Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
23

Primirea și neprimirea în obștea Domnului

231Cel ce are boașele frânte sau are mădularul tăiat să nu intre în obștea Domnului. 2Cel născut din curvie să nu intre în obștea Domnului și nici al zecelea neam al lui să nu intre în obștea Domnului. 3

23.3
Neem. 13.1,2
Un amonit sau moabit să nu intre în obștea Domnului și nici al zecelea neam al lor să nu intre în obștea Domnului în veci. 4
23.4
Cap. 2.29.

Pentru că nu v‐au întâmpinat cu pâine și cu apă în cale când ați ieșit din Egipt și pentru că
23.4
Num. 22.5,6
au tocmit împotriva ta pe Balaam, fiul lui Beor, din Petor din Mesopotamia ca să te blesteme. 5Dar Domnul Dumnezeul tău n‐a voit să asculte de Balaam și Domnul Dumnezeul tău a prefăcut blestemul în binecuvântare, fiindcă Domnul Dumnezeul tău te‐a iubit. 6
23.6
Ezra 9.12
Să nu cauți pacea lor, nici binele lor în toate zilele tale în veci. 7Să nu urăști pe edomit
23.7
Gen. 25.24,25‐26Obad. 1.10,12
, căci este fratele tău; să nu urăști pe egiptean, căci
23.7
Ex. 2.21
23.9Lev. 19.34
ai fost străin de loc în țara sa. 8Copiii care li se vor naște într‐al treilea neam să intre în obștea Domnului. 9Când vei ieși în tabără împotriva vrăjmașilor tăi, atunci să te ferești de orice lucru rău. 10Dacă va fi cu tine cineva care
23.10
Lev. 15.16
nu va fi curat din ceva ce i s‐a întâmplat noaptea, să iasă afară din tabără; să nu intre în tabără. 11Și va fi așa: spre seară să se
23.11
Lev. 15.5
scalde în apă și la apusul soarelui să intre în tabără. 12Și să ai un loc afară din tabără și acolo să ieși afară. 13Și să ai o lopată între uneltele tale. Și va fi așa: când te pui afară, să sapi cu ea și să te întorci și să acoperi ce a ieșit din tine. 14Căci
23.14
Lev. 26.12
Domnul Dumnezeul tău umblă în mijlocul taberei tale ca să te izbăvească și să supună pe vrăjmașii tăi înaintea ta; și tabăra ta să fie sfântă ca el să nu vadă la tine goliciunea vreunui lucru și să nu se întoarcă de la tine.

Robii fugiți. Darurile din curvie

15

23.15
1 Sam. 30.15
Să nu dai înapoi domnului său pe robul care a scăpat de la domnul său la tine. 16Să locuiască cu tine în mijlocul tău în locul pe care și‐l va alege într‐una din porțile tale unde i se va părea lui bine; să nu‐l
23.16
Ex. 22.21
asuprești. 17Să nu fie nicio curvă dintre fetele
23.17
Lev. 19.29Prov. 2.16
lui Israel, nici
23.17
Gen. 19.52 Reg. 23.7
sodomit dintre fiii lui Israel. 18Să n‐aduci simbria curvei sau prețul unui câine în casa Domnului Dumnezeului tău pentru vreo juruință, căci amândouă acestea sunt o urâciune Domnului Dumnezeului tău.

Imprumuturile cu dobândă

19

23.19
Ex. 22.25Lev. 25.36,37Neem. 5.2,7Ps. 15.5Lc. 6.34,35
Să nu iei camătă de la fratele tău, camătă pentru bani, camătă pentru bucate, camătă pentru orice lucru care se dă cu camătă. 20Să iei camătă
23.20
Lev. 19.34
de la străin, dar de la fratele tău să nu iei camătă
23.20
Cap. 15.10.

, ca Domnul Dumnezeul tău să te binecuvânteze în orice vei pune mâna în țara în care intri ca s‐o stăpânești.

Juruințele

21

23.21
Num. 30.2Ecl. 5.4,5
Dacă juruiești o juruință Domnului Dumnezeului tău, să nu întârzii s‐o împlinești, căci Domnul Dumnezeul tău o va cere de la tine și va fi păcat în tine. 22Dar dacă te vei feri să juruești, nu va fi păcat în tine. 23Darul de bunăvoie pe care l‐ai făgăduit cu gura, ce ți‐a ieșit
23.23
Num. 30.2Ps. 66.13,14
de pe buze să ții și să faci după cum ai juruit Domnului Dumnezeului tău. 24Când vei intra în via aproapelui tău, poți să mănânci struguri să te saturi după dorința ta, dar să nu pui în vasul tău. 25Când vei intra în holda aproapelui tău
23.25
Mat. 12.1Mc. 2.23Lc. 6.1
, poți să smulgi spice cu mâna, dar să nu clatini secera în holda aproapelui tău.