Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
2

Umblarea prin pustie până la biruința asupra lui Sihon

21Și ne‐am întors și am plecat în pustie pe calea spre Marea‐Roșie, cum

2.1
Num. 14.25
îmi vorbise Domnul; și am ocolit muntele Seir multe zile. 2Și Domnul mi‐a vorbit, zicând: 3Destul
2.3
Vers. 7.14.

ați ocolit muntele acesta; întoarceți‐vă spre miazănoapte. 4Și poruncește poporului zicând
2.4
Num. 20.14
: Veți trece prin hotarul fraților voștri copiii lui Esau care locuiesc în Seir și ei se vor teme de voi. Feriți‐vă foarte mult de ei. 5Nu vă luați la luptă cu ei; căci nu vă voi da din țara lor nici cât să puneți talpa piciorului, căci muntele Seir l‐am dat
2.5
Gen. 36.8Ios. 24.4
în stăpânire lui Esau. 6Să cumpărați de la ei hrană cu argint și să mâncați și să cumpărați apă cu argint de la ei și să beți. 7Căci Domnul Dumnezeul tău te‐a binecuvântat în tot lucrul mâinii tale. El a cunoscut mersul tău prin această mare pustie. În acești patruzeci de ani
2.7
Cap. 8.2, 3, 4.

Domnul Dumnezeul tău a fost cu tine; nu ți‐a lipsit nimic. 8Și ne‐am
2.8
Jud. 11.18
abătut de la frații noștri copiii lui Esau care locuiesc în Seir, de la calea câmpiei de la Elat
2.8
1 Reg. 9.26
și de la Ețion‐Gheber și ne‐am întors și am trecut pe calea pustiei Moabului. 9Și Domnul mi‐a zis: Nu vă purtați ca vrăjmași cu Moab, nici nu începe lupta cu ei, căci nu‐ți voi da nicio stăpânire din țara lor; căci Arul
2.9
Num. 21.28
l‐am dat în stăpânire copiilor
2.9
Gen. 19.36,37
lui Lot. 10Mai înainte locuiau acolo emimii
2.10
Gen. 14.5
, popor mare, și mult și înalt ca
2.10
Num. 13.22,33
anachimii. 11Au fost socotiți și ei uriași ca anachimii, dar moabiții îi numesc emimi. 12Iar mai înainte
2.12
Gen. 14.6
36.20
locuiau în Seir horiții. Și copiii lui Esau i‐au alungat și i‐au pierdut dinaintea lor și au locuit în locul lor, cum a făcut Israel în țara pe care o are în stăpânire, pe care le‐a dat‐o Domnul. 13Acum sculați‐vă și treceți pârâul
2.13
Num. 21.12
Zered. Și am trecut pârâul Zered. 14Și zilele în care am venit de la Cades‐Barnea
2.14
Num. 13.26
până am trecut pârâul Zered au fost treizeci și opt de ani, până
2.14
Num. 14.33
26.61
a pierit din mijlocul taberei tot neamul bărbaților de război, cum
2.14
Num. 14.35Ezec. 20.15
le jurase Domnul. 15Chiar și mâna Domnului
2.15
Ps. 78.33
106.26
a fost împotriva lor ca să‐i piardă din mijlocul taberei până au pierit. 16Și a fost așa: după ce toți bărbații de război au pierit murind din popor, 17Domnul mi‐a vorbit zicând: 18Vei trece astăzi hotarul Moabului Arul, 19și te vei apropia în fața copiilor lui Amon; să nu te porți cu ei ca vrăjmași și să nu te iei la luptă cu ei; căci nu‐ți voi da o stăpânire din țara copiilor lui Amon; căci am dat‐o în stăpânire copiilor
2.19
Gen. 19.38
lui Lot. 20(Și aceasta este socotită o țară de uriași: uriașii locuiau
2.20
Gen. 14.5
mai înainte în ea și amoniții îi numesc zamzumimi — 21popor
2.21
Vers. 10.

mare și mult și înalt ca anachimii; și Domnul i‐a pierdut dinaintea lor, și i‐au alungat și au locuit în locul lor; 22cum a făcut copiilor lui Esau, care
2.22
Gen. 36.8
locuiesc în Seir, dinaintea cărora a pierdut pe horiți
2.22
Gen. 14.6
36.20‐30
; și i‐au alungat și au locuit în locul lor până în ziua de astăzi. 23Și pe aviții
2.23
Ios. 13.3
, care locuiau prin sate până la Gaza
2.23
Ier. 25.20
(i‐au pierdut caftoriții
2.23
Gen. 10.14Amos 9.7
care au ieșit din Caftor și au locuit în locul lor). 24Sculați‐vă, plecați și treceți
2.24
Num. 21.13,14Jud. 11.18,21
râul Arnon! Iată, am dat în mâna ta pe Sihon amoritul, împăratul Hesbonului și țara lui; începe, stăpânește și ia‐te la luptă cu el. 25Astăzi voi începe să pun
2.25
Ex. 15.14,15Ios. 2.9,10
temerea de tine și spaima de tine peste toate popoarele de sub toate cerurile, căci vor auzi vestea de tine și se vor cutremura și se vor îngrozi de tine. 26Și
2.26
Cap. 20.10.

au trimis soli din pustia Chedemot la Sihon, împăratul Hesbonului, cu cuvinte de pace, zicând: 27Lasă‐mă
2.27
Num. 21.21,22Jud. 11.19
să trec prin țara ta: voi merge numai pe drumul mare; nu mă voi abate nici la dreapta nici la stânga. 28Să‐mi vinzi bucate pe argint ca să mănânc; și să‐mi dai apă pe argint ca să beau; numai voi trece
2.28
Num. 20.19
cu picioarele, 29cum mi‐au făcut
2.29
Num. 20.18Jud. 11.17,18
copiii lui Esau care locuiesc în Seir, și moabiții care locuiesc în Ar, până voi trece Iordanul înțara pe care ni‐o dă Domnul Dumnezeul nostru. 30Dar Sihon
2.30
Num. 21.23
, împăratul Hesbonului, n‐a voit să ne lase să trecem pe la al; căci Domnul
2.30
Ios. 11.20
Dumnezeul tău i‐a învârtoșat
2.30
Ex. 4.21
duhul și i‐a îndărătnicit inima ca să‐l dea în mâna ta, ca astăzi. 31Și Domnul mi‐a zis: Iată, am început să dau
2.31
Cap. 1.8.

înaintea ta pe Sihon și țara lui; începe, ia în stăpânire țara ca s‐o stăpânești. 32Și Sihon
2.32
Num. 21.23
a ieșit împotriva noastră la luptă, el și tot poporul său, la Iahaț. 33Și Domnul
2.33
Cap. 7.2;
20.16
Dumnezeul nostru l‐a dat înaintea noastră; și l‐am
2.33
Num. 21.24
bătut pe el și pe fiii săi și pe tot poporul său. 34Și în vremea aceea am luat toate cetățile lui, am pierdut
2.34
Cap. 7.2, 26.

cu desăvârșire toate cetățile, pe bărbați și femei și copii: n‐am lăsat pe nimeni să scape. 35Numai dobitoacele am răpit pentru noi și prada cetăților pe care le‐am luat. 36De la Aroer
2.36
Cap. 3.12;
4.48Ios. 13.9
, care este pe malul râului Arnon și cetatea care este în vale, până la Galaad, n‐a fost nicio cetate prea înaltă pentru noi, Domnul Dumnezeul nostru ni le‐a dat pe toate
2.36
Ps. 44.3
înaintea noastră. 37Numai de țara copiilor lui Amon nu te‐ai apropiat, de tot malul râului Iaboc
2.37
Gen. 32.22Num. 21.21
, nici de cetățile de pe munte, și tot
2.37
Vers. 5, 9, 19.

ce ne‐a poruncit Domnul Dumnezeul nostru.