Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
18

Întreținerea preoților

181Preoții, leviții, și toată seminția lui Levi nu

18.1
Num. 18.20
26.62
vor avea parte nici moștenire în Israel; ei
18.1
Num. 18.8,91 Cor. 9.13
să mănânce jertfele arse cu foc ale Domnului și care sunt moștenirea lui. 2Nu vor avea moștenire între frații lor; Domnul este moștenirea lor, cum le‐a spus. 3Și acesta să fie dreptul preoților de la popor, de la cei ce înjunghie jertfă, fie bou sau oaie: să dea
18.3
Lev. 7.30‐34
preotului spata și amândouă fălcile și pântecele. 4Să‐i dai pârga
18.4
Ex. 22.29Num. 18.12,21
din grâul tău, din mustul tău și din untdelemnul tău și pârga tunderii oilor tale. 5Căci pe el
18.5
Ex. 28.1Num. 3.10
l‐a ales Domnul Dumnezeul tău din toate semințiile tale, ca să stea
18.5
Cap. 10.8;
să slujească în numele Domnului el și fiii săi în toate zilele. 6Și dacă va veni un levit, din vreuna din porțile tale din tot Israelul
18.6
Num. 35.2,3
unde stă vremelnic și va veni după tot dorul sufletului
18.6
Cap. 12.5.
său în locul pe care‐l va alege Domnul. 7și va sluji în numele Domnului Dumnezeului său, ca
18.7
2 Cron. 31.2
toți frații săi leviți care stau acolo înaintea Domnului: 8el
18.8
2 Cron. 31.4Neem. 12.44,47
va avea o porție deopotrivă de mâncat pe lângă ce a vândut din averea lui părintească.

Să se ferească de vrăjitori și ghicitori

9După ce vei intra în țara pe care ți‐o dă Domnul Dumnezeul tău, să nu te

18.9
Lev. 18.26,27,30
înveți să faci după urâciunile acelor neamuri. 10Să nu se afle la tine cineva care
18.10
Lev. 18.21
să treacă pe fiul său sau pe fiica sa prin foc, ghicitor
18.10
Lev. 26.31
20.27Is. 8.19
, prezicător de vreme, sau fiermecător sau vrăjitor 11sau descântător, sau
18.11
Lev. 20.27
care întreabă duhurile, sau care dă cu ghiocul, sau
18.11
1 Sam. 28.7
care întreabă duhurile morților. 12Căci
18.12
Lev. 18.24,25
oricine face aceste lucruri este o urâciune înaintea Domnului și pentru aceste urâciuni îi alungă Domnul Dumnezeul tău dinaintea ta. 13Tu să fii desăvârșit cu Domnul Dumnezeul tău. 14Căci aceste neamuri pe care le vei alunga ascultă de prezicători de vreme și de ghicitori, dar cât pentru tine, Domnul Dumnezeul tău nu ți‐a îngăduit așa ceva.

Făgăduința marelui prooroc

15

18.15
Vers. 18.
Domnul Dumnezeul tău îți va ridica un proroc din mijlocul tău, dintre frații tăi, asemenea mie. Să ascultați de el. 16Întocmai cum ai dorit de la Domnul Dumnezeul tău în Horeb, în ziua obștei
18.16
Cap. 9.16.
, zicând
18.16
Ex. 20.19Evr. 12.19
: Să nu mai aud glasul Domnului Dumnezeului meu și să nu mai văd acest foc mare ca să nu mor. 17Și Domnul mi‐a zis
18.17
Cap. 5.28.
: Bine au vorbit ce au vorbit. 18Le
18.18
Vers. 15.
voi ridica un proroc dintre frații lor asemenea ție și
18.18
Is. 51.16In. 17.8
voi pune cuvintele mele în gura lui, și
18.18
In. 4.25
8.28
12.49,50
el le va vorbi tot ce‐i voi porunci. 19Și va îi așa: oricine
18.19
Fapte. 3.23
nu va asculta de cuvintele mele pe care le va vorbi el în numele meu, le voi cere de la el. 20
18.20
Cap. 13.5.
Dar prorocul care s‐ar încumeta să vorbească în numele meu un cuvânt pe care nu l‐am poruncit să vorbească, sau care va vorbi
18.20
Cap. 13.1, 2.
în numele altor dumnezei, prorocul acela să moară. 21Și dacă vei zice în inima ta: Cum vom cunoaște cuvântul pe care nu l‐a vorbit Domnul? 22
18.22
Ier. 28.9
Când un proroc va vorbi în numele Domnului și lucrul nu va urma
18.22
Cap. 13.2.
nici nu se va întâmpla, acela este cuvântul pe care nu l‐a vorbit Domnul
18.22
Vers. 20.
; prorocul a vorbit cu încumetare: să nu te temi de el.

19

Cetățile de scăpare

191Când

19.1
Cap. 12.29.
Domnul Dumnezeul tău va stârpi neamurile acestea, a căror țară ți‐o dă Domnul Dumnezeul tău și le vei alunga și vei locui în cetățile lor și în casele lor, 2
19.2
Ex. 21.13Num. 35.10,14Ios. 20.2
să‐ți desparți trei cetăți în mijlocul țării pe care ți‐o dă Domnul Dumnezeul tău ca s‐o stăpânești. 3Să‐ți pregătești calea și să împarți în trei părți hotarele țării tale pe care ți‐o dă Domnul Dumnezeul tău ca s‐o moștenești, ca orice ucigaș să fugă acolo. 4Și aceasta este orânduirea
19.4
Num. 35.15
ucigașului care va fugi acolo ca să trăiască: cine va ucide fără voie pe aproapele său și nu l‐a urât mai înainte, 5ca atunci când merge cu vecinul său în pădure să taie lemne și mâna sa dă o lovitură cu securea ca să taie lemnul și fierul va ieși din coadă și va lovi pe vecinul său și va muri, el să fugă într‐una din aceste cetăți și să trăiască; 6pentru ca
19.6
Num. 35.12
nu cumva răzbunătorul de sânge să urmărească pe ucigas, fiindu‐i inima aprinsă și să‐l ajungă, pentru că este lungă calea și să‐l omoare, deși nu era pentru el judecată de moarte, fiindcă nu l‐a urât mai înainte. 7Pentru aceea îți poruncesc, zicând: Să‐ți desparți trei cetăți. 8Și
19.8
Gen. 15.18
dacă Domnul Dumnezeul tău îți va lărgi hotarul cum a jurat părinților tăi, și‐ți va da toată țara pe care a făgăduit părinților tăi că o va da: 9dacă vei păzi toată porunca aceasta, ca s‐o faci, pe care ți‐o poruncesc astăzi, ca să iubești pe Domnul Dumnezeul tău și să umbli pe căile lui în toate zilele
19.9
Ios. 20.7,8
, atunci să‐ți mai adaugi încă trei cetăți la aceste trei, 10ca să nu se verse sânge nevinovat în mijlocul țării tale, pe care ți‐o dă Domnul Dumnezeul tău de moștenire și să nu fie sânge peste tine. 11Dar dacă un om va urî pe aproapele său și‐l va pândi și se va scula împotriva lui
19.11
Ex. 21.12Num. 35.16,21Prov. 28.17
și‐l va lovi de moarte, ca să moară și va fugi într‐una din aceste cetăți, 12atunci bătrânii cetății sale să trimeată și să‐l aducă de acolo și să‐l dea în mâna răzbunătorului de sânge ca să moară. 13Ochiul
19.13
Cap. 13.8;
tău să nu‐l cruțe
19.13
Num. 35.33,341 Reg. 2.31
; și să curăți sângele nevinovat din Israel, ca să‐ți fie bine. 14
19.14
Cap. 27.17.
Să nu muți semnul de hotar al aproapelui tău pe care l‐au pus cei de mult în moștenirea ta pe care o vei moșteni în țara pe care ți‐o dă Domnul Dumnezeul tău ca s‐o stăpânești.

Pedeapsa martorilor mincinoși

15Un singur martor să nu se scoale împotriva cuiva pentru vreo nelegiuire și pentru vreun păcat, cu care păcătuiește; lucrul să se adeverească

19.15
Num. 35.30Mat. 18.16In. 8.172 Cor. 13.11 Tim. 5.19Evr. 10.28
după spusa a doi martori sau după spusa a trei martori. 16Dacă
19.16
Ps. 27.12
35.11
se va scula un martor mincinos împotriva cuiva ca să mărturisească 17împotriva lui de răzvrătire, atunci cei doi bărbați între care este neînțelegerea să stea înaintea Domnului
19.17
Cap. 17.9;
, înaintea preoților și înaintea judecătorilor care vor fi în acele zile. 18Și judecătorii să cerceteze cu deamănuntul și iată dacă martorul este martor mincinos și a mărturisit mincinos împotriva fratelui său, 19
19.19
Prov. 19.5,9Dan. 6.24
atunci să‐i faceți cum a cugetat el să facă fratelui său și să
19.19
Cap. 13.5;
curăți răul din mijlocul tău. 20Și ceilalți
19.20
Cap. 17.13; 24.24.
să audă și să se teamă și să nu mai facă un asemenea rău în mijlocul tău. 21
19.21
Vers. 13.
Și ochiul tău să nu cruțe
19.21
Ex. 21.23,24Lev. 21.20Mat. 5.38
: viață pentru viață, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, mână pentru mână, picior pentru picior.

20

Scutirile de militărie

201Când vei ieși la război împotriva vrăjmașilor tăi și vei vedea

20.1
Ps. 20.7Is. 31.1
cai și care, și popor mai mare la număr decât tine, să nu te temi de ei; căci Domnul Dumnezeul tău care te‐a scos din țara Egiptului este
20.1
Num. 23.212 Cron. 13.12
32.7,8
cu tine. 2Și va fi așa: când vă veți apropia de luptă, preotul să înainteze și să vorbească poporului. 3Și să le spună: Ascultă, Israele! Astăzi vă apropiați de luptă împotriva vrăjmașilor voștri: să nu vi se moaie inimile; nu vă temeți nici nu vă spăimântați și nu tremurați înaintea lor. 4Căci Domnul Dumnezeul vostru este acela care merge cu voi
20.4
Cap. 1.30;
ca să se lupte pentru voi împotriva vrăjmașilor voștri, ca să vă mântuiască. 5Și dregătorii să vorbească poporului, zicând: Cine este bărbatul care și‐a zidit o casă nouă și n‐a
20.5
Neem. 12.27Ps. 30
sfințit‐o? Să meargă și să se întoarcă la casa sa ca nu cumva să moară în luptă și s‐o sfințească altul. 6Și cine este bărbatul care a sădit o vie și n‐a mâncat din ea? Să meargă și să se întoarcă la casa sa ca să nu moară în luptă și să mănânce altul din ea. 7
20.7
Cap. 24.5.
Și cine este bărbatul care s‐a logodit cu o femeie și n‐a luat‐o? Să meargă și să se întoarcă la casa sa, ca să nu moară în luptă și s‐o ia altul. 8Și dregătorii să mai vorbească poporului și să zic
20.8
Jud. 7.3
: Cine este bărbatul care este fricos și are inima moale? Să meargă și să se întoarcă la casa sa ca nu cumva să se moaie și inima fraților săi ca inima lui. 9Și va fi așa: când dregătorii vor sfârși de vorbit poporului, vor pune mai mari ai oștirilor în capul poporului.

Cum să se poarte cu cetățile vrăjmașe

10Când te vei apropia de o cetate ca să te lupți împotriva ei

20.10
2 Sam. 20.18,20
, să‐i vestești pace. 11Și va fi așa: dacă‐ți va da răspuns de pace și‐ți va deschide, atunci tot poporul care se află în ea să‐ți fie supus și să‐ți slujească ție. 12Și dacă nu va face pace cu tine, ci se va război împotriva ta, atunci s‐o împresori. 13Și dacă Domnul Dumnezeul tău o va da în mâna ta
20.13
Num. 31.7
, să treci prin ascuțișul sabiei toată partea bărbătească din ea. 14
20.14
Ios. 8.2
Dar pe femei și pe copii și dobitoacele și orice va fi în cetate, toată prada ei
20.14
Ios. 22.8
, să le răpești pentru tine și să mănânci prada vrăjmașilor tăi pe care ți‐o dă Domnul Dumnezeul tău. 15Așa să faci tuturor cetăților care sunt foarte departe de tine, care nu sunt dintre cetățile acestor neamuri. 16Însă
20.16
Num. 21.2,3,35
33.52Ios. 11.14
din cetățile acestor popoare pe care ți le dă Domnul Dumnezeul tău de moștenire, să nu lași viu nimic care suflă, 17ci să‐i pierzi cu desăvârșire: pe hetit și pe amorit și pe cananit și pe ferezit, pe hevit și pe iebusit, cum ți‐a poruncit Domnul Dumnezeul tău; 18ca
20.18
Cap. 7.4;
să nu vă învețe să faceți după toate urâciunile lor, pe care le‐au făcut dumnezeilor lor și
20.18
Ex. 23.33
să păcătuiți împotriva Domnului Dumnezeului vostru. 19Când vei împresura o cetate multe zile făcând război împotriva ei ca s‐o iei, să nu‐i strici pomii dând cu securea în ei; căci poți să mănânci din ei și să nu‐i tai, căci este oare pomul câmpului un om ca să fie împresurat de tine? 20Numai pomii pe care‐i cunoști că nu sunt pomi de mâncat, să‐i strici și să‐i tai și să zidești întărituri împotriva cetății care face război cu tine până va cădea.