Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
4

41Domnilor, dați

4.1
Ef. 6.9
robilor ce este drept și ce este potrivit, știind că și voi aveți un Domn în ceruri.

Îndemn la rugăciune

2Stăruiți

4.2
Lc. 18.1Rom. 12.12Ef. 6.181 Tes. 5.17,18
în rugăciune, veghind în ea cu
4.2
Cap. 2.7;
3.15
mulțumiri, 3rugându‐vă
4.3
Ef. 6.192 Tes. 3.1
totodată și pentru noi ca Dumnezeu să ne deschidă
4.3
1 Cor. 16.92 Cor. 2.12
o ușă pentru cuvânt, ca să vorbim taina
4.3
Mat. 13.111 Cor. 4.1Ef. 6.192.2
lui Hristos, pentru
4.3
Ef. 6.20Fil. 1.7
care și sunt legat, 4ca s‐o fac cunoscut cum trebuie să vorbesc. 5Umblați
4.5
Ef. 5.151 Tes. 4.12
în înțelepciune față de cei de afară, cumpărându‐vă
4.5
Ef. 5.16
vremea nimerită. 6Cuvântul vostru să fie totdeauna în har
4.6
Cap. 3.16.

dres
4.6
Mc. 9.50
cu sare, ca
4.6
1 Pet. 3.15
să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia.

Trimiterea lui Tihic și Onisim

7Cele

4.7
Ef. 6.21
despre mine toate vi le va face cunoscut Tihic, iubitul frate și credincios slujitor și rob împreună cu mine în Domnul: 8pe care l‐am
4.8
Ef. 6.22
trimis la voi pentru aceasta chiar, ca să cunoașteți cele despre noi și să vă mângâie inimile, 9împreună cu Onisim
4.9
Flm. 10
, credinciosul și iubitul frate, care este din ai voștri; ei vă vor face cunoscut toate cele de aici. 10Vă îmbrățișează Aristarh
4.10
Fapte. 19.29
20.4
27.2Flm. 24
, tovarășul meu de robie și Marcu
4.10
Fapte. 15.372 Tim. 4.11
, nepotul lui Barnaba, (despre care ați primit porunci…, dacă va veni la voi, primiți‐l), 11și Isus, care se zice Iust, care sunt din tăierea împrejur; aceștia singuri îmi sunt împreună lucrători pentru Împărăția lui Dumnezeu, oameni care mi‐au fost de îmbărbătare. 12Vă îmbrățișează Epafra
4.12
Cap. 1.7.
Flm. 23
, care este din ai voștri, rob al lui Hristos Isus, totdeauna luptându‐se
4.12
Rom. 15.30
pentru voi în rugăciunile sale ca să stați desăvârșiți
4.12
Mat. 5.481 Cor. 2.6
14.20Fil. 3.15Evr. 5.14
și pe deplin încredințați în orice voie a lui Dumnezeu. 13Căci îi mărturisesc că are multă osteneală pentru voi și pentru cei din Laodicea și cei din Ierapole. 14Vă îmbrățișează Luca
4.14
2 Tim. 4.11
, doctorul iubit, și Dima
4.14
2 Tim. 4.10Flm. 21
. 15Îmbrățișați pe frații din Laodicea și pe Nimfa și biserica
4.15
Rom. 16.51 Cor. 16.19
cea care este în casa lui. 16Și când va fi citită la voi epistola
4.16
1 Tes. 5.27
, faceți ca să fie citită și în biserica laodiceenilor și să citiți și voi pe cea din Laodicea. 17Și spuneți lui Arhip
4.17
Flm. 2
: Ia seama la slujba
4.17
1 Tim. 4.6
pe care ai luat‐o în Domnul, ca s‐o împlinești. 18Îmbrățișarea
4.18
1 Cor. 16.212 Tes. 3.17
mea este cu însăși mâna mea a lui Pavel. Aduceți‐vă
4.18
Evr. 13.3
aminte de legăturile mele. Harul să fie
4.18
Evr. 13.25
cu voi.