Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
4

Mustrarea mai marilor și a poporului

41Ascultați cuvântul acesta, voi vaci

4.1
Ps. 22.12Ezec. 39.18
din Basan, care sunteți în muntele Samariei, care apăsați pe cei săraci și sfărâmați pe cei nevoiași, care ziceți către domnii lor: Aduceți și să bem. 2Domnul Dumnezeul
4.2
Ps. 89.35
a jurat pe sfințenia sa că iată vor veni zile asupra voastră în care vă vor prinde cu țepușe
4.2
Ier. 16.16Hab. 1.15
și pe urmașii voștri cu undițe de pescari. 3Și veți ieși
4.3
Ezec. 12.5,12
prin spărturi fiecare drept înaintea sa; și vă veți arunca în Harmon, zice Domnul. 4Veniți
4.4
Ezec. 20.39
la Betel și faceți fărădelege. Înmulțiți fărădelegea la Ghilgal
4.4
Osea 4.15
12.11
și aduceți
4.4
Num. 28.3,4
jertfele voastre în fiecare dimineață și zeciuielile
4.4
Deut. 14.28
voastre la fiecare trei zile. 5Și aduceți prin ardere o jertfă de mulțumire
4.5
Lev. 7.13
23.17
din ce este cu aluat și vestiți daruri de bunăvoie
4.5
Lev. 22.18,21Deut. 12.6
, dați‐le de știre; căci aceasta
4.5
Ps. 81.12
vă place, copii ai lui Israel, zice Domnul Dumnezeu. 6Și v‐am dat și eu curățenie de dinți în toate cetățile voastre și lipsă de pâine în toate locurile voastre; totuși
4.6
Is. 26.11Ier. 5.3Hag. 2.17
nu v‐ați întors la mine, zice Domnul. 7Și am oprit și ploaia de la voi când erau numai trei luni până la seceriș și peste o cetate am făcut să ploaie și peste alta n‐am făcut să ploaie; peste o bucată a plouat și bucata peste care n‐a plouat, s‐a uscat. 8Și două, trei cetăți se duceau la altă cetate ca să bea apă și nu se săturau; totuși
4.8
Vers. 6.10, 11.
nu v‐ați întors la mine, zice Domnul. 9V‐am
4.9
Deut. 28.22Hag. 2.17
bătut cu arsură în grâu și gălbinare, omida
4.9
Ioel 1.4
2.25
a mâncat mulțimea grădinilor voastre și a viilor voastre și a smochinilor voștri și a măslinilor voștri; totuși nu v‐ați întors la mine, zice Domnul. 10Am trimis între voi ciumă după
4.10
Ex. 9.3,6
12.29Deut. 28.27,60Ps. 78.50
felul din Egipt; am ucis pe tinerii voștri cu sabia și v‐am luat prinși caii și am ridicat putoarea taberelor voastre până la nările voastre; totuși
4.10
Vers. 6.
nu v‐ați întors la mine, zice Domnul. 11Am răsturnat unii între voi, cum a răsturnat Dumnezeu Sodoma și Gomora
4.11
Gen. 19.24,25Is. 13.19Ier. 49.18
și ați fost
4.11
Zah. 3.2Iuda 23
ca un tăciune smuls din foc; totuși
4.11
Vers. 6.
nu v‐ați întors la mine, zice Domnul. 12De aceea așa îți voi face, Israele, și; fiindcă îți voi face așa, pregătește‐te
4.12
Ezec. 13.5
22.30Lc. 14.31,32
să întâmpini pe Dumnezeul tău, Israele! 13Căci iată, cel ce întocmește munții și face vântul și spune omului
4.13
Ps. 139.2Dan. 2.28
care este gândul lui, cel ce face zorile
4.13
Cap. 5.8;
întuneric și calcă
4.13
Deut. 32.13
33.29Mica 1.3
pe înălțimile pământului, — Domnul
4.13
Is. 47.4Ier. 10.169.6
Dumnezeul oștirilor este numele lui.

5

Plângeri asupra lui Israel. Îndemnuri

51Ascultați cuvântul acesta, o plângere pe care o înalț

5.1
Ier. 7.29Ezec. 19.1
27.2
împotriva voastră, casă a lui Israel! 2A căzut și nu se va mai scula fecioara lui Israel. Este aruncată la pământul ei și nu este cine s‐o scoale. 3Căci așa zice Domnul Dumnezeu: Cetatea care ieșea cu o mie, va rămâne cu o sută și cea care ieșea cu o sută va rămâne cu zece pentru casa lui Israel. 4Căci așa zice Domnul către casa lui Israel: Căutați‐mă
5.4
2 Cron. 15.2Ier. 29.13
și
5.4
Is. 55.3
veți trăi. 5Dar nu căutați Betelul
5.5
Cap. 4.4.
și nu mergeți la Ghilgal și nu treceți la Beer‐Șeba
5.5
Cap. 8.14.
, căci Ghilgalul va fi dus în robie și Betelul
5.5
Osea 4.15
10.8
va ajunge deșertăciune. 6Căutați
5.6
Vers. 4.
pe Domnul și veți trăi; ca să nu izbucnească în casa lui Iosif ca focul și s‐o mistuie și să nu fie nimeni in Betel care să‐l stingă. 7Voi care prefaceți
5.7
Cap. 6.12.
judecata în pelin și aruncați la pământ dreptatea, 8căutați pe cel ce a făcut Pleiadele
5.8
Iov 9.9
38.31
și Orionul, pe cel ce preface umbra morții în dimineață și întunecă ziua cu noaptea
5.8
Ps. 104.20
, pe cel ce cheamă
5.8
Iov 38.34
apele mării și le varsă pe fața pământului, Domnul
5.8
Cap. 4.13.
este numele lui! 9El face să izbucnească deodată nimicirea asupra celui tare și aduce nimicirea peste cetățuie. 10Ei urăsc
5.10
Is. 29.21
pe cel ce mustră în poartă și se scârbesc
5.10
1 Reg. 22.8
de cel ce vorbește fără prihană. 11De aceea fiindcă voi călcați pe sărac și luați daruri de grâu de la el: ați zidit
5.11
Deut. 28.30,38,39Mica 6.15Țef. 1.13Hag. 1.6
case de piatră cioplită și nu veți locui în ele; ați sădit vii plăcute și nu veți bea vinul lor. 12Căci cunosc că fărădelegile voastre sunt multe și păcatele voastre mari, voi apăsați
5.12
Cap. 2.6.
pe cel drept, luați mită și abateți
5.12
Is. 29.21
dreptul celor nevoiași în poartă. 13De aceea cel cuminte
5.13
Cap. 6.10.
va tăcea în vremea aceasta, căci este o vreme rea. 14Căutați binele și nu răul, ca să trăiți. Și așa Domnul Dumnezeul oștirilor va fi cu voi, cum
5.14
Mica 3.11
ziceți. 15Urâți
5.15
Ps. 34.14
97.10Rom. 12.9
răul și iubiți binele și întăriți judecata în poartă: poate
5.15
Ex. 32.302 Reg. 19.4Ioel 2.14
, Domnul Dumnezeul oștirilor se va îndura de rămășița lui Iosif. 16De aceea așa zice Domnul Dumnezeul oștirilor, Domnul: Va fi jelire în toate drumurile și în toate ulițele vor zice: Vai, vai! Și vor chema pe plugar la jelire și vor vesti jelire
5.16
Ier. 9.17
celor cu meșteșugul bocirii. 17Și în toate viile va fi jelire, căci voi
5.17
Ex. 12.12Naum 1.12
trece prin mijlocul tău, zice Domnul. 18Vai
5.18
Is. 5.19Ier. 17.15Ezec. 12.22,271 Pet. 3.4
de voi care doriți ziua Domnului! De ce folos vă este ziua Domnului? Va fi
5.18
Ier. 30.7Ioel 2.2Țef. 1.15
întuneric și nu lumină, 19ca și cum ar fugi omul
5.19
Ier. 48.44
dinaintea leului și l‐ar întâmpina un urs, sau ar intra în casă și și‐ar sprijini mâna de perete și l‐ar mușca un șarpe. 20Oare nu va fi întuneric ziua Domnului și nu lumină? și chiar întunecime și nicio lucire în ea? 21Urăsc
5.21
Prov. 21.7Is. 1.11‐16Ier. 6.20Osea 8.13
, disprețuiesc sărbătorile voastre și nu voi mirosi
5.21
Lev. 26.31
la adunările voastre de sărbătoare. 22Căci dacă‐mi veți aduce
5.22
Is. 66.3Mica 6.6,7
arderi de tot și darurile voastre de mâncare, nu voi primi și nu voi privi la jertfele voastre de pace din cele îngrășate ale voastre. 23Depărtează de la mine vuietul cântărilor tale și nu voi auzi muzica harfelor tale, 24ci să curgă judecata
5.24
Osea 6.6Mica 6.8
ca apele și dreptatea ca un râu potopitor. 25Oare mi‐ați adus
5.25
Deut. 32.17Ios. 24.14Ezec. 20.8,16,24Fapte. 7.42,43Is. 43.23
voi jertfe și daruri de mâncare patruzeci de ani în pustie, casă a lui Israel? 26Da, ați purtat locașul împăratului
5.26
1 Reg. 11.33
vostru Sicut și pe Chiun, idolii voștri, steaua dumnezeului vostru, pe care vi l‐ați făcut. 27De aceea vă voi strămuta dincolo
5.27
2 Reg. 17.6
de Damasc, zice Domnul, al cărui nume
5.27
Cap. 4.13.
este Dumnezeul oștirilor.

6

Amenințare împotriva seminției fruntașilor

61Vai de cei ce sunt

6.1
Lc. 6.24
fără grijă în Sion și care se încred în muntele Samariei, oameni cu nume între cele dintâi
6.1
Ex. 19.4
ale neamurilor, la care vine casa lui Israel! 2Treceți
6.2
Ier. 2.10
la Calne
6.2
Is. 10.9
și vedeți. Și de acolo duceți‐vă la Hamatul
6.2
2 Reg. 18.34
cel mare și coborâți‐vă la Gatul
6.2
2 Cron. 26.6
filistenilor. Oare sunt ele mai bune
6.2
Naum 3.8
decât împărățiile acestea? Ori este hotarul lor mai mare decât hotarul vostru? 3Voi
6.3
Ezec. 12.27
care depărtați ziua cea rea
6.3
Cap. 5.18;
și faceți să se apropie
6.3
Cap. 5.12. Vers. 12.
scaunul asupririi
6.3
Ps. 94.20
; 4care vă culcați pe paturi de fildeș și vă întindeți în așternuturile voastre și mâncați mieii grași din turmă și vițeii din mijlocul grajdului; 5care cântați
6.5
Is. 5.12
alene după glasul alăutei, care vă născociți instrumente de muzică întocmai ca David
6.5
1 Cron. 23.5
; 6care beți vinul în farfurii și vă ungeți cu mirurile cele dintâi, dar nu vă întristați de rănile
6.6
Gen. 37.25
lui Iosif. 7De aceea acum vor fi duși robi în capul celor duși robi și vor trece ospețele celor ce se întind. 8Domnul
6.8
Ier. 51.14Evr. 6.13,17
Dumnezeu s‐a jurat pe sufletul său, zice Domnul Dumnezeul oștirilor: Disprețuiesc mândria
6.8
Ps. 47.4Ezec. 24.12
lui Iacov și‐i urăsc palatele; de aceea voi da cetatea și tot ce este în ea. 9Și va fi așa: dacă vor rămâne zece oameni într‐o casă, vor muri. 10Și unchiul cuiva îl va ridica, adică cel ce‐l va arde, ca să scoată oasele din casă și va zice celui ce va fi în părțile dinăuntrul casei: Mai este cineva cu tine? Și el va zice: Nimeni. Atunci va zice: Tăcere
6.10
Cap. 5.13.
. Căci
6.10
Cap. 8.3.
nu putem pomeni numele Domnului. 11Căci iată, Domnul
6.11
Cap. 8.3.
poruncește și va lovi casa cea mare
6.11
Cap. 3.15.
cu spărturi și casa cea mică cu crăpături. 12Vor alerga oare cai pe stâncă? Voi ara acolo cu boi? Căci ați schimbat judecata în fiere
6.12
Osea 10.4
și rodul dreptății în pelin. 13Voi, care vă bucurați în lucru de nimic, care ziceți: Oare nu ne‐am luat noi coarne prin puterea noastră? 14Căci iată, casă a lui Israel, zice Domnul Dumnezeul oștirilor: Voi scula
6.14
Ier. 5.15
împotriva voastră un neam și vă vor apăsa de la intrarea Hamatului
6.14
Num. 34.81 Reg. 8.65
până la pârâul pustiei.