Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
13

Pedepsirea prorocilor mincinoși

131Dacă se va scula între voi un proroc sau

13.1
Zah. 10.2
visător de vise, și‐ți
13.1
Mat. 24.242 Tes. 2.9
va da un semn sau o minune, 2și s‐ar împlini
13.2
Cap. 18.22.
semnul sau minunea despre care ți‐a vorbit când a zis: Să mergem după alți dumnezei pe care nu i‐ai cunoscut, și să le slujim! 3să n‐ascultați de cuvintele acelui proroc sau acelui visător de vise; căci Domnul Dumnezeul vostru vă cearcă
13.3
Cap. 8.2.
, pentru ca să știe dacă iubiți pe Domnul Dumnezeul vostru cu toată inima și cu tot sufletul vostru. 4Voi să
13.4
2 Reg. 23.32 Cron. 34.31
umblați după Domnul Dumnezeul vostru și să vă temeți de el și să păziți poruncile lui, și să ascultați glasul lui și să‐i slujiți și să vă
13.4
Cap. 10.20;
alipiți de el. 5Și
13.5
Cap. 18.20.
acel proroc sau acel visător de vise să fie omorât, căci a vorbit
13.5
Cap. 17.7;
abatere de la Domnul Dumnezeul vostru care v‐a scos din țara Egiptului și v‐a răscumpărat din casa de robie, ca să te momească din calea pe care ți‐a poruncit Domnul Dumnezeul tău ca să umbli pe ea; și
13.5
Cap. 19.19.
să curăți răul din mijlocul tău.

Pedeapsa ispititorilor la închinarea la idoli

6

13.6
Cap. 17.2.
Dacă fratele tău, fiul mamei tale, sau fiul tău sau fiica ta sau nevasta
13.6
Gen. 16.5Prov. 5.20Mica 7.5
sânului tău sau prietenul tău care
13.6
1 Sam. 18.1,3
20.17
îți este ca sufletul tău, te va îndemna în taină zicând: Să mergem și să slujim altor dumnezei pe care nu i‐ai cunoscut, nici tu nici părinții tăi, 7dintre dumnezeii popoarelor care sunt împrejurul vostru, aproape de tine sau departe de tine, de la o margine a pământului până la cealaltă margine a pământului, 8să nu
13.8
Prov. 1.10
te învoiești cu el și să nu‐l asculți și ochiul tău să nu‐l cruțe, nici să nu‐ți fie milă de el nici să nu‐l ascunzi, 9ci să‐l
13.9
Cap. 17.5.
omori: mâna
13.9
Cap. 17.7.
ta să fie cea dintâi împotriva lui ca să‐l omori și pe urmă mâinile poporului întreg. 10Și să‐l ucizi cu pietre, căci a căutat să te momească de la Domnul Dumnezeul tău care te‐a scos din țara Egiptului, din casa de robie. 11Și
13.11
Cap. 17.13;
tot Israelul să audă și să se teamă și să nu mai facă acest rău în mijlocul tău. 12Când vei
13.12
Ios. 22.11Jud. 20.1,2
auzi într‐una din cetățile tale, pe care ți le dă Domnul Dumnezeul tău ca să locuiești acolo, spunându‐se: 13Niște oameni
13.13
1 In. 2.19Iuda 19
, fii ai lui Belial au ieșit din mijlocul vostru și au momit
13.13
2 Reg. 17.21
pe locuitorii cetății lor zicând: Să mergem
13.13
Vers. 2.6.
și să slujim altor dumnezei pe care nu i‐ați cunoscut, 14atunci să cauți și să cercetezi și să întrebi
13.14
Cap. 17.4.
cu deamăruntul; și iată e adevărat, lucrul întemeiat, această urâciune s‐a întâmplat în mijlocul tău: 15să lovești pe toți locuitorii cetății aceleia cu ascuțișul sabiei, pierzând‐o cu
13.15
Ex. 22.20Ios. 6.17,21
totul și tot ce este în ea, chiar și dobitoacele ei, cu ascuțișul sabiei. 16Și să strângi toată prada ei în mijlocul pieții și să arzi
13.16
Ios. 6.24
de tot cu foc cetatea și toată prada ei pentru Domnul Dumnezeul tău; și ea să fie o
13.16
Ios. 8.28Is. 17.1
25.2Ier. 49.2
movilă în veci; să nu se mai zidească iarăși. 17Și nimic
13.17
Cap. 7.26.
din lucrul blestemat să nu se lipească de mâna ta
13.17
Ios. 6.26
, ca Domnul să se întoarcă din iuțimea mâniei sale și să‐ți arate milă și să se îndure de tine și să te înmulțească după cum
13.17
Gen. 22.17
26.4,24
28.14
a jurat părinților tăi, 18dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău ca
13.18
Cap. 12.25, 28, 32.
să păzești toate poruncile lui, pe care ți le poruncesc astăzi ca să faci ce este drept în ochii Domnului Dumnezeului tău.

14

Oprirea crestăturilor

141Voi sunteți

14.1
Rom. 8.16
9.8,26Gal. 3.26
copiii Domnului Dumnezeului vostru: să
14.1
Lev. 19.28
21.5
nu vă crestați și să nu vă
14.1
Ier. 16.6
41.5
47.51 Tes. 4.13
radeți între ochi pentru un mort. 2Căci
14.2
Lev. 20.2626.18,19
tu ești un popor sfânt pentru Domnul Dumnezeul tău și pe tine te‐a ales ca să‐i fii popor deosebit între toate popoarele care sunt pe fața pământului.

Dobitoacele necurate

3

14.3
Ezec. 4.14Fapte. 10.13,14
Să nu mănânci urâciune. 4Acestea
14.4
Lev. 11.2
sunt dobitoacele pe care le veți mânca: boul, oaia și capra, 5cerbul și căprioara și bivolul și zimbrul și capra neagră și capra sălbatică și girafa. 6Și dintre dobitoace orice dobitoc care are copite despicate și picioarele despicate în două și care rumegă, pe acestea să le mâncați. 7Din cele ce rumegă și din cele ce au copita despicată și despărțită numai pe acestea să nu le mâncați: cămila și iepurele și iepurele de casă, căci rumegă dar n‐au copite despicate: să vă fie necurate; 8și porcul, căci are copitele despicate dar nu rumegă, să vă fie necurat; să nu mâncați din carnea lor și să nu vă atingeți de mortăciunea
14.8
Lev. 11.26,27
lor. 9Acestea
14.9
Lev. 11.9
le veți mânca din toate câte sunt în ape: veți mânca tot ce are aripi înotătoare și solzi. 10Dar să nu mâncați tot ce n‐are aripi înotătoare și solzi; să vă fie necurate. 11Toate păsările curate le veți mânca. 12Și acestea sunt acelea din care nu veți mânca
14.12
Lev. 11.13
: vulturul și gripsorul și vulturul de mare; 13și șorecarul și șoimul și gaia după soiul său; 14și orice corb după soiul său; 15și struțul și bufnița și pescărelul și coroiul după soiul său; 16și huhurezul și ibida și lebăda; 17și pelicanul, și uliul și heretele; 18și barza, și corbul de mare după soiul său și pupăza și liliacul. 19Și orice târâtoare
14.19
Lev. 11.20
înaripată să vă fie necurată; să
14.19
Lev. 11.21
nu se mănânce. 20Să mâncați toate păsările curate. 21
14.21
Lev. 17.15
22.8Ezec. 4.14
Să nu mâncați din nicio mortăciune; s‐o dai străinului de loc care este înăuntrul porților tale ca s‐o mănânce, sau s‐o vinzi străinului; căci
14.21
Vers. 2.
tu ești un popor sfânt pentru Domnul Dumnezeul tău
14.21
Ex. 23.19
34.26
. Să nu fierbi iedul în laptele mamei sale.

Zeciuielile

22

14.22
Lev. 27.30Neem. 10.37
Să zeciuiești întocmai tot venitul seminței tale ce iese din ogorul tău din an în an. 23
14.23
Cap. 12.5, 6, 7, 17, 18.
Și să mănânci, înaintea Domnului Dumnezeului tău în locul pe care‐l va alege el ca să facă numele său să locuiască acolo, zeciuiala din grâul tău, din mustul tău și din untdelemnul tău și
14.23
Cap. 15.19, 20.
întâii‐născuți din cirezile tale și din turmele tale ca să înveți să te temi de Domnul Dumnezeul tău în toate zilele. 24Și dacă va fi prea departe calea pentru tine, așa că nu le poți duce fiindcă
14.24
Cap. 12.21.
locul, pe care și‐l va alege Domnul Dumnezeul tău ca să‐și pună numele acolo, va fi prea departe de tine când te va binecuvânta Domnul Dumnezeul tău; 25atunci să le prefaci în argint și argintul să‐l legi bine în mâna ta, și să mergi la locul pe care‐l va alege Domnul Dumnezeul tău. 26Și să dai argintul pe tot ce‐ți dorește sufletul: pe boi sau pe oi, pe vin sau pe băutură tare sau pe orice‐ți poftește sufletul, și
14.26
Cap. 12.7, 18;
să mănânci acolo înaintea Domnului Dumnezeului tău și să te veselești tu și casa ta. 27
14.27
Cap. 12.12, 18, 19.
Și să nu părăsești pe levitul care este înăuntrul porților tale, căci
14.27
Num. 18.20
el n‐are parte nici moștenire cu tine. 28
14.28
Cap. 26.12.
La sfârșitul fiecăror trei ani să scoți toate zeciuelile venitului tău din anul acela și să le pui înăuntrul porților tale. 29Și
14.29
Cap. 26.12.
să vină levitul, căci
14.29
Vers. 27. Cap. 12.12.
el n‐are parte nici moștenire cu tine și străinul de loc și orfanul și văduva care sunt înăuntrul porților tale și să mănânce și să se sature; ca
14.29
Cap. 15.10.
Domnul Dumnezeul tău să te binecuvânteze în tot lucrul mâinii tale pe care‐l faci.

15

Anul de iertare

151La sfârșitul

15.1
Ex. 21.2
23.10,11Lev. 25.2,4Ier. 34.14
fiecăror șapte ani să faci o iertare. 2Și acesta este felul lăsării: Oricine a împrumutat pe cineva să‐și lase mâna de la împrumutul pe care l‐a împrumutat aproapelui său; să nu‐l ceară de la aproapele său și de la fratele său, căci s‐a vestit iertarea Domnului. 3
15.3
Cap. 23.20.
De la străin poți să ceri dar mâna ta să lase ceea ce este al tău la fratele tău, 4și
15.4
Cap. 28.8.
să nu fie între tine niciun nevoiaș, căci Domnul te va binecuvânta mult în țara pe care ți‐o dă Domnul Dumnezeul tău de moștenire ca s‐o stăpânești, 5numai
15.5
Cap. 28.1.
dacă vei asculta cu tot dinadinsul de glasul Domnului Dumnezeului tău, ca să iei seama să faci toată porunca aceasta pe care ți‐o poruncesc astăzi. 6Căci Domnul Dumnezeul tău te va binecuvânta cum
15.6
Cap. 28.12, 41.
ți‐a făgăduit și vei împrumuta multe neamuri, dar tu nu te vei împrumuta; și
15.6
Cap. 28.13.
tu vei cârmui peste multe neamuri, dar nu vor cârmui peste tine. 7Dacă va fi între voi un nevoiaș, unul dintre frații tăi în una din porțile tale în țara ta pe care ți‐o dă Domnul Dumnezeul tău
15.7
1 In. 3.17
, să nu‐ți învârtoșezi inima nici să nu‐ți închizi mâna către fratele tău cel sărac, 8ci
15.8
Lev. 25.35Mat. 5.42Lc. 6.34,35
să‐i deschizi mâna ta și să‐l împrumuți cât îi va fi de ajuns pentru nevoia lui în care duce lipsă. 9Ferește‐te să nu fie în inima ta un gând netrebnic, zicând: Se apropie anul al șaptelea, anul lăsării! și
15.9
Cap. 28.54, 56.
ochiul tău să fie rău împotriva fratelui tău nevoiaș și să nu‐i dai și el să
15.9
Cap. 24.15.
strige împotriva ta către Domnul și să fie
15.9
Mat. 25.41,42
păcat în tine. 10Să‐i dai negreșit și inima ta
15.10
2 Cor. 9.5,7
să nu fie tristă când îi dai; căci
15.10
Cap. 14.29;
pentru lucrul acesta te va binecuvânta Domnul Dumnezeul tău în toată lucrarea ta și pe orice îți vei pune mâna. 11Căci
15.11
Mat. 26.11Mc. 14.7In. 12.8
nevoiașii nu vor înceta din țara ta de aceea îți poruncesc, zicând: Deschide‐ți mâna larg față de fratele tău, celui nevoiaș al tău și față de săracul din țara ta.

Slobozirea robilor cumpărați

12

15.12
Ex. 21.2Lev. 25.39Ier. 34.14
Dacă fratele tău, un evreu sau o evreică, se va vinde ție și‐ți va sluji șase ani, atunci în anul al șaptelea să‐l lași să plece slobod de la tine. 13Și când îl vei lăsa să plece slobod de la tine, să nu‐l lași să plece cu mâna goală. 14Să‐l împodobești cu daruri din turmele tale și din aria ta și din teascul tău cu
15.14
Prov. 10.22
ce te‐a binecuvântat Domnul Dumnezeul tău. 15Și să‐ți aduci
15.15
Cap. 5.15;
aminte că ai fost rob în țara Egiptului și că Domnul Dumnezeul tău te‐a răscumpărat; pentru aceea îți poruncesc lucrul acesta astăzi. 16Și va fi așa: dacă
15.16
Ex. 21.5,6
îți va zice el: Nu vreau să ies de la tine! Fiindcă te iubește pe tine și casa ta, căci îi este bine cu tine, 17atunci să iei o sulă și să‐i străpungi urechea în ușă și să‐ți fie rob pentru totdeauna. Și așa să faci și
15.17
Ex. 21.6
roabei tale. 18Să nu‐ți pară greu când îl vei lăsa să plece slobod de la tine, căci slujindu‐ți șase ani ți‐a fost
15.18
Is. 16.14
21.16
îndoitul simbriei unui simbriaș și Domnul Dumnezeul tău te va binecuvânta în tot ce faci.

Sfințirea întâiului născut din vite

19Să sfințești pentru Domnul Dumnezeul tău

15.19
Ex. 13.2
34.19Lev. 27.26Num. 3.13
orice întâi născut de parte bărbătească ce se va naște din vacile tale și din oile tale. Să nu lucrezi cu întâiul născut al vacii tale nici să nu tunzi pe întâiul născut al oilor tale. 20Să‐l
15.20
Cap. 12.5, 6, 7, 17;
mănânci înaintea Domnului Dumnezeului tău an după an tu și casa ta în locul pe care și‐l va alege Domnul. 21
15.21
Lev. 22.20
Iar dacă va avea un cusur și va fi șchiop sau orb, orice cusur rău, să nu‐l jertfești Domnului Dumnezeului tău. 22Să‐l mănânci înăuntrul porților tale
15.22
Cap. 12.15, 22.
; cel necurat și cel curat deopotrivă, ca pe căprioară și cerb. 23Numai
15.23
Cap. 12.16, 23.
să nu mănânci sângele lui; să‐l verși pe pământ ca apa.