Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
17

Închinarea la idoli și pedeapsa

171

17.1
Cap. 15.21.
Mal. 1.8,13,14
Să nu jertfești Domnului Dumnezeului tău nici bou nici oaie în care să fie vreun cusur sau vreun rău; căci este o urâciune înaintea Domnului Dumnezeului tău. 2
17.2
Cap. 13.6.

Dacă se va afla în mijlocul tău în vreuna din porțile tale, pe care ți le dă Domnul Dumnezeul tău, un bărbat sau o femeie care să facă ce este rău în ochii Domnului Dumnezeului tău
17.2
Ios. 7.11,15
23.16Jud. 2.202 Reg. 18.12Osea 8.1
călcând legământul lui 3și va merge și va sluji altor dumnezei și se va închina lor: fie
17.3
Cap. 4.19.
Iov 31.26
soarelui, fie lunii sau la vreuna din oștirea cerurilor ceea ce
17.3
Ier. 7.22,23,31
19.5
32.35
n‐am poruncit; 4și ți se va spune și vei
17.4
Cap. 13.12, 14.

auzi, atunci să cercetezi bine și iată, dacă este adevărat, dacă lucrul este întemeiat, dacă s‐a făcut această urâciune în Israel: 5atunci să scoți afară la porțile tale pe acel bărbat sau pe acea femeie care a făcut acest lucru rău, bărbatul sau femeia, și să‐i
17.5
Lev. 24.14,16Ios. 7.25
ucizi cu pietre ca să moară. 6După
17.6
Num. 35.30Mat. 18.16In. 8.172 Cor. 13.11 Tim. 5.19Evr. 10.28
spusa a doi martori sau a trei martori să fie omorât cel ce are să moară: să nu fie omorât după spusa unui singur martor. 7
17.7
Cap. 13.9.
Fapte. 7.58
Mâna martorilor să fie cea dintâi asupra lui ca să‐l omoare și după aceea mâna poporului întreg. Și să curăți
17.7
Vers. 12. Cap. 13.5;
19.19
răul din mijlocul tău.

Scaunul de judecată

8Când

17.8
2 Cron. 19.10Hag. 2.11Mal. 2.7
se va ivi o pricină prea grea pentru tine de judecat, între sânge și
17.8
Ex. 21.13,20,22,28
22.2Num. 35.11,16,19
sânge, între ceartă și ceartă și între lovitură și lovitură, pricini de neînțelegeri înăuntrul porților tale, atunci să te scoli și să te sui
17.8
Cap. 12.5;
19.17Ps. 122.5
la locul pe care îl va alege Domnul Dumnezeul tău. 9Și să
17.9
Ier. 18.18
vii la preoții leviți și la judecătorul
17.9
Cap. 19.17.

care va fi în acele zile, și să întrebi și
17.9
Ezec. 41.24
ei îți vor spune hotărârea de judecată. 10Și să faci după hotărârea cuvântului pe care ți‐l vor spune ei din locul pe care‐l va alege Domnul și să iei seama să faci după toate cele ce te vor învăța ei. 11Să faci după legea pe care te vor învăța ei și după judecata pe care ți‐o vor spune ei: să nu te abați nici la dreapta nici la stânga de la cuvântul pe care ți‐l vor spune ei. 12Și bărbatul care
17.12
Num. 15.30Ezra 10.8Osea 4.1
s‐ar încumeta să n‐asculte de preotul
17.12
Cap. 18.5, 7.

care stă să slujească acolo înaintea Domnului Dumnezeului tău sau de judecător, bărbatul acela să moară și
17.12
Cap. 13.5.

să curăți răul din Israel. 13Și tot poporul
17.13
Cap. 13.11;
19.20
să audă și să se teamă și să nu se mai încumete.

Lege pentru împărat

14După ce vei veni în țara pe care ți‐o dă Domnul Dumnezeul tău și o vei stăpâni și vei locui în ea și vei zice

17.14
1 Sam. 8.5,19,20
: Voi pune un împărat peste mine ca toate neamurile care sunt împrejurul meu! 15să pui împărat peste tine pe acela
17.15
1 Sam. 9.15
10.24
16.121 Cron. 22.10
pe care‐l va alege Domnul Dumnezeul tău: să pui împărat peste tine
17.15
Ier. 30.21
din mijlocul fraților tăi; nu poți să pui peste tine un om străin care nu este fratele tău. 16Numai caii
17.16
1 Reg. 4.26
10.26,28Ps. 20.7
să nu‐și înmulțească și să nu întoarcă
17.16
Is. 31.1Ezec. 17.15
pe popor în Egipt ca să‐și înmulțească el caii; căci Domnul
17.16
Ex. 13.17Num. 14.3,4
v‐a zis
17.16
Cap. 28.68.
Osea 11.5Ier. 42.15
: Să nu vă mai întoarceți pe această cale. 17Și
17.17
1 Reg. 11.3,4
să nu‐și înmulțească nevestele ca să nu i se abată inima și să nu‐și prea înmulțească argintul sau aurul. 18Și
17.18
2 Reg. 11.12
va fi așa: când va ședea pe scaunul de domnie al împărăției sale, își va scrie o copie a acestei legi, într‐o carte, de pe
17.18
Cap. 31.9, 26.
2 Reg. 22.8
cea care este înaintea preoților leviților. 19Și ea
17.19
Ios. 1.8Ps. 119.97,98
să fie cu el, și să citească în ea în toate zilele vieții sale, ca să învețe să se teamă de Domnul Dumnezeul său, ca să păzească toate cuvintele legii acesteia și așezămintele acestea ca să le facă; 20pentru ca să nu i se înalțe inima mai presus de frații săi și să
17.20
Cap. 5.32.
1 Reg. 15.5
nu se abată nici la dreapta nici la stânga de la poruncă; pentru ca să‐și lungească zilele în împărăția sa, el și fiii lui în mijlocul lui Israel.