Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
11

Amintirea minunilor făcute

111Deci să iubești

11.1
Cap. 10.12;
pe Domnul Dumnezeul tău și să păzești
11.1
Zah. 3.7
cele de păzit ale lui, și așezămintele lui, și judecățile lui și poruncile lui în toate zilele. 2Și să cunoașteți astăzi: căci nu vorbesc cu copiii voștri care n‐au cunoscut și n‐au văzut certarea
11.2
Cap. 8.5.
Domnului Dumnezeului vostru, mărimea
11.2
Cap. 5.24.
sa, mâna
11.2
Cap. 7.19.
sa cea tare și brațul său cel întins 3și semnele
11.3
Ps. 78.12
135.9
sale și faptele sale pe care le‐a făcut în mijlocul Egiptului lui Faraon, împăratul Egiptului, și la toată țara lui; 4și ce a făcut oastei Egiptului, cailor lor și carelor lor, cum
11.4
Ex. 14.27,28
15.9,10Ps. 106.11
a făcut să curgă apele Mării‐Roșii peste ei când v‐au urmărit și Domnul i‐a pierdut până în ziua de astăzi; 5și ce v‐a făcut în pustie până când ați venit în locul acesta; 6și ce a făcut
11.6
Num. 16.1,31
27.3Ps. 106.17
lui Datan și lui Abiram, fiii lui Eliab, fiul lui Ruben, cum pământul și‐a deschis gura și i‐a înghițit cu familiile lor și cu corturile lor și cu toată averea lor vie, care era la picioarele lor în mijlocul întregului Israel. 7Căci ochii
11.7
Cap. 5.3;
voștri au văzut toată lucrarea cea mare a Domnului pe care a făcut‐o.

Binecuvântarea și blestemul

8Păziți deci toată porunca pe care v‐o poruncesc astăzi ca să

11.8
Ios. 1.6,7
fiți tari și să intrați și să stăpâniți țara în care treceți ca s‐o stăpâniți; 9și
11.9
Cap. 4.40;
ca să vă lungiți zilele în țara pe care
11.9
Cap. 9.5.
Domnul a jurat părinților voștri s‐o dea lor și seminței lor, țara
11.9
Ex. 3.8
unde curge lapte și miere. 10Căci țara în care intri, ca s‐o stăpânești, nu este ca țara Egiptului, din care ați ieșit, unde
11.10
Zah. 14.18
îți semănai sămânță și o udai cu piciorul ca pe o grădină de zarzavaturi. 11Ci țara
11.11
Cap. 8.7.
în care treceți ca s‐o stăpâniți este o țară cu munți și văi care se adapă din ploaia cerurilor; 12țară pe care o caută
11.12
1 Reg. 9.3
Domnul Dumnezeul tău; ochii Domnului Dumnezeului tău sunt neîncetat asupra ei de la începutul anului până la sfârșitul anului. 13Și va fi așa: dacă veți asculta
11.13
Vers. 22. Cap. 6.17.
cu tot dinadinsul de poruncile mele pe care vi le poruncesc astăzi, ca să iubiți
11.13
Cap. 10.12.
pe Domnul Dumnezeul vostru și să‐i slujiți cu toată inima voastră și cu tot sufletul vostru, 14eu
11.14
Lev. 26.4
voi da țării voastre ploaie la vremea sa, ploaia
11.14
Ioel 2.23Iac. 5.7
timpurie și ploaia târzie; și îți vei strânge grâul și mustul și untdelemnul. 15Și voi da
11.15
Ps. 104.14
iarbă pe câmpul tău pentru dobitoacele tale și vei mânca
11.15
Cap. 6.11.
și te vei sătura. 16Feriți‐vă ca nu cumva să vi se amăgească inima
11.16
Cap. 29.18.
și să vă abateți și să slujiți
11.16
Cap. 8.19;
altor dumnezei și să vă închinați lor, 17și să se aprindă
11.17
Cap. 6.15.
mânia Domnului împotriva voastră și să închidă cerurile
11.17
1 Reg. 8.352 Cron. 6.26
7.13
ca să nu fie ploaie, și ca ogorul să nu‐și dea venitul și să fiți pierduți
11.17
Cap. 4.26;
repede din țara bună pe care v‐o dă Domnul.

Îndemn la păzirea poruncilor

18Să vă puneți

11.18
Cap. 6.6;
deci acese cuvinte ale mele în inimă și în suflet și să le legați
11.18
Cap. 6.8.
ca semn pe mâna voastră, și să vă fie ca fruntarii între ochii voștri. 19Și să învățați
11.19
Cap. 4.9, 10;
în ele pe copiii voștri, vorbind despre ele, când șezi în casă și când mergi pe cale și când te culci și când te scoli. 20Și să le
11.20
Cap. 6.9.
scrii pe ușiorii casei tale și pe porțile tale: 21
11.21
Cap. 4.40;
ca să se înmulțească zilele voastre și zilele copiilor voștri în țara, pe care a jurat‐o Domnul părinților voștri că le‐o va da
11.21
Ps. 72.5
89.29
, cât zilele cerurilor deasupra pământului. 22Căci
11.22
Vers. 13. Cap. 6.17.
dacă veți păzi cu tot dinadinsul toată această poruncă pe care v‐o poruncesc s‐o faceți: să iubiți pe Domnul Dumnezeul vostru, să umblați în toate căile lui și
11.22
Cap. 10.20;
să vă alipiți de el, 23atunci Domnul
11.23
Cap. 4.38;
va izgoni toate aceste neamuri dinaintea voastră și veți
11.23
Cap. 9.1.
stăpâni neamuri mai mari și mai tari decât voi. 24
11.24
Ios. 1.3
14.9
Orice loc pe unde va călca talpa piciorului vostru va fi al vostru; hotarul vostru va fi
11.24
Gen. 15.18Ex. 23.31Num. 34.3
de la pustie până la Liban, de la râu, râul Eufrat, până la marea dinspre apus. 25Nimeni
11.25
Cap. 7.24.
nu va putea sta înaintea voastră: Domnul Dumnezeul vostru va pune
11.25
Cap. 2.25.
frica de voi și groaza de voi peste toată țara pe care o veți călca
11.25
Ex. 23.27
, după cum v‐a spus. 26Iată
11.26
Cap. 30.1, 15, 19.
vă pun înainte astăzi binecuvântarea și blestemul: 27Binecuvântarea
11.27
Cap. 28.2.
, dacă veți asculta de poruncile Domnului Dumnezeului vostru pe care vi le poruncesc astăzi: 28și
11.28
Cap. 28.15.
blestemul, dacă nu veți asculta de poruncile Domnului Dumnezeului vostru, ci vă veți abate de la calea pe care v‐o poruncesc astăzi, umblând după alți dumnezei, pe care nu i‐ați cunoscut. 29Și va fi așa: după ce Domnul Dumnezeul tău te va aduce în țara în care intri ca s‐o stăpânești, vei pune
11.29
Cap. 27.12, 13.
binecuvântarea pe muntele Garizim și blestemul pe muntele Ebal. 30Nu sunt ei oare dincolo de Iordan, dinapoia căii dinspre apusul soarelui, în țara Cananiților care locuiesc în câmpie în dreptul Ghilgalului, lângă stejarii
11.30
Gen. 12.6Jud. 7.1
More? 31Căci veți
11.31
Cap. 9.1.
trece Iordanul ca să intrați să stăpâniți țara, pe care v‐o dă Domnul Dumnezeul vostru și o veți stăpâni și veți locui în ea. 32Și să luați seama
11.32
Cap. 5.32;
să faceți toate așezămintele și judecățile, pe care vi le pun înainte astăzi.

12

Stârpirea închinării la idoli

121Acestea sunt

12.1
Cap. 6.1.
așezămintele și judecățile, pe care să luați seama să le faceți în țara pe care ți‐o dă Domnul Dumnezeul părinților tăi, ca s‐o stăpânești în toate zilele cât
12.1
Cap. 4.10.
veți trăi pe pământ. 2
12.2
Ex. 34.13
pierdeți cu desăvârșire toate locurile unde au slujit dumnezeilor lor neamurile, pe care le veți alunga, pe munții
12.2
2 Reg. 16.4
17.10Ier. 3.6
cei înalți, și pe dealuri și pe sub orice copac verde. 3Și să le surpați
12.3
Num. 33.52Jud. 2.2
altarele și să le sfărămați stâlpii și să le ardeți cu foc Astarteele și să le tăiați chipurile dumnezeilor și să le pierdeți numele din acel loc. 4Voi să nu
12.4
Vers. 31.
faceți așa Domnului Dumnezeului vostru! 5Ci să căutați locuința sa la locul pe care‐l va
12.5
Vers. 11. Cap. 26.2.
alege Domnul Dumnezeul vostru din toate semințiile voastre, ca să‐și pună numele acolo, și să vii acolo; 6și să aduceți acolo
12.6
Lev. 17.3,4
arderile voastre de tot și jertfele voastre și zeciuielile
12.6
Vers. 17. Cap. 14.22, 33;
voastre și darurile ridicate ale mâinii voastre, și juruințele voastre și darurile voastre de bunăvoie și întâii născuți ai vacilor voastre și ai oilor voastre. 7Și acolo
12.7
Cap. 14.20.
să mâncați înaintea Domnului Dumnezeului vostru și să vă
12.7
Vers. 12, 18.
bucurați voi și familiile voastre de tot lucrul mâinii voastre, cu care te‐a binecuvântat Domnul Dumnezeul tău. 8Să nu faceți întocmai cum facem noi aici astăzi, fiecare tot
12.8
Jud. 17.6
21.25
ce este drept în ochii săi. 9Căci încă n‐ați ajuns la odihna și la moștenirea pe care ți‐o dă Domnul Dumnezeul tău. 10Dar când veți trece
12.10
Cap. 11.31.
Iordanul și veți locui în țara pe care vă face Domnul Dumnezeul vostru s‐o moșteniți și când vă va da odihnă din partea tuturor vrăjmașilor voștri, de jur împrejur și veți locui în liniște, 11atunci va fi un loc
12.11
Vers. 5, 14, 18, 21, 26. Cap. 14.23;
pe care‐l va alege Domnul Dumnezeul vostru ca să facă să locuiască numele său acolo; acolo să aduceți tot ce vă poruncesc: arderile voastre de tot și jertfele voastre, zeciuielile voastre și darul ridicat al mâinii voastre și toate juruințele voastre alese, pe care le veți jurui Domnului. 12Și să vă
12.12
Vers. 7.
bucurați înaintea Domnului Dumnezeului vostru, voi și fiii voștri și fetele voastre și robii și roabele vostre și levitul care este înăuntrul porților voastre, căci el n‐are
12.12
Cap. 10.9;
parte nici moștenire cu voi. 13Ferește‐te să
12.13
Lev. 17.4
nu aduci arderile tale de tot în orice loc pe care‐l vei vedea. 14Ci în
12.14
Vers. 11.
locul pe care‐l va alege Domnul într‐una din semințiile tale, acolo să aduci arderile tale de tot și acolo să faci tot ce‐ți poruncesc. 15Totuși, poți să junghii și să mănânci carne după toată pofta sufletului tău în toate porțile tale
12.15
Vers. 21.
, după binecuvântarea Domnului Dumnezeului tău pe care ți‐a dat‐o
12.15
Vers. 22.
: cel necurat și cel curat pot să mănânce din ea
12.15
Cap. 14.5;
, ca din căprioară și din cerb. 16Numai
12.16
Gen. 9.4Lev. 7.26
17.10
să nu mâncați sângele; să‐l vărsați pe pământ ca apa. 17Nu poți să mănânci înăuntrul porților tale zeciuiala grâului tău sau a mustului tău sau a untdelemnului tău, sau întâii‐născuți ai vacilor tale și ai oilor tale, nici vreuna din juruințele pe care le juruești, nici darurile tale de bunăvoie nici darul ridicat al mâinii tale. 18Ci
12.18
Vers. 11, 12.
să le mănânci înaintea Domnului Dumnezeului tău, în locul pe care‐l va alege Domnul Dumnezeul tău, tu și fiul tău și fiica ta și robul tău și roaba ta, și levitul care este înăuntrul porților tale; și să
12.18
Cap. 14.23.
te bucuri înaintea Domnului Dumnezeului tău de tot pe ce vei fi pus mâna. 19Ferește‐te
12.19
Cap. 14.27.
să nu părăsești pe levit în toate zilele cât vei fi în țara ta. 20Când Domnul Dumnezeul
12.20
Gen. 15.18
28.14Ex. 34.2419.8
tău îți va lărgi hotarul cum ți‐a făgăduit, și vei zice: Vreau să mănânc carne! fiindcă sufletul tău dorește să mănânce carne, poți să mănânci carne după toată pofta sufletului tău. 21Dacă locul pe care‐l va alege Domnul Dumnezeul tău ca să‐și pună numele acolo, va fi prea departe de tine, atunci să junghii din boii tăi și din oile tale pe care ți le‐a dat Domnul, cum ți‐am poruncit, și să mănânci în porțile tale după toată pofta sufletului tău. 22Cum
12.22
Vers. 15.
se mănâncă și căprioara și cerbul așa să mănânci din ele: cel necurat și cel curat de asemenea pot mânca din ele. 23Numai
12.23
Vers. 16.
ferește‐te să nu mănânci sângele; căci
12.23
Gen. 9.4Lev. 17.11,14
sângele este sufletul și să nu mănânci sufletul cu carnea. 24Să nu‐l mănânci; să‐l torni pe pământ ca apa. 25Să nu‐l mănânci
12.25
Cap. 4.40.
; ca să‐ți fie bine ție și copiilor tăi după tine, dacă
12.25
Ex. 15.261 Reg. 11.38
vei face ce este drept în ochii Domnului. 26Dar să ridici cele
12.26
Num. 5.9,10
18.19
sfinte ale tale pe care le ai și
12.26
1 Sam. 1.21,22,24
juruințele tale și să mergi la locul pe care‐l va alege Domnul, 27și
12.27
Lev. 1.5,9,13
17.11
să jertfești arderile de tot ale tale, carnea și sângele, pe altarul Domnului Dumnezeului tău; și sângele jertfelor tale să fie vărsat pe altarul Domnului Dumnezeului tău, iar carnea s‐o mănânci. 28Ferește‐te și ascultă toate aceste cuvinte pe care ți le poruncesc
12.28
Vers. 25.
, ca să‐ți fie bine ție și copiilor tăi după tine în veci, dacă vei face ce e bun și drept în ochii Domnului Dumnezeului tău. 29După ce
12.29
Ex. 23.23Ios. 23.4
Domnul Dumnezeul tău va stârpi dinaintea ta neamurile la care mergi să le stăpânești și le vei alunga și vei locui în țara lor, 30ferește‐te
12.30
Cap. 7.16.
să nu fii prins în cursă după ele, după ce vor fi stârpite dinaintea ta și să nu întrebi după dumnezeii lor, zicând: Cum au slujit neamurile acestea dumnezeilor lor? Așa voi face și eu. 31
12.31
Vers. 4.
Tu să nu faci așa Domnului Dumnezeului tău, căci ei au făcut dumnezeilor lor tot ce este urâciune Domnului, ce urăște el, căci chiar au ars
12.31
Lev. 18.21
20.2Ier. 32.35Ezec. 23.37
în foc și pe fiii lor și pe fetele lor pentru dumnezeii lor. 32Orice cuvânt ce vă poruncesc să luați seama să‐l faceți
12.32
Cap. 4.2;
; să nu adaugi la el și să nu scazi din el.

13

Pedepsirea prorocilor mincinoși

131Dacă se va scula între voi un proroc sau

13.1
Zah. 10.2
visător de vise, și‐ți
13.1
Mat. 24.242 Tes. 2.9
va da un semn sau o minune, 2și s‐ar împlini
13.2
Cap. 18.22.
semnul sau minunea despre care ți‐a vorbit când a zis: Să mergem după alți dumnezei pe care nu i‐ai cunoscut, și să le slujim! 3să n‐ascultați de cuvintele acelui proroc sau acelui visător de vise; căci Domnul Dumnezeul vostru vă cearcă
13.3
Cap. 8.2.
, pentru ca să știe dacă iubiți pe Domnul Dumnezeul vostru cu toată inima și cu tot sufletul vostru. 4Voi să
13.4
2 Reg. 23.32 Cron. 34.31
umblați după Domnul Dumnezeul vostru și să vă temeți de el și să păziți poruncile lui, și să ascultați glasul lui și să‐i slujiți și să vă
13.4
Cap. 10.20;
alipiți de el. 5Și
13.5
Cap. 18.20.
acel proroc sau acel visător de vise să fie omorât, căci a vorbit
13.5
Cap. 17.7;
abatere de la Domnul Dumnezeul vostru care v‐a scos din țara Egiptului și v‐a răscumpărat din casa de robie, ca să te momească din calea pe care ți‐a poruncit Domnul Dumnezeul tău ca să umbli pe ea; și
13.5
Cap. 19.19.
să curăți răul din mijlocul tău.

Pedeapsa ispititorilor la închinarea la idoli

6

13.6
Cap. 17.2.
Dacă fratele tău, fiul mamei tale, sau fiul tău sau fiica ta sau nevasta
13.6
Gen. 16.5Prov. 5.20Mica 7.5
sânului tău sau prietenul tău care
13.6
1 Sam. 18.1,3
20.17
îți este ca sufletul tău, te va îndemna în taină zicând: Să mergem și să slujim altor dumnezei pe care nu i‐ai cunoscut, nici tu nici părinții tăi, 7dintre dumnezeii popoarelor care sunt împrejurul vostru, aproape de tine sau departe de tine, de la o margine a pământului până la cealaltă margine a pământului, 8să nu
13.8
Prov. 1.10
te învoiești cu el și să nu‐l asculți și ochiul tău să nu‐l cruțe, nici să nu‐ți fie milă de el nici să nu‐l ascunzi, 9ci să‐l
13.9
Cap. 17.5.
omori: mâna
13.9
Cap. 17.7.
ta să fie cea dintâi împotriva lui ca să‐l omori și pe urmă mâinile poporului întreg. 10Și să‐l ucizi cu pietre, căci a căutat să te momească de la Domnul Dumnezeul tău care te‐a scos din țara Egiptului, din casa de robie. 11Și
13.11
Cap. 17.13;
tot Israelul să audă și să se teamă și să nu mai facă acest rău în mijlocul tău. 12Când vei
13.12
Ios. 22.11Jud. 20.1,2
auzi într‐una din cetățile tale, pe care ți le dă Domnul Dumnezeul tău ca să locuiești acolo, spunându‐se: 13Niște oameni
13.13
1 In. 2.19Iuda 19
, fii ai lui Belial au ieșit din mijlocul vostru și au momit
13.13
2 Reg. 17.21
pe locuitorii cetății lor zicând: Să mergem
13.13
Vers. 2.6.
și să slujim altor dumnezei pe care nu i‐ați cunoscut, 14atunci să cauți și să cercetezi și să întrebi
13.14
Cap. 17.4.
cu deamăruntul; și iată e adevărat, lucrul întemeiat, această urâciune s‐a întâmplat în mijlocul tău: 15să lovești pe toți locuitorii cetății aceleia cu ascuțișul sabiei, pierzând‐o cu
13.15
Ex. 22.20Ios. 6.17,21
totul și tot ce este în ea, chiar și dobitoacele ei, cu ascuțișul sabiei. 16Și să strângi toată prada ei în mijlocul pieții și să arzi
13.16
Ios. 6.24
de tot cu foc cetatea și toată prada ei pentru Domnul Dumnezeul tău; și ea să fie o
13.16
Ios. 8.28Is. 17.1
25.2Ier. 49.2
movilă în veci; să nu se mai zidească iarăși. 17Și nimic
13.17
Cap. 7.26.
din lucrul blestemat să nu se lipească de mâna ta
13.17
Ios. 6.26
, ca Domnul să se întoarcă din iuțimea mâniei sale și să‐ți arate milă și să se îndure de tine și să te înmulțească după cum
13.17
Gen. 22.17
26.4,24
28.14
a jurat părinților tăi, 18dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău ca
13.18
Cap. 12.25, 28, 32.
să păzești toate poruncile lui, pe care ți le poruncesc astăzi ca să faci ce este drept în ochii Domnului Dumnezeului tău.