Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
9

Aducere aminte de răzvrătirile lui Israel

91Ascultă, Israele: astăzi treci

9.1
Cap. 11.31.
Iordanul ca să intri să stăpânești neamuri
9.1
Cap. 4.38;
mai mari și mai tari decât tine, cetăți mari și cu ziduri
9.1
Cap. 1.28.
până la ceruri, 2un popor mare și înalt, pe fiii
9.2
Num. 13.22,28,32,33
anachimilor pe care‐i cunoști și despre care ai auzit zicând: Cine poate sta înaintea fiilor lui Anac? 3Cunoaște dar astăzi că Domnul Dumnezeul tău este cel ce trece
9.3
Cap. 31.3.
înaintea ta ca un foc
9.3
Cap. 4.24.
mistuitor. El îi va
9.3
Cap. 7.23.
pierde și‐i va pleca înaintea ta și‐i vei alunga
9.3
Ex. 23.31
și‐i vei pierde repede, cum ți‐a vorbit Domnul. 4După ce Domnul Dumnezeul tău îi va izgoni dinaintea ta, să nu
9.4
Cap. 8.17.
zici în inima ta astfel: Pentru dreptatea mea m‐a adus Domnul să stăpânesc țara aceasta. Căci pentru răutatea
9.4
Gen. 15.16Lev. 18.24,25
neamurilor acestora le alungă Domnul dinaintea ta. 5Nu pentru
9.5
Tit 3.5
dreptatea ta sau pentru întregimea inimii tale intri tu ca să stăpânești țara lor, ci pentru răutatea neamurilor acestora le alungă Domnul Dumnezeu dinaintea ta și ca să întărească cuvântul
9.5
Gen. 12.7
13.15
15.7
17.8
26.4
28.13
pe care l‐a jurat Domnul părinților tăi, lui Avraam, lui Isaac și lui Iacov. 6Să știi dar, că nu pentru dreptatea ta îți dă Domnul Dumnezeul tău această țară bună ca s‐o stăpânești; căci tu ești un popor cu grumazul
9.6
Vers. 13.
tare. 7Adu‐ți aminte, nu uita cum ai întărâtat pe Domnul Dumnezeul tău în pustie! Din ziua
9.7
Ex. 14.11
16.2
17.2Num. 11.4
20.2
25.2
în care ai ieșit din țara Egiptului până ați venit în locul acesta, ați fost răzvrătitori împotriva Domnului. 8Și în Horeb
9.8
Ex. 32.4Ps. 106.19
ați întărâtat pe Domnul la mânie și Domnul s‐a mâniat pe voi să vă piardă. 9Când m‐am
9.9
Ex. 24.12,15
suit pe munte ca să primesc tablele de piatră, tablele legământului pe care l‐a făcut Domnul cu voi, și am rămas
9.9
Ex. 24.18
34.28
pe munte patruzeci de zile și patruzeci de nopți, n‐am mâncat pâine și n‐am băut apă. 10Și
9.10
Ex. 31.18
Domnul mi‐a dat cele două table de piatră scrise cu degetul lui Dumnezeu; și pe ele erau scrise toate cuvintele pe care le‐a vorbit Domnul cu voi pe munte din mijlocul focului
9.10
Ex. 19.17
20.110.4
18.16
în ziua obștei. 11Și a fost așa: la sfârșitul celor patruzeci de zile și patruzeci de nopți, Domnul mi‐a dat cele două table de piatră, tablele legământului. 12Și Domnul mi‐a zis: Scoală‐te
9.12
Ex. 32.7
, pogoară‐te repede de aici, căci poporul tău pe care l‐ai scos din Egipt s‐a stricat; repede s‐au abătut
9.12
Cap. 31.29.
de la calea pe care le‐am poruncit‐o; și‐au făcut un chip turnat. 13Și Domnul mi‐a vorbit, zicând: Am văzut
9.13
Ex. 32.9
poporul acesta și iată este un popor cu grumazul
9.13
Vers. 6. Cap. 10.16;
tare. 14Lasă‐mă
9.14
Ex. 32.10
să‐i pierd și să le șterg numele
9.14
Cap. 29.20.
de sub ceruri și
9.14
Num. 14.12
pe tine te voi face un neam mai tare și mai mare decât ei. 15Și m‐am întors
9.15
Ex. 32.15
și m‐am pogorât de pe munte și
9.15
Ex. 19.185.23
muntele ardea cu foc și cele două table ale legământului erau în amândouă mâinile mele. 16Și m‐am uitat
9.16
Ex. 32.19
și iată păcătuiserăți împotriva Domnului Dumnezeului vostru: vă făcuserăți un vițel turnat; repede vă abătuserăți de la calea pe care v‐o poruncise Domnul. 17Și am apucat cele două table și le‐am aruncat din amândouă mâinile mele și le‐am sfărâmat înaintea ochilor voștri. 18Și am
9.18
Ex. 34.28Ps. 106.23
căzut jos înaintea Domnului, ca întâia dată, patruzeci de zile și patruzeci de nopți; n‐am mâncat pâine și n‐am băut apă pentru tot păcatul vostru cu care ați păcătuit, făcând ce este rău în ochii Domnului ca să‐l mâniați. 19Căci mă
9.19
Ex. 32.10,11
temeam de iuțimea și de mânia cu care se mâniase Domnul împotriva voastră ca să vă piardă. Și Domnul
9.19
Ex. 32.14
33.17Ps. 106.23
m‐a ascultat și în vremea aceea. 20Și Domnul s‐a mâniat foarte tare și pe Aaron ca să‐l piardă; și m‐am rugat și pentru Aaron în același timp. 21Și am luat păcatul vostru pe care îl făcuserăți, vițelul
9.21
Ex. 32.20Is. 31.7
, și l‐am ars cu foc și l‐am zdrobit foarte mult și l‐am pisat până s‐a făcut mărunt ca pulberea și i‐am aruncat pulberea în pârâul care curge în jos din munte. 22Și la
9.22
Num. 11.1,3,5
Tabeera și la Masa
9.22
Ex. 17.7
și la Chibrot‐Hataava
9.22
Num. 11.4,34
ați mâniat pe Domnul. 23Și când
9.23
Num. 13.3
14.1
v‐a trimis Domnul de la Cades‐Barnea, zicând: Suiți‐vă și luați în stăpânire țara pe care v‐am dat‐o, atunci v‐ați răzvrătit împotriva poruncii Domnului Dumnezeului vostru și nu
9.23
Ps. 106.24,25
l‐ați crezut și n‐ați ascultat de glasul lui. 24Ați
9.24
Cap. 31.27.
fost răzvrătitori împotriva Domnului din ziua în care v‐am cunoscut. 25Și am căzut
9.25
Vers. 18.
jos înaintea Domnului în cele patruzeci de zile și patruzeci de nopți, cât am căzut jos; căci Domnul zisese că vrea să vă piardă. 26Și m‐am rugat
9.26
Ex. 32.11
Domnului și am zis: Doamne Dumnezeule, nu pierde pe poporul tău și moștenirea ta pe care ai răscumpărat‐o prin mărimea ta, pe care l‐ai scos din Egipt cu mână tare. 27Adu‐ți aminte de robii tăi Avraam, Isaac și Iacov; nu căuta la încăpățânarea poporului acestuia, nici la răutatea lui, nici la păcatul lui, 28ca nu cumva să zică țara din care ne‐ai scos: Pentru că
9.28
Ex. 32.12Num. 14.16
Domnul n‐a putut să‐i aducă în țara pe care le‐o făgăduise și pentru că‐i ura i‐a scos ca să‐i omoare în pustie. 29Totuși ei
9.29
Cap. 4.20.
sunt poporul tău și moștenirea ta pe care i‐ai scos cu puterea ta cea mare și cu brațul tău cel întins.

10

Tablele cele noi

101Cioplește‐ți

10.1
Ex. 34.1,2
două table de piatră, în vremea aceea Domnul mi‐a zis: ca cele dintâi și suie‐te la mine în munte și fă‐ți
10.1
Ex. 25.10
un chivot de lemn. 2Și voi scrie pe table cuvintele care erau pe tablele dintâi pe care le‐ai sfărâmat și să
10.2
Ex. 25.16,21
le pui în chivot. 3Și am făcut un chivot din lemn de salcâm
10.3
Ex. 25.5,10
37.1
și am cioplit
10.3
Ex. 34.4
două table de piatră ca cele dintâi și m‐am suit pe munte cu cele două table în mâna mea. 4Și el a scris
10.4
Ex. 34.28
pe table ca cea dintâi scriere cele zece cuvinte, pe care le
10.4
Ex. 20.1
vorbise Domnul către voi pe munte din mijlocul focului
10.4
Ex. 19.1818.16
în ziua obștei, și Domnul mi le‐a dat mie. 5Și m‐am întors și m‐am pogorât
10.5
Ex. 34.29
de pe munte și am pus
10.5
Ex. 40.20
tablele în chivotul pe care‐l făcusem și sunt acolo
10.5
1 Reg. 8.9
, cum mi‐a poruncit Domnul. 6Și copiii lui Israel au plecat de la Beerot‐Bene‐Iaacan
10.6
Num. 33.31
la Mosera; acolo
10.6
Num. 20.28
33.38
a murit Aaron și a fost înmormântat acolo; și Eleazar, fiul său, a slujit ca preot în locul lui. 7De aici
10.7
Num. 33.32,33
au plecat la Gudgoda și de la Gudgoda la Iotbata, țara cu pâraie de apă. 8În vremea aceea Domnul a deosebit
10.8
Num. 3.6
4.4
8.14
16.9
seminția lui Levi ca să
10.8
Num. 4.15
poarte chivotul legământului Domnului, să stea înaintea
10.8
Cap. 18.5.
Domnului ca să‐i slujească și să binecuvânteze în numele
10.8
Lev. 9.22Num. 6.23
lui până în ziua de astăzi. 9De aceea
10.9
Num. 18.20,24
Levi n‐are parte nici moștenire cu frații săi; Domnul este moștenirea lui, cum i‐a spus Domnul Dumnezeul tău. 10Și am stat
10.10
Ex. 34.28
pe munte cât zilele de la început, patruzeci de zile și patruzeci de nopți; și Domnul
10.10
Ex. 32.14,33,34
33.17
m‐a ascultat și în vremea aceea: Domnul n‐a voit să te piardă. 11Și Domnul mi‐a
10.11
Ex. 32.34
33.1
zis: Scoală‐te, pornește înaintea poporului ca să intre și să stăpânească țara pe care am jurat părinților lor că le‐o voi da.

Ce cere Dumnezeu de la Israel

12Și acum, Israele, ce cere

10.12
Mica 6.8
Domnul Dumnezeul tău de la tine, decât să te temi
10.12
Cap. 6.13.
de Domnul Dumnezeul tău, să
10.12
Cap. 5.33.
umbli în toate căile lui și să‐l iubești
10.12
Cap. 6.5;
și să slujești Domnului Dumnezeului tău cu toată inima ta și cu tot sufletul tău, 13să păzești poruncile Domnului și așezămintele lui pe care ți le poruncesc astăzi
10.13
Cap. 6.24.
spre binele tău? 14Iată ale Domnului Dumnezeului tău sunt cerurile
10.14
1 Reg. 8.27Ps. 115.16
148.4
și cerurile cerurilor, pământul
10.14
Gen. 14.19Ex. 19.5Ps. 24.1
și tot ce este în el! 15Totuși Domnului i‐a plăcut de
10.15
Cap. 4.37.
părinții tăi să‐i iubească și a ales sămânța lor după ei, pe voi, dintre toate popoarele, ca astăzi. 16Deci tăiați împrejur prepuțul inimii
10.16
Lev. 26.41Ier. 4.4Rom. 2.28,29Col. 2.11
voastre și nu vă mai înțepeniți
10.16
Cap. 9.6, 13.
grumazul. 17Căci Domnul Dumnezeul vostru este Dumnezeul
10.17
Ios. 22.22Ps. 136.2Dan. 2.47
11.36
dumnezeilor și Domnul
10.17
Ap. 17.14
19.16
domnilor, Dumnezeul
10.17
Cap. 7.21.
cel mare, cel tare și cel înfricoșat care nu
10.17
2 Cron. 19.7Iov 34.19Fapte. 10.34Rom. 2.11Gal. 2.6Ef. 6.9Col. 3.251 Pet. 1.17
caută la față, nici nu ia plată; 18care face judecată
10.18
Ps. 68.5
146.9
orfanului și văduvei și iubește pe străinul de loc ca să‐i dea pâine și veșmânt. 19Și să
10.19
Lev. 19.33,34
iubiți pe străinul de loc, căci ați fost străini în țara Egiptului. 20Să te temi
10.20
Cap. 6.13.
de Domnul Dumnezeul tău, să‐i slujești și să te
10.20
Cap. 11.22;
alipești de el și să juri pe numele
10.20
Ps. 63.11
lui. 21El
10.21
Ex. 15.2Ps. 22.3Ier. 17.14
este lauda ta și el este Dumnezeul tău, care
10.21
1 Sam. 12.212 Sam. 7.23Ps. 106.21,22
a făcut pentru tine aceste lucruri mari și înfricoșate pe care ți le‐au văzut ochii. 22Părinții tăi s‐au pogorât în Egipt
10.22
Gen. 46.27Ex. 1.5Fapte. 7.14
cu șaptezeci de suflete și acum Domnul Dumnezeul tău te‐a făcut o mulțime ca
10.22
Gen. 15.5
stelele cerurilor.

11

Amintirea minunilor făcute

111Deci să iubești

11.1
Cap. 10.12;
pe Domnul Dumnezeul tău și să păzești
11.1
Zah. 3.7
cele de păzit ale lui, și așezămintele lui, și judecățile lui și poruncile lui în toate zilele. 2Și să cunoașteți astăzi: căci nu vorbesc cu copiii voștri care n‐au cunoscut și n‐au văzut certarea
11.2
Cap. 8.5.
Domnului Dumnezeului vostru, mărimea
11.2
Cap. 5.24.
sa, mâna
11.2
Cap. 7.19.
sa cea tare și brațul său cel întins 3și semnele
11.3
Ps. 78.12
135.9
sale și faptele sale pe care le‐a făcut în mijlocul Egiptului lui Faraon, împăratul Egiptului, și la toată țara lui; 4și ce a făcut oastei Egiptului, cailor lor și carelor lor, cum
11.4
Ex. 14.27,28
15.9,10Ps. 106.11
a făcut să curgă apele Mării‐Roșii peste ei când v‐au urmărit și Domnul i‐a pierdut până în ziua de astăzi; 5și ce v‐a făcut în pustie până când ați venit în locul acesta; 6și ce a făcut
11.6
Num. 16.1,31
27.3Ps. 106.17
lui Datan și lui Abiram, fiii lui Eliab, fiul lui Ruben, cum pământul și‐a deschis gura și i‐a înghițit cu familiile lor și cu corturile lor și cu toată averea lor vie, care era la picioarele lor în mijlocul întregului Israel. 7Căci ochii
11.7
Cap. 5.3;
voștri au văzut toată lucrarea cea mare a Domnului pe care a făcut‐o.

Binecuvântarea și blestemul

8Păziți deci toată porunca pe care v‐o poruncesc astăzi ca să

11.8
Ios. 1.6,7
fiți tari și să intrați și să stăpâniți țara în care treceți ca s‐o stăpâniți; 9și
11.9
Cap. 4.40;
ca să vă lungiți zilele în țara pe care
11.9
Cap. 9.5.
Domnul a jurat părinților voștri s‐o dea lor și seminței lor, țara
11.9
Ex. 3.8
unde curge lapte și miere. 10Căci țara în care intri, ca s‐o stăpânești, nu este ca țara Egiptului, din care ați ieșit, unde
11.10
Zah. 14.18
îți semănai sămânță și o udai cu piciorul ca pe o grădină de zarzavaturi. 11Ci țara
11.11
Cap. 8.7.
în care treceți ca s‐o stăpâniți este o țară cu munți și văi care se adapă din ploaia cerurilor; 12țară pe care o caută
11.12
1 Reg. 9.3
Domnul Dumnezeul tău; ochii Domnului Dumnezeului tău sunt neîncetat asupra ei de la începutul anului până la sfârșitul anului. 13Și va fi așa: dacă veți asculta
11.13
Vers. 22. Cap. 6.17.
cu tot dinadinsul de poruncile mele pe care vi le poruncesc astăzi, ca să iubiți
11.13
Cap. 10.12.
pe Domnul Dumnezeul vostru și să‐i slujiți cu toată inima voastră și cu tot sufletul vostru, 14eu
11.14
Lev. 26.4
voi da țării voastre ploaie la vremea sa, ploaia
11.14
Ioel 2.23Iac. 5.7
timpurie și ploaia târzie; și îți vei strânge grâul și mustul și untdelemnul. 15Și voi da
11.15
Ps. 104.14
iarbă pe câmpul tău pentru dobitoacele tale și vei mânca
11.15
Cap. 6.11.
și te vei sătura. 16Feriți‐vă ca nu cumva să vi se amăgească inima
11.16
Cap. 29.18.
și să vă abateți și să slujiți
11.16
Cap. 8.19;
altor dumnezei și să vă închinați lor, 17și să se aprindă
11.17
Cap. 6.15.
mânia Domnului împotriva voastră și să închidă cerurile
11.17
1 Reg. 8.352 Cron. 6.26
7.13
ca să nu fie ploaie, și ca ogorul să nu‐și dea venitul și să fiți pierduți
11.17
Cap. 4.26;
repede din țara bună pe care v‐o dă Domnul.

Îndemn la păzirea poruncilor

18Să vă puneți

11.18
Cap. 6.6;
deci acese cuvinte ale mele în inimă și în suflet și să le legați
11.18
Cap. 6.8.
ca semn pe mâna voastră, și să vă fie ca fruntarii între ochii voștri. 19Și să învățați
11.19
Cap. 4.9, 10;
în ele pe copiii voștri, vorbind despre ele, când șezi în casă și când mergi pe cale și când te culci și când te scoli. 20Și să le
11.20
Cap. 6.9.
scrii pe ușiorii casei tale și pe porțile tale: 21
11.21
Cap. 4.40;
ca să se înmulțească zilele voastre și zilele copiilor voștri în țara, pe care a jurat‐o Domnul părinților voștri că le‐o va da
11.21
Ps. 72.5
89.29
, cât zilele cerurilor deasupra pământului. 22Căci
11.22
Vers. 13. Cap. 6.17.
dacă veți păzi cu tot dinadinsul toată această poruncă pe care v‐o poruncesc s‐o faceți: să iubiți pe Domnul Dumnezeul vostru, să umblați în toate căile lui și
11.22
Cap. 10.20;
să vă alipiți de el, 23atunci Domnul
11.23
Cap. 4.38;
va izgoni toate aceste neamuri dinaintea voastră și veți
11.23
Cap. 9.1.
stăpâni neamuri mai mari și mai tari decât voi. 24
11.24
Ios. 1.3
14.9
Orice loc pe unde va călca talpa piciorului vostru va fi al vostru; hotarul vostru va fi
11.24
Gen. 15.18Ex. 23.31Num. 34.3
de la pustie până la Liban, de la râu, râul Eufrat, până la marea dinspre apus. 25Nimeni
11.25
Cap. 7.24.
nu va putea sta înaintea voastră: Domnul Dumnezeul vostru va pune
11.25
Cap. 2.25.
frica de voi și groaza de voi peste toată țara pe care o veți călca
11.25
Ex. 23.27
, după cum v‐a spus. 26Iată
11.26
Cap. 30.1, 15, 19.
vă pun înainte astăzi binecuvântarea și blestemul: 27Binecuvântarea
11.27
Cap. 28.2.
, dacă veți asculta de poruncile Domnului Dumnezeului vostru pe care vi le poruncesc astăzi: 28și
11.28
Cap. 28.15.
blestemul, dacă nu veți asculta de poruncile Domnului Dumnezeului vostru, ci vă veți abate de la calea pe care v‐o poruncesc astăzi, umblând după alți dumnezei, pe care nu i‐ați cunoscut. 29Și va fi așa: după ce Domnul Dumnezeul tău te va aduce în țara în care intri ca s‐o stăpânești, vei pune
11.29
Cap. 27.12, 13.
binecuvântarea pe muntele Garizim și blestemul pe muntele Ebal. 30Nu sunt ei oare dincolo de Iordan, dinapoia căii dinspre apusul soarelui, în țara Cananiților care locuiesc în câmpie în dreptul Ghilgalului, lângă stejarii
11.30
Gen. 12.6Jud. 7.1
More? 31Căci veți
11.31
Cap. 9.1.
trece Iordanul ca să intrați să stăpâniți țara, pe care v‐o dă Domnul Dumnezeul vostru și o veți stăpâni și veți locui în ea. 32Și să luați seama
11.32
Cap. 5.32;
să faceți toate așezămintele și judecățile, pe care vi le pun înainte astăzi.