Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
7

Felurite vedenii

71Așa mi‐a arătat Domnul Dumnezeu; și iată, a întocmit lăcuste la începutul odrăslirii otăvii; și iată era otava după cosirea împăratului. 2Și a fost așa: După ce au sfârșit de mâncat iarba țării, am zis: Doamne Dumnezeule, iartă, rogu‐te! Cum va sta

7.2
Is. 51.19
Iacov? Căci este mic. 3Domnul s‐a căit de aceasta. Nu va fi, a zis Domnul. 4Așa mi‐a arătat Domnul
7.4
Deut. 32.36Iona 3.10Iac. 5.16
Dumnezeu; și iată, Domnul Dumnezeu a chemat să judece prin foc; și a mistuit adâncul cel mare și a mistuit partea de moștenire. 5Atunci am zis: Doamne Dumnezeule, încetează, rogu‐te. Cum va sta
7.5
Vers. 2, 3.
Iacov? căci este mic. 6Domnul s‐a căit de aceasta. Nici aceasta nu va fi, a zis Domnul Dumnezeu. 7Așa mi‐a arătat: și iată, Domnul sta pe un zid făcut la cumpănă cu o cumpănă în mâna sa. 8Și mi‐a zis Domnul: Ce vezi, Amos? Și am zis: O cumpănă. Și Domnul a zis: Iată, voi
7.8
2 Reg. 21.13Is. 28.17
34.11Plâng. 2.8
pune o cumpănă în mijlocul poporului meu Israel; și nu
7.8
Cap. 8.2.
voi mai trece pe lângă ei. 9Și înălțimile
7.9
Gen. 26.23
46.18.14
lui Isaac vor fi pustiite și locașurile sfinte ale lui Israel vor fi lăsate pustii și mă voi ridica
7.9
2 Reg. 15.10
cu sabia împotriva casei lui Ieroboam. 10Atunci Amația, preotul din Betel
7.10
1 Reg. 12.32
, a trimis la Ieroboam
7.10
2 Reg. 14.23
, împăratul lui Israel, zicând: Amos a uneltit împotriva ta în mijlocul casei lui Israel: țara nu poate suferi toate cuvintele lui. 11Căci așa zice Amos: Ieroboam va muri de sabie și Israel va merge negreșit în robie din țara sa. 12Și Amația a zis lui Amos: Văzătorule, mergi, fugi în țara lui Iuda și mănâncă pâinea acolo și prorocește acolo. 13Dar nu mai proroci în Betel
7.13
Cap. 2.12.
, căci este
7.13
1 Reg. 12.32
13.1
sfântul locaș al împăratului și este o casă împărătească. 14Atunci Amos a răspuns și a zis lui Amația: Eu nu eram proroc, nici fiu
7.14
1 Reg. 20.352 Reg. 2.5
4.38
6.1
de proroc, ci eram
7.14
Cap. 1.1.
păstor și strângător de sicomore. 15Și Domnul m‐a luat din urma turmei și Domnul mi‐a zis: Du‐te prorocește poporului meu Israel. 16Și acum ascultă cuvântul Domnului. Tu zici: Nu proroci
7.16
Ezec. 21.2Mica 2.6
împotriva lui Israel și nu picura cuvântul tău împotriva casei lui Isaac. 17Deci
7.17
Ier. 28.12
29.21,25,31,32
așa zice Domnul: Nevasta
7.17
Is. 13.16Plâng. 5.11Osea 4.13Zah. 14.2
ta va fi o curvă în cetate și fiii tăi și fiicele tale vor cădea de sabie și țara ta va fi împărțită cu funia și tu vei muri într‐o țară care este necurată și Israel va fi strămutat negreșit din țara sa.

8

Foamea după cuvântul Domnului

81Așa mi‐a arătat Domnul Dumnezeu: și iată, un coș cu roade de vară. 2Și a zis: Ce vezi tu, Amos? Și am zis: Un coș cu roade de vară. Atunci Domnul mi‐a zis: A venit sfârșitul

8.2
Ezec. 7.2
asupra poporului meu Israel. Nu voi mai trece
8.2
Cap. 7.8.
pe lângă ei. 3Și cântările templului
8.3
Cap. 5.23.
vor fi urlete în ziua aceea, zice Domnul Dumnezeu. Vor fi multe trupuri moarte, le vor arunca
8.3
Cap. 6.9, 10.
în fiecare loc în tăcere. 4Ascultați aceasta, voi cei ce înghițiți
8.4
Ps. 14.4Prov. 30.14
pe cei nevoiași și stârpiți pe cei săraci ai țării, 5zicând: Când va trece luna nouă ca să vindem bucate? Și sabatul
8.5
Neem. 13.15,16
ca să deschidem grânarele? Micșorând efa
8.5
Mica 6.10,11
și mărind siclul și strâmbând cumpenele pentru înșelăciune: 6ca să cumpărăm cu argint
8.6
Cap. 2.6.
pe cei săraci și pe cei nevoiași pentru o pereche de încălțăminte și să vindem codina de grâu. 7Domnul s‐a jurat pe slava
8.7
Cap. 6.8.
lui Iacov: De voi
8.7
Osea 8.13
9.9
uita vreuna din faptele lor în veac! 8Oare să nu se cutremure țara
8.8
Osea 4.3
de aceasta și să nu se jelească oricine care locuiește în ea? Da, se va umfla în totul ca Râul; și se va tulbura și se va cufunda iarăși ca Râul
8.8
Cap. 9.5.
Egiptului. 9Și va fi așa: În ziua aceea, zice Domnul Dumnezeu, voi face ca soarele
8.9
Iov 5.14Is. 13.10
59.9,10Ier. 15.9Mica 3.6
să apună la amiază și voi întuneca pământul în ziua mare. 10Și voi preface sărbătorile voastre în jelire și toate cântările voastre în bocire și voi pune sac
8.10
Is. 15.2,3Ier. 48.37Ezec. 7.18
27.31
pe toate coapsele și pleșuvie pe orice cap; și o voi face ca jelirea
8.10
Ier. 6.26Zah. 12.10
pentru un singur fiu și sfârșitul său ca o zi de amărăciune. 11Iată, vin zile, zice Domnul Dumnezeu, când voi trimite foamete în țară; nu foamete de pâine, nici sete de apă, ci de auzirea
8.11
1 Sam. 3.1Ps. 74.9Ezec. 7.26
cuvintelor Domnului. 12Și vor merge de la mare până la mare și de la miazănoapte până la răsărit; vor cutreiera încoace și încolo ca să caute cuvântul Domnului și nu‐l vor afla. 13În ziua aceea fecioarele cele frumoase și tinerii se vor topi de sete. 14Cei ce jură
8.14
Osea 4.15
pe păcatul
8.14
Deut. 9.21
Samariei și zic: Viu este dumnezeul tău, Dane! și: Vie este calea
8.14
Cap. 5.5.
Beer‐Șebei! chiar ei vor cădea și nu se vor mai scula.

9

Pedepse îngrozitoare asupra Israelului

91Am văzut pe Domnul stând pe altar. Și a zis: Lovește pragul de sus ca să se clatine ușiorii. Și fărâmă‐i

9.1
Ps. 68.21Hab. 3.13
pe toți în bucăți peste capul lor al tuturor și voi ucide cu sabia și pe cel
9.1
Cap. 2.14.
din urmă din ei; cel ce fuge din ei nu va scăpa prin fugă, și cel ce scapă din ei nu va fi izbăvit. 2Chiar dacă vor săpa până în Șeol
9.2
Ps. 139.8
, de acolo îi va lua mâna mea; și dacă se vor sui până la ceruri
9.2
Iov 20.6Ier. 51.53Obad. 4
, de acolo îi voi coborî. 3Chiar dacă se vor ascunde pe vârful Carmelului, voi cerceta și‐i voi lua de acolo; și chiar dacă se vor ascunde în fundul mării de ochii mei, de acolo
9.3
Lev. 26.33Deut. 28.65Ezec. 5.12
voi porunci șarpelui și‐i va mușca. 4Și chiar dacă se vor duce în robie înaintea vrăjmașilor lor, de acolo voi porunci sabiei și‐i va omorî. Și‐mi voi pune ochii
9.4
Lev. 17.10Ier. 44.11
peste ei spre rău și nu spre bine. 5Căci Domnul Dumnezeul oștirilor este cel ce atinge țara și ea se topește
9.5
Mica 1.4
și toți cei ce locuiesc în ea vor jeli
9.5
Cap. 8.8.
; și se va umfla în totul ca Râul și se va cufunda ca Râul Egiptului. 6El este cel ce își zidește cămările
9.6
Ps. 104.3,13
de sus în ceruri și a întemeiat bolta sa peste pământ; cel ce cheamă apele
9.6
Cap. 5.8.
mării și le varsă pe fața pământului: Domnul
9.6
Cap. 4.13.
este numele lui. 7Oare nu‐mi sunteți voi ca copii etiopienilor, voi copii ai lui Israel, zice Domnul? Oare n‐am scos eu pe Israel din țara Egiptului și pe filisteni
9.7
Ier. 47.4
de la Caftor
9.7
Deut. 2.23
și pe Sirieni de la Chir
9.7
Is. 43.3
? 8Iată, ochii
9.8
Vers. 4.
Domnului Dumnezeu sunt asupra împărăției păcătoase și o voi nimici
9.8
Ier. 30.11
31.35,36Obad. 16‐17
de pe fața pământului, dar nu voi nimici de tot casa lui Iacov, zice Domnul. 9Căci iată poruncesc și voi scutura casa lui Israel între toate neamurile, cum se scutură grâul în ciur, dar nu va cădea cel mai mic grăunte pe pământ. 10Toți păcătoșii poporului meu vor muri de sabie, care zic
9.10
Cap. 6.3.
: Nu ne va atinge, nici nu ne va ajunge răul.

Făgăduințe de fericire

11În ziua aceea

9.11
Fapte. 15.16,17
voi ridica locașul cel căzut al lui David și‐i voi închide spărturile și voi ridica dărâmăturile și‐l voi zidi ca în zilele din vechime; 12ca ei să stăpânească
9.12
Obad. 19
rămășița Edomului
9.12
Num. 24.18
și a tuturor neamurilor peste care se cheamă numele meu, zice Domnul, care face aceasta. 13Iată vin
9.13
Lev. 26.5
zile, zice Domnul, când plugarul va ajunge pe secerător și călcătorul de struguri pe semănătorul de sămânță și munții vor picura
9.13
Ioel 3.18
must și toate dealurile se vor topi. 14Și voi întoarce
9.14
Ier. 30.3
robia poporului meu Israel și vor zidi
9.14
Is. 61.4
65.21Ezec. 36.33,36
cetățile pustii și le vor locui; și vor sădi vii și vor bea vinul lor și vor face grădini și vor mânca rodul lor. 15Și‐i voi sădi în țara lor și nu vor mai fi smulși
9.15
Is. 60.21Ier. 32.41Ezec. 34.28Ioel 3.20
din țara pe care le‐am dat‐o, zice Domnul Dumnezeul tău.