Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
2

Lupta apostolului

21Căci voiesc să știți cât de mare luptă

2.1
Fil. 1.301 Tes. 2.2
am pentru voi și cei din Laodicea și pentru toți câți n‐au văzut fața mea în carne, 2ca
2.2
2 Cor. 1.6
să le fie mângâiate inimile, fiind închegați împreună
2.2
Cap. 3.14.

în iubire și pentru orice bogăție a încredințării depline a priceperii, pentru cunoașterea
2.2
Fil. 3.8
deplină a tainei lui Dumnezeu, a lui Hristos, 3în
2.3
1 Cor. 1.24
2.6,7Ef. 1.8
care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și cunoștinței.

Umblarea în Hristos

4Zic aceasta, ca

2.4
Rom. 16.182 Cor. 11.13Ef. 4.14
5.6
nimeni să nu vă înșele prin vorbire înduplecătoare. 5Căci și dacă
2.5
1 Cor. 5.31 Tes. 2.17
sunt departe cu carnea, dar cu duhul sunt cu voi, bucurându‐mă și privind rânduiala
2.5
1 Cor. 14.40
voastră și statornicia
2.5
1 Pet. 5.9
credinței voastre în Hristos. 6Deci, cum
2.6
1 Tes. 4.1Iuda 3
ați primit pe Hristos Isus Domnul, așa umblați în el, 7înrădăcinați și zidiți în el și întăriți prin credință, după cum ați fost învățați, prisosind în mulțumiri.

Învățăturile mincinoase

8Luați seama

2.8
Ier. 29.8Rom. 16.17Ef. 6Evr. 13.9
ca nu cumva să fie cineva care vă răpește prin filosofie și amăgire deșartă, potrivit datinei
2.8
Mat. 15.2Gal. 1.14
oamenilor, potrivit începuturilor nedesăvârșite ale lumii
2.8
Gal. 4.3,9
și nu potrivit lui Hristos. 9Pentru că în el
2.9
In. 1.11
locuiește toată plinătatea Dumnezeirii, trupește, 10și sunteți deplini
2.10
In. 1.16
în el, care
2.10
Ef. 1.20,211 Pet. 3.22
este capul oricărei domnii
2.10
Cap. 1.16.

și stăpâniri, 11în care și ați fost tăiați împrejur
2.11
Deut. 10.16
30.6Ier. 4.4Rom. 2.29Fil. 3.3
cu o tăiere împrejur nefăcută de mână, în dezbrăcarea
2.11
Rom. 6.6Ef. 4.22
trupului cărnii, în tăierea împrejur a lui Hristos, 12fiind înmormântați
2.12
Rom. 6.4
împreună cu el în botez, în care ați fost și sculați
2.12
Cap. 3.1.

împreună cu el prin credința
2.12
Ef. 1.19
3.7
în lucrarea lui Dumnezeu care
2.12
Fapte. 2.24
l‐a sculat dintre cei morți. 13Și pe voi
2.13
Ef. 2.1,5,6,11
care erați morți în greșelile voastre în netăierea împrejur a cărnii voastre, pe voi, zic, v‐a făcut vii împreună cu el, după ce ne‐a iertat toate greșelile noastre, 14după ce a șters
2.14
Ef. 2.15,16
zapisul ce era scris de mână împotriva noastră, cu porunci, care ne era protivnic, și l‐a ridicat din mijloc, pironindu‐l pe cruce; 15dezbrăcând
2.15
Gen. 3.15Ps. 68.18Is. 53.12Mat. 12.29Lc. 10.18
11.22In. 12.31
16.11Ef. 4.8Evr. 2.14
domniile și puterile
2.15
Ef. 6.12
, le‐a scos la arătare cu îndrăzneală, ieșind biruitor asupra lor prin cruce.

Legea și Hristos

16Deci să

2.16
Rom. 14.3,10,13
nu vă judece cineva pentru mâncare
2.16
Rom. 14.2,171 Cor. 8.8
sau pentru băutură, sau cu
2.16
Rom. 14.5Gal. 4.10
privire la o zi de sărbătoare, sau de lună nouă sau de Sabat, 17care
2.17
Evr. 8.5
9.9
10.1
sunt o umbră a celor viitoare iar trupul este al lui Hristos. 18Nimeni
2.18
Vers. 4.

să nu vă facă să pierdeți premiul, făcându‐și voia lui însuși în smerenie și închinarea la îngeri, amestecându‐se
2.18
Ezec. 13.31 Tim. 1.7
în cele ce n‐a văzut, fiind îngâmfat în zadar de gândirea cărnii sale, 19și neținând tare Capul
2.19
Ef. 4.15,16
, din care tot trupul luându‐și hrana și bine închegat împreună prin încheieturi și legături, crește cu creșterea lui Dumnezeu. 20Dacă ați murit
2.20
Rom. 6.3,5
7.4,6Gal. 2.19Ef. 2.15
cu Hristos față de începuturile
2.20
Vers. 8.

nedesăvârșite ale lumii, pentru ce, ca și cum ați trăi în lume, vă supuneți la porunci: 21Nu
2.21
Gal. 1.3,9
pune mâna, nici nu gusta, nici nu
2.21
1 Tim. 4.3
atinge! 22(care toate sunt sortite putrezirii prin întrebuințare) după
2.22
Is. 29.13Mat. 15.9Tit 1.14
poruncile și învățăturile oamenilor? 23Care au
2.23
1 Tim. 4.8
în adevăr o înfățișare de înțelepciune, printr‐o închinare
2.23
Vers. 18.

de bunăvoie și smerenie și necruțare față de trup, dar nu sunt de niciun preț împotriva mulțumirii cărnii.