Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
1

Creșterea lui Daniel la Babilon

11În al treilea an al domniei lui Ioiachim, împăratul lui Iuda, Nebucadnețar, împăratul Babilonului, a venit

1.1
2 Reg. 24.12 Cron. 36.6
la Ierusalim și l‐a împresurat. 2Și Domnul a dat în mâna sa pe Ioiachim, împăratul lui Iuda, și parte
1.2
Ier. 27.19,20
din vasele casei lui Dumnezeu, și el le‐a dus în țara Șinear
1.2
Gen. 10.10
11.2Is. 11.11Zah. 5.11
, în casa dumnezeului său, și a dus
1.2
2 Cron. 36.7
vasele în casa vistieriei dumnezeului său. 3Și împăratul a zis lui Așpenaz, capul famenilor săi, să aducă din copiii lui Israel și din sămânța împăratului și dintre cei de neam 4tineri în care să nu fie
1.4
Lev. 24.19,20
cusur și frumoși la față și iscusiți în toată înțelepciunea
1.4
Fapte. 7.22
și să aibă cunoștință și pricepând știința și care să fie în stare să stea în palatul împăratului: și să‐i învețe cartea și limba haldeilor. 5Și împăratul le‐a rânduit o parte zilnică din mâncărurile alese ale împăratului și din vinul pe care‐l bea el, ca să‐i hrănească trei ani și la sfârșitul lor să poată sta
1.5
Gen. 41.461 Reg. 10.8
înaintea împăratului. 6Și între aceștia erau din copiii lui Iuda: Daniel, Hanania, Mișael și Azaria. 7Și mai marele
1.7
Gen. 41.452 Reg. 24.17
famenilor le‐a pus nume; lui Daniel
1.7
Cap. 4.8;
5.12
i‐a pus numele Beltșatar și lui Hanania Șadrac, și lui Mișael Meșac, și lui Azaria Abed‐Nego. 8Dar Daniel și‐a pus în inimă să nu se spurce cu bucatele
1.8
Deut. 32.38Ezec. 4.13Osea 9.3
alese ale împăratului și cu vinul pe care‐l bea el și a cerut de la mai marele famenilor să nu se spurce. 9Și Dumnezeu a făcut
1.9
Gen. 39.21Ps. 106.46Prov. 16.7
ca Daniel să afle har și milă înaintea mai marelui famenilor. 10Și mai marele famenilor a zis lui Daniel: Mă tem de domnul meu împăratul, care v‐a rânduit mâncarea și băutura, căci de ce să vadă el fețele voastre mai triste decât ale tinerilor care sunt de vârsta voastră? Și ați face vinovat capul meu înaintea împăratului. 11Atunci Daniel a zis îngrijitorului pe care îl rânduise mai marele famenilor peste Daniel, Hanania, Mișael și Azaria: 12Cearcă, rogu‐te, pe slujitorii tăi zece zile și să ni se dea să mâncăm zarzavaturi și să bem apă; 13și să fie văzute fețele noastre înaintea ta, și fața tinerilor care mănâncă din bucatele alese ale împăratului, și fă cu slujitorii tăi după cum vei vedea. 14Și i‐a ascultat în lucrul acesta, și i‐a cercat zece zile. 15Și la sfârșitul celor zece zile, fețele lor s‐au văzut mai frumoase și mai grase la carne decât toți tinerii care mâncau bucatele alese ale împăratului. 16Deci îngrijitorul a luat mâncarea lor aleasă și vinul ce trebuia să‐l bea și le‐a dat zarzavaturi. 17Și acestor patru tineri Dumnezeu le‐a dat
1.17
1 Reg. 3.12Iac. 1.5,17
cunoștință și iscusință
1.17
Fapte. 7.22
în toată învățătura și înțelepciunea: și Daniel a avut pricepere
1.17
Num. 12.62 Cron. 26.510.1
în toate vedeniile și visurile. 18Și la sfârșitul zilelor pe care le poruncise împăratul pentru aducerea lor, mai marele famenilor i‐a dus înaintea lui Nebucadnețar. 19Și împăratul a vorbit cu ei: și printre toți nu s‐a aflat niciunul asemenea lui Daniel, lui Hanania, lui Mișael și lui Azaria, și au stat înaintea
1.19
Gen. 41.46
împăratului. 20Și în orice
1.20
1 Reg. 10.1
lucru de înțelepciune și de pricepere de care i‐a întrebat împăratul, i‐a aflat înzecit mai buni decât pe toți cărturarii și descântătorii care erau în toată împărăția sa. 21Și Daniel a fost acolo
1.21
Cap. 6.28;
10.1
până la anul întâi al împăratului Cir.