Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
17

Închinarea la idoli și pedeapsa

171

17.1
Cap. 15.21.
Să nu jertfești Domnului Dumnezeului tău nici bou nici oaie în care să fie vreun cusur sau vreun rău; căci este o urâciune înaintea Domnului Dumnezeului tău. 2
17.2
Cap. 13.6.
Dacă se va afla în mijlocul tău în vreuna din porțile tale, pe care ți le dă Domnul Dumnezeul tău, un bărbat sau o femeie care să facă ce este rău în ochii Domnului Dumnezeului tău
17.2
Ios. 7.11,15
23.16Jud. 2.202 Reg. 18.12Osea 8.1
călcând legământul lui 3și va merge și va sluji altor dumnezei și se va închina lor: fie
17.3
Cap. 4.19.
soarelui, fie lunii sau la vreuna din oștirea cerurilor ceea ce
17.3
Ier. 7.22,23,31
19.5
32.35
n‐am poruncit; 4și ți se va spune și vei
17.4
Cap. 13.12, 14.
auzi, atunci să cercetezi bine și iată, dacă este adevărat, dacă lucrul este întemeiat, dacă s‐a făcut această urâciune în Israel: 5atunci să scoți afară la porțile tale pe acel bărbat sau pe acea femeie care a făcut acest lucru rău, bărbatul sau femeia, și să‐i
17.5
Lev. 24.14,16Ios. 7.25
ucizi cu pietre ca să moară. 6După
17.6
Num. 35.30Mat. 18.16In. 8.172 Cor. 13.11 Tim. 5.19Evr. 10.28
spusa a doi martori sau a trei martori să fie omorât cel ce are să moară: să nu fie omorât după spusa unui singur martor. 7
17.7
Cap. 13.9.
Mâna martorilor să fie cea dintâi asupra lui ca să‐l omoare și după aceea mâna poporului întreg. Și să curăți
17.7
Vers. 12. Cap. 13.5;
răul din mijlocul tău.

Scaunul de judecată

8Când

17.8
2 Cron. 19.10Hag. 2.11Mal. 2.7
se va ivi o pricină prea grea pentru tine de judecat, între sânge și
17.8
Ex. 21.13,20,22,28
22.2Num. 35.11,16,19
sânge, între ceartă și ceartă și între lovitură și lovitură, pricini de neînțelegeri înăuntrul porților tale, atunci să te scoli și să te sui
17.8
Cap. 12.5;
la locul pe care îl va alege Domnul Dumnezeul tău. 9Și să
17.9
Ier. 18.18
vii la preoții leviți și la judecătorul
17.9
Cap. 19.17.
care va fi în acele zile, și să întrebi și
17.9
Ezec. 41.24
ei îți vor spune hotărârea de judecată. 10Și să faci după hotărârea cuvântului pe care ți‐l vor spune ei din locul pe care‐l va alege Domnul și să iei seama să faci după toate cele ce te vor învăța ei. 11Să faci după legea pe care te vor învăța ei și după judecata pe care ți‐o vor spune ei: să nu te abați nici la dreapta nici la stânga de la cuvântul pe care ți‐l vor spune ei. 12Și bărbatul care
17.12
Num. 15.30Ezra 10.8Osea 4.1
s‐ar încumeta să n‐asculte de preotul
17.12
Cap. 18.5, 7.
care stă să slujească acolo înaintea Domnului Dumnezeului tău sau de judecător, bărbatul acela să moară și
17.12
Cap. 13.5.
să curăți răul din Israel. 13Și tot poporul
17.13
Cap. 13.11;
să audă și să se teamă și să nu se mai încumete.

Lege pentru împărat

14După ce vei veni în țara pe care ți‐o dă Domnul Dumnezeul tău și o vei stăpâni și vei locui în ea și vei zice

17.14
1 Sam. 8.5,19,20
: Voi pune un împărat peste mine ca toate neamurile care sunt împrejurul meu! 15să pui împărat peste tine pe acela
17.15
1 Sam. 9.15
10.24
16.121 Cron. 22.10
pe care‐l va alege Domnul Dumnezeul tău: să pui împărat peste tine
17.15
Ier. 30.21
din mijlocul fraților tăi; nu poți să pui peste tine un om străin care nu este fratele tău. 16Numai caii
17.16
1 Reg. 4.26
10.26,28Ps. 20.7
să nu‐și înmulțească și să nu întoarcă
17.16
Is. 31.1Ezec. 17.15
pe popor în Egipt ca să‐și înmulțească el caii; căci Domnul
17.16
Ex. 13.17Num. 14.3,4
v‐a zis
17.16
Cap. 28.68.
: Să nu vă mai întoarceți pe această cale. 17Și
17.17
1 Reg. 11.3,4
să nu‐și înmulțească nevestele ca să nu i se abată inima și să nu‐și prea înmulțească argintul sau aurul. 18Și
17.18
2 Reg. 11.12
va fi așa: când va ședea pe scaunul de domnie al împărăției sale, își va scrie o copie a acestei legi, într‐o carte, de pe
17.18
Cap. 31.9, 26.
cea care este înaintea preoților leviților. 19Și ea
17.19
Ios. 1.8Ps. 119.97,98
să fie cu el, și să citească în ea în toate zilele vieții sale, ca să învețe să se teamă de Domnul Dumnezeul său, ca să păzească toate cuvintele legii acesteia și așezămintele acestea ca să le facă; 20pentru ca să nu i se înalțe inima mai presus de frații săi și să
17.20
Cap. 5.32.
nu se abată nici la dreapta nici la stânga de la poruncă; pentru ca să‐și lungească zilele în împărăția sa, el și fiii lui în mijlocul lui Israel.

18

Întreținerea preoților

181Preoții, leviții, și toată seminția lui Levi nu

18.1
Num. 18.20
26.62
vor avea parte nici moștenire în Israel; ei
18.1
Num. 18.8,91 Cor. 9.13
să mănânce jertfele arse cu foc ale Domnului și care sunt moștenirea lui. 2Nu vor avea moștenire între frații lor; Domnul este moștenirea lor, cum le‐a spus. 3Și acesta să fie dreptul preoților de la popor, de la cei ce înjunghie jertfă, fie bou sau oaie: să dea
18.3
Lev. 7.30‐34
preotului spata și amândouă fălcile și pântecele. 4Să‐i dai pârga
18.4
Ex. 22.29Num. 18.12,21
din grâul tău, din mustul tău și din untdelemnul tău și pârga tunderii oilor tale. 5Căci pe el
18.5
Ex. 28.1Num. 3.10
l‐a ales Domnul Dumnezeul tău din toate semințiile tale, ca să stea
18.5
Cap. 10.8;
să slujească în numele Domnului el și fiii săi în toate zilele. 6Și dacă va veni un levit, din vreuna din porțile tale din tot Israelul
18.6
Num. 35.2,3
unde stă vremelnic și va veni după tot dorul sufletului
18.6
Cap. 12.5.
său în locul pe care‐l va alege Domnul. 7și va sluji în numele Domnului Dumnezeului său, ca
18.7
2 Cron. 31.2
toți frații săi leviți care stau acolo înaintea Domnului: 8el
18.8
2 Cron. 31.4Neem. 12.44,47
va avea o porție deopotrivă de mâncat pe lângă ce a vândut din averea lui părintească.

Să se ferească de vrăjitori și ghicitori

9După ce vei intra în țara pe care ți‐o dă Domnul Dumnezeul tău, să nu te

18.9
Lev. 18.26,27,30
înveți să faci după urâciunile acelor neamuri. 10Să nu se afle la tine cineva care
18.10
Lev. 18.21
să treacă pe fiul său sau pe fiica sa prin foc, ghicitor
18.10
Lev. 26.31
20.27Is. 8.19
, prezicător de vreme, sau fiermecător sau vrăjitor 11sau descântător, sau
18.11
Lev. 20.27
care întreabă duhurile, sau care dă cu ghiocul, sau
18.11
1 Sam. 28.7
care întreabă duhurile morților. 12Căci
18.12
Lev. 18.24,25
oricine face aceste lucruri este o urâciune înaintea Domnului și pentru aceste urâciuni îi alungă Domnul Dumnezeul tău dinaintea ta. 13Tu să fii desăvârșit cu Domnul Dumnezeul tău. 14Căci aceste neamuri pe care le vei alunga ascultă de prezicători de vreme și de ghicitori, dar cât pentru tine, Domnul Dumnezeul tău nu ți‐a îngăduit așa ceva.

Făgăduința marelui prooroc

15

18.15
Vers. 18.
Domnul Dumnezeul tău îți va ridica un proroc din mijlocul tău, dintre frații tăi, asemenea mie. Să ascultați de el. 16Întocmai cum ai dorit de la Domnul Dumnezeul tău în Horeb, în ziua obștei
18.16
Cap. 9.16.
, zicând
18.16
Ex. 20.19Evr. 12.19
: Să nu mai aud glasul Domnului Dumnezeului meu și să nu mai văd acest foc mare ca să nu mor. 17Și Domnul mi‐a zis
18.17
Cap. 5.28.
: Bine au vorbit ce au vorbit. 18Le
18.18
Vers. 15.
voi ridica un proroc dintre frații lor asemenea ție și
18.18
Is. 51.16In. 17.8
voi pune cuvintele mele în gura lui, și
18.18
In. 4.25
8.28
12.49,50
el le va vorbi tot ce‐i voi porunci. 19Și va îi așa: oricine
18.19
Fapte. 3.23
nu va asculta de cuvintele mele pe care le va vorbi el în numele meu, le voi cere de la el. 20
18.20
Cap. 13.5.
Dar prorocul care s‐ar încumeta să vorbească în numele meu un cuvânt pe care nu l‐am poruncit să vorbească, sau care va vorbi
18.20
Cap. 13.1, 2.
în numele altor dumnezei, prorocul acela să moară. 21Și dacă vei zice în inima ta: Cum vom cunoaște cuvântul pe care nu l‐a vorbit Domnul? 22
18.22
Ier. 28.9
Când un proroc va vorbi în numele Domnului și lucrul nu va urma
18.22
Cap. 13.2.
nici nu se va întâmpla, acela este cuvântul pe care nu l‐a vorbit Domnul
18.22
Vers. 20.
; prorocul a vorbit cu încumetare: să nu te temi de el.

19

Cetățile de scăpare

191Când

19.1
Cap. 12.29.
Domnul Dumnezeul tău va stârpi neamurile acestea, a căror țară ți‐o dă Domnul Dumnezeul tău și le vei alunga și vei locui în cetățile lor și în casele lor, 2
19.2
Ex. 21.13Num. 35.10,14Ios. 20.2
să‐ți desparți trei cetăți în mijlocul țării pe care ți‐o dă Domnul Dumnezeul tău ca s‐o stăpânești. 3Să‐ți pregătești calea și să împarți în trei părți hotarele țării tale pe care ți‐o dă Domnul Dumnezeul tău ca s‐o moștenești, ca orice ucigaș să fugă acolo. 4Și aceasta este orânduirea
19.4
Num. 35.15
ucigașului care va fugi acolo ca să trăiască: cine va ucide fără voie pe aproapele său și nu l‐a urât mai înainte, 5ca atunci când merge cu vecinul său în pădure să taie lemne și mâna sa dă o lovitură cu securea ca să taie lemnul și fierul va ieși din coadă și va lovi pe vecinul său și va muri, el să fugă într‐una din aceste cetăți și să trăiască; 6pentru ca
19.6
Num. 35.12
nu cumva răzbunătorul de sânge să urmărească pe ucigas, fiindu‐i inima aprinsă și să‐l ajungă, pentru că este lungă calea și să‐l omoare, deși nu era pentru el judecată de moarte, fiindcă nu l‐a urât mai înainte. 7Pentru aceea îți poruncesc, zicând: Să‐ți desparți trei cetăți. 8Și
19.8
Gen. 15.18
dacă Domnul Dumnezeul tău îți va lărgi hotarul cum a jurat părinților tăi, și‐ți va da toată țara pe care a făgăduit părinților tăi că o va da: 9dacă vei păzi toată porunca aceasta, ca s‐o faci, pe care ți‐o poruncesc astăzi, ca să iubești pe Domnul Dumnezeul tău și să umbli pe căile lui în toate zilele
19.9
Ios. 20.7,8
, atunci să‐ți mai adaugi încă trei cetăți la aceste trei, 10ca să nu se verse sânge nevinovat în mijlocul țării tale, pe care ți‐o dă Domnul Dumnezeul tău de moștenire și să nu fie sânge peste tine. 11Dar dacă un om va urî pe aproapele său și‐l va pândi și se va scula împotriva lui
19.11
Ex. 21.12Num. 35.16,21Prov. 28.17
și‐l va lovi de moarte, ca să moară și va fugi într‐una din aceste cetăți, 12atunci bătrânii cetății sale să trimeată și să‐l aducă de acolo și să‐l dea în mâna răzbunătorului de sânge ca să moară. 13Ochiul
19.13
Cap. 13.8;
tău să nu‐l cruțe
19.13
Num. 35.33,341 Reg. 2.31
; și să curăți sângele nevinovat din Israel, ca să‐ți fie bine. 14
19.14
Cap. 27.17.
Să nu muți semnul de hotar al aproapelui tău pe care l‐au pus cei de mult în moștenirea ta pe care o vei moșteni în țara pe care ți‐o dă Domnul Dumnezeul tău ca s‐o stăpânești.

Pedeapsa martorilor mincinoși

15Un singur martor să nu se scoale împotriva cuiva pentru vreo nelegiuire și pentru vreun păcat, cu care păcătuiește; lucrul să se adeverească

19.15
Num. 35.30Mat. 18.16In. 8.172 Cor. 13.11 Tim. 5.19Evr. 10.28
după spusa a doi martori sau după spusa a trei martori. 16Dacă
19.16
Ps. 27.12
35.11
se va scula un martor mincinos împotriva cuiva ca să mărturisească 17împotriva lui de răzvrătire, atunci cei doi bărbați între care este neînțelegerea să stea înaintea Domnului
19.17
Cap. 17.9;
, înaintea preoților și înaintea judecătorilor care vor fi în acele zile. 18Și judecătorii să cerceteze cu deamănuntul și iată dacă martorul este martor mincinos și a mărturisit mincinos împotriva fratelui său, 19
19.19
Prov. 19.5,9Dan. 6.24
atunci să‐i faceți cum a cugetat el să facă fratelui său și să
19.19
Cap. 13.5;
curăți răul din mijlocul tău. 20Și ceilalți
19.20
Cap. 17.13; 24.24.
să audă și să se teamă și să nu mai facă un asemenea rău în mijlocul tău. 21
19.21
Vers. 13.
Și ochiul tău să nu cruțe
19.21
Ex. 21.23,24Lev. 21.20Mat. 5.38
: viață pentru viață, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, mână pentru mână, picior pentru picior.