Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
3

Viața creștinului ascunsă cu Hristos

31Deci, dacă ați

3.1
Rom. 6.5Ef. 2.6
fost sculați împreună cu Hristos, căutați cele de sus, unde este Hristos, șezând
3.1
Rom. 8.34Ef. 1.20
la dreapta lui Dumnezeu. 2Puneți‐vă mintea la cele de sus, nu la cele de pe pământ. 3Căci
3.3
Rom. 6.2Gal. 2.20
voi ați murit și
3.3
2 Cor. 5.7
viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. 4Când
3.4
1 In. 3.2
se va arăta Hristos, viața
3.4
In. 11.25
14.6
noastră, atunci veți fi arătați și voi cu el în
3.4
1 Cor. 15.43Fil. 3.21
slavă.

Îndemn la sfințenie și la dragoste

5Omorâți

3.5
Rom. 8.13Gal. 5.24
deci mădularele
3.5
Rom. 6.13
voastre cele de pe pământ: curvie
3.5
Ef. 5.3
, necurățenie, patimă, poftă rea
3.5
1 Tes. 4.5
și lăcomie de bani care
3.5
Ef. 5.5
este închinare la idoli, 6din pricina
3.6
Rom. 1.18Ef. 5.6Ap. 22.15
cărora vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării
3.6
Ef. 2.2
, 7între
3.7
Rom. 6.19,20
7.51 Cor. 6.11Ef. 2.2Tit 3.3
care ați umblat și voi altădată, când trăiați în acestea. 8Lepădați dar
3.8
Ef. 4.22Evr. 12.1Iac. 1.211 Pet. 2.1
acum și voi toate: mânie, aprindere, răutate, defăimare, vorbire de rușine
3.8
Ef. 4.29
5.1
din gura voastră. 9Nu
3.9
Lev. 19.11Ef. 4.25
vă mințiți unii pe alții, fiindcă
3.9
Ef. 4.22,24
v‐ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui 10și v‐ați îmbrăcat cu cel nou care se
3.10
Rom. 12.2
înnoiește în cunoștință deplină, după
3.10
Ef. 4.23,24
chipul celui ce l‐a
3.10
Ef. 2.10
făcut, 11unde nu este grec
3.11
Rom. 10.121 Cor. 12.13Gal. 3.28
5.6Ef. 6.8
și iudeu, tăiere împrejur și netăiere împrejur, barbar, schit, rob, slobod
3.11
Ef. 1.23
, ci Hristos este totul și în toți. 12Îmbrăcați‐vă deci
3.12
Ef. 4.24
, ca
3.12
1 Tes. 1.41 Pet. 1.22 Pet. 1.10
aleși ai lui Dumnezeu sfinți și iubiți, cu o inimă
3.12
Gal. 5.22Ef. 4.2,32Fil. 2.1
de îndurare, cu bunătate, smerenie, blândețe, îndelungă răbdare, 13îngăduindu‐vă
3.13
Mc. 11.25Ef. 4.2,32
unii pe alții și iertând unii altora, dacă are cineva vreo plângere împotriva cuiva; după cum și Hristos v‐a iertat, așa și voi. 14Iar
3.14
1 Pet. 4.8
peste toate acestea îmbrăcați‐vă
3.14
In. 13.34Rom. 13.81 Cor. 13Ef. 5.21 Tes. 4.91 Tim. 1.51 In. 3.23
4.21
cu iubire, care este legătura
3.14
Ef. 4.3
desăvârșirii. 15Și pacea
3.15
Rom. 14.17Fil. 4.7
lui Hristos să hotărască în inimile voastre, la
3.15
1 Cor. 7.15
care ați și fost chemați într‐un singur trup
3.15
Ef. 2.16,17
4.4
; și
3.15
Cap. 2.7. Vers. 17.

fiți mulțumitori. 16Cuvântul lui Hristos să locuiască în voi cu bogăție, în orice înțelepciune, învățându‐vă și îndemnându‐vă unii pe alții prin psalmi și cântări de laudă
3.16
1 Cor. 14.26Ef. 5.19
și cântări duhovnicești
3.16
Cap. 4.6.

, cântând în har în inimile voastre lui Dumnezeu. 17Și orice
3.17
1 Cor. 10.31
faceți, în cuvânt sau în lucru, faceți toate în numele Domnului Isus, mulțumind
3.17
Rom. 1.8Ef. 5.202.71 Tes. 5.18Evr. 13.15
lui Dumnezeu Tatăl prin el.

Datoriile casnice

18Nevestelor

3.18
Ef. 5.22Tit 2.51 Pet. 3.1
, fiți supuse bărbaților voștri, după cum
3.18
Ef. 5.3
se cuvine în Domnul. 19Bărbaților
3.19
Ef. 5.25,28,331 Pet. 3.7
, iubiți‐vă nevestele și nu fiți amărâți
3.19
Ef. 4.31
împotriva lor. 20Copiilor
3.20
Ef. 6.1
, ascultați de părinții voștri în
3.20
Ef. 5.24Tit 2.9
toate; căci aceasta este bineplăcut în Domnul. 21Taților
3.21
Ef. 6.4
, nu întărâtați pe copiii voștri, ca să nu fie deznădăjduiți. 22Robilor
3.22
Ef. 6.51 Tim. 6.1Tit 2.91 Pet. 2.18
, ascultați în
3.22
Vers. 20.

toate pe domnii voștri după carne
3.22
Flm. 16
, nu în slujiri de ochi, ca cei ce caută să placă oamenilor, ci în curățenia inimii, temându‐vă de Domnul. 23Orice
3.23
Ef. 6.6,7
faceți, lucrați din suflet ca pentru Domnul și nu pentru oameni, 24știind că
3.24
Ef. 6.8
de la Domnul veți primi răsplata moștenirii. Slujiți
3.24
1 Cor. 7.22
ca robi Domnului Hristos. 25Căci cine face nedreptate va lua cu sine nedreptatea ce a făcut și nu
3.25
Rom. 2.11Ef. 6.91 Pet. 1.17Deut. 10.17
este căutare la față.