Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
2

Mustrarea lui Moab, lui Iuda și lui Israel

21Așa zice Domnul: Pentru trei fărădelegi ale Moabului

2.1
Is. 15
16Ier. 48Ezec. 25.8Țef. 2.8
și pentru patru nu voi întoarce pedeapsa lui; fiindcă a ars
2.1
2 Reg. 3.27
oasele împăratului Edomului până la var. 2Și voi trimite un foc în Moab și va mistui palatele Cheriotului
2.2
Ier. 48.41
și Moabul va muri cu vuiet, cu chiot
2.2
Cap. 1.14.
și în sunetul trâmbiței. 3Și voi stârpi pe judecător
2.3
Num. 24.17Ier. 48.7
din mijlocul lui și voi ucide pe toți mai marii lui cu el împreună, zice Domnul. 4Așa zice Domnul: Pentru trei fărădelegi ale lui Iuda și pentru patru nu voi întoarce pedeapsa lui; fiindcă
2.4
Lev. 26.14,15Neem. 1.7Dan. 9.11
au disprețuit legea Domnului și n‐au păzit așezămintele lui și i‐au rătăcit minciunile
2.4
Is. 28.15Ier. 16.19,20Rom. 1.25
lor după care
2.4
Ezec. 20.13,16,18,24,30
au umblat părinții lor. 5Și
2.5
Ier. 17.27Osea 8.14
voi trimite un foc în Iuda și va mistui palatele Ierusalimului. 6Așa zice Domnul: Pentru trei fărădelegi ale lui Israel și pentru patru nu voi întoarce pedeapsa lui; fiindcă au vândut
2.6
Is. 29.21
pe cel drept pentru argint și pe cel nevoiaș pentru o pereche de încălțăminte. 7poftind după țărâna pământului de pe capul săracilor și abătând
2.7
Is. 10.2
calea celor blânzi: și un bărbat
2.7
Ezec. 22.11
și tatăl lui intră la aceeași fată pângărind
2.7
Lev. 20.3Ezec. 36.20Rom. 2.24
numele meu cel sfânt. 8Și se culcă lângă orice altar
2.8
Ezec. 23.411 Cor. 8.10
10.21
pe haine luate zălog
2.8
Ex. 22.26
și în casa Domnezeului lor beau vinul celor osândiți. 9Totuși eu am nimicit
2.9
Num. 21.24Deut. 2.31Ios. 24.8
pe amorit dinaintea lor, a cărui înălțime
2.9
Num. 13.28,32,33
era ca înălțimea codrilor și el tare ca stejarii; totuși am nimicit rodul
2.9
Is. 5.24Mal. 4.1
lui pe deasupra și rădăcinile lui de dedesubt. 10Și v‐am scos
2.10
Ex. 12.51Mica 6.4
din țara Egiptului și v‐am călăuzit
2.10
Deut. 2.7
8.2
patruzeci de ani în pustie ca să stăpâniți țara amoritului. 11Și am ridicat din fiii voștri proroci și dintre tinerii voștri Nazirei
2.11
Num. 6.2Jud. 13.5
. Oare nu este așa, copii ai lui Israel? zice Domnul. 12Dar voi ați dat Nazireilor să bea vin și ați poruncit
2.12
Is. 30.10Ier. 11.21Mica 2.6
prorocilor zicând: Nu prorociți. 13Iată
2.13
Is. 1.14
, vă voi apăsa în locul vostru cum apasă o căruță plină de snopi. 14Și va pieri fuga
2.14
Ier. 9.23
de la cel iute și cel tare
2.14
Ps. 33.16
nu‐și va întări puterea și cel viteaz nu‐și va scăpa sufletul. 15Și cel ce mânuiește arcul nu va sta și cel iute la picior nu va scăpa și cel ce călărește
2.15
Ps. 33.17
pe cal nu‐și va scăpa sufletul. 16Și cel ce este inimos între viteji va fugi gol în ziua aceea, zice Domnul.

3

Pedeapsa vine asupra lui Israel

31Ascultați cuvântul acesta pe care l‐a vorbit Domnul împotriva voastră, copii ai lui Israel. Împotriva întregii familii pe care am scos‐o din țara Egiptului, zicând: 2Numai

3.2
Deut. 7.6
10.15Ps. 147.19
pe voi v‐am cunoscut din toate familiile pământului; de aceea
3.2
Dan. 9.12Mat. 11.22Lc. 12.47Rom. 2.91 Pet. 4.17
voi cerceta în voi toate nelegiuirile voastre. 3Pot oare să umble doi împreună dacă nu sunt învoiți? 4Oare va răcni leul în pădure când n‐are pradă? Va face să se audă glasul său puiul de leu din peștera sa dacă n‐a prins nimic? 5Poate pasărea să cadă în laț pe pământ când nu este pusă cursa pentru ea? Oare va sări lațul de pe pământ când nu s‐a prins nimic? 6Oare se va sufla cu trâmbița într‐o cetate și poporul să nu se teamă? Va fi oare un rău
3.6
Is. 45.7
peste cetate și să nu‐l fi făcut Domnul? 7Dar Domnul Dumnezeu nu va face nimic fără să descopere
3.7
Gen. 6.13
18.17Ps. 25.14In. 15.15
taina sa slujitorilor săi prorocilor. 8Leul
3.8
Cap. 1.2.
a răcnit, cine
3.8
Fapte. 4.20
5.20,291 Cor. 9.16
nu se va teme? Domnul Dumnezeu a zis: Cine nu va proroci? 9Vestiți în palatele din Asdod și în palatele din țara Egiptului și ziceți: Adunați‐vă pe munții Samariei și priviți marea învălmășeală din mijlocul ei și asupririle care sunt înlăuntrul ei. 10Căci nu
3.10
Ier. 4.22
știu să lucreze drept, zice Domnul, cei ce strâng asuprirea și răpirea în palatele lor. 11De aceea așa zice Domnul Dumnezeu: Un potrivnic
3.11
2 Reg. 17.3,6
18.9,10,11
va fi împrejurul țării. Și el îți va pleca puterea și palatele tale vor fi jefuite. 12Așa zice Domnul: Cum scapă păstorul din gura leului două picioare sau un vârf de ureche, așa vor fi scăpați copiii lui Israel care șed în Samaria în latura patului și pe pernele de mătase ale unui pat. 13Ascultați și mărturisiți împotriva casei lui Iacov, zice Domnul Dumnezeul oștirilor. 14Căci în ziua în care voi cerceta fărădelegile lui Israel în el, voi cerceta și altarele din Betel și coarnele altarului vor fi tăiate și vor cădea la pământ. 15Și voi lovi
3.15
Ier. 36.22
casa de iarnă cu casa de vară
3.15
Jud. 3.20
și casele de fildeș vor fi pierdute și casele
3.15
1 Reg. 22.39
mari vor lua sfârșit, zice Domnul.

4

Mustrarea mai marilor și a poporului

41Ascultați cuvântul acesta, voi vaci

4.1
Ps. 22.12Ezec. 39.18
din Basan, care sunteți în muntele Samariei, care apăsați pe cei săraci și sfărâmați pe cei nevoiași, care ziceți către domnii lor: Aduceți și să bem. 2Domnul Dumnezeul
4.2
Ps. 89.35
a jurat pe sfințenia sa că iată vor veni zile asupra voastră în care vă vor prinde cu țepușe
4.2
Ier. 16.16Hab. 1.15
și pe urmașii voștri cu undițe de pescari. 3Și veți ieși
4.3
Ezec. 12.5,12
prin spărturi fiecare drept înaintea sa; și vă veți arunca în Harmon, zice Domnul. 4Veniți
4.4
Ezec. 20.39
la Betel și faceți fărădelege. Înmulțiți fărădelegea la Ghilgal
4.4
Osea 4.15
12.11
și aduceți
4.4
Num. 28.3,4
jertfele voastre în fiecare dimineață și zeciuielile
4.4
Deut. 14.28
voastre la fiecare trei zile. 5Și aduceți prin ardere o jertfă de mulțumire
4.5
Lev. 7.13
23.17
din ce este cu aluat și vestiți daruri de bunăvoie
4.5
Lev. 22.18,21Deut. 12.6
, dați‐le de știre; căci aceasta
4.5
Ps. 81.12
vă place, copii ai lui Israel, zice Domnul Dumnezeu. 6Și v‐am dat și eu curățenie de dinți în toate cetățile voastre și lipsă de pâine în toate locurile voastre; totuși
4.6
Is. 26.11Ier. 5.3Hag. 2.17
nu v‐ați întors la mine, zice Domnul. 7Și am oprit și ploaia de la voi când erau numai trei luni până la seceriș și peste o cetate am făcut să ploaie și peste alta n‐am făcut să ploaie; peste o bucată a plouat și bucata peste care n‐a plouat, s‐a uscat. 8Și două, trei cetăți se duceau la altă cetate ca să bea apă și nu se săturau; totuși
4.8
Vers. 6.10, 11.
nu v‐ați întors la mine, zice Domnul. 9V‐am
4.9
Deut. 28.22Hag. 2.17
bătut cu arsură în grâu și gălbinare, omida
4.9
Ioel 1.4
2.25
a mâncat mulțimea grădinilor voastre și a viilor voastre și a smochinilor voștri și a măslinilor voștri; totuși nu v‐ați întors la mine, zice Domnul. 10Am trimis între voi ciumă după
4.10
Ex. 9.3,6
12.29Deut. 28.27,60Ps. 78.50
felul din Egipt; am ucis pe tinerii voștri cu sabia și v‐am luat prinși caii și am ridicat putoarea taberelor voastre până la nările voastre; totuși
4.10
Vers. 6.
nu v‐ați întors la mine, zice Domnul. 11Am răsturnat unii între voi, cum a răsturnat Dumnezeu Sodoma și Gomora
4.11
Gen. 19.24,25Is. 13.19Ier. 49.18
și ați fost
4.11
Zah. 3.2Iuda 23
ca un tăciune smuls din foc; totuși
4.11
Vers. 6.
nu v‐ați întors la mine, zice Domnul. 12De aceea așa îți voi face, Israele, și; fiindcă îți voi face așa, pregătește‐te
4.12
Ezec. 13.5
22.30Lc. 14.31,32
să întâmpini pe Dumnezeul tău, Israele! 13Căci iată, cel ce întocmește munții și face vântul și spune omului
4.13
Ps. 139.2Dan. 2.28
care este gândul lui, cel ce face zorile
4.13
Cap. 5.8;
întuneric și calcă
4.13
Deut. 32.13
33.29Mica 1.3
pe înălțimile pământului, — Domnul
4.13
Is. 47.4Ier. 10.169.6
Dumnezeul oștirilor este numele lui.