Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
16

Paștele

161Păzește luna

16.1
Ex. 12.2
lui abib și fă paștele Domnului Dumnezeului tău, căci
16.1
Ex. 13.4
34.18
în luna abib te‐a scos Domnul Dumnezeul tău din Egipt, noaptea.
16.1
Ex. 12.29,42
2Și să jertfești paștile Domnului Dumnezeului tău din turmă și din
16.2
Num. 28.19
cireadă în locul
16.2
Cap. 12.5, 26.

pe care‐l va alege Domnul Dumnezeul tău ca să facă să locuiască numele său acolo. 3Să nu le mănânci cu aluat
16.3
Ex. 12.15,19,39
13.3,6,7
34.18
; șapte zile să le mănânci cu azimă, pâinea întristării; căci ai ieșit în grabă din țara Egiptului; ca să‐ți aduci aminte de ziua ieșirii tale din țara Egiptului în toate zilele vieții tale. 4
16.4
Ex. 13.7
Și șapte zile să nu se vadă aluat la tine în toate hotarele tale; și din carnea pe care o vei junghia seara în ziua dintâi
16.4
Ex. 12.10
34.25
să nu‐ți rămână peste noapte până dimineață. 5Nu poți jertfi paștele în vreuna din porțile tale pe care ți le dă Domnul Dumnezeul tău. 6Ci în locul pe care îl va alege Domnul Dumnezeul tău ca să facă să locuiască numele său în el, acolo să jertfești paștele, seara
16.6
Ex. 12.6
la apusul soarelui, la vremea când ai ieșit din Egipt. 7Și să fierbi
16.7
Ex. 12.8,92 Cron. 35.13
și să mănânci
16.7
2 Reg. 23.23In. 2.13,23
11.55
în locul pe care‐l va alege Domnul, și dimineața să te întorci și să te duci la corturile tale. 8Șase
16.8
Ex. 12.16
13.6Lev. 23.8
zile să mănânci azimi, iar în ziua a șaptea să fie o adunare de sărbătoare pentru Domnul Dumnezeul tău; să nu faci niciun lucru.

Sărbătoarea săptămânilor

9Să‐ți numeri

16.9
Ex. 23.16
34.22Lev. 23.15Num. 28.26Fapte. 2.1
șapte săptămâni; de când vei începe să pui secera în grâu să începi să numeri șapte săptămâni. 10Și să faci sărbătoarea săptămânilor pentru Domnul Dumnezeul tău
16.10
Vers. 17.
1 Cor. 16.2
, cu dajdia unui dar de bunăvoie al mâinii tale, pe care‐l vei da după cum te va fi binecuvântat Domnul Dumnezeul tău. 11Și
16.11
Cap. 12.7, 12, 18. Vers. 14.

să te bucuri înaintea Domnului Dumnezeului tău tu și fiul tău și fiica ta și robul tău și roaba ta, și levitul care este înăuntrul porților tale și străinul de loc și orfanul și văduva care sunt în mijlocul tău, în locul pe care‐l va alege Domnul Dumnezeul tău ca să facă să locuiască numele său acolo. 12
16.12
Cap. 15.15.

Și să‐ți aduci aminte că ai fost rob în Egipt și să păzești și să faci aceste așezăminte.

Sărbătoarea colibelor

13Să faci

16.13
Ex. 23.16Lev. 23.34Num. 29.12
sărbătoarea colibelor șapte zile după ce vei aduna din aria ta și din teascul tău. 14
16.14
Neem. 8.9
Și să te bucuri în sărbătoarea ta tu și fiul tău și fiica ta și robul tău și roaba ta și levitul și străinul de loc și orfanul și văduva care sunt înăuntrul porților tale. 15
16.15
Lev. 23.39,40
Șapte zile să faci sărbătoarea pentru Domnul Dumnezeul tău în locui pe care‐l va alege Domnul; căci Domnul Dumnezeul tău te va binecuvânta în tot venitul tău și în toată lucrarea mâinilor tale; și să fii vesel de tot. 16De
16.16
Ex. 23.14,17
34.23
trei ori pe an toată partea bărbătească a ta să se arate înaintea Domnului Dumnezeului tău în locul pe care‐l va alege: la sărbătoarea azimilor, la sărbătoarea săptămânilor și la sărbătoarea colibelor
16.16
Ex. 23.15
34.20
; și ei să nu se arate înaintea Domnului cu mâna goală: 17fiecare
16.17
Vers. 10.

după darul mâinii lui, după binecuvântarea Domnului Dumnezeului tău pe care ți‐o va da.

Datoriile judecătorilor

18Să‐ți pui judecători

16.18
Cap. 1.16.
1 Cron. 23.4
26.292 Cron. 19.5,8
și dregători în toate porțile tale pe care ți le dă Domnul Dumnezeul tău în semințiile tale și ei să jude ce poporul cu judecată dreaptă. 19
16.19
Ex. 23.2,6Lev. 19.15
Să nu strâmbi judecata
16.19
Cap. 1.17.
Prov. 24.23
; să nu cauți la față, nici să nu iei mită; căci mita orbește ochii înțelepților și sucește
16.19
Ex. 23.8Prov. 17.23Ecl. 7.7
cuvintele celor drepți. 20Să urmărești dreptatea desăvârșită ca să
16.20
Ezec. 18.5,9
trăiești și să stăpânești țara pe care ți‐o dă Domnul Dumnezeul tău.

Idolii și stâlpii

21Să nu‐ți sădești

16.21
Ex. 34.131 Reg. 11.15
16.332 Reg. 17.16
21.32 Cron. 33.3
Astartee de vreun copac lângă altarul Domnului Dumnezeului tău pe care ți‐l vei face. 22Nici să nu‐ți ridici
16.22
Lev. 26.4
vreun stâlp, ceea ce urăște Domnul Dumnezeul tău.