Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
13

Pedepsirea prorocilor mincinoși

131Dacă se va scula între voi un proroc sau

13.1
Zah. 10.2
visător de vise, și‐ți
13.1
Mat. 24.242 Tes. 2.9
va da un semn sau o minune, 2și s‐ar împlini
13.2
Cap. 18.22.
Ier. 28.9Mat. 7.22
semnul sau minunea despre care ți‐a vorbit când a zis: Să mergem după alți dumnezei pe care nu i‐ai cunoscut, și să le slujim! 3să n‐ascultați de cuvintele acelui proroc sau acelui visător de vise; căci Domnul Dumnezeul vostru vă cearcă
13.3
Cap. 8.2.
Mat. 24.211 Cor. 11.192 Tes. 2.11Ap. 13.14
, pentru ca să știe dacă iubiți pe Domnul Dumnezeul vostru cu toată inima și cu tot sufletul vostru. 4Voi să
13.4
2 Reg. 23.32 Cron. 34.31
umblați după Domnul Dumnezeul vostru și să vă temeți de el și să păziți poruncile lui, și să ascultați glasul lui și să‐i slujiți și să vă
13.4
Cap. 10.20;
30.20
alipiți de el. 5Și
13.5
Cap. 18.20.
Ier. 14.15Zah. 13.3
acel proroc sau acel visător de vise să fie omorât, căci a vorbit
13.5
Cap. 17.7;
22.21,22,241 Cor. 5.13
abatere de la Domnul Dumnezeul vostru care v‐a scos din țara Egiptului și v‐a răscumpărat din casa de robie, ca să te momească din calea pe care ți‐a poruncit Domnul Dumnezeul tău ca să umbli pe ea; și
13.5
Cap. 19.19.

să curăți răul din mijlocul tău.

Pedeapsa ispititorilor la închinarea la idoli

6

13.6
Cap. 17.2.

Dacă fratele tău, fiul mamei tale, sau fiul tău sau fiica ta sau nevasta
13.6
Gen. 16.5Prov. 5.20Mica 7.5
sânului tău sau prietenul tău care
13.6
1 Sam. 18.1,3
20.17
îți este ca sufletul tău, te va îndemna în taină zicând: Să mergem și să slujim altor dumnezei pe care nu i‐ai cunoscut, nici tu nici părinții tăi, 7dintre dumnezeii popoarelor care sunt împrejurul vostru, aproape de tine sau departe de tine, de la o margine a pământului până la cealaltă margine a pământului, 8să nu
13.8
Prov. 1.10
te învoiești cu el și să nu‐l asculți și ochiul tău să nu‐l cruțe, nici să nu‐ți fie milă de el nici să nu‐l ascunzi, 9ci să‐l
13.9
Cap. 17.5.

omori: mâna
13.9
Cap. 17.7.
Fapte. 7.58
ta să fie cea dintâi împotriva lui ca să‐l omori și pe urmă mâinile poporului întreg. 10Și să‐l ucizi cu pietre, căci a căutat să te momească de la Domnul Dumnezeul tău care te‐a scos din țara Egiptului, din casa de robie. 11Și
13.11
Cap. 17.13;
19.20
tot Israelul să audă și să se teamă și să nu mai facă acest rău în mijlocul tău. 12Când vei
13.12
Ios. 22.11Jud. 20.1,2
auzi într‐una din cetățile tale, pe care ți le dă Domnul Dumnezeul tău ca să locuiești acolo, spunându‐se: 13Niște oameni
13.13
1 In. 2.19Iuda 19
, fii ai lui Belial au ieșit din mijlocul vostru și au momit
13.13
2 Reg. 17.21
pe locuitorii cetății lor zicând: Să mergem
13.13
Vers. 2.6.

și să slujim altor dumnezei pe care nu i‐ați cunoscut, 14atunci să cauți și să cercetezi și să întrebi
13.14
Cap. 17.4.

cu deamăruntul; și iată e adevărat, lucrul întemeiat, această urâciune s‐a întâmplat în mijlocul tău: 15să lovești pe toți locuitorii cetății aceleia cu ascuțișul sabiei, pierzând‐o cu
13.15
Ex. 22.20Ios. 6.17,21
totul și tot ce este în ea, chiar și dobitoacele ei, cu ascuțișul sabiei. 16Și să strângi toată prada ei în mijlocul pieții și să arzi
13.16
Ios. 6.24
de tot cu foc cetatea și toată prada ei pentru Domnul Dumnezeul tău; și ea să fie o
13.16
Ios. 8.28Is. 17.1
25.2Ier. 49.2
movilă în veci; să nu se mai zidească iarăși. 17Și nimic
13.17
Cap. 7.26.
Ios. 6.18
din lucrul blestemat să nu se lipească de mâna ta
13.17
Ios. 6.26
, ca Domnul să se întoarcă din iuțimea mâniei sale și să‐ți arate milă și să se îndure de tine și să te înmulțească după cum
13.17
Gen. 22.17
26.4,24
28.14
a jurat părinților tăi, 18dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău ca
13.18
Cap. 12.25, 28, 32.

să păzești toate poruncile lui, pe care ți le poruncesc astăzi ca să faci ce este drept în ochii Domnului Dumnezeului tău.