Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
20

Scutirile de militărie

201Când vei ieși la război împotriva vrăjmașilor tăi și vei vedea

20.1
Ps. 20.7Is. 31.1
cai și care, și popor mai mare la număr decât tine, să nu te temi de ei; căci Domnul Dumnezeul tău care te‐a scos din țara Egiptului este
20.1
Num. 23.212 Cron. 13.12
32.7,8
cu tine. 2Și va fi așa: când vă veți apropia de luptă, preotul să înainteze și să vorbească poporului. 3Și să le spună: Ascultă, Israele! Astăzi vă apropiați de luptă împotriva vrăjmașilor voștri: să nu vi se moaie inimile; nu vă temeți nici nu vă spăimântați și nu tremurați înaintea lor. 4Căci Domnul Dumnezeul vostru este acela care merge cu voi
20.4
Cap. 1.30;
ca să se lupte pentru voi împotriva vrăjmașilor voștri, ca să vă mântuiască. 5Și dregătorii să vorbească poporului, zicând: Cine este bărbatul care și‐a zidit o casă nouă și n‐a
20.5
Neem. 12.27Ps. 30
sfințit‐o? Să meargă și să se întoarcă la casa sa ca nu cumva să moară în luptă și s‐o sfințească altul. 6Și cine este bărbatul care a sădit o vie și n‐a mâncat din ea? Să meargă și să se întoarcă la casa sa ca să nu moară în luptă și să mănânce altul din ea. 7
20.7
Cap. 24.5.
Și cine este bărbatul care s‐a logodit cu o femeie și n‐a luat‐o? Să meargă și să se întoarcă la casa sa, ca să nu moară în luptă și s‐o ia altul. 8Și dregătorii să mai vorbească poporului și să zic
20.8
Jud. 7.3
: Cine este bărbatul care este fricos și are inima moale? Să meargă și să se întoarcă la casa sa ca nu cumva să se moaie și inima fraților săi ca inima lui. 9Și va fi așa: când dregătorii vor sfârși de vorbit poporului, vor pune mai mari ai oștirilor în capul poporului.

Cum să se poarte cu cetățile vrăjmașe

10Când te vei apropia de o cetate ca să te lupți împotriva ei

20.10
2 Sam. 20.18,20
, să‐i vestești pace. 11Și va fi așa: dacă‐ți va da răspuns de pace și‐ți va deschide, atunci tot poporul care se află în ea să‐ți fie supus și să‐ți slujească ție. 12Și dacă nu va face pace cu tine, ci se va război împotriva ta, atunci s‐o împresori. 13Și dacă Domnul Dumnezeul tău o va da în mâna ta
20.13
Num. 31.7
, să treci prin ascuțișul sabiei toată partea bărbătească din ea. 14
20.14
Ios. 8.2
Dar pe femei și pe copii și dobitoacele și orice va fi în cetate, toată prada ei
20.14
Ios. 22.8
, să le răpești pentru tine și să mănânci prada vrăjmașilor tăi pe care ți‐o dă Domnul Dumnezeul tău. 15Așa să faci tuturor cetăților care sunt foarte departe de tine, care nu sunt dintre cetățile acestor neamuri. 16Însă
20.16
Num. 21.2,3,35
33.52Ios. 11.14
din cetățile acestor popoare pe care ți le dă Domnul Dumnezeul tău de moștenire, să nu lași viu nimic care suflă, 17ci să‐i pierzi cu desăvârșire: pe hetit și pe amorit și pe cananit și pe ferezit, pe hevit și pe iebusit, cum ți‐a poruncit Domnul Dumnezeul tău; 18ca
20.18
Cap. 7.4;
să nu vă învețe să faceți după toate urâciunile lor, pe care le‐au făcut dumnezeilor lor și
20.18
Ex. 23.33
să păcătuiți împotriva Domnului Dumnezeului vostru. 19Când vei împresura o cetate multe zile făcând război împotriva ei ca s‐o iei, să nu‐i strici pomii dând cu securea în ei; căci poți să mănânci din ei și să nu‐i tai, căci este oare pomul câmpului un om ca să fie împresurat de tine? 20Numai pomii pe care‐i cunoști că nu sunt pomi de mâncat, să‐i strici și să‐i tai și să zidești întărituri împotriva cetății care face război cu tine până va cădea.

21

Ispășire pentru omor unde ucigașul nu e cunoscut

211Când se va găsi un om ucis, în țara pe care ți‐o dă Domnul Dumnezeul tău s‐o stăpânești, zăcând în câmp și nu se va ști cine la ucis; 2atunci bătrânii și judecătorii tăi să iasă și să măsoare până la cetățile care sunt împrejurul celui ucis. 3Și va fi așa: cetatea care este cea mai aproape de cel ucis, bătrânii cetății aceleia vor lua o juncană cu care nu s‐a lucrat și care n‐a tras în jug. 4Și bătrânii cetății aceleia să pogoare juncana într‐o vale cu apă curgătoare, care nu s‐a arat nici nu s‐a semănat și să frângă gâtuî juncanei acolo în vale. 5Și preoții, fiii lui Levi să se apropie; căci

21.5
Cap. 10.8.
pe ei i‐a ales Domnul Dumnezeul tău ca să‐i slujească și să binecuvânteze în numele Domnului și după spusa lor să fie rânduită
21.5
Cap. 17.8, 9.
orice neînțelegere și orice lovitură. 6Și toți bătrânii cetății aceleia, care este cea mai apropiată de cel ucis
21.6
Ps. 19.12
26.6Mat. 27.24
, să‐și spele mâinile deasupra juncanei al cărei gât a fost frânt în vale 7și să răspundă și să zică: Mâinile noastre n‐au vărsat sângele acesta și ochii noștri n‐au văzut. 8Iartă, Doamne, poporului tău Israel, pe care l‐ai răscumpărat, și nu îngădui
21.8
Iona 1.14
sânge nevinovat în mijlocul poporului tău Israel. Și sângele li se va ierta. 9Așa
21.9
Cap. 19.13.
vei curăți sângele nevinovat din mijlocul tău când vei face ce este drept în ochii Domnului.

Despre femeile prinse

10Când vei ieși la război împotriva vrăjmașilor tăi și Domnul Dumnezeul tău îi va da în mâna ta, și‐i vei lua prinși, 11și între cei prinși vei vedea o femeie frumoasă la chip și o vei pofti și vei voi să ți‐o iei de nevastă; 12atunci s‐o aduci în casa ta și să‐și radă capul și să‐și taie unghiile; 13și să‐și lepede veșmintele robiei de pe ea și să rămână în casa ta, și

21.13
Ps. 45.10
să plângă pe tatăl ei și pe mama ei o lună de zile și după aceasta să intri la ea și să‐i fii bărbat și să‐ți fie nevastă. 14Și va fi așa: dacă nu‐ți place de ea, să‐i dai drumul
21.14
Gen. 34.2Jud. 19.24
după dorința ei; dar n‐o vei putea vinde nicidecum pe bani; să nu te porți cu ea ca roabă fiindcă ai înjosit‐o.

Dreptul întâiului născut la fiii din două femei

15Dacă un bărbat va avea două neveste, una

21.15
Gen. 29.33
iubită și alta urâtă și i‐au născut copii, și cea iubită și cea urâtă, și fiul cel întâiu‐născut va fi al celei ce era urâtă; 16atunci va fi așa: în ziua când
21.16
1 Cron. 5.2
26.102 Cron. 11.19,22
va face el pe fiii săi să moștenească ce are, nu va putea face întâiul născut pe fiul celei iubite înaintea fiului celei urâte, care este cel întâiul născut; 17ci să recunoască de întâiul născut pe fiul celei urâte, dându‐i
21.17
1 Cron. 5.4
o parte îndoită din tot ce va fi al său; căci el este
21.17
Gen. 49.3
începutul puterii sale; dreptul
21.17
Gen. 25.31,33
întâii nașteri este al lui.

Despre fiii neascultători

18Când cineva va avea un fiu îndărătnic și nesupus, care n‐ascultă de glasul tatălui său, nici de glasul mamei sale, și ei îl ceartă și nu ascultă de ei; 19atunci tatăl său și mamă‐sa să‐l apuce și să‐l scoată la bătrânii cetății sale și la poarta locului său. 20Și să zică bătrânilor cetății sale: Fiul acesta al nostru este îndărătnic și nesupus, n‐ascultă de glasul nostru; este lacom și bețiv. 21

21.21
Cap. 13.5;
Și toți oamenii cetății sale să‐l ucidă cu pietre, ca să moară, și să curăți
21.21
Cap. 13.11.
răul din mijlocul tău și tot Israelul să audă și să se teamă.

Despre cei spânzurati

22Iar dacă va săvârși cineva un păcat judecat

21.22
Cap. 19.6;
de moarte și va fi omorât și‐l vei spânzura pe un lemn, 23trupul
21.23
Ios. 8.29
10.26,27In. 19.31
lui să nu rămână toată noaptea pe lemn, ci să‐l înmormântezi chiar în acea zi; căci
21.23
Gal. 3.13
cel spânzurat este blestemat de Dumnezeu; și
21.23
Lev. 18.25Num. 35.34
să nu‐ți întinezi țara pe care ți‐o dă de moștenire Domnul Dumnezeul tău.

22

Dobitoacele și lucrurile rătăcite

221Să nu

22.1
Ex. 23.4
vezi boul fratelui tău sau oaia rătăcind și să te ascunzi de ele: să le întorci la fratele tău. 2Și dacă fratele tău nu va fi aproape de tine și nu‐l vei cunoaște, atunci să le strângi în casa ta și să fie la tine până le va căuta fratele tău și să i le înapoiezi. 3Așa să faci și cu măgarul său și așa să faci și cu veșmântul său și așa să faci cu orice lucru pierdut al fratelui tău pe care‐l va pierde el și‐l vei afla; nu poți să te ascunzi. 4
22.4
Ex. 23.5
Să nu vezi măgarul fratelui tău sau boul lui căzuți în cale și să te ascunzi de ei, ci să‐i ajuți să‐i ridice.

Amestecul semințelor și țesăturilor

5Să nu fie veșmânt bărbătesc pe o femeie, nici bărbatul să nu se îmbrace cu veșmânt femeiesc; căci oricine face acestea este o urâciune Domnului Dumnezeului tău. 6Dacă se va întâmpla să fie un cuib de pasăre înaintea ta pe cale în vreun copac, sau pe ogor, cu pui sau ouă și mama va sta peste pui sau peste ouă

22.6
Lev. 22.28
: să nu iei pe mama cu puii. 7Să dai drumul mamei și să ți‐i iei puii
22.7
Cap. 4.40.
ca să‐ți fie bine și să‐ți lungești zilele. 8Când vei zidi o casă nouă atunci să faci un grădej împrejurul coperișului tău ca să n‐aduci sânge peste casa ta când ar cădea cineva de pe ea. 9
22.9
Lev. 19.19
Să nu‐ți semeni via cu două soiuri de sămânță, ca nu cumva să nu fie sfințit tot rodul, atât sămânța pe care ai semănat‐o cât și venitul viei tale. 10Să nu ari
22.10
2 Cor. 6.14,15,16
cu un bou și cu un măgar împreună. 11Să nu porți
22.11
Lev. 19.19
un veșmânt din materie amestecată, din lână și in împreună. 12
22.12
Num. 15.38Mat. 23.5
Să‐ți faci ciucuri la cele patru colțuri ale îmbrăcămintei tale cu care te acoperi.

Pedeapsa pentru curvie

13Dacă cineva își va lua o nevastă și

22.13
Gen. 29.21Jud. 15.1
va intra la ea și o va urî 14și o va învinui de lucruri de rușine și‐i va scoate nume rău și va zice: Am luat pe femeia aceasta și m‐am apropiat de ea și n‐am aflat în ea semnele fecioriei ei, 15atunci tatăl fetei și mama ei să ia semnele fecioriei fetei și să le aducă la bătrânii cetății la poartă. 16Și tatăl fetei să zică bătrânilor: Am dat pe fata mea de nevastă acestui bărbat și el o urăște; 17și iată o învinuește de lucruri de rușine, zicând: N‐am aflat pe fata ta fecioară! Și acestea sunt semnele fecioriei fetei mele! Și ei să întindă pânza înaintea bătrânilor cetății. 18Și bătrânii cetății aceleia să ia pe bărbatul acela și să‐l certe 19și să‐l pună la o gloabă de o sută de sicli de argint și să‐i dea tatălui fetei, fiindcă a scos nume rău unei fecioare din Israel. Și ea să‐i fie nevastă: n‐o va putea lăsa în toate zilele lui. 20Dar dacă acel lucru va fi adevărat, că semnele fecioriei nu s‐au aflat în tânăra femeie, 21atunci să scoată pe tânăra femeie la intrarea casei tatălui ei și
22.21
Gen. 34.7Jud. 20.6,102 Sam. 13.12,13
oamenii cetății ei s‐o ucidă cu pietre ca să moară: fiindcă
22.21
Cap. 13.5.
a făcut o nebunie în Israel curvind în casa tatălui ei și să curăți răul din mijlocul tău.

Pedeapsa pentru preacurvie

22

22.22
Lev. 20.10In. 8.5
Dacă se va afla un bărbat culcat cu o femeie măritată, amândoi să moară, bărbatul care s‐a culcat cu femeia, și femeia; și să curăți răul din Israel. 23Când o fată fecioară va fi
22.23
Mat. 1.18,19
logodită cu un bărbat și cineva o găsește în cetate și se culcă cu ea, 24atunci să‐i scoateți pe amândoi la poarta cetății aceleia și să‐i ucideți cu pietre ca să moară: pe fată pentru că n‐a strigat în cetate și pe bărbat pentru că a înjosit
22.24
Cap. 21.14.
pe nevasta aproapelui său. Și
22.24
Vers. 21, 22.
să curăți răul din mijlocul tău. 25Și dacă vreun bărbat va afla în câmp pe o fată logodită și bărbatul acela o silește și se culcă cu ea, atunci numai bărbatul acela care s‐a culcat cu ea să moară. 26Și fetei să nu‐i faci nimic: în fată nu este păcat vrednic de moarte; căci este ca și cum s‐ar scula un om împotriva aproapelui său și l‐ar omorî, așa este lucrul acesta. 27Căci a aflat‐o în câmp, fata logodită a strigat și n‐a fost nimeni s‐o scape. 28
22.28
Ex. 22.16,17
Când va afla cineva o fată fecioară care nu este logodită și o va apuca și se va culca cu ea, și vor fi aflați; 29atunci bărbatul care s‐a culcat cu ea să dea tatălui fetei cincizeci de sicli de argint și ea să‐i fie nevastă fiindcă a
22.29
Vers. 24.
înjosit‐o; n‐o poate lăsa în toate zilele sale. 30Să nu ia nimeni
22.30
Lev. 18.8
20.111 Cor. 5.1
pe nevasta tatălui său și să nu ridice pulpana
22.30
Rut 3.9Ezec. 16.8
tatălui său.