Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
11

Amintirea minunilor făcute

111Deci să iubești

11.1
Cap. 10.12;
30.16,20
pe Domnul Dumnezeul tău și să păzești
11.1
Zah. 3.7
cele de păzit ale lui, și așezămintele lui, și judecățile lui și poruncile lui în toate zilele. 2Și să cunoașteți astăzi: căci nu vorbesc cu copiii voștri care n‐au cunoscut și n‐au văzut certarea
11.2
Cap. 8.5.

Domnului Dumnezeului vostru, mărimea
11.2
Cap. 5.24.

sa, mâna
11.2
Cap. 7.19.

sa cea tare și brațul său cel întins 3și semnele
11.3
Ps. 78.12
135.9
sale și faptele sale pe care le‐a făcut în mijlocul Egiptului lui Faraon, împăratul Egiptului, și la toată țara lui; 4și ce a făcut oastei Egiptului, cailor lor și carelor lor, cum
11.4
Ex. 14.27,28
15.9,10Ps. 106.11
a făcut să curgă apele Mării‐Roșii peste ei când v‐au urmărit și Domnul i‐a pierdut până în ziua de astăzi; 5și ce v‐a făcut în pustie până când ați venit în locul acesta; 6și ce a făcut
11.6
Num. 16.1,31
27.3Ps. 106.17
lui Datan și lui Abiram, fiii lui Eliab, fiul lui Ruben, cum pământul și‐a deschis gura și i‐a înghițit cu familiile lor și cu corturile lor și cu toată averea lor vie, care era la picioarele lor în mijlocul întregului Israel. 7Căci ochii
11.7
Cap. 5.3;
7.19
voștri au văzut toată lucrarea cea mare a Domnului pe care a făcut‐o.

Binecuvântarea și blestemul

8Păziți deci toată porunca pe care v‐o poruncesc astăzi ca să

11.8
Ios. 1.6,7
fiți tari și să intrați și să stăpâniți țara în care treceți ca s‐o stăpâniți; 9și
11.9
Cap. 4.40;
5.16Prov. 10.27
ca să vă lungiți zilele în țara pe care
11.9
Cap. 9.5.

Domnul a jurat părinților voștri s‐o dea lor și seminței lor, țara
11.9
Ex. 3.8
unde curge lapte și miere. 10Căci țara în care intri, ca s‐o stăpânești, nu este ca țara Egiptului, din care ați ieșit, unde
11.10
Zah. 14.18
îți semănai sămânță și o udai cu piciorul ca pe o grădină de zarzavaturi. 11Ci țara
11.11
Cap. 8.7.

în care treceți ca s‐o stăpâniți este o țară cu munți și văi care se adapă din ploaia cerurilor; 12țară pe care o caută
11.12
1 Reg. 9.3
Domnul Dumnezeul tău; ochii Domnului Dumnezeului tău sunt neîncetat asupra ei de la începutul anului până la sfârșitul anului. 13Și va fi așa: dacă veți asculta
11.13
Vers. 22. Cap. 6.17.

cu tot dinadinsul de poruncile mele pe care vi le poruncesc astăzi, ca să iubiți
11.13
Cap. 10.12.

pe Domnul Dumnezeul vostru și să‐i slujiți cu toată inima voastră și cu tot sufletul vostru, 14eu
11.14
Lev. 26.4
voi da țării voastre ploaie la vremea sa, ploaia
11.14
Ioel 2.23Iac. 5.7
timpurie și ploaia târzie; și îți vei strânge grâul și mustul și untdelemnul. 15Și voi da
11.15
Ps. 104.14
iarbă pe câmpul tău pentru dobitoacele tale și vei mânca
11.15
Cap. 6.11.
Ioel 2.19
și te vei sătura. 16Feriți‐vă ca nu cumva să vi se amăgească inima
11.16
Cap. 29.18.
Iov 31.27
și să vă abateți și să slujiți
11.16
Cap. 8.19;
30.17
altor dumnezei și să vă închinați lor, 17și să se aprindă
11.17
Cap. 6.15.

mânia Domnului împotriva voastră și să închidă cerurile
11.17
1 Reg. 8.352 Cron. 6.26
7.13
ca să nu fie ploaie, și ca ogorul să nu‐și dea venitul și să fiți pierduți
11.17
Cap. 4.26;
8.19,20
30.18Ios. 23.13,15,16
repede din țara bună pe care v‐o dă Domnul.

Îndemn la păzirea poruncilor

18Să vă puneți

11.18
Cap. 6.6;
32.46
deci acese cuvinte ale mele în inimă și în suflet și să le legați
11.18
Cap. 6.8.

ca semn pe mâna voastră, și să vă fie ca fruntarii între ochii voștri. 19Și să învățați
11.19
Cap. 4.9, 10;
6.7
în ele pe copiii voștri, vorbind despre ele, când șezi în casă și când mergi pe cale și când te culci și când te scoli. 20Și să le
11.20
Cap. 6.9.

scrii pe ușiorii casei tale și pe porțile tale: 21
11.21
Cap. 4.40;
6.2Prov. 3.2
4.10
9.11
ca să se înmulțească zilele voastre și zilele copiilor voștri în țara, pe care a jurat‐o Domnul părinților voștri că le‐o va da
11.21
Ps. 72.5
89.29
, cât zilele cerurilor deasupra pământului. 22Căci
11.22
Vers. 13. Cap. 6.17.

dacă veți păzi cu tot dinadinsul toată această poruncă pe care v‐o poruncesc s‐o faceți: să iubiți pe Domnul Dumnezeul vostru, să umblați în toate căile lui și
11.22
Cap. 10.20;
30.20
să vă alipiți de el, 23atunci Domnul
11.23
Cap. 4.38;
9.5
va izgoni toate aceste neamuri dinaintea voastră și veți
11.23
Cap. 9.1.

stăpâni neamuri mai mari și mai tari decât voi. 24
11.24
Ios. 1.3
14.9
Orice loc pe unde va călca talpa piciorului vostru va fi al vostru; hotarul vostru va fi
11.24
Gen. 15.18Ex. 23.31Num. 34.3
de la pustie până la Liban, de la râu, râul Eufrat, până la marea dinspre apus. 25Nimeni
11.25
Cap. 7.24.

nu va putea sta înaintea voastră: Domnul Dumnezeul vostru va pune
11.25
Cap. 2.25.

frica de voi și groaza de voi peste toată țara pe care o veți călca
11.25
Ex. 23.27
, după cum v‐a spus. 26Iată
11.26
Cap. 30.1, 15, 19.

vă pun înainte astăzi binecuvântarea și blestemul: 27Binecuvântarea
11.27
Cap. 28.2.

, dacă veți asculta de poruncile Domnului Dumnezeului vostru pe care vi le poruncesc astăzi: 28și
11.28
Cap. 28.15.

blestemul, dacă nu veți asculta de poruncile Domnului Dumnezeului vostru, ci vă veți abate de la calea pe care v‐o poruncesc astăzi, umblând după alți dumnezei, pe care nu i‐ați cunoscut. 29Și va fi așa: după ce Domnul Dumnezeul tău te va aduce în țara în care intri ca s‐o stăpânești, vei pune
11.29
Cap. 27.12, 13.
Ios. 8.33
binecuvântarea pe muntele Garizim și blestemul pe muntele Ebal. 30Nu sunt ei oare dincolo de Iordan, dinapoia căii dinspre apusul soarelui, în țara Cananiților care locuiesc în câmpie în dreptul Ghilgalului, lângă stejarii
11.30
Gen. 12.6Jud. 7.1
More? 31Căci veți
11.31
Cap. 9.1.
Ios. 1.11
trece Iordanul ca să intrați să stăpâniți țara, pe care v‐o dă Domnul Dumnezeul vostru și o veți stăpâni și veți locui în ea. 32Și să luați seama
11.32
Cap. 5.32;
12.32
să faceți toate așezămintele și judecățile, pe care vi le pun înainte astăzi.