Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
3

Pedeapsa vine asupra lui Israel

31Ascultați cuvântul acesta pe care l‐a vorbit Domnul împotriva voastră, copii ai lui Israel. Împotriva întregii familii pe care am scos‐o din țara Egiptului, zicând: 2Numai

3.2
Deut. 7.6
10.15Ps. 147.19
pe voi v‐am cunoscut din toate familiile pământului; de aceea
3.2
Dan. 9.12Mat. 11.22Lc. 12.47Rom. 2.91 Pet. 4.17
voi cerceta în voi toate nelegiuirile voastre. 3Pot oare să umble doi împreună dacă nu sunt învoiți? 4Oare va răcni leul în pădure când n‐are pradă? Va face să se audă glasul său puiul de leu din peștera sa dacă n‐a prins nimic? 5Poate pasărea să cadă în laț pe pământ când nu este pusă cursa pentru ea? Oare va sări lațul de pe pământ când nu s‐a prins nimic? 6Oare se va sufla cu trâmbița într‐o cetate și poporul să nu se teamă? Va fi oare un rău
3.6
Is. 45.7
peste cetate și să nu‐l fi făcut Domnul? 7Dar Domnul Dumnezeu nu va face nimic fără să descopere
3.7
Gen. 6.13
18.17Ps. 25.14In. 15.15
taina sa slujitorilor săi prorocilor. 8Leul
3.8
Cap. 1.2.
a răcnit, cine
3.8
Fapte. 4.20
5.20,291 Cor. 9.16
nu se va teme? Domnul Dumnezeu a zis: Cine nu va proroci? 9Vestiți în palatele din Asdod și în palatele din țara Egiptului și ziceți: Adunați‐vă pe munții Samariei și priviți marea învălmășeală din mijlocul ei și asupririle care sunt înlăuntrul ei. 10Căci nu
3.10
Ier. 4.22
știu să lucreze drept, zice Domnul, cei ce strâng asuprirea și răpirea în palatele lor. 11De aceea așa zice Domnul Dumnezeu: Un potrivnic
3.11
2 Reg. 17.3,6
18.9,10,11
va fi împrejurul țării. Și el îți va pleca puterea și palatele tale vor fi jefuite. 12Așa zice Domnul: Cum scapă păstorul din gura leului două picioare sau un vârf de ureche, așa vor fi scăpați copiii lui Israel care șed în Samaria în latura patului și pe pernele de mătase ale unui pat. 13Ascultați și mărturisiți împotriva casei lui Iacov, zice Domnul Dumnezeul oștirilor. 14Căci în ziua în care voi cerceta fărădelegile lui Israel în el, voi cerceta și altarele din Betel și coarnele altarului vor fi tăiate și vor cădea la pământ. 15Și voi lovi
3.15
Ier. 36.22
casa de iarnă cu casa de vară
3.15
Jud. 3.20
și casele de fildeș vor fi pierdute și casele
3.15
1 Reg. 22.39
mari vor lua sfârșit, zice Domnul.

4

Mustrarea mai marilor și a poporului

41Ascultați cuvântul acesta, voi vaci

4.1
Ps. 22.12Ezec. 39.18
din Basan, care sunteți în muntele Samariei, care apăsați pe cei săraci și sfărâmați pe cei nevoiași, care ziceți către domnii lor: Aduceți și să bem. 2Domnul Dumnezeul
4.2
Ps. 89.35
a jurat pe sfințenia sa că iată vor veni zile asupra voastră în care vă vor prinde cu țepușe
4.2
Ier. 16.16Hab. 1.15
și pe urmașii voștri cu undițe de pescari. 3Și veți ieși
4.3
Ezec. 12.5,12
prin spărturi fiecare drept înaintea sa; și vă veți arunca în Harmon, zice Domnul. 4Veniți
4.4
Ezec. 20.39
la Betel și faceți fărădelege. Înmulțiți fărădelegea la Ghilgal
4.4
Osea 4.15
12.11
și aduceți
4.4
Num. 28.3,4
jertfele voastre în fiecare dimineață și zeciuielile
4.4
Deut. 14.28
voastre la fiecare trei zile. 5Și aduceți prin ardere o jertfă de mulțumire
4.5
Lev. 7.13
23.17
din ce este cu aluat și vestiți daruri de bunăvoie
4.5
Lev. 22.18,21Deut. 12.6
, dați‐le de știre; căci aceasta
4.5
Ps. 81.12
vă place, copii ai lui Israel, zice Domnul Dumnezeu. 6Și v‐am dat și eu curățenie de dinți în toate cetățile voastre și lipsă de pâine în toate locurile voastre; totuși
4.6
Is. 26.11Ier. 5.3Hag. 2.17
nu v‐ați întors la mine, zice Domnul. 7Și am oprit și ploaia de la voi când erau numai trei luni până la seceriș și peste o cetate am făcut să ploaie și peste alta n‐am făcut să ploaie; peste o bucată a plouat și bucata peste care n‐a plouat, s‐a uscat. 8Și două, trei cetăți se duceau la altă cetate ca să bea apă și nu se săturau; totuși
4.8
Vers. 6.10, 11.
nu v‐ați întors la mine, zice Domnul. 9V‐am
4.9
Deut. 28.22Hag. 2.17
bătut cu arsură în grâu și gălbinare, omida
4.9
Ioel 1.4
2.25
a mâncat mulțimea grădinilor voastre și a viilor voastre și a smochinilor voștri și a măslinilor voștri; totuși nu v‐ați întors la mine, zice Domnul. 10Am trimis între voi ciumă după
4.10
Ex. 9.3,6
12.29Deut. 28.27,60Ps. 78.50
felul din Egipt; am ucis pe tinerii voștri cu sabia și v‐am luat prinși caii și am ridicat putoarea taberelor voastre până la nările voastre; totuși
4.10
Vers. 6.
nu v‐ați întors la mine, zice Domnul. 11Am răsturnat unii între voi, cum a răsturnat Dumnezeu Sodoma și Gomora
4.11
Gen. 19.24,25Is. 13.19Ier. 49.18
și ați fost
4.11
Zah. 3.2Iuda 23
ca un tăciune smuls din foc; totuși
4.11
Vers. 6.
nu v‐ați întors la mine, zice Domnul. 12De aceea așa îți voi face, Israele, și; fiindcă îți voi face așa, pregătește‐te
4.12
Ezec. 13.5
22.30Lc. 14.31,32
să întâmpini pe Dumnezeul tău, Israele! 13Căci iată, cel ce întocmește munții și face vântul și spune omului
4.13
Ps. 139.2Dan. 2.28
care este gândul lui, cel ce face zorile
4.13
Cap. 5.8;
întuneric și calcă
4.13
Deut. 32.13
33.29Mica 1.3
pe înălțimile pământului, — Domnul
4.13
Is. 47.4Ier. 10.169.6
Dumnezeul oștirilor este numele lui.

5

Plângeri asupra lui Israel. Îndemnuri

51Ascultați cuvântul acesta, o plângere pe care o înalț

5.1
Ier. 7.29Ezec. 19.1
27.2
împotriva voastră, casă a lui Israel! 2A căzut și nu se va mai scula fecioara lui Israel. Este aruncată la pământul ei și nu este cine s‐o scoale. 3Căci așa zice Domnul Dumnezeu: Cetatea care ieșea cu o mie, va rămâne cu o sută și cea care ieșea cu o sută va rămâne cu zece pentru casa lui Israel. 4Căci așa zice Domnul către casa lui Israel: Căutați‐mă
5.4
2 Cron. 15.2Ier. 29.13
și
5.4
Is. 55.3
veți trăi. 5Dar nu căutați Betelul
5.5
Cap. 4.4.
și nu mergeți la Ghilgal și nu treceți la Beer‐Șeba
5.5
Cap. 8.14.
, căci Ghilgalul va fi dus în robie și Betelul
5.5
Osea 4.15
10.8
va ajunge deșertăciune. 6Căutați
5.6
Vers. 4.
pe Domnul și veți trăi; ca să nu izbucnească în casa lui Iosif ca focul și s‐o mistuie și să nu fie nimeni in Betel care să‐l stingă. 7Voi care prefaceți
5.7
Cap. 6.12.
judecata în pelin și aruncați la pământ dreptatea, 8căutați pe cel ce a făcut Pleiadele
5.8
Iov 9.9
38.31
și Orionul, pe cel ce preface umbra morții în dimineață și întunecă ziua cu noaptea
5.8
Ps. 104.20
, pe cel ce cheamă
5.8
Iov 38.34
apele mării și le varsă pe fața pământului, Domnul
5.8
Cap. 4.13.
este numele lui! 9El face să izbucnească deodată nimicirea asupra celui tare și aduce nimicirea peste cetățuie. 10Ei urăsc
5.10
Is. 29.21
pe cel ce mustră în poartă și se scârbesc
5.10
1 Reg. 22.8
de cel ce vorbește fără prihană. 11De aceea fiindcă voi călcați pe sărac și luați daruri de grâu de la el: ați zidit
5.11
Deut. 28.30,38,39Mica 6.15Țef. 1.13Hag. 1.6
case de piatră cioplită și nu veți locui în ele; ați sădit vii plăcute și nu veți bea vinul lor. 12Căci cunosc că fărădelegile voastre sunt multe și păcatele voastre mari, voi apăsați
5.12
Cap. 2.6.
pe cel drept, luați mită și abateți
5.12
Is. 29.21
dreptul celor nevoiași în poartă. 13De aceea cel cuminte
5.13
Cap. 6.10.
va tăcea în vremea aceasta, căci este o vreme rea. 14Căutați binele și nu răul, ca să trăiți. Și așa Domnul Dumnezeul oștirilor va fi cu voi, cum
5.14
Mica 3.11
ziceți. 15Urâți
5.15
Ps. 34.14
97.10Rom. 12.9
răul și iubiți binele și întăriți judecata în poartă: poate
5.15
Ex. 32.302 Reg. 19.4Ioel 2.14
, Domnul Dumnezeul oștirilor se va îndura de rămășița lui Iosif. 16De aceea așa zice Domnul Dumnezeul oștirilor, Domnul: Va fi jelire în toate drumurile și în toate ulițele vor zice: Vai, vai! Și vor chema pe plugar la jelire și vor vesti jelire
5.16
Ier. 9.17
celor cu meșteșugul bocirii. 17Și în toate viile va fi jelire, căci voi
5.17
Ex. 12.12Naum 1.12
trece prin mijlocul tău, zice Domnul. 18Vai
5.18
Is. 5.19Ier. 17.15Ezec. 12.22,271 Pet. 3.4
de voi care doriți ziua Domnului! De ce folos vă este ziua Domnului? Va fi
5.18
Ier. 30.7Ioel 2.2Țef. 1.15
întuneric și nu lumină, 19ca și cum ar fugi omul
5.19
Ier. 48.44
dinaintea leului și l‐ar întâmpina un urs, sau ar intra în casă și și‐ar sprijini mâna de perete și l‐ar mușca un șarpe. 20Oare nu va fi întuneric ziua Domnului și nu lumină? și chiar întunecime și nicio lucire în ea? 21Urăsc
5.21
Prov. 21.7Is. 1.11‐16Ier. 6.20Osea 8.13
, disprețuiesc sărbătorile voastre și nu voi mirosi
5.21
Lev. 26.31
la adunările voastre de sărbătoare. 22Căci dacă‐mi veți aduce
5.22
Is. 66.3Mica 6.6,7
arderi de tot și darurile voastre de mâncare, nu voi primi și nu voi privi la jertfele voastre de pace din cele îngrășate ale voastre. 23Depărtează de la mine vuietul cântărilor tale și nu voi auzi muzica harfelor tale, 24ci să curgă judecata
5.24
Osea 6.6Mica 6.8
ca apele și dreptatea ca un râu potopitor. 25Oare mi‐ați adus
5.25
Deut. 32.17Ios. 24.14Ezec. 20.8,16,24Fapte. 7.42,43Is. 43.23
voi jertfe și daruri de mâncare patruzeci de ani în pustie, casă a lui Israel? 26Da, ați purtat locașul împăratului
5.26
1 Reg. 11.33
vostru Sicut și pe Chiun, idolii voștri, steaua dumnezeului vostru, pe care vi l‐ați făcut. 27De aceea vă voi strămuta dincolo
5.27
2 Reg. 17.6
de Damasc, zice Domnul, al cărui nume
5.27
Cap. 4.13.
este Dumnezeul oștirilor.