Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
1

Judecățile lui Dumnezeu asupra popoarelor de jur împrejur

11Cuvintele lui Amos, care

1.1
Cap. 7.14.
era dintre păstorii din Tecoa
1.1
2 Sam. 14.22 Cron. 20.20
, pe care le‐a văzut despre Israel în zilele
1.1
Osea 1.1
lui Ozia, împăratul lui Iuda, și în zilele lui Ieroboam
1.1
Cap. 7.10.
, fiul lui Ioas împăratul lui Israel, doi ani mai înainte de cutremurul
1.1
Zah. 14.5
de pământ. 2Și a zis: Domnul va răcni
1.2
Ier. 25.30Ioel 3.16
din Sion și va face să se audă glasul său din Ierusalim; și pășunile păstorilor vor jeli și vârful Carmelului
1.2
1 Sam. 25.2Is. 33.9
se va vesteji. 3Așa zice Domnul: Pentru trei fărădelegi ale Damascului
1.3
Is. 8.4
17.1Ier. 49.23Zah. 9.1
și pentru patru nu voi întoarce pedeapsa lui; fiindcă au treierat
1.3
2 Reg. 10.33
13.7
Galaadul cu treierătoare de fier. 4Și
1.4
Ier. 17.27
49.27
voi trimite un foc în casa lui Hazael și va mistui palatele lui Ben‐Hadad. 5Și voi frânge zăvorul Damascului
1.5
Ier. 51.30Plâng. 2.9
și voi stârpi locuitorul din valea Aven și pe cel ce ține toiagul de domnie din casa Edenului. Și poporul Siriei
1.5
2 Reg. 16.9
va fi dus în robie
1.5
Cap. 9.7.
la Chir, zice Domnul. 6Așa zice Domnul: Pentru trei fărădelegi ale Gazei
1.6
2 Cron. 28.18Is. 14.29Ier. 47.4,5Țef. 2.4
și pentru patru, nu voi întoarce pedeapsa ei; fiindcă au dus robi o robie întreagă, dându‐i Edomului
1.6
Vers. 9.
. 7Și
1.7
Ier. 47.1
voi trimite un foc pe zidul Gazei și‐i va mistui palatele. 8Și voi stârpi pe locuitorul din Asdod
1.8
Țef. 2.4Zah. 9.5,6
și pe cel ce ține toiagul de domnie din Ascalon; și voi întoarce mâna mea împotriva Ecronului
1.8
Ps. 81.14
și rămășița
1.8
Ier. 47.4Ezec. 25.16
filistenilor va fi pierdută, zice Domnul Dumnezeu. 9Așa zice Domnul: Pentru trei fărădelegi ale Tirului
1.9
Is. 23.1Ier. 47.4Ezec. 26
27
28Ioel 3.4,5
și pentru patru, nu voi întoarce pedeapsa lui; fiindcă au trădat
1.9
Vers. 6.
Edomului o întreagă robie și nu și‐a adus aminte de legământul frățesc. 10Și
1.10
Vers. 4.7, etc.
voi trimite un foc peste zidul Tirului și‐i va mistui palatele. 11Așa zice Domnul: Pentru trei fărădelegi ale Edomului
1.11
Is. 21.11
34.5Ier. 49.8Ezec. 25.12,13,14
35.2Ioel 3.19Obad. 1Mal. 1.4
și pentru patru nu voi întoarce pedeapsa lui; fiindcă a urmărit pe fratele
1.11
Gen. 27.41Deut. 23.7Mal. 1.2
său cu sabia
1.11
2 Cron. 28.17
și a lepădat toată mila și mânia
1.11
Ezec. 35.5
lui a sfâșiat necontenit și și‐a ținut urgia în veac. 12Și voi trimite
1.12
Obad. 9‐10
un foc în Teman și va mistui palatele Boțrei. 13Așa zice Domnul: Pentru trei fărădelegi ale copiilor lui Amon
1.13
Ier. 49.1,2Ezec. 15.2Țef. 2.9
și pentru patru nu voi întoarce pedeapsa lor; fiindcă au spintecat
1.13
Osea 13.16
femeile însărcinate din Galaad ca
1.13
Ier. 49.1
să‐și lățească hotarul. 14Și voi aprinde un foc în zidul Rabei
1.14
Deut. 3.112 Sam. 12.26Ier. 49.2Ezec. 25.5
și‐i va mistui palatele cu chiot în ziua de bătaie
1.14
Cap. 2.2.
, cu furtună în ziua vârtejului. 15Și împăratul
1.15
Ier. 49.3
lor va merge în robie, el și mai marii lui împreună, zice Domnul.

2

Mustrarea lui Moab, lui Iuda și lui Israel

21Așa zice Domnul: Pentru trei fărădelegi ale Moabului

2.1
Is. 15
16Ier. 48Ezec. 25.8Țef. 2.8
și pentru patru nu voi întoarce pedeapsa lui; fiindcă a ars
2.1
2 Reg. 3.27
oasele împăratului Edomului până la var. 2Și voi trimite un foc în Moab și va mistui palatele Cheriotului
2.2
Ier. 48.41
și Moabul va muri cu vuiet, cu chiot
2.2
Cap. 1.14.
și în sunetul trâmbiței. 3Și voi stârpi pe judecător
2.3
Num. 24.17Ier. 48.7
din mijlocul lui și voi ucide pe toți mai marii lui cu el împreună, zice Domnul. 4Așa zice Domnul: Pentru trei fărădelegi ale lui Iuda și pentru patru nu voi întoarce pedeapsa lui; fiindcă
2.4
Lev. 26.14,15Neem. 1.7Dan. 9.11
au disprețuit legea Domnului și n‐au păzit așezămintele lui și i‐au rătăcit minciunile
2.4
Is. 28.15Ier. 16.19,20Rom. 1.25
lor după care
2.4
Ezec. 20.13,16,18,24,30
au umblat părinții lor. 5Și
2.5
Ier. 17.27Osea 8.14
voi trimite un foc în Iuda și va mistui palatele Ierusalimului. 6Așa zice Domnul: Pentru trei fărădelegi ale lui Israel și pentru patru nu voi întoarce pedeapsa lui; fiindcă au vândut
2.6
Is. 29.21
pe cel drept pentru argint și pe cel nevoiaș pentru o pereche de încălțăminte. 7poftind după țărâna pământului de pe capul săracilor și abătând
2.7
Is. 10.2
calea celor blânzi: și un bărbat
2.7
Ezec. 22.11
și tatăl lui intră la aceeași fată pângărind
2.7
Lev. 20.3Ezec. 36.20Rom. 2.24
numele meu cel sfânt. 8Și se culcă lângă orice altar
2.8
Ezec. 23.411 Cor. 8.10
10.21
pe haine luate zălog
2.8
Ex. 22.26
și în casa Domnezeului lor beau vinul celor osândiți. 9Totuși eu am nimicit
2.9
Num. 21.24Deut. 2.31Ios. 24.8
pe amorit dinaintea lor, a cărui înălțime
2.9
Num. 13.28,32,33
era ca înălțimea codrilor și el tare ca stejarii; totuși am nimicit rodul
2.9
Is. 5.24Mal. 4.1
lui pe deasupra și rădăcinile lui de dedesubt. 10Și v‐am scos
2.10
Ex. 12.51Mica 6.4
din țara Egiptului și v‐am călăuzit
2.10
Deut. 2.7
8.2
patruzeci de ani în pustie ca să stăpâniți țara amoritului. 11Și am ridicat din fiii voștri proroci și dintre tinerii voștri Nazirei
2.11
Num. 6.2Jud. 13.5
. Oare nu este așa, copii ai lui Israel? zice Domnul. 12Dar voi ați dat Nazireilor să bea vin și ați poruncit
2.12
Is. 30.10Ier. 11.21Mica 2.6
prorocilor zicând: Nu prorociți. 13Iată
2.13
Is. 1.14
, vă voi apăsa în locul vostru cum apasă o căruță plină de snopi. 14Și va pieri fuga
2.14
Ier. 9.23
de la cel iute și cel tare
2.14
Ps. 33.16
nu‐și va întări puterea și cel viteaz nu‐și va scăpa sufletul. 15Și cel ce mânuiește arcul nu va sta și cel iute la picior nu va scăpa și cel ce călărește
2.15
Ps. 33.17
pe cal nu‐și va scăpa sufletul. 16Și cel ce este inimos între viteji va fugi gol în ziua aceea, zice Domnul.