Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
10

Tablele cele noi

101Cioplește‐ți

10.1
Ex. 34.1,2
două table de piatră, în vremea aceea Domnul mi‐a zis: ca cele dintâi și suie‐te la mine în munte și fă‐ți
10.1
Ex. 25.10
un chivot de lemn. 2Și voi scrie pe table cuvintele care erau pe tablele dintâi pe care le‐ai sfărâmat și să
10.2
Ex. 25.16,21
le pui în chivot. 3Și am făcut un chivot din lemn de salcâm
10.3
Ex. 25.5,10
37.1
și am cioplit
10.3
Ex. 34.4
două table de piatră ca cele dintâi și m‐am suit pe munte cu cele două table în mâna mea. 4Și el a scris
10.4
Ex. 34.28
pe table ca cea dintâi scriere cele zece cuvinte, pe care le
10.4
Ex. 20.1
vorbise Domnul către voi pe munte din mijlocul focului
10.4
Ex. 19.1818.16
în ziua obștei, și Domnul mi le‐a dat mie. 5Și m‐am întors și m‐am pogorât
10.5
Ex. 34.29
de pe munte și am pus
10.5
Ex. 40.20
tablele în chivotul pe care‐l făcusem și sunt acolo
10.5
1 Reg. 8.9
, cum mi‐a poruncit Domnul. 6Și copiii lui Israel au plecat de la Beerot‐Bene‐Iaacan
10.6
Num. 33.31
la Mosera; acolo
10.6
Num. 20.28
33.38
a murit Aaron și a fost înmormântat acolo; și Eleazar, fiul său, a slujit ca preot în locul lui. 7De aici
10.7
Num. 33.32,33
au plecat la Gudgoda și de la Gudgoda la Iotbata, țara cu pâraie de apă. 8În vremea aceea Domnul a deosebit
10.8
Num. 3.6
4.4
8.14
16.9
seminția lui Levi ca să
10.8
Num. 4.15
poarte chivotul legământului Domnului, să stea înaintea
10.8
Cap. 18.5.

Domnului ca să‐i slujească și să binecuvânteze în numele
10.8
Lev. 9.22Num. 6.23
lui până în ziua de astăzi. 9De aceea
10.9
Num. 18.20,24
Levi n‐are parte nici moștenire cu frații săi; Domnul este moștenirea lui, cum i‐a spus Domnul Dumnezeul tău. 10Și am stat
10.10
Ex. 34.28
pe munte cât zilele de la început, patruzeci de zile și patruzeci de nopți; și Domnul
10.10
Ex. 32.14,33,34
33.17
m‐a ascultat și în vremea aceea: Domnul n‐a voit să te piardă. 11Și Domnul mi‐a
10.11
Ex. 32.34
33.1
zis: Scoală‐te, pornește înaintea poporului ca să intre și să stăpânească țara pe care am jurat părinților lor că le‐o voi da.

Ce cere Dumnezeu de la Israel

12Și acum, Israele, ce cere

10.12
Mica 6.8
Domnul Dumnezeul tău de la tine, decât să te temi
10.12
Cap. 6.13.

de Domnul Dumnezeul tău, să
10.12
Cap. 5.33.

umbli în toate căile lui și să‐l iubești
10.12
Cap. 6.5;
11.13
30.16,20Mat. 22.37
și să slujești Domnului Dumnezeului tău cu toată inima ta și cu tot sufletul tău, 13să păzești poruncile Domnului și așezămintele lui pe care ți le poruncesc astăzi
10.13
Cap. 6.24.

spre binele tău? 14Iată ale Domnului Dumnezeului tău sunt cerurile
10.14
1 Reg. 8.27Ps. 115.16
148.4
și cerurile cerurilor, pământul
10.14
Gen. 14.19Ex. 19.5Ps. 24.1
și tot ce este în el! 15Totuși Domnului i‐a plăcut de
10.15
Cap. 4.37.

părinții tăi să‐i iubească și a ales sămânța lor după ei, pe voi, dintre toate popoarele, ca astăzi. 16Deci tăiați împrejur prepuțul inimii
10.16
Lev. 26.41Ier. 4.4Rom. 2.28,29Col. 2.11
voastre și nu vă mai înțepeniți
10.16
Cap. 9.6, 13.

grumazul. 17Căci Domnul Dumnezeul vostru este Dumnezeul
10.17
Ios. 22.22Ps. 136.2Dan. 2.47
11.36
dumnezeilor și Domnul
10.17
Ap. 17.14
19.16
domnilor, Dumnezeul
10.17
Cap. 7.21.

cel mare, cel tare și cel înfricoșat care nu
10.17
2 Cron. 19.7Iov 34.19Fapte. 10.34Rom. 2.11Gal. 2.6Ef. 6.9Col. 3.251 Pet. 1.17
caută la față, nici nu ia plată; 18care face judecată
10.18
Ps. 68.5
146.9
orfanului și văduvei și iubește pe străinul de loc ca să‐i dea pâine și veșmânt. 19Și să
10.19
Lev. 19.33,34
iubiți pe străinul de loc, căci ați fost străini în țara Egiptului. 20Să te temi
10.20
Cap. 6.13.
Mat. 4.10Lc. 4.8
de Domnul Dumnezeul tău, să‐i slujești și să te
10.20
Cap. 11.22;
13.4
alipești de el și să juri pe numele
10.20
Ps. 63.11
lui. 21El
10.21
Ex. 15.2Ps. 22.3Ier. 17.14
este lauda ta și el este Dumnezeul tău, care
10.21
1 Sam. 12.212 Sam. 7.23Ps. 106.21,22
a făcut pentru tine aceste lucruri mari și înfricoșate pe care ți le‐au văzut ochii. 22Părinții tăi s‐au pogorât în Egipt
10.22
Gen. 46.27Ex. 1.5Fapte. 7.14
cu șaptezeci de suflete și acum Domnul Dumnezeul tău te‐a făcut o mulțime ca
10.22
Gen. 15.5
stelele cerurilor.