a lui Dumnezeu a fost trimisă Neamurilor
28.28
Mat. 21.41,4318.6
22.21
26.17,18Rom. 11.11
și ei vor auzi. 29Și după ce a zis aceste cuvinte, iudeii au plecat având mare neînțelegere între ei.

Pavel stă și propovăduiește doi ani la Roma

30Și Pavel a rămas doi ani întregi într‐o casă închiriată de el însuși și primea pe toți care veneau la el, 31propovăduind

28.31
Cap. 4.31.
Ef. 6.19
Împărăția lui Dumnezeu și învățându‐i cele despre Domnul Isus Hristos, cu toată îndrăzneala și fără piedică.