Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
6

Cei șapte diaconi

61Și în aceste zile când s‐au

6.1
Cap. 2.41;
4.4
5.14
înmulțit ucenicii, s‐a făcut o cârtire din partea eleniștilor
6.1
Cap. 9.29;
11.20
împotriva evreilor pentru că văduvele lor erau trecute cu vederea în slujba
6.1
Cap. 4.35.

de ajutorare din fiecare zi. 2Și cei doisprezece au chemat la ei mulțimea ucenicilor și au zis: Nu
6.2
Ex. 18.17
este plăcut ca noi să părăsim Cuvântul lui Dumnezeu și să slujim la mese. 3Căutați
6.3
Deut. 1.1316.21 Tim. 3.7
dar, fraților, dintre voi șapte bărbați cu mărturie, plini de Duhul și de înțelepciune, pe care îi vom pune la această îndatorire. 4Și noi vom
6.4
Cap. 2.42.

stărui în rugăciune și în slujirea Cuvântului. 5Și cuvântul a plăcut înaintea întregei mulțimi și au ales pe Ștefan, bărbat
6.5
Cap. 11.24.

plin de credință și de Duhul Sfânt, și pe Filip
6.5
Cap. 8.5, 26;
21.8
și pe Prohor și pe Nicanor și pe Timon și pe Parmena și pe Nicolae
6.5
Ap. 2.6,15
, un prozelit din Antiohia, 6pe care
6.6
Cap. 1.24.

i‐au pus înaintea apostolilor și după ce s‐au rugat, și‐au
6.6
Cap. 8.17;
9.17
13.31 Tim. 4.14
5.222 Tim. 1.6
pus mâinile peste ei.

Ștefan învinuit de hulă

7Și cuvântul

6.7
Cap. 12.24;
19.20Col. 1.6
lui Dumnezeu sporea și numărul ucenicilor se înmulțea foarte mult în Ierusalim și o mulțime mare de
6.7
In. 12.42
preoți erau ascultători de credință. 8Iar Ștefan, plin de har și putere, făcea minuni și semne mari în popor. 9Și unii din sinagoga zisă a Izbăviților și a Cirinenilor și a Alexandrinilor și a celor din Cilicia și Asia s‐au sculat și se întrebau împreună cu Ștefan. 10Și
6.10
Lc. 21.15Ex. 4.12Is. 54.17
nu erau în stare să se împotrivească înțelepciunii și Duhului cu care vorbea. 11Atunci
6.11
1 Reg. 21.10,13Mat. 26.59,60
au pus înadins bărbați care ziceau: Noi l‐am auzit vorbind vorbe de hulă împotriva lui Moise și împotriva lui Dumnezeu. 12Și au întărâtat poporul și pe bătrâni și pe cărturari și au venit fără veste și l‐au târât cu sila și l‐au dus la sinedriu. 13Și au pus martori mincinoși zicând: Omul acesta nu încetează de a vorbi vorbe împotriva locului sfânt și a legii. 14Căci
6.14
Cap. 25.8.

l‐am auzit zicând că acest Isus din Nazaret va dărâma
6.14
Dan. 9.26
locul acesta și va schimba datinile pe care ni le‐a încredințat Moise. 15Și uitându‐se țintă la el, toți cei ce ședeau în sinedriu, au văzut fața lui ca o față de înger.