Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
3

Pedeapsa vine asupra lui Israel

31Ascultați cuvântul acesta pe care l‐a vorbit Domnul împotriva voastră, copii ai lui Israel. Împotriva întregii familii pe care am scos‐o din țara Egiptului, zicând: 2Numai

3.2
Deut. 7.6
10.15Ps. 147.19
pe voi v‐am cunoscut din toate familiile pământului; de aceea
3.2
Dan. 9.12Mat. 11.22Lc. 12.47Rom. 2.91 Pet. 4.17
voi cerceta în voi toate nelegiuirile voastre. 3Pot oare să umble doi împreună dacă nu sunt învoiți? 4Oare va răcni leul în pădure când n‐are pradă? Va face să se audă glasul său puiul de leu din peștera sa dacă n‐a prins nimic? 5Poate pasărea să cadă în laț pe pământ când nu este pusă cursa pentru ea? Oare va sări lațul de pe pământ când nu s‐a prins nimic? 6Oare se va sufla cu trâmbița într‐o cetate și poporul să nu se teamă? Va fi oare un rău
3.6
Is. 45.7
peste cetate și să nu‐l fi făcut Domnul? 7Dar Domnul Dumnezeu nu va face nimic fără să descopere
3.7
Gen. 6.13
18.17Ps. 25.14In. 15.15
taina sa slujitorilor săi prorocilor. 8Leul
3.8
Cap. 1.2.

a răcnit, cine
3.8
Fapte. 4.20
5.20,291 Cor. 9.16
nu se va teme? Domnul Dumnezeu a zis: Cine nu va proroci? 9Vestiți în palatele din Asdod și în palatele din țara Egiptului și ziceți: Adunați‐vă pe munții Samariei și priviți marea învălmășeală din mijlocul ei și asupririle care sunt înlăuntrul ei. 10Căci nu
3.10
Ier. 4.22
știu să lucreze drept, zice Domnul, cei ce strâng asuprirea și răpirea în palatele lor. 11De aceea așa zice Domnul Dumnezeu: Un potrivnic
3.11
2 Reg. 17.3,6
18.9,10,11
va fi împrejurul țării. Și el îți va pleca puterea și palatele tale vor fi jefuite. 12Așa zice Domnul: Cum scapă păstorul din gura leului două picioare sau un vârf de ureche, așa vor fi scăpați copiii lui Israel care șed în Samaria în latura patului și pe pernele de mătase ale unui pat. 13Ascultați și mărturisiți împotriva casei lui Iacov, zice Domnul Dumnezeul oștirilor. 14Căci în ziua în care voi cerceta fărădelegile lui Israel în el, voi cerceta și altarele din Betel și coarnele altarului vor fi tăiate și vor cădea la pământ. 15Și voi lovi
3.15
Ier. 36.22
casa de iarnă cu casa de vară
3.15
Jud. 3.20
și casele de fildeș vor fi pierdute și casele
3.15
1 Reg. 22.39
mari vor lua sfârșit, zice Domnul.