Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
18

Întreținerea preoților

181Preoții, leviții, și toată seminția lui Levi nu

18.1
Num. 18.20
26.62
vor avea parte nici moștenire în Israel; ei
18.1
Num. 18.8,91 Cor. 9.13
să mănânce jertfele arse cu foc ale Domnului și care sunt moștenirea lui. 2Nu vor avea moștenire între frații lor; Domnul este moștenirea lor, cum le‐a spus. 3Și acesta să fie dreptul preoților de la popor, de la cei ce înjunghie jertfă, fie bou sau oaie: să dea
18.3
Lev. 7.30‐34
preotului spata și amândouă fălcile și pântecele. 4Să‐i dai pârga
18.4
Ex. 22.29Num. 18.12,21
din grâul tău, din mustul tău și din untdelemnul tău și pârga tunderii oilor tale. 5Căci pe el
18.5
Ex. 28.1Num. 3.10
l‐a ales Domnul Dumnezeul tău din toate semințiile tale, ca să stea
18.5
Cap. 10.8;
17.12
să slujească în numele Domnului el și fiii săi în toate zilele. 6Și dacă va veni un levit, din vreuna din porțile tale din tot Israelul
18.6
Num. 35.2,3
unde stă vremelnic și va veni după tot dorul sufletului
18.6
Cap. 12.5.

său în locul pe care‐l va alege Domnul. 7și va sluji în numele Domnului Dumnezeului său, ca
18.7
2 Cron. 31.2
toți frații săi leviți care stau acolo înaintea Domnului: 8el
18.8
2 Cron. 31.4Neem. 12.44,47
va avea o porție deopotrivă de mâncat pe lângă ce a vândut din averea lui părintească.

Să se ferească de vrăjitori și ghicitori

9După ce vei intra în țara pe care ți‐o dă Domnul Dumnezeul tău, să nu te

18.9
Lev. 18.26,27,30
înveți să faci după urâciunile acelor neamuri. 10Să nu se afle la tine cineva care
18.10
Lev. 18.21
să treacă pe fiul său sau pe fiica sa prin foc, ghicitor
18.10
Lev. 26.31
20.27Is. 8.19
, prezicător de vreme, sau fiermecător sau vrăjitor 11sau descântător, sau
18.11
Lev. 20.27
care întreabă duhurile, sau care dă cu ghiocul, sau
18.11
1 Sam. 28.7
care întreabă duhurile morților. 12Căci
18.12
Lev. 18.24,25
oricine face aceste lucruri este o urâciune înaintea Domnului și pentru aceste urâciuni îi alungă Domnul Dumnezeul tău dinaintea ta. 13Tu să fii desăvârșit cu Domnul Dumnezeul tău. 14Căci aceste neamuri pe care le vei alunga ascultă de prezicători de vreme și de ghicitori, dar cât pentru tine, Domnul Dumnezeul tău nu ți‐a îngăduit așa ceva.

Făgăduința marelui prooroc

15

18.15
Vers. 18.
In. 1.45Fapte. 3.22
7.37
Domnul Dumnezeul tău îți va ridica un proroc din mijlocul tău, dintre frații tăi, asemenea mie. Să ascultați de el. 16Întocmai cum ai dorit de la Domnul Dumnezeul tău în Horeb, în ziua obștei
18.16
Cap. 9.16.

, zicând
18.16
Ex. 20.19Evr. 12.19
: Să nu mai aud glasul Domnului Dumnezeului meu și să nu mai văd acest foc mare ca să nu mor. 17Și Domnul mi‐a zis
18.17
Cap. 5.28.

: Bine au vorbit ce au vorbit. 18Le
18.18
Vers. 15.
In. 1.45Fapte. 3.22
7.37
voi ridica un proroc dintre frații lor asemenea ție și
18.18
Is. 51.16In. 17.8
voi pune cuvintele mele în gura lui, și
18.18
In. 4.25
8.28
12.49,50
el le va vorbi tot ce‐i voi porunci. 19Și va îi așa: oricine
18.19
Fapte. 3.23
nu va asculta de cuvintele mele pe care le va vorbi el în numele meu, le voi cere de la el. 20
18.20
Cap. 13.5.
Ier. 14.14,15Zah. 13.3
Dar prorocul care s‐ar încumeta să vorbească în numele meu un cuvânt pe care nu l‐am poruncit să vorbească, sau care va vorbi
18.20
Cap. 13.1, 2.
Ier. 2.8
în numele altor dumnezei, prorocul acela să moară. 21Și dacă vei zice în inima ta: Cum vom cunoaște cuvântul pe care nu l‐a vorbit Domnul? 22
18.22
Ier. 28.9
Când un proroc va vorbi în numele Domnului și lucrul nu va urma
18.22
Cap. 13.2.

nici nu se va întâmpla, acela este cuvântul pe care nu l‐a vorbit Domnul
18.22
Vers. 20.

; prorocul a vorbit cu încumetare: să nu te temi de el.