Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
7

Felurite vedenii

71Așa mi‐a arătat Domnul Dumnezeu; și iată, a întocmit lăcuste la începutul odrăslirii otăvii; și iată era otava după cosirea împăratului. 2Și a fost așa: După ce au sfârșit de mâncat iarba țării, am zis: Doamne Dumnezeule, iartă, rogu‐te! Cum va sta

7.2
Is. 51.19
Iacov? Căci este mic. 3Domnul s‐a căit de aceasta. Nu va fi, a zis Domnul. 4Așa mi‐a arătat Domnul
7.4
Deut. 32.36Iona 3.10Iac. 5.16
Dumnezeu; și iată, Domnul Dumnezeu a chemat să judece prin foc; și a mistuit adâncul cel mare și a mistuit partea de moștenire. 5Atunci am zis: Doamne Dumnezeule, încetează, rogu‐te. Cum va sta
7.5
Vers. 2, 3.

Iacov? căci este mic. 6Domnul s‐a căit de aceasta. Nici aceasta nu va fi, a zis Domnul Dumnezeu. 7Așa mi‐a arătat: și iată, Domnul sta pe un zid făcut la cumpănă cu o cumpănă în mâna sa. 8Și mi‐a zis Domnul: Ce vezi, Amos? Și am zis: O cumpănă. Și Domnul a zis: Iată, voi
7.8
2 Reg. 21.13Is. 28.17
34.11Plâng. 2.8
pune o cumpănă în mijlocul poporului meu Israel; și nu
7.8
Cap. 8.2.
Mica 7.18
voi mai trece pe lângă ei. 9Și înălțimile
7.9
Gen. 26.23
46.18.14
lui Isaac vor fi pustiite și locașurile sfinte ale lui Israel vor fi lăsate pustii și mă voi ridica
7.9
2 Reg. 15.10
cu sabia împotriva casei lui Ieroboam. 10Atunci Amația, preotul din Betel
7.10
1 Reg. 12.32
, a trimis la Ieroboam
7.10
2 Reg. 14.23
, împăratul lui Israel, zicând: Amos a uneltit împotriva ta în mijlocul casei lui Israel: țara nu poate suferi toate cuvintele lui. 11Căci așa zice Amos: Ieroboam va muri de sabie și Israel va merge negreșit în robie din țara sa. 12Și Amația a zis lui Amos: Văzătorule, mergi, fugi în țara lui Iuda și mănâncă pâinea acolo și prorocește acolo. 13Dar nu mai proroci în Betel
7.13
Cap. 2.12.

, căci este
7.13
1 Reg. 12.32
13.1
sfântul locaș al împăratului și este o casă împărătească. 14Atunci Amos a răspuns și a zis lui Amația: Eu nu eram proroc, nici fiu
7.14
1 Reg. 20.352 Reg. 2.5
4.38
6.1
de proroc, ci eram
7.14
Cap. 1.1.
Zah. 13.5
păstor și strângător de sicomore. 15Și Domnul m‐a luat din urma turmei și Domnul mi‐a zis: Du‐te prorocește poporului meu Israel. 16Și acum ascultă cuvântul Domnului. Tu zici: Nu proroci
7.16
Ezec. 21.2Mica 2.6
împotriva lui Israel și nu picura cuvântul tău împotriva casei lui Isaac. 17Deci
7.17
Ier. 28.12
29.21,25,31,32
așa zice Domnul: Nevasta
7.17
Is. 13.16Plâng. 5.11Osea 4.13Zah. 14.2
ta va fi o curvă în cetate și fiii tăi și fiicele tale vor cădea de sabie și țara ta va fi împărțită cu funia și tu vei muri într‐o țară care este necurată și Israel va fi strămutat negreșit din țara sa.