Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
5

Plângeri asupra lui Israel. Îndemnuri

51Ascultați cuvântul acesta, o plângere pe care o înalț

5.1
Ier. 7.29Ezec. 19.1
27.2
împotriva voastră, casă a lui Israel! 2A căzut și nu se va mai scula fecioara lui Israel. Este aruncată la pământul ei și nu este cine s‐o scoale. 3Căci așa zice Domnul Dumnezeu: Cetatea care ieșea cu o mie, va rămâne cu o sută și cea care ieșea cu o sută va rămâne cu zece pentru casa lui Israel. 4Căci așa zice Domnul către casa lui Israel: Căutați‐mă
5.4
2 Cron. 15.2Ier. 29.13
și
5.4
Is. 55.3
veți trăi. 5Dar nu căutați Betelul
5.5
Cap. 4.4.

și nu mergeți la Ghilgal și nu treceți la Beer‐Șeba
5.5
Cap. 8.14.

, căci Ghilgalul va fi dus în robie și Betelul
5.5
Osea 4.15
10.8
va ajunge deșertăciune. 6Căutați
5.6
Vers. 4.

pe Domnul și veți trăi; ca să nu izbucnească în casa lui Iosif ca focul și s‐o mistuie și să nu fie nimeni in Betel care să‐l stingă. 7Voi care prefaceți
5.7
Cap. 6.12.

judecata în pelin și aruncați la pământ dreptatea, 8căutați pe cel ce a făcut Pleiadele
5.8
Iov 9.9
38.31
și Orionul, pe cel ce preface umbra morții în dimineață și întunecă ziua cu noaptea
5.8
Ps. 104.20
, pe cel ce cheamă
5.8
Iov 38.34
apele mării și le varsă pe fața pământului, Domnul
5.8
Cap. 4.13.

este numele lui! 9El face să izbucnească deodată nimicirea asupra celui tare și aduce nimicirea peste cetățuie. 10Ei urăsc
5.10
Is. 29.21
pe cel ce mustră în poartă și se scârbesc
5.10
1 Reg. 22.8
de cel ce vorbește fără prihană. 11De aceea fiindcă voi călcați pe sărac și luați daruri de grâu de la el: ați zidit
5.11
Deut. 28.30,38,39Mica 6.15Țef. 1.13Hag. 1.6
case de piatră cioplită și nu veți locui în ele; ați sădit vii plăcute și nu veți bea vinul lor. 12Căci cunosc că fărădelegile voastre sunt multe și păcatele voastre mari, voi apăsați
5.12
Cap. 2.6.

pe cel drept, luați mită și abateți
5.12
Is. 29.21
dreptul celor nevoiași în poartă. 13De aceea cel cuminte
5.13
Cap. 6.10.

va tăcea în vremea aceasta, căci este o vreme rea. 14Căutați binele și nu răul, ca să trăiți. Și așa Domnul Dumnezeul oștirilor va fi cu voi, cum
5.14
Mica 3.11
ziceți. 15Urâți
5.15
Ps. 34.14
97.10Rom. 12.9
răul și iubiți binele și întăriți judecata în poartă: poate
5.15
Ex. 32.302 Reg. 19.4Ioel 2.14
, Domnul Dumnezeul oștirilor se va îndura de rămășița lui Iosif. 16De aceea așa zice Domnul Dumnezeul oștirilor, Domnul: Va fi jelire în toate drumurile și în toate ulițele vor zice: Vai, vai! Și vor chema pe plugar la jelire și vor vesti jelire
5.16
Ier. 9.17
celor cu meșteșugul bocirii. 17Și în toate viile va fi jelire, căci voi
5.17
Ex. 12.12Naum 1.12
trece prin mijlocul tău, zice Domnul. 18Vai
5.18
Is. 5.19Ier. 17.15Ezec. 12.22,271 Pet. 3.4
de voi care doriți ziua Domnului! De ce folos vă este ziua Domnului? Va fi
5.18
Ier. 30.7Ioel 2.2Țef. 1.15
întuneric și nu lumină, 19ca și cum ar fugi omul
5.19
Ier. 48.44
dinaintea leului și l‐ar întâmpina un urs, sau ar intra în casă și și‐ar sprijini mâna de perete și l‐ar mușca un șarpe. 20Oare nu va fi întuneric ziua Domnului și nu lumină? și chiar întunecime și nicio lucire în ea? 21Urăsc
5.21
Prov. 21.7Is. 1.11‐16Ier. 6.20Osea 8.13
, disprețuiesc sărbătorile voastre și nu voi mirosi
5.21
Lev. 26.31
la adunările voastre de sărbătoare. 22Căci dacă‐mi veți aduce
5.22
Is. 66.3Mica 6.6,7
arderi de tot și darurile voastre de mâncare, nu voi primi și nu voi privi la jertfele voastre de pace din cele îngrășate ale voastre. 23Depărtează de la mine vuietul cântărilor tale și nu voi auzi muzica harfelor tale, 24ci să curgă judecata
5.24
Osea 6.6Mica 6.8
ca apele și dreptatea ca un râu potopitor. 25Oare mi‐ați adus
5.25
Deut. 32.17Ios. 24.14Ezec. 20.8,16,24Fapte. 7.42,43Is. 43.23
voi jertfe și daruri de mâncare patruzeci de ani în pustie, casă a lui Israel? 26Da, ați purtat locașul împăratului
5.26
1 Reg. 11.33
vostru Sicut și pe Chiun, idolii voștri, steaua dumnezeului vostru, pe care vi l‐ați făcut. 27De aceea vă voi strămuta dincolo
5.27
2 Reg. 17.6
de Damasc, zice Domnul, al cărui nume
5.27
Cap. 4.13.

este Dumnezeul oștirilor.