Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
15

Anul de iertare

151La sfârșitul

15.1
Ex. 21.2
23.10,11Lev. 25.2,4Ier. 34.14
fiecăror șapte ani să faci o iertare. 2Și acesta este felul lăsării: Oricine a împrumutat pe cineva să‐și lase mâna de la împrumutul pe care l‐a împrumutat aproapelui său; să nu‐l ceară de la aproapele său și de la fratele său, căci s‐a vestit iertarea Domnului. 3
15.3
Cap. 23.20.
De la străin poți să ceri dar mâna ta să lase ceea ce este al tău la fratele tău, 4și
15.4
Cap. 28.8.
să nu fie între tine niciun nevoiaș, căci Domnul te va binecuvânta mult în țara pe care ți‐o dă Domnul Dumnezeul tău de moștenire ca s‐o stăpânești, 5numai
15.5
Cap. 28.1.
dacă vei asculta cu tot dinadinsul de glasul Domnului Dumnezeului tău, ca să iei seama să faci toată porunca aceasta pe care ți‐o poruncesc astăzi. 6Căci Domnul Dumnezeul tău te va binecuvânta cum
15.6
Cap. 28.12, 41.
ți‐a făgăduit și vei împrumuta multe neamuri, dar tu nu te vei împrumuta; și
15.6
Cap. 28.13.
tu vei cârmui peste multe neamuri, dar nu vor cârmui peste tine. 7Dacă va fi între voi un nevoiaș, unul dintre frații tăi în una din porțile tale în țara ta pe care ți‐o dă Domnul Dumnezeul tău
15.7
1 In. 3.17
, să nu‐ți învârtoșezi inima nici să nu‐ți închizi mâna către fratele tău cel sărac, 8ci
15.8
Lev. 25.35Mat. 5.42Lc. 6.34,35
să‐i deschizi mâna ta și să‐l împrumuți cât îi va fi de ajuns pentru nevoia lui în care duce lipsă. 9Ferește‐te să nu fie în inima ta un gând netrebnic, zicând: Se apropie anul al șaptelea, anul lăsării! și
15.9
Cap. 28.54, 56.
ochiul tău să fie rău împotriva fratelui tău nevoiaș și să nu‐i dai și el să
15.9
Cap. 24.15.
strige împotriva ta către Domnul și să fie
15.9
Mat. 25.41,42
păcat în tine. 10Să‐i dai negreșit și inima ta
15.10
2 Cor. 9.5,7
să nu fie tristă când îi dai; căci
15.10
Cap. 14.29;
pentru lucrul acesta te va binecuvânta Domnul Dumnezeul tău în toată lucrarea ta și pe orice îți vei pune mâna. 11Căci
15.11
Mat. 26.11Mc. 14.7In. 12.8
nevoiașii nu vor înceta din țara ta de aceea îți poruncesc, zicând: Deschide‐ți mâna larg față de fratele tău, celui nevoiaș al tău și față de săracul din țara ta.

Slobozirea robilor cumpărați

12

15.12
Ex. 21.2Lev. 25.39Ier. 34.14
Dacă fratele tău, un evreu sau o evreică, se va vinde ție și‐ți va sluji șase ani, atunci în anul al șaptelea să‐l lași să plece slobod de la tine. 13Și când îl vei lăsa să plece slobod de la tine, să nu‐l lași să plece cu mâna goală. 14Să‐l împodobești cu daruri din turmele tale și din aria ta și din teascul tău cu
15.14
Prov. 10.22
ce te‐a binecuvântat Domnul Dumnezeul tău. 15Și să‐ți aduci
15.15
Cap. 5.15;
aminte că ai fost rob în țara Egiptului și că Domnul Dumnezeul tău te‐a răscumpărat; pentru aceea îți poruncesc lucrul acesta astăzi. 16Și va fi așa: dacă
15.16
Ex. 21.5,6
îți va zice el: Nu vreau să ies de la tine! Fiindcă te iubește pe tine și casa ta, căci îi este bine cu tine, 17atunci să iei o sulă și să‐i străpungi urechea în ușă și să‐ți fie rob pentru totdeauna. Și așa să faci și
15.17
Ex. 21.6
roabei tale. 18Să nu‐ți pară greu când îl vei lăsa să plece slobod de la tine, căci slujindu‐ți șase ani ți‐a fost
15.18
Is. 16.14
21.16
îndoitul simbriei unui simbriaș și Domnul Dumnezeul tău te va binecuvânta în tot ce faci.

Sfințirea întâiului născut din vite

19Să sfințești pentru Domnul Dumnezeul tău

15.19
Ex. 13.2
34.19Lev. 27.26Num. 3.13
orice întâi născut de parte bărbătească ce se va naște din vacile tale și din oile tale. Să nu lucrezi cu întâiul născut al vacii tale nici să nu tunzi pe întâiul născut al oilor tale. 20Să‐l
15.20
Cap. 12.5, 6, 7, 17;
mănânci înaintea Domnului Dumnezeului tău an după an tu și casa ta în locul pe care și‐l va alege Domnul. 21
15.21
Lev. 22.20
Iar dacă va avea un cusur și va fi șchiop sau orb, orice cusur rău, să nu‐l jertfești Domnului Dumnezeului tău. 22Să‐l mănânci înăuntrul porților tale
15.22
Cap. 12.15, 22.
; cel necurat și cel curat deopotrivă, ca pe căprioară și cerb. 23Numai
15.23
Cap. 12.16, 23.
să nu mănânci sângele lui; să‐l verși pe pământ ca apa.

16

Paștele

161Păzește luna

16.1
Ex. 12.2
lui abib și fă paștele Domnului Dumnezeului tău, căci
16.1
Ex. 13.4
34.18
în luna abib te‐a scos Domnul Dumnezeul tău din Egipt, noaptea.
16.1
Ex. 12.29,42
2Și să jertfești paștile Domnului Dumnezeului tău din turmă și din
16.2
Num. 28.19
cireadă în locul
16.2
Cap. 12.5, 26.
pe care‐l va alege Domnul Dumnezeul tău ca să facă să locuiască numele său acolo. 3Să nu le mănânci cu aluat
16.3
Ex. 12.15,19,39
13.3,6,7
34.18
; șapte zile să le mănânci cu azimă, pâinea întristării; căci ai ieșit în grabă din țara Egiptului; ca să‐ți aduci aminte de ziua ieșirii tale din țara Egiptului în toate zilele vieții tale. 4
16.4
Ex. 13.7
Și șapte zile să nu se vadă aluat la tine în toate hotarele tale; și din carnea pe care o vei junghia seara în ziua dintâi
16.4
Ex. 12.10
34.25
să nu‐ți rămână peste noapte până dimineață. 5Nu poți jertfi paștele în vreuna din porțile tale pe care ți le dă Domnul Dumnezeul tău. 6Ci în locul pe care îl va alege Domnul Dumnezeul tău ca să facă să locuiască numele său în el, acolo să jertfești paștele, seara
16.6
Ex. 12.6
la apusul soarelui, la vremea când ai ieșit din Egipt. 7Și să fierbi
16.7
Ex. 12.8,92 Cron. 35.13
și să mănânci
16.7
2 Reg. 23.23In. 2.13,23
11.55
în locul pe care‐l va alege Domnul, și dimineața să te întorci și să te duci la corturile tale. 8Șase
16.8
Ex. 12.16
13.6Lev. 23.8
zile să mănânci azimi, iar în ziua a șaptea să fie o adunare de sărbătoare pentru Domnul Dumnezeul tău; să nu faci niciun lucru.

Sărbătoarea săptămânilor

9Să‐ți numeri

16.9
Ex. 23.16
34.22Lev. 23.15Num. 28.26Fapte. 2.1
șapte săptămâni; de când vei începe să pui secera în grâu să începi să numeri șapte săptămâni. 10Și să faci sărbătoarea săptămânilor pentru Domnul Dumnezeul tău
16.10
Vers. 17.
, cu dajdia unui dar de bunăvoie al mâinii tale, pe care‐l vei da după cum te va fi binecuvântat Domnul Dumnezeul tău. 11Și
16.11
Cap. 12.7, 12, 18. Vers. 14.
să te bucuri înaintea Domnului Dumnezeului tău tu și fiul tău și fiica ta și robul tău și roaba ta, și levitul care este înăuntrul porților tale și străinul de loc și orfanul și văduva care sunt în mijlocul tău, în locul pe care‐l va alege Domnul Dumnezeul tău ca să facă să locuiască numele său acolo. 12
16.12
Cap. 15.15.
Și să‐ți aduci aminte că ai fost rob în Egipt și să păzești și să faci aceste așezăminte.

Sărbătoarea colibelor

13Să faci

16.13
Ex. 23.16Lev. 23.34Num. 29.12
sărbătoarea colibelor șapte zile după ce vei aduna din aria ta și din teascul tău. 14
16.14
Neem. 8.9
Și să te bucuri în sărbătoarea ta tu și fiul tău și fiica ta și robul tău și roaba ta și levitul și străinul de loc și orfanul și văduva care sunt înăuntrul porților tale. 15
16.15
Lev. 23.39,40
Șapte zile să faci sărbătoarea pentru Domnul Dumnezeul tău în locui pe care‐l va alege Domnul; căci Domnul Dumnezeul tău te va binecuvânta în tot venitul tău și în toată lucrarea mâinilor tale; și să fii vesel de tot. 16De
16.16
Ex. 23.14,17
34.23
trei ori pe an toată partea bărbătească a ta să se arate înaintea Domnului Dumnezeului tău în locul pe care‐l va alege: la sărbătoarea azimilor, la sărbătoarea săptămânilor și la sărbătoarea colibelor
16.16
Ex. 23.15
34.20
; și ei să nu se arate înaintea Domnului cu mâna goală: 17fiecare
16.17
Vers. 10.
după darul mâinii lui, după binecuvântarea Domnului Dumnezeului tău pe care ți‐o va da.

Datoriile judecătorilor

18Să‐ți pui judecători

16.18
Cap. 1.16.
și dregători în toate porțile tale pe care ți le dă Domnul Dumnezeul tău în semințiile tale și ei să jude ce poporul cu judecată dreaptă. 19
16.19
Ex. 23.2,6Lev. 19.15
Să nu strâmbi judecata
16.19
Cap. 1.17.
; să nu cauți la față, nici să nu iei mită; căci mita orbește ochii înțelepților și sucește
16.19
Ex. 23.8Prov. 17.23Ecl. 7.7
cuvintele celor drepți. 20Să urmărești dreptatea desăvârșită ca să
16.20
Ezec. 18.5,9
trăiești și să stăpânești țara pe care ți‐o dă Domnul Dumnezeul tău.

Idolii și stâlpii

21Să nu‐ți sădești

16.21
Ex. 34.131 Reg. 11.15
16.332 Reg. 17.16
21.32 Cron. 33.3
Astartee de vreun copac lângă altarul Domnului Dumnezeului tău pe care ți‐l vei face. 22Nici să nu‐ți ridici
16.22
Lev. 26.4
vreun stâlp, ceea ce urăște Domnul Dumnezeul tău.

17

Închinarea la idoli și pedeapsa

171

17.1
Cap. 15.21.
Să nu jertfești Domnului Dumnezeului tău nici bou nici oaie în care să fie vreun cusur sau vreun rău; căci este o urâciune înaintea Domnului Dumnezeului tău. 2
17.2
Cap. 13.6.
Dacă se va afla în mijlocul tău în vreuna din porțile tale, pe care ți le dă Domnul Dumnezeul tău, un bărbat sau o femeie care să facă ce este rău în ochii Domnului Dumnezeului tău
17.2
Ios. 7.11,15
23.16Jud. 2.202 Reg. 18.12Osea 8.1
călcând legământul lui 3și va merge și va sluji altor dumnezei și se va închina lor: fie
17.3
Cap. 4.19.
soarelui, fie lunii sau la vreuna din oștirea cerurilor ceea ce
17.3
Ier. 7.22,23,31
19.5
32.35
n‐am poruncit; 4și ți se va spune și vei
17.4
Cap. 13.12, 14.
auzi, atunci să cercetezi bine și iată, dacă este adevărat, dacă lucrul este întemeiat, dacă s‐a făcut această urâciune în Israel: 5atunci să scoți afară la porțile tale pe acel bărbat sau pe acea femeie care a făcut acest lucru rău, bărbatul sau femeia, și să‐i
17.5
Lev. 24.14,16Ios. 7.25
ucizi cu pietre ca să moară. 6După
17.6
Num. 35.30Mat. 18.16In. 8.172 Cor. 13.11 Tim. 5.19Evr. 10.28
spusa a doi martori sau a trei martori să fie omorât cel ce are să moară: să nu fie omorât după spusa unui singur martor. 7
17.7
Cap. 13.9.
Mâna martorilor să fie cea dintâi asupra lui ca să‐l omoare și după aceea mâna poporului întreg. Și să curăți
17.7
Vers. 12. Cap. 13.5;
răul din mijlocul tău.

Scaunul de judecată

8Când

17.8
2 Cron. 19.10Hag. 2.11Mal. 2.7
se va ivi o pricină prea grea pentru tine de judecat, între sânge și
17.8
Ex. 21.13,20,22,28
22.2Num. 35.11,16,19
sânge, între ceartă și ceartă și între lovitură și lovitură, pricini de neînțelegeri înăuntrul porților tale, atunci să te scoli și să te sui
17.8
Cap. 12.5;
la locul pe care îl va alege Domnul Dumnezeul tău. 9Și să
17.9
Ier. 18.18
vii la preoții leviți și la judecătorul
17.9
Cap. 19.17.
care va fi în acele zile, și să întrebi și
17.9
Ezec. 41.24
ei îți vor spune hotărârea de judecată. 10Și să faci după hotărârea cuvântului pe care ți‐l vor spune ei din locul pe care‐l va alege Domnul și să iei seama să faci după toate cele ce te vor învăța ei. 11Să faci după legea pe care te vor învăța ei și după judecata pe care ți‐o vor spune ei: să nu te abați nici la dreapta nici la stânga de la cuvântul pe care ți‐l vor spune ei. 12Și bărbatul care
17.12
Num. 15.30Ezra 10.8Osea 4.1
s‐ar încumeta să n‐asculte de preotul
17.12
Cap. 18.5, 7.
care stă să slujească acolo înaintea Domnului Dumnezeului tău sau de judecător, bărbatul acela să moară și
17.12
Cap. 13.5.
să curăți răul din Israel. 13Și tot poporul
17.13
Cap. 13.11;
să audă și să se teamă și să nu se mai încumete.

Lege pentru împărat

14După ce vei veni în țara pe care ți‐o dă Domnul Dumnezeul tău și o vei stăpâni și vei locui în ea și vei zice

17.14
1 Sam. 8.5,19,20
: Voi pune un împărat peste mine ca toate neamurile care sunt împrejurul meu! 15să pui împărat peste tine pe acela
17.15
1 Sam. 9.15
10.24
16.121 Cron. 22.10
pe care‐l va alege Domnul Dumnezeul tău: să pui împărat peste tine
17.15
Ier. 30.21
din mijlocul fraților tăi; nu poți să pui peste tine un om străin care nu este fratele tău. 16Numai caii
17.16
1 Reg. 4.26
10.26,28Ps. 20.7
să nu‐și înmulțească și să nu întoarcă
17.16
Is. 31.1Ezec. 17.15
pe popor în Egipt ca să‐și înmulțească el caii; căci Domnul
17.16
Ex. 13.17Num. 14.3,4
v‐a zis
17.16
Cap. 28.68.
: Să nu vă mai întoarceți pe această cale. 17Și
17.17
1 Reg. 11.3,4
să nu‐și înmulțească nevestele ca să nu i se abată inima și să nu‐și prea înmulțească argintul sau aurul. 18Și
17.18
2 Reg. 11.12
va fi așa: când va ședea pe scaunul de domnie al împărăției sale, își va scrie o copie a acestei legi, într‐o carte, de pe
17.18
Cap. 31.9, 26.
cea care este înaintea preoților leviților. 19Și ea
17.19
Ios. 1.8Ps. 119.97,98
să fie cu el, și să citească în ea în toate zilele vieții sale, ca să învețe să se teamă de Domnul Dumnezeul său, ca să păzească toate cuvintele legii acesteia și așezămintele acestea ca să le facă; 20pentru ca să nu i se înalțe inima mai presus de frații săi și să
17.20
Cap. 5.32.
nu se abată nici la dreapta nici la stânga de la poruncă; pentru ca să‐și lungească zilele în împărăția sa, el și fiii lui în mijlocul lui Israel.