Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
12

Stârpirea închinării la idoli

121Acestea sunt

12.1
Cap. 6.1.
așezămintele și judecățile, pe care să luați seama să le faceți în țara pe care ți‐o dă Domnul Dumnezeul părinților tăi, ca s‐o stăpânești în toate zilele cât
12.1
Cap. 4.10.
veți trăi pe pământ. 2
12.2
Ex. 34.13
pierdeți cu desăvârșire toate locurile unde au slujit dumnezeilor lor neamurile, pe care le veți alunga, pe munții
12.2
2 Reg. 16.4
17.10Ier. 3.6
cei înalți, și pe dealuri și pe sub orice copac verde. 3Și să le surpați
12.3
Num. 33.52Jud. 2.2
altarele și să le sfărămați stâlpii și să le ardeți cu foc Astarteele și să le tăiați chipurile dumnezeilor și să le pierdeți numele din acel loc. 4Voi să nu
12.4
Vers. 31.
faceți așa Domnului Dumnezeului vostru! 5Ci să căutați locuința sa la locul pe care‐l va
12.5
Vers. 11. Cap. 26.2.
alege Domnul Dumnezeul vostru din toate semințiile voastre, ca să‐și pună numele acolo, și să vii acolo; 6și să aduceți acolo
12.6
Lev. 17.3,4
arderile voastre de tot și jertfele voastre și zeciuielile
12.6
Vers. 17. Cap. 14.22, 33;
voastre și darurile ridicate ale mâinii voastre, și juruințele voastre și darurile voastre de bunăvoie și întâii născuți ai vacilor voastre și ai oilor voastre. 7Și acolo
12.7
Cap. 14.20.
să mâncați înaintea Domnului Dumnezeului vostru și să vă
12.7
Vers. 12, 18.
bucurați voi și familiile voastre de tot lucrul mâinii voastre, cu care te‐a binecuvântat Domnul Dumnezeul tău. 8Să nu faceți întocmai cum facem noi aici astăzi, fiecare tot
12.8
Jud. 17.6
21.25
ce este drept în ochii săi. 9Căci încă n‐ați ajuns la odihna și la moștenirea pe care ți‐o dă Domnul Dumnezeul tău. 10Dar când veți trece
12.10
Cap. 11.31.
Iordanul și veți locui în țara pe care vă face Domnul Dumnezeul vostru s‐o moșteniți și când vă va da odihnă din partea tuturor vrăjmașilor voștri, de jur împrejur și veți locui în liniște, 11atunci va fi un loc
12.11
Vers. 5, 14, 18, 21, 26. Cap. 14.23;
pe care‐l va alege Domnul Dumnezeul vostru ca să facă să locuiască numele său acolo; acolo să aduceți tot ce vă poruncesc: arderile voastre de tot și jertfele voastre, zeciuielile voastre și darul ridicat al mâinii voastre și toate juruințele voastre alese, pe care le veți jurui Domnului. 12Și să vă
12.12
Vers. 7.
bucurați înaintea Domnului Dumnezeului vostru, voi și fiii voștri și fetele voastre și robii și roabele vostre și levitul care este înăuntrul porților voastre, căci el n‐are
12.12
Cap. 10.9;
parte nici moștenire cu voi. 13Ferește‐te să
12.13
Lev. 17.4
nu aduci arderile tale de tot în orice loc pe care‐l vei vedea. 14Ci în
12.14
Vers. 11.
locul pe care‐l va alege Domnul într‐una din semințiile tale, acolo să aduci arderile tale de tot și acolo să faci tot ce‐ți poruncesc. 15Totuși, poți să junghii și să mănânci carne după toată pofta sufletului tău în toate porțile tale
12.15
Vers. 21.
, după binecuvântarea Domnului Dumnezeului tău pe care ți‐a dat‐o
12.15
Vers. 22.
: cel necurat și cel curat pot să mănânce din ea
12.15
Cap. 14.5;
, ca din căprioară și din cerb. 16Numai
12.16
Gen. 9.4Lev. 7.26
17.10
să nu mâncați sângele; să‐l vărsați pe pământ ca apa. 17Nu poți să mănânci înăuntrul porților tale zeciuiala grâului tău sau a mustului tău sau a untdelemnului tău, sau întâii‐născuți ai vacilor tale și ai oilor tale, nici vreuna din juruințele pe care le juruești, nici darurile tale de bunăvoie nici darul ridicat al mâinii tale. 18Ci
12.18
Vers. 11, 12.
să le mănânci înaintea Domnului Dumnezeului tău, în locul pe care‐l va alege Domnul Dumnezeul tău, tu și fiul tău și fiica ta și robul tău și roaba ta, și levitul care este înăuntrul porților tale; și să
12.18
Cap. 14.23.
te bucuri înaintea Domnului Dumnezeului tău de tot pe ce vei fi pus mâna. 19Ferește‐te
12.19
Cap. 14.27.
să nu părăsești pe levit în toate zilele cât vei fi în țara ta. 20Când Domnul Dumnezeul
12.20
Gen. 15.18
28.14Ex. 34.2419.8
tău îți va lărgi hotarul cum ți‐a făgăduit, și vei zice: Vreau să mănânc carne! fiindcă sufletul tău dorește să mănânce carne, poți să mănânci carne după toată pofta sufletului tău. 21Dacă locul pe care‐l va alege Domnul Dumnezeul tău ca să‐și pună numele acolo, va fi prea departe de tine, atunci să junghii din boii tăi și din oile tale pe care ți le‐a dat Domnul, cum ți‐am poruncit, și să mănânci în porțile tale după toată pofta sufletului tău. 22Cum
12.22
Vers. 15.
se mănâncă și căprioara și cerbul așa să mănânci din ele: cel necurat și cel curat de asemenea pot mânca din ele. 23Numai
12.23
Vers. 16.
ferește‐te să nu mănânci sângele; căci
12.23
Gen. 9.4Lev. 17.11,14
sângele este sufletul și să nu mănânci sufletul cu carnea. 24Să nu‐l mănânci; să‐l torni pe pământ ca apa. 25Să nu‐l mănânci
12.25
Cap. 4.40.
; ca să‐ți fie bine ție și copiilor tăi după tine, dacă
12.25
Ex. 15.261 Reg. 11.38
vei face ce este drept în ochii Domnului. 26Dar să ridici cele
12.26
Num. 5.9,10
18.19
sfinte ale tale pe care le ai și
12.26
1 Sam. 1.21,22,24
juruințele tale și să mergi la locul pe care‐l va alege Domnul, 27și
12.27
Lev. 1.5,9,13
17.11
să jertfești arderile de tot ale tale, carnea și sângele, pe altarul Domnului Dumnezeului tău; și sângele jertfelor tale să fie vărsat pe altarul Domnului Dumnezeului tău, iar carnea s‐o mănânci. 28Ferește‐te și ascultă toate aceste cuvinte pe care ți le poruncesc
12.28
Vers. 25.
, ca să‐ți fie bine ție și copiilor tăi după tine în veci, dacă vei face ce e bun și drept în ochii Domnului Dumnezeului tău. 29După ce
12.29
Ex. 23.23Ios. 23.4
Domnul Dumnezeul tău va stârpi dinaintea ta neamurile la care mergi să le stăpânești și le vei alunga și vei locui în țara lor, 30ferește‐te
12.30
Cap. 7.16.
să nu fii prins în cursă după ele, după ce vor fi stârpite dinaintea ta și să nu întrebi după dumnezeii lor, zicând: Cum au slujit neamurile acestea dumnezeilor lor? Așa voi face și eu. 31
12.31
Vers. 4.
Tu să nu faci așa Domnului Dumnezeului tău, căci ei au făcut dumnezeilor lor tot ce este urâciune Domnului, ce urăște el, căci chiar au ars
12.31
Lev. 18.21
20.2Ier. 32.35Ezec. 23.37
în foc și pe fiii lor și pe fetele lor pentru dumnezeii lor. 32Orice cuvânt ce vă poruncesc să luați seama să‐l faceți
12.32
Cap. 4.2;
; să nu adaugi la el și să nu scazi din el.

13

Pedepsirea prorocilor mincinoși

131Dacă se va scula între voi un proroc sau

13.1
Zah. 10.2
visător de vise, și‐ți
13.1
Mat. 24.242 Tes. 2.9
va da un semn sau o minune, 2și s‐ar împlini
13.2
Cap. 18.22.
semnul sau minunea despre care ți‐a vorbit când a zis: Să mergem după alți dumnezei pe care nu i‐ai cunoscut, și să le slujim! 3să n‐ascultați de cuvintele acelui proroc sau acelui visător de vise; căci Domnul Dumnezeul vostru vă cearcă
13.3
Cap. 8.2.
, pentru ca să știe dacă iubiți pe Domnul Dumnezeul vostru cu toată inima și cu tot sufletul vostru. 4Voi să
13.4
2 Reg. 23.32 Cron. 34.31
umblați după Domnul Dumnezeul vostru și să vă temeți de el și să păziți poruncile lui, și să ascultați glasul lui și să‐i slujiți și să vă
13.4
Cap. 10.20;
alipiți de el. 5Și
13.5
Cap. 18.20.
acel proroc sau acel visător de vise să fie omorât, căci a vorbit
13.5
Cap. 17.7;
abatere de la Domnul Dumnezeul vostru care v‐a scos din țara Egiptului și v‐a răscumpărat din casa de robie, ca să te momească din calea pe care ți‐a poruncit Domnul Dumnezeul tău ca să umbli pe ea; și
13.5
Cap. 19.19.
să curăți răul din mijlocul tău.

Pedeapsa ispititorilor la închinarea la idoli

6

13.6
Cap. 17.2.
Dacă fratele tău, fiul mamei tale, sau fiul tău sau fiica ta sau nevasta
13.6
Gen. 16.5Prov. 5.20Mica 7.5
sânului tău sau prietenul tău care
13.6
1 Sam. 18.1,3
20.17
îți este ca sufletul tău, te va îndemna în taină zicând: Să mergem și să slujim altor dumnezei pe care nu i‐ai cunoscut, nici tu nici părinții tăi, 7dintre dumnezeii popoarelor care sunt împrejurul vostru, aproape de tine sau departe de tine, de la o margine a pământului până la cealaltă margine a pământului, 8să nu
13.8
Prov. 1.10
te învoiești cu el și să nu‐l asculți și ochiul tău să nu‐l cruțe, nici să nu‐ți fie milă de el nici să nu‐l ascunzi, 9ci să‐l
13.9
Cap. 17.5.
omori: mâna
13.9
Cap. 17.7.
ta să fie cea dintâi împotriva lui ca să‐l omori și pe urmă mâinile poporului întreg. 10Și să‐l ucizi cu pietre, căci a căutat să te momească de la Domnul Dumnezeul tău care te‐a scos din țara Egiptului, din casa de robie. 11Și
13.11
Cap. 17.13;
tot Israelul să audă și să se teamă și să nu mai facă acest rău în mijlocul tău. 12Când vei
13.12
Ios. 22.11Jud. 20.1,2
auzi într‐una din cetățile tale, pe care ți le dă Domnul Dumnezeul tău ca să locuiești acolo, spunându‐se: 13Niște oameni
13.13
1 In. 2.19Iuda 19
, fii ai lui Belial au ieșit din mijlocul vostru și au momit
13.13
2 Reg. 17.21
pe locuitorii cetății lor zicând: Să mergem
13.13
Vers. 2.6.
și să slujim altor dumnezei pe care nu i‐ați cunoscut, 14atunci să cauți și să cercetezi și să întrebi
13.14
Cap. 17.4.
cu deamăruntul; și iată e adevărat, lucrul întemeiat, această urâciune s‐a întâmplat în mijlocul tău: 15să lovești pe toți locuitorii cetății aceleia cu ascuțișul sabiei, pierzând‐o cu
13.15
Ex. 22.20Ios. 6.17,21
totul și tot ce este în ea, chiar și dobitoacele ei, cu ascuțișul sabiei. 16Și să strângi toată prada ei în mijlocul pieții și să arzi
13.16
Ios. 6.24
de tot cu foc cetatea și toată prada ei pentru Domnul Dumnezeul tău; și ea să fie o
13.16
Ios. 8.28Is. 17.1
25.2Ier. 49.2
movilă în veci; să nu se mai zidească iarăși. 17Și nimic
13.17
Cap. 7.26.
din lucrul blestemat să nu se lipească de mâna ta
13.17
Ios. 6.26
, ca Domnul să se întoarcă din iuțimea mâniei sale și să‐ți arate milă și să se îndure de tine și să te înmulțească după cum
13.17
Gen. 22.17
26.4,24
28.14
a jurat părinților tăi, 18dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău ca
13.18
Cap. 12.25, 28, 32.
să păzești toate poruncile lui, pe care ți le poruncesc astăzi ca să faci ce este drept în ochii Domnului Dumnezeului tău.

14

Oprirea crestăturilor

141Voi sunteți

14.1
Rom. 8.16
9.8,26Gal. 3.26
copiii Domnului Dumnezeului vostru: să
14.1
Lev. 19.28
21.5
nu vă crestați și să nu vă
14.1
Ier. 16.6
41.5
47.51 Tes. 4.13
radeți între ochi pentru un mort. 2Căci
14.2
Lev. 20.2626.18,19
tu ești un popor sfânt pentru Domnul Dumnezeul tău și pe tine te‐a ales ca să‐i fii popor deosebit între toate popoarele care sunt pe fața pământului.

Dobitoacele necurate

3

14.3
Ezec. 4.14Fapte. 10.13,14
Să nu mănânci urâciune. 4Acestea
14.4
Lev. 11.2
sunt dobitoacele pe care le veți mânca: boul, oaia și capra, 5cerbul și căprioara și bivolul și zimbrul și capra neagră și capra sălbatică și girafa. 6Și dintre dobitoace orice dobitoc care are copite despicate și picioarele despicate în două și care rumegă, pe acestea să le mâncați. 7Din cele ce rumegă și din cele ce au copita despicată și despărțită numai pe acestea să nu le mâncați: cămila și iepurele și iepurele de casă, căci rumegă dar n‐au copite despicate: să vă fie necurate; 8și porcul, căci are copitele despicate dar nu rumegă, să vă fie necurat; să nu mâncați din carnea lor și să nu vă atingeți de mortăciunea
14.8
Lev. 11.26,27
lor. 9Acestea
14.9
Lev. 11.9
le veți mânca din toate câte sunt în ape: veți mânca tot ce are aripi înotătoare și solzi. 10Dar să nu mâncați tot ce n‐are aripi înotătoare și solzi; să vă fie necurate. 11Toate păsările curate le veți mânca. 12Și acestea sunt acelea din care nu veți mânca
14.12
Lev. 11.13
: vulturul și gripsorul și vulturul de mare; 13și șorecarul și șoimul și gaia după soiul său; 14și orice corb după soiul său; 15și struțul și bufnița și pescărelul și coroiul după soiul său; 16și huhurezul și ibida și lebăda; 17și pelicanul, și uliul și heretele; 18și barza, și corbul de mare după soiul său și pupăza și liliacul. 19Și orice târâtoare
14.19
Lev. 11.20
înaripată să vă fie necurată; să
14.19
Lev. 11.21
nu se mănânce. 20Să mâncați toate păsările curate. 21
14.21
Lev. 17.15
22.8Ezec. 4.14
Să nu mâncați din nicio mortăciune; s‐o dai străinului de loc care este înăuntrul porților tale ca s‐o mănânce, sau s‐o vinzi străinului; căci
14.21
Vers. 2.
tu ești un popor sfânt pentru Domnul Dumnezeul tău
14.21
Ex. 23.19
34.26
. Să nu fierbi iedul în laptele mamei sale.

Zeciuielile

22

14.22
Lev. 27.30Neem. 10.37
Să zeciuiești întocmai tot venitul seminței tale ce iese din ogorul tău din an în an. 23
14.23
Cap. 12.5, 6, 7, 17, 18.
Și să mănânci, înaintea Domnului Dumnezeului tău în locul pe care‐l va alege el ca să facă numele său să locuiască acolo, zeciuiala din grâul tău, din mustul tău și din untdelemnul tău și
14.23
Cap. 15.19, 20.
întâii‐născuți din cirezile tale și din turmele tale ca să înveți să te temi de Domnul Dumnezeul tău în toate zilele. 24Și dacă va fi prea departe calea pentru tine, așa că nu le poți duce fiindcă
14.24
Cap. 12.21.
locul, pe care și‐l va alege Domnul Dumnezeul tău ca să‐și pună numele acolo, va fi prea departe de tine când te va binecuvânta Domnul Dumnezeul tău; 25atunci să le prefaci în argint și argintul să‐l legi bine în mâna ta, și să mergi la locul pe care‐l va alege Domnul Dumnezeul tău. 26Și să dai argintul pe tot ce‐ți dorește sufletul: pe boi sau pe oi, pe vin sau pe băutură tare sau pe orice‐ți poftește sufletul, și
14.26
Cap. 12.7, 18;
să mănânci acolo înaintea Domnului Dumnezeului tău și să te veselești tu și casa ta. 27
14.27
Cap. 12.12, 18, 19.
Și să nu părăsești pe levitul care este înăuntrul porților tale, căci
14.27
Num. 18.20
el n‐are parte nici moștenire cu tine. 28
14.28
Cap. 26.12.
La sfârșitul fiecăror trei ani să scoți toate zeciuelile venitului tău din anul acela și să le pui înăuntrul porților tale. 29Și
14.29
Cap. 26.12.
să vină levitul, căci
14.29
Vers. 27. Cap. 12.12.
el n‐are parte nici moștenire cu tine și străinul de loc și orfanul și văduva care sunt înăuntrul porților tale și să mănânce și să se sature; ca
14.29
Cap. 15.10.
Domnul Dumnezeul tău să te binecuvânteze în tot lucrul mâinii tale pe care‐l faci.