Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
19

Cetățile de scăpare

191Când

19.1
Cap. 12.29.

Domnul Dumnezeul tău va stârpi neamurile acestea, a căror țară ți‐o dă Domnul Dumnezeul tău și le vei alunga și vei locui în cetățile lor și în casele lor, 2
19.2
Ex. 21.13Num. 35.10,14Ios. 20.2
să‐ți desparți trei cetăți în mijlocul țării pe care ți‐o dă Domnul Dumnezeul tău ca s‐o stăpânești. 3Să‐ți pregătești calea și să împarți în trei părți hotarele țării tale pe care ți‐o dă Domnul Dumnezeul tău ca s‐o moștenești, ca orice ucigaș să fugă acolo. 4Și aceasta este orânduirea
19.4
Num. 35.15
ucigașului care va fugi acolo ca să trăiască: cine va ucide fără voie pe aproapele său și nu l‐a urât mai înainte, 5ca atunci când merge cu vecinul său în pădure să taie lemne și mâna sa dă o lovitură cu securea ca să taie lemnul și fierul va ieși din coadă și va lovi pe vecinul său și va muri, el să fugă într‐una din aceste cetăți și să trăiască; 6pentru ca
19.6
Num. 35.12
nu cumva răzbunătorul de sânge să urmărească pe ucigas, fiindu‐i inima aprinsă și să‐l ajungă, pentru că este lungă calea și să‐l omoare, deși nu era pentru el judecată de moarte, fiindcă nu l‐a urât mai înainte. 7Pentru aceea îți poruncesc, zicând: Să‐ți desparți trei cetăți. 8Și
19.8
Gen. 15.18
dacă Domnul Dumnezeul tău îți va lărgi hotarul cum a jurat părinților tăi, și‐ți va da toată țara pe care a făgăduit părinților tăi că o va da: 9dacă vei păzi toată porunca aceasta, ca s‐o faci, pe care ți‐o poruncesc astăzi, ca să iubești pe Domnul Dumnezeul tău și să umbli pe căile lui în toate zilele
19.9
Ios. 20.7,8
, atunci să‐ți mai adaugi încă trei cetăți la aceste trei, 10ca să nu se verse sânge nevinovat în mijlocul țării tale, pe care ți‐o dă Domnul Dumnezeul tău de moștenire și să nu fie sânge peste tine. 11Dar dacă un om va urî pe aproapele său și‐l va pândi și se va scula împotriva lui
19.11
Ex. 21.12Num. 35.16,21Prov. 28.17
și‐l va lovi de moarte, ca să moară și va fugi într‐una din aceste cetăți, 12atunci bătrânii cetății sale să trimeată și să‐l aducă de acolo și să‐l dea în mâna răzbunătorului de sânge ca să moară. 13Ochiul
19.13
Cap. 13.8;
25.12
tău să nu‐l cruțe
19.13
Num. 35.33,341 Reg. 2.31
; și să curăți sângele nevinovat din Israel, ca să‐ți fie bine. 14
19.14
Cap. 27.17.
Iov 24.2Prov. 22.28Osea 5.10
Să nu muți semnul de hotar al aproapelui tău pe care l‐au pus cei de mult în moștenirea ta pe care o vei moșteni în țara pe care ți‐o dă Domnul Dumnezeul tău ca s‐o stăpânești.

Pedeapsa martorilor mincinoși

15Un singur martor să nu se scoale împotriva cuiva pentru vreo nelegiuire și pentru vreun păcat, cu care păcătuiește; lucrul să se adeverească

19.15
Num. 35.30Mat. 18.16In. 8.172 Cor. 13.11 Tim. 5.19Evr. 10.28
după spusa a doi martori sau după spusa a trei martori. 16Dacă
19.16
Ps. 27.12
35.11
se va scula un martor mincinos împotriva cuiva ca să mărturisească 17împotriva lui de răzvrătire, atunci cei doi bărbați între care este neînțelegerea să stea înaintea Domnului
19.17
Cap. 17.9;
21.5
, înaintea preoților și înaintea judecătorilor care vor fi în acele zile. 18Și judecătorii să cerceteze cu deamănuntul și iată dacă martorul este martor mincinos și a mărturisit mincinos împotriva fratelui său, 19
19.19
Prov. 19.5,9Dan. 6.24
atunci să‐i faceți cum a cugetat el să facă fratelui său și să
19.19
Cap. 13.5;
17.7
21.21
22.21,24
24.7
curăți răul din mijlocul tău. 20Și ceilalți
19.20
Cap. 17.13; 24.24.

să audă și să se teamă și să nu mai facă un asemenea rău în mijlocul tău. 21
19.21
Vers. 13.

Și ochiul tău să nu cruțe
19.21
Ex. 21.23,24Lev. 21.20Mat. 5.38
: viață pentru viață, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, mână pentru mână, picior pentru picior.