Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
7

Cele patru fiare și judecata lor

71În anul întâi al lui Belșațar, împăratul Babilonului, Daniel a visat

7.1
Num. 12.6Amos 3.7
un vis și vedenii
7.1
Cap. 2.28.

ale capului său pe patul său. Atunci a scris visul și a istorisit lucrurile cele mai însemnate. 2Daniel a vorbit și a zis: Priveam în vedenia mea de noapte și iată, cele patru vânturi ale cerurilor au năvălit asupra mării celei mari. 3Și patru fiare mari, deosebite una de alta, s‐au suit
7.3
Ap. 13.1
din mare. 4Cea dintâi era ca un
7.4
Deut. 28.492 Sam. 1.23Ier. 4.7,13
48.40Ezec. 17.3Hab. 1.8
leu și avea aripi de vultur; am privit până i s‐au smuls aripile și a fost înălțată de la pământ și făcută să stea pe două picioare ca un om, și i s‐a dat o inimă de om. 5Și iată
7.5
Cap. 2.39.

, o altă fiară, a doua, asemenea unui urs, și s‐a sculat pe o coastă și avea trei coaste în gura sa, între dinții săi; și i se zicea așa: Scoală‐te, mănâncă multe cărnuri. 6După aceasta am văzut și iată alta ca un leopard și pe spatele ei avea patru aripi de pasăre; și fiara avea patru capete
7.6
Cap. 8.8, 22.

și i s‐a dat domnia. 7După aceea am privit în vedeniile de noapte și iată o a patra
7.7
Cap. 2.40. Vers. 19, 23.

fiară înspăimântătoare, groaznică și foarte tare și avea dinți mari de fier, mânca și zdrumica și rămășița o călca în picioare și ea era deosebită de toate fiarele care au fost înaintea ei și avea zece
7.7
Cap. 2.41.
Ap. 13.1
coarne. 8Priveam coarnele și iată, un alt
7.8
Vers. 20, 21, 24. Cap. 8.9.

corn mic a ieșit între ele dinaintea căruia trei din coarnele dintâi au fost smulse din rădăcini și iată, în cornul acesta erau ochi ca ochii de om
7.8
Ap. 9.7
și o gură
7.8
Ps. 12.3Ap. 13.5
care vorbea lucruri mari. 9Am privit
7.9
Ap. 20.4
până s‐au așezat scaune de domnie și a șezut Cel bătrân
7.9
Ps. 90.2
de zile; veșmântul
7.9
Ps. 104.2Ap. 1.14
lui era alb ca zăpada și perii capului său ca lâna curată; scaunul său de domnie era ca para focului și roatele
7.9
Ezec. 1.15,16
sale foc arzător. 10Un râu
7.10
Ps. 50.3
97.3Is. 30.33
66.15
de foc ieșea și se vărsa dinaintea lui; mii de mii îi slujeau și zece mii
7.10
1 Reg. 22.19Ps. 68.17Evr. 12.22Ap. 5.11
de ori zece mii stăteau înaintea lui: judecata
7.10
Ap. 20.4,12
s‐a ținut și cărțile s‐au deschis. 11Am privit
7.11
Ap. 19.20
atunci pentru glasul cuvintelor mari pe care le vorbea cornul. Am privit până a fost ucisă fiara și trupul ei a fost pierdut și a fost dat focului spre ardere. 12Cât pentru celelalte fiare, li s‐a ridicat domnia; totuși viețile li s‐au lungit pentru o vreme și un timp. 13Am văzut în vedeniile de noapte și iată unul
7.13
Ezec. 1.26Mat. 24.30
26.64Ap. 1.7,13
14.14
ca un fiu de om venea cu norii cerurilor și s‐a suit la Cel bătrân
7.13
Vers. 9.

de zile și l‐au apropiat înaintea lui. 14Și i s‐a
7.14
Ps. 2.6,7,8
8.6
110.1,2Mat. 11.27
28.18In. 3.351 Cor. 15.27Ef. 1.22
dat domnia și slava și împărăția, ca toate popoarele
7.14
Cap. 3.4.

, neamurile și limbile să‐i slujească: domnia lui este o domnie
7.14
Ps. 145.13Mica 4.7Lc. 1.33In. 12.34Evr. 12.28
veșnică ce nu va trece și împărăția lui nu va fi sfărâmată. 15Eu, Daniel, duhul meu a fost întristat
7.15
Vers. 28.

înăuntrul trupului meu și vedeniile capului meu m‐au tulburat. 16M‐am apropiat de unul din aceia care stăteau de față și l‐am întrebat adevărul tuturor acestora. Și el mi‐a spus și mi‐a făcut cunoscut tălmăcirea lucrurilor. 17Aceste
7.17
Vers. 3.

fiare mari, care sunt patru, sunt patru împărați care se vor ridica din pământ. 18Dar
7.18
Is. 60.12,13,142 Tim. 2.11,12Ap. 2.26,27
3.21
20.4
sfinții Celui Preaînalt vor lua împărăția și vor stăpâni împărăția în veac, da, în veci de veci. 19Atunci am dorit să cunosc adevărul despre fiara a patra
7.19
Vers. 7.

care era deosebită de toate celelalte, peste măsură de groaznică, ai cărei dinți erau de fier și unghiile ei de aramă, care mânca, zdrumica și rămășița o călca în picioare; 20și despre cele zece coarne care erau în capul ei și despre celălalt corn care a ieșit și dinaintea căruia au căzut trei, adică cornul acela care avea ochi și gură care vorbea lucruri mari și a cărui privire era mai groaznică decât a semenilor săi. 21Am privit și cornul
7.21
Cap. 8.12, 24;
11.31Ap. 11.7
13.7
17.14
19.19
acela a făcut război cu sfinții și i‐a biruit, 22până
7.22
Vers. 9.

a venit Cel bătrân de zile și s‐a dat
7.22
Vers. 18.
1 Cor. 6.2Ap. 1.6
5.10
20.4
judecata la sfinții Celui Preaînalt și a sosit timpul și sfinții au luat în stăpânire împărăția. 23El a zis așa: Fiara a patra va fi a patra împărăție
7.23
Cap. 2.40.

pe pământ care va fi deosebită de toate împărățiile și va sfâșia tot pământul și‐l va călca și‐l va zdrumica. 24Și cele zece coarne… sunt
7.24
Vers. 7, 8, 20.
Ap. 17.12
zece împărați care se vor ridica din împărăția aceasta: și după ei se va ridica altul și el se va deosebi de cei dintâi și va supune trei împărați. 25Și va vorbi
7.25
Is. 37.23Ap. 13.5,6
cuvinte împotriva Celui Preaînalt și va urmări
7.25
Ap. 17.6
18.24
pe sfinții Celui Preaînalt și va cugeta
7.25
Cap. 2.21.

să schimbe vremile și legea; și ei
7.25
Ap. 13.7
vor fi dați în mâna lui până la o vreme
7.25
Cap. 12.7.
Ap. 12.14
și vremuri și jumătate de vreme. 26Și se va ține judecata
7.26
Vers. 10, 22.

și vor lua domnia lui, ca s‐o sfărâme și s‐o piardă până la sfârșit. 27Și împărăția
7.27
Vers. 14, 18, 22.

și domnia și mărimea împărățiilor de sub toate cerurile se vor da poporului sfinților Celui Preaînalt. Împărăția lui
7.27
Cap. 2.44.
Lc. 1.33In. 12.34Ap. 11.15
este o împărăție veșnică și toate puterile
7.27
Is. 60.12
îi vor sluji și‐l vor asculta. 28Până aici este sfârșitul lucrului. Cât despre mine, Daniel, gândurile
7.28
Vers. 15. Cap. 8.27;
10.8,16
mele m‐au tulburat mult și fața mi s‐a schimbat; dar am păzit
7.28
Lc. 2.19,51
lucrul in inima mea.