Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
2

Daniel tâlcuiește visul împăratului Nebucadnețar

21În anul al doilea al domniei lui Nebucadnețar, Nebucadnețar a visat visuri și duhul i s‐a

2.1
Gen. 41.8
tulburat și somnul
2.1
Est. 6.1
a fugit de la el. 2Atunci împăratul
2.2
Gen. 41.8Ex. 7.11
a poruncit să cheme pe cărturari și pe descântători și pe vrăjitori și pe haldei, ca să spună împăratului visurile sale. Și au venit și au stat înaintea împăratului. 3Și împăratul le‐a zis: Am visat un vis și duhul meu este tulburat să cunoască visul. 4Atunci haldeii au vorbit împăratului în limba aramaică: Împărate
2.4
1 Reg. 1.315.10
6.6,21
, să trăiești în veac! Spune slujitorilor tăi visul și vom arăta tălmăcirea. 5Împăratul a răspuns și a zis haldeilor: Lucrul a ieșit din mine, dacă nu‐mi veți face cunoscut visul și tălmăcirea lui veți fi făcuți
2.5
2 Reg. 10.27Ezra 6.11
bucăți și casele voastre vor fi făcute grămadă de gunoi. 6Dar
2.6
Cap. 5.16.
dacă‐mi veți arăta visul și tălmăcirea lui, veți lua de la mine daruri și răsplătiri și mare cinste, deci arătați‐mi visul și tălmăcirea lui. 7Ei au răspuns a doua oară și au zis: Să spună împăratul visul către slujitorii săi și vom arăta tălmăcirea. 8Împăratul a răspuns și a zis: Cu adevărat știu că vreți să câștigați vremea, fiindcă vedeți că lucrul a ieșit de la mine. 9Dar dacă nu‐mi veți face cunoscut visul, o singură
2.9
Est. 4.11
hotărâre este pentru voi; căci ați pregătit să spuneți înaintea mea cuvinte mincinoase și stricate, până se va schimba vremea: spuneți‐mi deci visul și voi cunoaște că puteți să‐mi arătați tălmăcirea lui. 10Haldeii au răspuns înaintea împăratului și au zis: Nu este niciun om pe pământ care să poată arăta lucrul împăratului, căci nu este niciun împărat, domn sau cârmuitor care să fi cerut un astfel de lucru de la vreun cărturar sau descântător sau haldeu. 11Căci lucrul pe care‐l cere împăratul este rar și nu este nimeni în stare să‐l arate împăratului, decât dumnezeii
2.11
Vers. 28. Cap. 5.11.
a căror locuință nu este cu carnea. 12Pentru aceasta împăratul s‐a mâniat și s‐a înfuriat foarte mult și a poruncit să piardă pe toți înțelepții Babilonului. 13Și a ieșit hotărârea ca să omoare pe înțelepți. Și au căutat pe Daniel și pe tovarășii săi ca să‐i omoare. 14Atunci Daniel a răspuns cu sfat și cu înțelepciune lui Arioc, capul gărzii domnești, care ieșise să omoare pe înțelepții Babilonului. 15A răspuns și a zis lui Arioc, capul gărzii împăratului: Pentru ce această hotărâre grăbită din partea împăratului? Atunci Arioc a făcut cunoscut lui Daniel lucrul. 16Și Daniel a intrat și a cerut de la împărat ca să‐i dea vreme și el va da împăratului tălmăcirea. 17Atunci Daniel s‐a dus în casa sa și a făcut cunoscut lucrul lui Hanania, Mișael și Azaria, tovarășii săi, 18ca să ceară
2.18
Mat. 18.19
îndurare de la Dumnezeul cerurilor cu privire la taina aceasta, ca să nu fie pierduți Daniel și tovarășii săi cu ceilalți înțelepți ai Babilonului. 19Atunci taina a fost descoperită lui Daniel într‐o vedenie
2.19
Num. 12.6Iov 33.15,16
de noapte. Atunci Daniel a binecuvântat pe Dumnezeul cerurilor. 20Daniel a răspuns și a zis: Fie binecuvântat
2.20
Ps. 113.2
115.18
numele lui Dumnezeu în veci de veci; căci a lui
2.20
Ier. 32.19
este înțelepciunea și puterea. 21Și el schimbă vremurile
2.21
1 Cron. 29.30Est. 1.13
și soroacele. El dă jos
2.21
Iov 12.18Ps. 75.6,7Ier. 27.5
pe împărați și ridică pe împărați. El dă înțelepților înțelepciune
2.21
Iac. 1.5
și celor cu pricepere cunoștință. 22El descoperă
2.22
Iov 12.22Ps. 25.14
cele adânci și ascunse. El cunoaște
2.22
Ps. 139.11,12Evr. 4.13
ce este în întuneric și lumina
2.22
Cap. 5.11, 14.
locuiește cu el. 23Ție, Dumnezeul părinților mei, îți mulțumesc și te laud, tu, care mi‐ai dat înțelepciune și putere și mi‐ai făcut cunoscut ce am cerut
2.23
Vers. 18.
noi de la tine: căci ne‐ai făcut cunoscut lucrul împăratului. 24Deci Daniel a intrat la Arioc, pe care îl rânduise împăratul să piardă pe înțelepții Babilonului; a intrat și i‐a zis: Nu pierde pe înțelepții Babilonului; du‐mă înaintea împăratului și eu voi arăta împăratului tălmăcirea. 25Atunci Arioc a dus cu grabă pe Daniel înaintea împăratului și i‐a vorbit așa: Am aflat un bărbat din copiii robiei lui Iuda care va face cunoscut împăratului tălmăcirea. 26Și împăratul a răspuns și a zis lui Daniel al cărui nume era Beltșațar: Ești tu în stare să‐mi faci cunoscut visul pe care l‐am văzut și tălmăcirea lui? 27Daniel a răspuns în fața împăratului și a zis: Taina pe care a cerut‐o împăratul nu pot s‐o arate împăratului înțelepții, descântătorii, cărturarii și ghicitorii. 28Dar
2.28
Gen. 40.8
41.16Amos 4.13
este un Dumnezeu în ceruri care descoperă tainele și face cunoscut împăratului Nebucadnețar ce are să fie
2.28
Gen. 49.1
la sfârșitul zilelor. Visul tău și vedeniile capului tău pe patul tău sunt acestea: 29Ție, împărate, pe patul tău, ți‐au venit în minte gândurile ce are să fie după acestea; și descoperitorul
2.29
Vers. 22; 28.
tainelor ți‐a făcut cunoscut ce are să se întâmple. 30Și
2.30
Gen. 41.16Fapte. 3.12
mie taina aceasta mi s‐a descoperit nu printr‐o înțelepciune pe care o am eu mai mult decât orice viețuitor, ci ca să se facă cunoscut împăratului tălmăcirea și ca să cunoști
2.30
Vers. 47.
gândurile inimii tale. 31Tu, împărate, vedeai și iată un chip mare, chipul acesta era foarte mare și strălucirea lui era măreață. El sta înaintea ta și înfățișarea lui era grozavă. 32Capul acestui chip era de aur
2.32
Vers. 38, etc.
curat, pieptul și brațele lui erau de argint, pântecele și coapsele lui erau de aramă. 33Fluierele lui de fier, picioarele lui parte de fier și parte de lut. 34Tu priveai până s‐a desfăcut o piatră, nu de mâini
2.34
Cap. 8.25.
, care a lovit chipul peste picioarele de fier și de lut și le‐a sfărâmat. 35Atunci fierul, lutul, arama, argintul și aurul s‐au zdrumicat la un loc și s‐au făcut ca pleava
2.35
Ps. 1.4Osea 13.3
din arie vara; și vântul le‐a spulberat și nu s‐a aflat niciun loc
2.35
Ps. 37.10,36
pentru ele. Și piatra care a lovit chipul s‐a făcut un munte
2.35
Is. 2.2,3
mare și a umplut
2.35
Ps. 80.9
tot pământul. 36Acesta este visul; și vom spune înaintea împăratului tălmăcirea. 37Tu, împărate
2.37
Ezra 7.12Is. 47.5Ier. 27.6,7Ezec. 26.7Osea 8.10
, ești împăratul împăraților, căruia
2.37
Ezra 1.2
Dumnezeul cerurilor ți‐a dat împărăția, puterea, tăria și slava. 38Și oriunde
2.38
Cap. 4.21, 22.
locuiesc copiii oamenilor, fiarele câmpului și păsările cerurilor le‐a dat în mâna ta și te‐a așezat domn peste toate acestea. Tu
2.38
Vers. 32.
ești capul de aur. 39Și după tine se va ridica o altă
2.39
Cap. 5.28, 31.
împărăție mai
2.39
Vers. 32.
prejos decât tine și o altă a treia împărăție de aramă care va domni peste tot pământul. 40Și a patra
2.40
Cap. 7.7, 23.
împărăție va fi tare ca fierul; căci după cum fierul sfărâmă și mărunțește toate și ca fierul care zdrumică toate acestea, așa va sfărâma el și va zdrumica. 41Și după cum ai văzut picioarele
2.41
Vers. 33.
și degetele parte de lut de olar și parte de fier, împărăția va fi împărțită, dar va fi încă în ea din puterea fierului, după cum ai văzut fierul amestecat cu lut gras. 42Și după cum degetele picioarelor erau parte de fier și parte de lut, tot așa împărăția va fi în parte tare și în parte sfărâmicioasă. 43Și după cum ai văzut fierul amestecat cu lut gras, se vor amesteca cu sămânța oamenilor, dar nu se vor lipi unul de altul, după cum fierul nu se amestecă cu lutul. 44Și în zilele împăraților acestora Dumnezeul
2.44
Vers. 28.
cerurilor va ridica o împărăție care nu va fi nimicită în veac
2.44
Cap. 4.3, 34;
și domnia ei nu va trece la alt popor, ci ea va sfărâma
2.44
Ps. 2.9Is. 60.121 Cor. 15.24
și va nimici toate acele împărății, dar ea va sta în veac. 45Și după cum ai văzut că
2.45
Is. 28.16
din munte s‐a desfăcut o piatră fără mâini și a sfărâmat fierul, arama, lutul, argintul și aurul, Dumnezeul cel mare a făcut cunoscut împăratului ce are să fie după aceasta. Și visul este în adevăr și tălmăcirea lui sigură. 46Atunci împăratul
2.46
Fapte. 10.25
14.13
28.6
Nebucadnețar a căzut pe fața sa și s‐a închinat înaintea lui Daniel și a poruncit să i se aducă o jertfă de mâncare și mirosuri plăcute
2.46
Ezra 6.10
. 47Împăratul a răspuns și a zis lui Daniel: Cu adevărat, Dumnezeul vostru este Dumnezeul dumnezeilor și Domnul împăraților și un descoperitor
2.47
Vers. 28.
al tainelor, fiindcă ai putut să descoperi taina aceasta. 48Atunci împăratul a mărit pe Daniel, i‐a dat multe daruri
2.48
Vers. 6.
mari și l‐a pus cârmuitor peste tot ținutul Babilonului și capul
2.48
Cap. 4.9;
dregătorilor peste toți înțelepții Babilonului. 49Și Daniel a cerut de la împărat și el a pus pe Șadrac, Meșac și Abed‐Nego peste treburile
2.49
Cap. 3.12.
ținutului Babilonului. Și Daniel era în
2.49
Est. 2.19,21
3.2
poarta împăratului.

3

Cei trei tineri în cuptorul cu foc

31Împăratul Nebucadnețar a făcut un chip de aur; înălțimea lui era de șaizeci de coți și lățimea lui de șase coți; l‐a înălțat în câmpia Dura, în ținutul Babilonului. 2Și împăratul Nebucadnețar a trimis să adune pe satrapi, dregători și cârmuitori, judecători, vistiernici, sfetnici, legiuitori și pe toți mai marii ținuturilor, să vină la sfințirea chipului pe care‐l înălțase împăratul Nebucadnețar. 3Atunci satrapii, dregătorii și cârmuitorii, judecătorii, vistiernicii, sfetnicii, legiuitorii și toți mai marii ținuturilor s‐au adunat la sfințirea chipului pe care‐l înălțase împăratul Nebucadnețar și au stat înaintea chipului pe care‐l înălțase Nebucadnețar. 4Și crainicul a strigat tare: Popoarelor

3.4
Cap. 4.1;
, neamurilor și limbilor, vi se poruncește: 5Când veți auzi sunetul cornului, al naiului, al harfei, al alăutei, al psalteriului, al cimpoiului și orice fel de muzică, să cădeți și să vă închinați chipului de aur pe care l‐a înălțat împăratul Nebucadnețar. 6Și cel ce nu va cădea și nu se va închina va fi aruncat
3.6
Ier. 29.22Ap. 13.15
în același ceas în cuptorul care arde cu foc. 7De aceea, la vremea aceea când au auzit toate popoarele sunetul cornului, al naiului, al harfei, al alăutei, al psalteriului și a tot felul de muzică, toate popoarele, neamurile și limbile au căzut și s‐au închinat chipului de aur pe care‐l înălțase împăratul Nebucadnețar. 8De aceea în vremea aceea oarecare haldei s‐au apropiat
3.8
Cap. 6.12.
și au pârât pe iudei. 9Ei au răspuns și au zis împăratului Nebucadnețar: Împărate
3.9
Cap. 2.4;
, să trăiești în veac! 10Tu, împărate, ai dat hotărâre ca orice om care va auzi sunetul cornului, al naiului, al harfei, al alăutei, al psalteriului și al cimpoiului și a tot felul de muzică să cadă și să se închine chipului de aur. 11Și oricine nu va cădea și se va închina, să fie aruncat în cuptorul care arde cu foc. 12Sunt câțiva
3.12
Cap. 2.49.
bărbați iudei pe care i‐ai pus peste treburile ținutului Babilonului: Șadrac, Meșac și Abed‐Nego. Acești oameni, împărate, n‐au ținut seamă de tine; ei nu slujesc dumnezeilor tăi și nu se închină chipului de aur pe care l‐ai înălțat. 13Atunci Nebucadnețar cu mânie și urgie a poruncit să aducă pe Șadrac, Meșac și Abed‐Nego. Atunci au adus pe oamenii aceștia înaintea împăratului. 14Nebucadnețar a răspuns și le‐a zis: Oare înadins Șadrac, Meșac și Abed‐Nego nu slujiți voi dumnezeilor mei și nu vă închinați chipului de aur pe care l‐am înălțat? 15Acum, dacă sunteți gata la vremea când veți auzi sunetul cornului, al naiului, al harfei, al alăutei, al psalteriului, al cimpoiului și a tot felul de muzică, să cădeți și să vă închinați chipului pe care l‐am făcut
3.15
Ex. 32.32Lc. 13.9
, bine; iar dacă nu vă veți închina, veți fi aruncați în același ceas în cuptorul care arde cu foc; și cine
3.15
Ex. 5.22 Reg. 18.35
este dumnezeul acela care vă va scăpa din mâinile mele? 16Șadrac, Meșac și Abed‐Nego au răspuns și au zis împăratului: O, Nebucadnețar, noi
3.16
Mat. 10.19
n‐avem nevoie să‐ți răspundem asupra acestui lucru. 17Dacă este așa, Dumnezeul nostru căruia îi slujim poate să ne scape din cuptorul care arde cu foc și ne va scăpa din mâna ta, împărate! 18Și dacă nu, știut să‐ți fie, împărate, că nu vom sluji dumnezeilor tăi și nu ne vom închina chipului de aur pe care l‐ai înălțat. 19Atunci Nebucadnețar s‐a umplut de mânie și i s‐a schimbat chipul feței împotriva lui Șadrac, Meșac și Abed‐Nego: de aceea a vorbit și a poruncit să înfierbânte cuptorul înșeptit mai mult decât se obișnuia să fie înfierbântat. 20Și a poruncit celor mai puternici care erau în oastea sa să lege pe Șadrac, Meșac și Abed‐Nego și să‐i arunce în cuptorul care ardea cu foc. 21Atunci bărbații aceștia au fost legați cu pulpanele lor, tunicile lor și mantalele lor și cu veșmintele lor și au fost aruncați în cuptorul care ardea cu foc. 22Și fiindcă porunca împăratului fusese aspră și cuptorul se înfierbântase foarte mult, para focului a omorât pe bărbații aceia care ridicaseră pe Șadrac, Meșac și Abed‐Nego. 23Și acești trei bărbați, Șadrac, Meșac și Abed‐Nego, au căzut legați în mijlocul cuptorului care ardea cu foc. 24Atunci împăratul Nebucadnețar s‐a uimit și s‐a sculat în grabă, a vorbit și a zis sfetnicilor săi: Oare n‐am aruncat noi în foc trei bărbați legați? Ei au răspuns și au zis împăratului: Adevărat, împărate! 25El a răspuns și a zis: Iată, văd patru bărbați dezlegați umblând
3.25
Is. 43.2
în mijlocul focului și n‐au nicio vătămare: și înfățișarea celui de‐al patrulea este ca a unui fiu
3.25
Iov 1.6
38.7Ps. 34.7
de dumnezei. 26Atunci Nebucadnețar s‐a apropiat de gura cuptorului care ardea cu foc, a vorbit și a zis: Șadrac, Meșac și Abed‐Nego, slujitorii Dumnezeului Celui Preaînalt, ieșiți și veniți. Atunci Șadrac, Meșac și Abed‐Nego au ieșit din mijlocul focului. 27Și satrapii, dregătorii și cârmuitorii și sfetnicii împăratului s‐au adunat și au văzut pe bărbații aceștia peste
3.27
Evr. 11.34
trupurile cărora focul n‐avusese nicio putere și niciun păr din capul lor nu se pârlise și pulpanele lor nu se schimbaseră, nici miros de foc nu trecuse peste ei. 28Nebucadnețar a vorbit și a zis: Binecuvântat fie Dumnezeul lui Șadrac, al lui Meșac și al lui Abed‐Nego, care a trimis pe îngerul său și a scăpat pe slujitorii săi care s‐au încrezut
3.28
Ps. 34.7,8Ier. 17.7
în el și au schimbat cuvântul împăratului și și‐au dat trupurile ca să nu slujească și nici să se închine vreunui dumnezeu decât Dumnezeului lor. 29De aceea
3.29
Cap. 6.26.
hotărăsc ca în orice popor, neam și limbă, cel ce va vorbi rău împotriva Dumnezeului lui Șadrac, al lui Meșac și al lui Abed‐Nego să se
3.29
Cap. 2.5.
facă bucăți și casa lui să fie făcută o grămadă de gunoi
3.29
Cap. 6.27.
, căci nu este un alt Dumnezeu care să poată scăpa astfel. 30Atunci împăratul a înaintat pe Șadrac, Meșac și Abed‐Nego în ținutul Babilonului.

4

Visul despre copacul cel mare

41Nebucadnețar, împăratul tuturor

4.1
Cap. 3.4;
popoarelor, neamurilor și limbilor care locuiesc pe tot pământul: pacea să vi se înmulțească. 2Mi‐a plăcut să vă arăt semnele și minunile pe care
4.2
Cap. 3.26.
le‐a făcut Dumnezeul Cel Preaînalt față de mine. 3Cât
4.3
Cap. 6.27.
sunt de mari semnele lui! Și cât de puternice sunt minunile lui! Împărăția lui este o împărăție
4.3
Vers. 34. Cap. 2.44;
veșnică și domnia lui din neam în neam. 4Eu, Nebucadnețar, eram liniștit în casa mea și înfloream în palatul meu. 5Am văzut un vis care m‐a înfricoșat; și gândurile în patul meu și vedeniile
4.5
Cap. 2.28, 29.
capului meu m‐au
4.5
Cap. 2.1.
tulburat. 6De aceea am dat o hotărâre să se aducă înaintea mea toți înțelepții Babilonului ca să‐mi facă cunoscut tălmăcirea visului. 7Atunci au intrat
4.7
Cap. 2.2.
cărturarii, descântătorii, haldeii și fermecătorii și am spus visul înaintea lor, dar nu mi‐au arătat tălmăcirea lui. 8Dar la urmă a intrat înaintea mea Daniel, al cărui nume
4.8
Cap. 1.7.
este Beltșațar, după numele dumnezeului meu, și în care
4.8
Is. 63.115.11,14
este duhul dumnezeilor celor sfinți; și am pus înaintea lui visul zicând: 9Beltșațare, capul
4.9
Cap. 2.48;
cărturarilor, fiindcă știu că duhul dumnezeilor sfinți este în tine și nicio taină nu‐ți este prea grea, spune‐mi vedeniile visului meu pe care l‐am văzut și tălmăcirea lui. 10Iată vedeniile capului meu pe patul meu: Priveam și iată un
4.10
Ezec. 31.3
copac în mijlocul pământului și înălțimea lui era mare. 11Copacul a crescut și s‐a întărit și înălțimea lui ajungea până la ceruri și se vedea până la marginile întregului pământ. 12Frunzele lui erau frumoase și roadele lui îmbelșugate și în el era mâncare pentru toți; fiarele
4.12
Ezec. 17.23
31.6Plâng. 4.20
câmpului găseau umbră sub el și păsările cerurilor locuiau în ramurile lui și toată carnea se hrănea din el. 13Am văzut în vedeniile capului meu pe patul meu și iată un veghetor
4.13
Ps. 103.20
și un sfânt
4.13
Deut. 33.2Zah. 14.5Iuda 14
s‐a coborât din ceruri. 14A strigat tare și a zis: Tăiați
4.14
Mat. 3.10
copacul și smulgeți‐i ramurile, scuturați‐i frunzele și risipiți‐i roadele; să fugă fiarele
4.14
Ezec. 31.12
de sub el și păsările de pe ramurile lui. 15Dar lăsați tulpina cu rădăcinile ei în pământ cu o legătură de fier și de aramă în iarba verde a câmpului și să fie udat cu roua cerurilor și partea lui să fie cu fiarele în iarba pământului. 16Inima să i se schimbe din inimă de om și să i se dea o inimă de fiară, și să treacă șapte vremuri
4.16
Cap. 11.13;
peste el. 17Hotărârea aceasta este din porunca veghetorilor și cererea este prin cuvântul sfinților, ca să cunoască
4.17
Ps. 9.16
cei vii că
4.17
Cap. 2.21;
Cel Preaînalt domnește asupra împărăției oamenilor și o dă oricui vrea și ridică peste ea pe cel mai de jos din oameni. 18Acest vis l‐am văzut eu, Nebucadnețar, împăratul; și tu, Beltșațare, spune tălmăcirea lui, căci
4.18
Gen. 41.8,15
toți înțelepții împărăției mele nu sunt în stare să‐mi arăte tălmăcirea, dar tu ești în stare, căci duhul
4.18
Vers. 8.
dumnezeilor sfinți este în tine. 19Atunci Daniel, al cărui nume
4.19
Vers. 8.
este Beltșațar, s‐a îngrozit un ceas și gândurile lui l‐au tulburat. Împăratul a răspuns și a zis: Beltșațare, să nu te tulbure visul și tălmăcirea lui. Beltșațar a răspuns și a zis: Domnul meu, visul
4.19
2 Sam. 18.32Ier. 29.7
să fie pentru cei ce te urăsc și tălmăcirea lui pentru vrăjmașii tăi. 20Copacul
4.20
Vers. 10, 11, 12.
pe care l‐ai văzut crescând și întărindu‐se, a cărui înălțime ajungea până la ceruri și se vedea peste tot pământul, 21ale cărui frunze erau frumoase și roadele lui îmbelșugate și în care era hrană pentru toți, sub care locuiau fiarele câmpului și pe ramurile căruia își aveau locuința păsările cerurilor, 22ești tu
4.22
Cap. 2.38.
, împărate, care ai crescut și te‐ai întărit; căci mărimea ta s‐a înălțat și ajunge până la ceruri și domnia
4.22
Ier. 27.6,7,8
ta până la capătul pământului. 23Și că împăratul
4.23
Vers. 13.
a văzut un veghetor și un sfânt coborându‐se din ceruri și zicând: Tăiați copacul și dărâmați‐l, totuși lăsați‐i tulpina rădăcinilor în pământ, cu legături de fier și de aramă în iarba verde a câmpului și să fie scăldat în roua cerurilor și partea sa să fie cu fiarele
4.23
Cap. 5.21.
câmpului până vor trece peste el șapte vremuri; 24aceasta este tălmăcirea, o, împărate, și aceasta este hotărârea Celui Preaînalt care vine peste domnul meu împăratul. 25Te vor alunga
4.25
Vers. 32. Cap. 5.21, etc.
dintre oameni și locuința ta va fi cu fiarele câmpului și te vor face să mânânci iarba
4.25
Ps. 106.20
ca boii și te vor scălda cu roua cerurilor și șapte vremuri vor trece peste tine, până vei
4.25
Ps. 83.18
cunoaște că Cel Preaînalt domnește peste împărăția oamenilor și o dă
4.25
Ier. 27.6
oricui vrea. 26Și că s‐a poruncit să se lase tulpina rădăcinelor copacului: împărăția ta îți va rămâne ție după ce vei cunoaște că cerurile
4.26
Mat. 21.25Lc. 15.18,21
domnesc. 27De aceea, împărate, placă‐ți sfatul meu și rupe‐o
4.27
1 Pet. 4.8
cu păcatele tale prin dreptate și cu nelegiuirile tale prin îndurare către cei săraci; poate
4.27
Ps. 41.1
că aceasta îți va lungi
4.27
1 Reg. 21.29
pacea. 28Toate acestea au venit asupra împăratului Nebucadnețar. 29După trecere de douăsprezece luni, umbla încoace și încolo pe palatul domnesc al Babilonului. 30Împăratul
4.30
Prov. 16.18
a vorbit și a zis: Oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care l‐am zidit eu pentru casa împărăției prin tăria puterii mele și spre slava împărăției mele? 31Cuvântul
4.31
Cap. 5.5.
era încă în gura împăratului și a căzut un glas
4.31
Vers. 24.
din ceruri zicând: Ți se spune, împărate Nebucadnețar: împărăția s‐a depărtat de la tine. 32Și te vor alunga
4.32
Vers. 25.
dintre oameni și locuința ta va fi cu fiarele câmpului; te vor face să mănânci iarbă ca boii și șapte vremuri vor trece peste tine, până vei cunoaște că Cel Preaînalt domnește peste împărăția oamenilor și o dă oricui vrea. 33Și în același ceas s‐a împlinit cuvântul asupra lui Nebucadnețar: și a fost alungat dintre oameni și a mâncat iarbă cu boii și i s‐a scăldat trupul cu roua cerurilor, până i‐au crescut perii ca penele de vultur și unghiile ca ghiarele păsărilor. 34Și la sfârșitul
4.34
Vers. 26.
zilelor eu, Nebucadnețar, mi‐am ridicat ochii către ceruri și priceperea mea s‐a întors la mine și am binecuvântat pe Cel Preaînalt și am lăudat și am cinstit pe Cel ce trăiește
4.34
Cap. 12.7.
în veac, a cărui domnie
4.34
Ps. 10.167.14Mica 4.7Lc. 1
este o domnie veșnică și a cărui împărăție este din neam în neam. 35Și toți
4.35
Is. 40.15,17
locuitorii pământului sunt socotiți ca o nimica și el face toate după voința
4.35
Ps. 115.3
135.6
sa în oștirea cerurilor și între locuitorii pământului; și nimeni
4.35
Iov 34.29
nu poate să‐i oprească mâna sau să‐i zică: Ce
4.35
Iov 9.12Is. 45.9Rom. 9.20
faci? 36În vremea aceea cunoștința mea s‐a întors la mine; și spre slava
4.36
Vers. 26.
împărăției mele, strălucirea mea și măreția mea s‐au întors la mine și sfetnicii mei și cei mai mari ai mei m‐au căutat și am fost pus în împărăția mea și mi s‐a adus o mărire foarte mare
4.36
Iov 42.12,13Prov. 22.4Mat. 6.33
. 37Și acum eu, Nebucadnețar, laud și înalț și cinstesc pe Împăratul cerurilor ale cărui fapte toate
4.37
Ps. 33.4Ap. 15.3
16.7
sunt adevăr și ale cărui căi sunt judecată, și el poate
4.37
Ex. 18.11
coborî pe cei ce umblă în mândrie.