Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
22

Dobitoacele și lucrurile rătăcite

221Să nu

22.1
Ex. 23.4
vezi boul fratelui tău sau oaia rătăcind și să te ascunzi de ele: să le întorci la fratele tău. 2Și dacă fratele tău nu va fi aproape de tine și nu‐l vei cunoaște, atunci să le strângi în casa ta și să fie la tine până le va căuta fratele tău și să i le înapoiezi. 3Așa să faci și cu măgarul său și așa să faci și cu veșmântul său și așa să faci cu orice lucru pierdut al fratelui tău pe care‐l va pierde el și‐l vei afla; nu poți să te ascunzi. 4
22.4
Ex. 23.5
Să nu vezi măgarul fratelui tău sau boul lui căzuți în cale și să te ascunzi de ei, ci să‐i ajuți să‐i ridice.

Amestecul semințelor și țesăturilor

5Să nu fie veșmânt bărbătesc pe o femeie, nici bărbatul să nu se îmbrace cu veșmânt femeiesc; căci oricine face acestea este o urâciune Domnului Dumnezeului tău. 6Dacă se va întâmpla să fie un cuib de pasăre înaintea ta pe cale în vreun copac, sau pe ogor, cu pui sau ouă și mama va sta peste pui sau peste ouă

22.6
Lev. 22.28
: să nu iei pe mama cu puii. 7Să dai drumul mamei și să ți‐i iei puii
22.7
Cap. 4.40.
ca să‐ți fie bine și să‐ți lungești zilele. 8Când vei zidi o casă nouă atunci să faci un grădej împrejurul coperișului tău ca să n‐aduci sânge peste casa ta când ar cădea cineva de pe ea. 9
22.9
Lev. 19.19
Să nu‐ți semeni via cu două soiuri de sămânță, ca nu cumva să nu fie sfințit tot rodul, atât sămânța pe care ai semănat‐o cât și venitul viei tale. 10Să nu ari
22.10
2 Cor. 6.14,15,16
cu un bou și cu un măgar împreună. 11Să nu porți
22.11
Lev. 19.19
un veșmânt din materie amestecată, din lână și in împreună. 12
22.12
Num. 15.38Mat. 23.5
Să‐ți faci ciucuri la cele patru colțuri ale îmbrăcămintei tale cu care te acoperi.

Pedeapsa pentru curvie

13Dacă cineva își va lua o nevastă și

22.13
Gen. 29.21Jud. 15.1
va intra la ea și o va urî 14și o va învinui de lucruri de rușine și‐i va scoate nume rău și va zice: Am luat pe femeia aceasta și m‐am apropiat de ea și n‐am aflat în ea semnele fecioriei ei, 15atunci tatăl fetei și mama ei să ia semnele fecioriei fetei și să le aducă la bătrânii cetății la poartă. 16Și tatăl fetei să zică bătrânilor: Am dat pe fata mea de nevastă acestui bărbat și el o urăște; 17și iată o învinuește de lucruri de rușine, zicând: N‐am aflat pe fata ta fecioară! Și acestea sunt semnele fecioriei fetei mele! Și ei să întindă pânza înaintea bătrânilor cetății. 18Și bătrânii cetății aceleia să ia pe bărbatul acela și să‐l certe 19și să‐l pună la o gloabă de o sută de sicli de argint și să‐i dea tatălui fetei, fiindcă a scos nume rău unei fecioare din Israel. Și ea să‐i fie nevastă: n‐o va putea lăsa în toate zilele lui. 20Dar dacă acel lucru va fi adevărat, că semnele fecioriei nu s‐au aflat în tânăra femeie, 21atunci să scoată pe tânăra femeie la intrarea casei tatălui ei și
22.21
Gen. 34.7Jud. 20.6,102 Sam. 13.12,13
oamenii cetății ei s‐o ucidă cu pietre ca să moară: fiindcă
22.21
Cap. 13.5.
a făcut o nebunie în Israel curvind în casa tatălui ei și să curăți răul din mijlocul tău.

Pedeapsa pentru preacurvie

22

22.22
Lev. 20.10In. 8.5
Dacă se va afla un bărbat culcat cu o femeie măritată, amândoi să moară, bărbatul care s‐a culcat cu femeia, și femeia; și să curăți răul din Israel. 23Când o fată fecioară va fi
22.23
Mat. 1.18,19
logodită cu un bărbat și cineva o găsește în cetate și se culcă cu ea, 24atunci să‐i scoateți pe amândoi la poarta cetății aceleia și să‐i ucideți cu pietre ca să moară: pe fată pentru că n‐a strigat în cetate și pe bărbat pentru că a înjosit
22.24
Cap. 21.14.
pe nevasta aproapelui său. Și
22.24
Vers. 21, 22.
să curăți răul din mijlocul tău. 25Și dacă vreun bărbat va afla în câmp pe o fată logodită și bărbatul acela o silește și se culcă cu ea, atunci numai bărbatul acela care s‐a culcat cu ea să moară. 26Și fetei să nu‐i faci nimic: în fată nu este păcat vrednic de moarte; căci este ca și cum s‐ar scula un om împotriva aproapelui său și l‐ar omorî, așa este lucrul acesta. 27Căci a aflat‐o în câmp, fata logodită a strigat și n‐a fost nimeni s‐o scape. 28
22.28
Ex. 22.16,17
Când va afla cineva o fată fecioară care nu este logodită și o va apuca și se va culca cu ea, și vor fi aflați; 29atunci bărbatul care s‐a culcat cu ea să dea tatălui fetei cincizeci de sicli de argint și ea să‐i fie nevastă fiindcă a
22.29
Vers. 24.
înjosit‐o; n‐o poate lăsa în toate zilele sale. 30Să nu ia nimeni
22.30
Lev. 18.8
20.111 Cor. 5.1
pe nevasta tatălui său și să nu ridice pulpana
22.30
Rut 3.9Ezec. 16.8
tatălui său.

23

Primirea și neprimirea în obștea Domnului

231Cel ce are boașele frânte sau are mădularul tăiat să nu intre în obștea Domnului. 2Cel născut din curvie să nu intre în obștea Domnului și nici al zecelea neam al lui să nu intre în obștea Domnului. 3

23.3
Neem. 13.1,2
Un amonit sau moabit să nu intre în obștea Domnului și nici al zecelea neam al lor să nu intre în obștea Domnului în veci. 4
23.4
Cap. 2.29.
Pentru că nu v‐au întâmpinat cu pâine și cu apă în cale când ați ieșit din Egipt și pentru că
23.4
Num. 22.5,6
au tocmit împotriva ta pe Balaam, fiul lui Beor, din Petor din Mesopotamia ca să te blesteme. 5Dar Domnul Dumnezeul tău n‐a voit să asculte de Balaam și Domnul Dumnezeul tău a prefăcut blestemul în binecuvântare, fiindcă Domnul Dumnezeul tău te‐a iubit. 6
23.6
Ezra 9.12
Să nu cauți pacea lor, nici binele lor în toate zilele tale în veci. 7Să nu urăști pe edomit
23.7
Gen. 25.24,25‐26Obad. 1.10,12
, căci este fratele tău; să nu urăști pe egiptean, căci
23.7
Ex. 2.21
23.9Lev. 19.34
ai fost străin de loc în țara sa. 8Copiii care li se vor naște într‐al treilea neam să intre în obștea Domnului. 9Când vei ieși în tabără împotriva vrăjmașilor tăi, atunci să te ferești de orice lucru rău. 10Dacă va fi cu tine cineva care
23.10
Lev. 15.16
nu va fi curat din ceva ce i s‐a întâmplat noaptea, să iasă afară din tabără; să nu intre în tabără. 11Și va fi așa: spre seară să se
23.11
Lev. 15.5
scalde în apă și la apusul soarelui să intre în tabără. 12Și să ai un loc afară din tabără și acolo să ieși afară. 13Și să ai o lopată între uneltele tale. Și va fi așa: când te pui afară, să sapi cu ea și să te întorci și să acoperi ce a ieșit din tine. 14Căci
23.14
Lev. 26.12
Domnul Dumnezeul tău umblă în mijlocul taberei tale ca să te izbăvească și să supună pe vrăjmașii tăi înaintea ta; și tabăra ta să fie sfântă ca el să nu vadă la tine goliciunea vreunui lucru și să nu se întoarcă de la tine.

Robii fugiți. Darurile din curvie

15

23.15
1 Sam. 30.15
Să nu dai înapoi domnului său pe robul care a scăpat de la domnul său la tine. 16Să locuiască cu tine în mijlocul tău în locul pe care și‐l va alege într‐una din porțile tale unde i se va părea lui bine; să nu‐l
23.16
Ex. 22.21
asuprești. 17Să nu fie nicio curvă dintre fetele
23.17
Lev. 19.29Prov. 2.16
lui Israel, nici
23.17
Gen. 19.52 Reg. 23.7
sodomit dintre fiii lui Israel. 18Să n‐aduci simbria curvei sau prețul unui câine în casa Domnului Dumnezeului tău pentru vreo juruință, căci amândouă acestea sunt o urâciune Domnului Dumnezeului tău.

Imprumuturile cu dobândă

19

23.19
Ex. 22.25Lev. 25.36,37Neem. 5.2,7Ps. 15.5Lc. 6.34,35
Să nu iei camătă de la fratele tău, camătă pentru bani, camătă pentru bucate, camătă pentru orice lucru care se dă cu camătă. 20Să iei camătă
23.20
Lev. 19.34
de la străin, dar de la fratele tău să nu iei camătă
23.20
Cap. 15.10.
, ca Domnul Dumnezeul tău să te binecuvânteze în orice vei pune mâna în țara în care intri ca s‐o stăpânești.

Juruințele

21

23.21
Num. 30.2Ecl. 5.4,5
Dacă juruiești o juruință Domnului Dumnezeului tău, să nu întârzii s‐o împlinești, căci Domnul Dumnezeul tău o va cere de la tine și va fi păcat în tine. 22Dar dacă te vei feri să juruești, nu va fi păcat în tine. 23Darul de bunăvoie pe care l‐ai făgăduit cu gura, ce ți‐a ieșit
23.23
Num. 30.2Ps. 66.13,14
de pe buze să ții și să faci după cum ai juruit Domnului Dumnezeului tău. 24Când vei intra în via aproapelui tău, poți să mănânci struguri să te saturi după dorința ta, dar să nu pui în vasul tău. 25Când vei intra în holda aproapelui tău
23.25
Mat. 12.1Mc. 2.23Lc. 6.1
, poți să smulgi spice cu mâna, dar să nu clatini secera în holda aproapelui tău.

24

Cartea de despărțire

241Când cineva își ia o nevastă și se însoară cu ea va fi așa: dacă ea nu află har înaintea ochilor lui fiindcă a găsit în ea ceva urâcios

24.1
Mat. 5.31
19.7Mc. 10.4
, să‐i scrie o carte de despărțenie și să i‐o dea în mână și s‐o dea afară din casa lui. 2Și ea să plece din casa lui și să se ducă și poate să fie a altui bărbat. 3Și dacă al doilea bărbat o va urî și‐i va scrie o carte de despărțenie și i‐o va da în mână și o va da afară din casa lui sau dacă va muri al doilea bărbat care și‐a luat‐o de nevastă, 4
24.4
Ier. 3.1
bărbatul ei cel dintâi care a lăsat‐o nu va putea s‐o ia ca să‐i fie iarăși nevastă după ce ea s‐a întinat; căci este o urâciune înaintea Domnului și să nu faci să păcătuiască țara pe care ți‐o dă Domnul Dumnezeul tău de moștenire.

Furarea unui om. Leproșii

5

24.5
Cap. 20.7.
Când va lua cineva o nevastă de curând, să nu meargă la oaste și să nu i se pună nicio sarcină; să fie scutit acasă un an de zile și să‐și
24.5
Prov. 5.18
înveselească nevasta pe care și‐a luat‐o. 6Niciun om să nu ia zălog râșnița sau piatra de deasupra râșniței, căci ar lua zălog viața. 7
24.7
Ex. 21.16
Dacă se va afla cineva care să fi furat vreun suflet dintre frații săi, din copiii lui Israel și‐l
24.7
Cap. 19.19.
întrebuințează ca rob sau îl vinde: atunci hoțul acela să moară; și să curăți răul din mijlocul tău. 8În
24.8
Lev. 13.2
14.2
rana leprei ia seama să păzești și să faci tot ce te învață preoții leviții; să luați seama să faceți așa cum le‐am poruncit. 9Adu‐ți aminte ce a făcut Domnul Dumnezeul tău
24.9
Lc. 17.321 Cor. 10.6
Mariei pe
24.9
Num. 12.10
cale, după ce ați ieșit din Egipt.

Simbriașii

10Când vei împrumuta ceva aproapelui tău să nu intri în casa lui ca să‐i iei zălog. 11Să stai afară și omul căruia i‐ai împrumutat să aducă zălogul la tine afară. 12Și dacă omul va fi sărac, să nu te culci pe zălogul lui. 13Să‐i

24.13
Ex. 22.26
înapoiezi zălogul la apusul soarelui ca să doarmă în veșmântul său de deasupra și să te
24.13
Iov 29.11,13
31.202 Cor. 9.132 Tim. 1.18
binecuvânteze; și aceasta
24.13
Cap. 6.25.
va fi pentru tine dreptate înaintea Domnului Dumnezeului tău. 14Să nu
24.14
Mal. 3.5
asuprești pe simbriașul care este sărac și nevoiaș din frații tăi sau din străinii tăi de loc care sunt în țara ta, înăuntrul porților tale. 15La ziua lui
24.15
Lev. 19.13Ier. 22.13Iac. 5.4
să‐i dai plata și să n‐apună soarele peste ea; căci este sărac și sufletul său dorește după ea
24.15
Iac. 5.4
: ca să nu strige împotriva ta către Domnul și să fie un păcat asupra ta. 16
24.16
2 Reg. 14.62 Cron. 25.1Ier. 31.29,30Ezec. 18.20
Părinții să nu fie omorâți pentru copii, nici copiii să nu fie omorâți pentru părinți: fiecare să fie omorât pentru păcatul său. 17
24.17
Ex. 22.11,22Prov. 22.22Is. 1.23Ier. 5.28
22.3Ezec. 22.29Zah. 7.10Mal. 3.5
Să nu sucești judecata străinului de loc sau a orfanului; și să
24.17
Ex. 22.26
nu iei zălog haina văduvei. 18Și
24.18
Vers. 22. Cap. 16.12.
să‐ți aduci aminte că ai fost rob în Egipt și Domnul Dumnezeul tău te‐a răscumpărat de acolo; de aceea îți poruncesc să faci lucrul acesta.

Străinul, orfanul și văduva

19

24.19
Lev. 19.9,10
23.22
Când îți vei secera câmpul și vei uita un snop în câmp, să nu te întorci să‐l iei: să fie al străinului de loc, al orfanului și al văduvei
24.19
Cap. 15.10.
ca Domnul Dumnezeul tău să te binecuvânteze în tot lucrul mâinilor tale. 20Când îți vei bate măslinul să nu culegi ce a rămas în ramuri după tine: să fie ale străinului de loc, ale orfanului și ale văduvei. 21Când îți vei culege via să nu culegi ce rămâne în urma ta; să fie ale străinului de loc, ale orfanului și ale văduvei. 22Și
24.22
Vers. 18.
să‐ți aduci aminte că ai fost rob în țara Egiptului; pentru aceea îți poruncesc lucrul acesta.