Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
5

Plângeri asupra lui Israel. Îndemnuri

51Ascultați cuvântul acesta, o plângere pe care o înalț

5.1
Ier. 7.29Ezec. 19.1
27.2
împotriva voastră, casă a lui Israel! 2A căzut și nu se va mai scula fecioara lui Israel. Este aruncată la pământul ei și nu este cine s‐o scoale. 3Căci așa zice Domnul Dumnezeu: Cetatea care ieșea cu o mie, va rămâne cu o sută și cea care ieșea cu o sută va rămâne cu zece pentru casa lui Israel. 4Căci așa zice Domnul către casa lui Israel: Căutați‐mă
5.4
2 Cron. 15.2Ier. 29.13
și
5.4
Is. 55.3
veți trăi. 5Dar nu căutați Betelul
5.5
Cap. 4.4.
și nu mergeți la Ghilgal și nu treceți la Beer‐Șeba
5.5
Cap. 8.14.
, căci Ghilgalul va fi dus în robie și Betelul
5.5
Osea 4.15
10.8
va ajunge deșertăciune. 6Căutați
5.6
Vers. 4.
pe Domnul și veți trăi; ca să nu izbucnească în casa lui Iosif ca focul și s‐o mistuie și să nu fie nimeni in Betel care să‐l stingă. 7Voi care prefaceți
5.7
Cap. 6.12.
judecata în pelin și aruncați la pământ dreptatea, 8căutați pe cel ce a făcut Pleiadele
5.8
Iov 9.9
38.31
și Orionul, pe cel ce preface umbra morții în dimineață și întunecă ziua cu noaptea
5.8
Ps. 104.20
, pe cel ce cheamă
5.8
Iov 38.34
apele mării și le varsă pe fața pământului, Domnul
5.8
Cap. 4.13.
este numele lui! 9El face să izbucnească deodată nimicirea asupra celui tare și aduce nimicirea peste cetățuie. 10Ei urăsc
5.10
Is. 29.21
pe cel ce mustră în poartă și se scârbesc
5.10
1 Reg. 22.8
de cel ce vorbește fără prihană. 11De aceea fiindcă voi călcați pe sărac și luați daruri de grâu de la el: ați zidit
5.11
Deut. 28.30,38,39Mica 6.15Țef. 1.13Hag. 1.6
case de piatră cioplită și nu veți locui în ele; ați sădit vii plăcute și nu veți bea vinul lor. 12Căci cunosc că fărădelegile voastre sunt multe și păcatele voastre mari, voi apăsați
5.12
Cap. 2.6.
pe cel drept, luați mită și abateți
5.12
Is. 29.21
dreptul celor nevoiași în poartă. 13De aceea cel cuminte
5.13
Cap. 6.10.
va tăcea în vremea aceasta, căci este o vreme rea. 14Căutați binele și nu răul, ca să trăiți. Și așa Domnul Dumnezeul oștirilor va fi cu voi, cum
5.14
Mica 3.11
ziceți. 15Urâți
5.15
Ps. 34.14
97.10Rom. 12.9
răul și iubiți binele și întăriți judecata în poartă: poate
5.15
Ex. 32.302 Reg. 19.4Ioel 2.14
, Domnul Dumnezeul oștirilor se va îndura de rămășița lui Iosif. 16De aceea așa zice Domnul Dumnezeul oștirilor, Domnul: Va fi jelire în toate drumurile și în toate ulițele vor zice: Vai, vai! Și vor chema pe plugar la jelire și vor vesti jelire
5.16
Ier. 9.17
celor cu meșteșugul bocirii. 17Și în toate viile va fi jelire, căci voi
5.17
Ex. 12.12Naum 1.12
trece prin mijlocul tău, zice Domnul. 18Vai
5.18
Is. 5.19Ier. 17.15Ezec. 12.22,271 Pet. 3.4
de voi care doriți ziua Domnului! De ce folos vă este ziua Domnului? Va fi
5.18
Ier. 30.7Ioel 2.2Țef. 1.15
întuneric și nu lumină, 19ca și cum ar fugi omul
5.19
Ier. 48.44
dinaintea leului și l‐ar întâmpina un urs, sau ar intra în casă și și‐ar sprijini mâna de perete și l‐ar mușca un șarpe. 20Oare nu va fi întuneric ziua Domnului și nu lumină? și chiar întunecime și nicio lucire în ea? 21Urăsc
5.21
Prov. 21.7Is. 1.11‐16Ier. 6.20Osea 8.13
, disprețuiesc sărbătorile voastre și nu voi mirosi
5.21
Lev. 26.31
la adunările voastre de sărbătoare. 22Căci dacă‐mi veți aduce
5.22
Is. 66.3Mica 6.6,7
arderi de tot și darurile voastre de mâncare, nu voi primi și nu voi privi la jertfele voastre de pace din cele îngrășate ale voastre. 23Depărtează de la mine vuietul cântărilor tale și nu voi auzi muzica harfelor tale, 24ci să curgă judecata
5.24
Osea 6.6Mica 6.8
ca apele și dreptatea ca un râu potopitor. 25Oare mi‐ați adus
5.25
Deut. 32.17Ios. 24.14Ezec. 20.8,16,24Fapte. 7.42,43Is. 43.23
voi jertfe și daruri de mâncare patruzeci de ani în pustie, casă a lui Israel? 26Da, ați purtat locașul împăratului
5.26
1 Reg. 11.33
vostru Sicut și pe Chiun, idolii voștri, steaua dumnezeului vostru, pe care vi l‐ați făcut. 27De aceea vă voi strămuta dincolo
5.27
2 Reg. 17.6
de Damasc, zice Domnul, al cărui nume
5.27
Cap. 4.13.
este Dumnezeul oștirilor.

6

Amenințare împotriva seminției fruntașilor

61Vai de cei ce sunt

6.1
Lc. 6.24
fără grijă în Sion și care se încred în muntele Samariei, oameni cu nume între cele dintâi
6.1
Ex. 19.4
ale neamurilor, la care vine casa lui Israel! 2Treceți
6.2
Ier. 2.10
la Calne
6.2
Is. 10.9
și vedeți. Și de acolo duceți‐vă la Hamatul
6.2
2 Reg. 18.34
cel mare și coborâți‐vă la Gatul
6.2
2 Cron. 26.6
filistenilor. Oare sunt ele mai bune
6.2
Naum 3.8
decât împărățiile acestea? Ori este hotarul lor mai mare decât hotarul vostru? 3Voi
6.3
Ezec. 12.27
care depărtați ziua cea rea
6.3
Cap. 5.18;
și faceți să se apropie
6.3
Cap. 5.12. Vers. 12.
scaunul asupririi
6.3
Ps. 94.20
; 4care vă culcați pe paturi de fildeș și vă întindeți în așternuturile voastre și mâncați mieii grași din turmă și vițeii din mijlocul grajdului; 5care cântați
6.5
Is. 5.12
alene după glasul alăutei, care vă născociți instrumente de muzică întocmai ca David
6.5
1 Cron. 23.5
; 6care beți vinul în farfurii și vă ungeți cu mirurile cele dintâi, dar nu vă întristați de rănile
6.6
Gen. 37.25
lui Iosif. 7De aceea acum vor fi duși robi în capul celor duși robi și vor trece ospețele celor ce se întind. 8Domnul
6.8
Ier. 51.14Evr. 6.13,17
Dumnezeu s‐a jurat pe sufletul său, zice Domnul Dumnezeul oștirilor: Disprețuiesc mândria
6.8
Ps. 47.4Ezec. 24.12
lui Iacov și‐i urăsc palatele; de aceea voi da cetatea și tot ce este în ea. 9Și va fi așa: dacă vor rămâne zece oameni într‐o casă, vor muri. 10Și unchiul cuiva îl va ridica, adică cel ce‐l va arde, ca să scoată oasele din casă și va zice celui ce va fi în părțile dinăuntrul casei: Mai este cineva cu tine? Și el va zice: Nimeni. Atunci va zice: Tăcere
6.10
Cap. 5.13.
. Căci
6.10
Cap. 8.3.
nu putem pomeni numele Domnului. 11Căci iată, Domnul
6.11
Cap. 8.3.
poruncește și va lovi casa cea mare
6.11
Cap. 3.15.
cu spărturi și casa cea mică cu crăpături. 12Vor alerga oare cai pe stâncă? Voi ara acolo cu boi? Căci ați schimbat judecata în fiere
6.12
Osea 10.4
și rodul dreptății în pelin. 13Voi, care vă bucurați în lucru de nimic, care ziceți: Oare nu ne‐am luat noi coarne prin puterea noastră? 14Căci iată, casă a lui Israel, zice Domnul Dumnezeul oștirilor: Voi scula
6.14
Ier. 5.15
împotriva voastră un neam și vă vor apăsa de la intrarea Hamatului
6.14
Num. 34.81 Reg. 8.65
până la pârâul pustiei.

7

Felurite vedenii

71Așa mi‐a arătat Domnul Dumnezeu; și iată, a întocmit lăcuste la începutul odrăslirii otăvii; și iată era otava după cosirea împăratului. 2Și a fost așa: După ce au sfârșit de mâncat iarba țării, am zis: Doamne Dumnezeule, iartă, rogu‐te! Cum va sta

7.2
Is. 51.19
Iacov? Căci este mic. 3Domnul s‐a căit de aceasta. Nu va fi, a zis Domnul. 4Așa mi‐a arătat Domnul
7.4
Deut. 32.36Iona 3.10Iac. 5.16
Dumnezeu; și iată, Domnul Dumnezeu a chemat să judece prin foc; și a mistuit adâncul cel mare și a mistuit partea de moștenire. 5Atunci am zis: Doamne Dumnezeule, încetează, rogu‐te. Cum va sta
7.5
Vers. 2, 3.
Iacov? căci este mic. 6Domnul s‐a căit de aceasta. Nici aceasta nu va fi, a zis Domnul Dumnezeu. 7Așa mi‐a arătat: și iată, Domnul sta pe un zid făcut la cumpănă cu o cumpănă în mâna sa. 8Și mi‐a zis Domnul: Ce vezi, Amos? Și am zis: O cumpănă. Și Domnul a zis: Iată, voi
7.8
2 Reg. 21.13Is. 28.17
34.11Plâng. 2.8
pune o cumpănă în mijlocul poporului meu Israel; și nu
7.8
Cap. 8.2.
voi mai trece pe lângă ei. 9Și înălțimile
7.9
Gen. 26.23
46.18.14
lui Isaac vor fi pustiite și locașurile sfinte ale lui Israel vor fi lăsate pustii și mă voi ridica
7.9
2 Reg. 15.10
cu sabia împotriva casei lui Ieroboam. 10Atunci Amația, preotul din Betel
7.10
1 Reg. 12.32
, a trimis la Ieroboam
7.10
2 Reg. 14.23
, împăratul lui Israel, zicând: Amos a uneltit împotriva ta în mijlocul casei lui Israel: țara nu poate suferi toate cuvintele lui. 11Căci așa zice Amos: Ieroboam va muri de sabie și Israel va merge negreșit în robie din țara sa. 12Și Amația a zis lui Amos: Văzătorule, mergi, fugi în țara lui Iuda și mănâncă pâinea acolo și prorocește acolo. 13Dar nu mai proroci în Betel
7.13
Cap. 2.12.
, căci este
7.13
1 Reg. 12.32
13.1
sfântul locaș al împăratului și este o casă împărătească. 14Atunci Amos a răspuns și a zis lui Amația: Eu nu eram proroc, nici fiu
7.14
1 Reg. 20.352 Reg. 2.5
4.38
6.1
de proroc, ci eram
7.14
Cap. 1.1.
păstor și strângător de sicomore. 15Și Domnul m‐a luat din urma turmei și Domnul mi‐a zis: Du‐te prorocește poporului meu Israel. 16Și acum ascultă cuvântul Domnului. Tu zici: Nu proroci
7.16
Ezec. 21.2Mica 2.6
împotriva lui Israel și nu picura cuvântul tău împotriva casei lui Isaac. 17Deci
7.17
Ier. 28.12
29.21,25,31,32
așa zice Domnul: Nevasta
7.17
Is. 13.16Plâng. 5.11Osea 4.13Zah. 14.2
ta va fi o curvă în cetate și fiii tăi și fiicele tale vor cădea de sabie și țara ta va fi împărțită cu funia și tu vei muri într‐o țară care este necurată și Israel va fi strămutat negreșit din țara sa.