Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
12

Prorocia se pecetluiește

121Și în vremea aceea se va scula Mihail

12.1
Cap. 10.13, 21.

, mai marele cel mare, care stă pentru copiii poporului tău: și va fi o vreme de strâmtorare
12.1
Is. 26.20,21Ier. 30.7Mat. 24.21Ap. 16.18
cum n‐a fost niciodată de când a fost un neam până în vremea aceea. Și în vremea aceea poporul tău
12.1
Rom. 11.26
va fi scăpat, oricine se va afla scris
12.1
Ex. 32.32Ps. 56.8
69.28Ezec. 13.9Lc. 10.20Fil. 4.3Ap. 3.5
13.8
în carte. 2Și mulți din cei ce dorm în țărâna pământului se vor scula: unii spre viață veșnică
12.2
Mat. 25.46In. 5.28,29Fapte. 24.15
și alții spre rușine și ocară
12.2
Is. 66.24Rom. 9.21
veșnică. 3Și înțelepții
12.3
Cap. 11.33, 35.

vor străluci
12.3
Prov. 4.18Mat. 13.43
ca strălucirea întinderii cerești și cei ce
12.3
Iac. 5.20
întorc pe mulți la dreptate ca stelele
12.3
1 Cor. 15.41,42
în veci și pe veci. 4Dar tu
12.4
Cap. 8.26. Vers. 9.

, Daniele, ascunde
12.4
Ap. 10.4
22.10
cuvintele și pecetluiește cartea până la vremea sfârșitului
12.4
Cap. 10.1. Vers. 9.

. Mulți vor alerga ici‐colea și cunoștința se va înmulți. 5Atunci eu, Daniel, am privit și iată doi alții stăteau, unul dincoace pe malul râului și unul dincolo pe malul râului
12.5
Cap. 10.4.

. 6Și unul a zis către bărbatul
12.6
Cap. 10.5.

cel îmbrăcat în in care era deasupra apelor râului: Cât
12.6
Cap. 8.13.

de mult este până la sfârșitul minunilor acestora? 7Și am auzit pe bărbatul îmbrăcat în in care era deasupra apelor râului și el și‐a îndreptat dreapta
12.7
Deut. 32.40Ap. 10.5,6
și stânga spre ceruri și a jurat pe cel ce este viu în veac
12.7
Cap. 4.34.

că este
12.7
Cap. 7.25;
11.13Ap. 12.14
pentru o vreme, vremuri și o jumătate; și când se va împlini sfărâmarea puterii
12.7
Lc. 21.24Ap. 10.7
poporului sfânt
12.7
Cap. 8.24.

, toate acestea se vor săvârși. 8Și am auzit, dar n‐am înțeles și am zis: Domnul meu, care va fi sfârșitul acestor lucruri? 9Și el a zis: Du‐te, Daniele, căci cuvintele acestea sunt ascunse și pecetluite până
12.9
Vers. 4.

la vremea sfârșitului. 10Mulți
12.10
Cap. 11.35.
Zah. 13.9
vor fi curățiți și vor fi albiți și vor fi lămuriți, dar cei răi vor lucra cu răutate
12.10
Osea 14.9Ap. 9.20
22.11
și nimeni din cei răi nu va înțelege, dar înțelepții
12.10
Cap. 11.33, 35.
In. 7.17
8.47
18.37
vor înțelege. 11Și din vremea în care
12.11
Cap. 8.11;
11.31
jertfa necurmată va fi desființată și se va ridica urâciunea pustiirii vor fi o mie două sute nouăzeci de zile. 12Ferice de cel ce așteaptă și ajunge la o mie trei sute treizeci și cinci de zile. 13Dar tu, du‐te
12.13
Vers. 9.

pe drumul tău până la sfârșit: căci te vei odihni
12.13
Is. 57.2Ap. 14.13
și vei sta
12.13
Ps. 1.5
în sorțul tău, la sfârșitul zilelor.