Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
23

Primirea și neprimirea în obștea Domnului

231Cel ce are boașele frânte sau are mădularul tăiat să nu intre în obștea Domnului. 2Cel născut din curvie să nu intre în obștea Domnului și nici al zecelea neam al lui să nu intre în obștea Domnului. 3

23.3
Neem. 13.1,2
Un amonit sau moabit să nu intre în obștea Domnului și nici al zecelea neam al lor să nu intre în obștea Domnului în veci. 4
23.4
Cap. 2.29.
Pentru că nu v‐au întâmpinat cu pâine și cu apă în cale când ați ieșit din Egipt și pentru că
23.4
Num. 22.5,6
au tocmit împotriva ta pe Balaam, fiul lui Beor, din Petor din Mesopotamia ca să te blesteme. 5Dar Domnul Dumnezeul tău n‐a voit să asculte de Balaam și Domnul Dumnezeul tău a prefăcut blestemul în binecuvântare, fiindcă Domnul Dumnezeul tău te‐a iubit. 6
23.6
Ezra 9.12
Să nu cauți pacea lor, nici binele lor în toate zilele tale în veci. 7Să nu urăști pe edomit
23.7
Gen. 25.24,25‐26Obad. 1.10,12
, căci este fratele tău; să nu urăști pe egiptean, căci
23.7
Ex. 2.21
23.9Lev. 19.34
ai fost străin de loc în țara sa. 8Copiii care li se vor naște într‐al treilea neam să intre în obștea Domnului. 9Când vei ieși în tabără împotriva vrăjmașilor tăi, atunci să te ferești de orice lucru rău. 10Dacă va fi cu tine cineva care
23.10
Lev. 15.16
nu va fi curat din ceva ce i s‐a întâmplat noaptea, să iasă afară din tabără; să nu intre în tabără. 11Și va fi așa: spre seară să se
23.11
Lev. 15.5
scalde în apă și la apusul soarelui să intre în tabără. 12Și să ai un loc afară din tabără și acolo să ieși afară. 13Și să ai o lopată între uneltele tale. Și va fi așa: când te pui afară, să sapi cu ea și să te întorci și să acoperi ce a ieșit din tine. 14Căci
23.14
Lev. 26.12
Domnul Dumnezeul tău umblă în mijlocul taberei tale ca să te izbăvească și să supună pe vrăjmașii tăi înaintea ta; și tabăra ta să fie sfântă ca el să nu vadă la tine goliciunea vreunui lucru și să nu se întoarcă de la tine.

Robii fugiți. Darurile din curvie

15

23.15
1 Sam. 30.15
Să nu dai înapoi domnului său pe robul care a scăpat de la domnul său la tine. 16Să locuiască cu tine în mijlocul tău în locul pe care și‐l va alege într‐una din porțile tale unde i se va părea lui bine; să nu‐l
23.16
Ex. 22.21
asuprești. 17Să nu fie nicio curvă dintre fetele
23.17
Lev. 19.29Prov. 2.16
lui Israel, nici
23.17
Gen. 19.52 Reg. 23.7
sodomit dintre fiii lui Israel. 18Să n‐aduci simbria curvei sau prețul unui câine în casa Domnului Dumnezeului tău pentru vreo juruință, căci amândouă acestea sunt o urâciune Domnului Dumnezeului tău.

Imprumuturile cu dobândă

19

23.19
Ex. 22.25Lev. 25.36,37Neem. 5.2,7Ps. 15.5Lc. 6.34,35
Să nu iei camătă de la fratele tău, camătă pentru bani, camătă pentru bucate, camătă pentru orice lucru care se dă cu camătă. 20Să iei camătă
23.20
Lev. 19.34
de la străin, dar de la fratele tău să nu iei camătă
23.20
Cap. 15.10.
, ca Domnul Dumnezeul tău să te binecuvânteze în orice vei pune mâna în țara în care intri ca s‐o stăpânești.

Juruințele

21

23.21
Num. 30.2Ecl. 5.4,5
Dacă juruiești o juruință Domnului Dumnezeului tău, să nu întârzii s‐o împlinești, căci Domnul Dumnezeul tău o va cere de la tine și va fi păcat în tine. 22Dar dacă te vei feri să juruești, nu va fi păcat în tine. 23Darul de bunăvoie pe care l‐ai făgăduit cu gura, ce ți‐a ieșit
23.23
Num. 30.2Ps. 66.13,14
de pe buze să ții și să faci după cum ai juruit Domnului Dumnezeului tău. 24Când vei intra în via aproapelui tău, poți să mănânci struguri să te saturi după dorința ta, dar să nu pui în vasul tău. 25Când vei intra în holda aproapelui tău
23.25
Mat. 12.1Mc. 2.23Lc. 6.1
, poți să smulgi spice cu mâna, dar să nu clatini secera în holda aproapelui tău.

24

Cartea de despărțire

241Când cineva își ia o nevastă și se însoară cu ea va fi așa: dacă ea nu află har înaintea ochilor lui fiindcă a găsit în ea ceva urâcios

24.1
Mat. 5.31
19.7Mc. 10.4
, să‐i scrie o carte de despărțenie și să i‐o dea în mână și s‐o dea afară din casa lui. 2Și ea să plece din casa lui și să se ducă și poate să fie a altui bărbat. 3Și dacă al doilea bărbat o va urî și‐i va scrie o carte de despărțenie și i‐o va da în mână și o va da afară din casa lui sau dacă va muri al doilea bărbat care și‐a luat‐o de nevastă, 4
24.4
Ier. 3.1
bărbatul ei cel dintâi care a lăsat‐o nu va putea s‐o ia ca să‐i fie iarăși nevastă după ce ea s‐a întinat; căci este o urâciune înaintea Domnului și să nu faci să păcătuiască țara pe care ți‐o dă Domnul Dumnezeul tău de moștenire.

Furarea unui om. Leproșii

5

24.5
Cap. 20.7.
Când va lua cineva o nevastă de curând, să nu meargă la oaste și să nu i se pună nicio sarcină; să fie scutit acasă un an de zile și să‐și
24.5
Prov. 5.18
înveselească nevasta pe care și‐a luat‐o. 6Niciun om să nu ia zălog râșnița sau piatra de deasupra râșniței, căci ar lua zălog viața. 7
24.7
Ex. 21.16
Dacă se va afla cineva care să fi furat vreun suflet dintre frații săi, din copiii lui Israel și‐l
24.7
Cap. 19.19.
întrebuințează ca rob sau îl vinde: atunci hoțul acela să moară; și să curăți răul din mijlocul tău. 8În
24.8
Lev. 13.2
14.2
rana leprei ia seama să păzești și să faci tot ce te învață preoții leviții; să luați seama să faceți așa cum le‐am poruncit. 9Adu‐ți aminte ce a făcut Domnul Dumnezeul tău
24.9
Lc. 17.321 Cor. 10.6
Mariei pe
24.9
Num. 12.10
cale, după ce ați ieșit din Egipt.

Simbriașii

10Când vei împrumuta ceva aproapelui tău să nu intri în casa lui ca să‐i iei zălog. 11Să stai afară și omul căruia i‐ai împrumutat să aducă zălogul la tine afară. 12Și dacă omul va fi sărac, să nu te culci pe zălogul lui. 13Să‐i

24.13
Ex. 22.26
înapoiezi zălogul la apusul soarelui ca să doarmă în veșmântul său de deasupra și să te
24.13
Iov 29.11,13
31.202 Cor. 9.132 Tim. 1.18
binecuvânteze; și aceasta
24.13
Cap. 6.25.
va fi pentru tine dreptate înaintea Domnului Dumnezeului tău. 14Să nu
24.14
Mal. 3.5
asuprești pe simbriașul care este sărac și nevoiaș din frații tăi sau din străinii tăi de loc care sunt în țara ta, înăuntrul porților tale. 15La ziua lui
24.15
Lev. 19.13Ier. 22.13Iac. 5.4
să‐i dai plata și să n‐apună soarele peste ea; căci este sărac și sufletul său dorește după ea
24.15
Iac. 5.4
: ca să nu strige împotriva ta către Domnul și să fie un păcat asupra ta. 16
24.16
2 Reg. 14.62 Cron. 25.1Ier. 31.29,30Ezec. 18.20
Părinții să nu fie omorâți pentru copii, nici copiii să nu fie omorâți pentru părinți: fiecare să fie omorât pentru păcatul său. 17
24.17
Ex. 22.11,22Prov. 22.22Is. 1.23Ier. 5.28
22.3Ezec. 22.29Zah. 7.10Mal. 3.5
Să nu sucești judecata străinului de loc sau a orfanului; și să
24.17
Ex. 22.26
nu iei zălog haina văduvei. 18Și
24.18
Vers. 22. Cap. 16.12.
să‐ți aduci aminte că ai fost rob în Egipt și Domnul Dumnezeul tău te‐a răscumpărat de acolo; de aceea îți poruncesc să faci lucrul acesta.

Străinul, orfanul și văduva

19

24.19
Lev. 19.9,10
23.22
Când îți vei secera câmpul și vei uita un snop în câmp, să nu te întorci să‐l iei: să fie al străinului de loc, al orfanului și al văduvei
24.19
Cap. 15.10.
ca Domnul Dumnezeul tău să te binecuvânteze în tot lucrul mâinilor tale. 20Când îți vei bate măslinul să nu culegi ce a rămas în ramuri după tine: să fie ale străinului de loc, ale orfanului și ale văduvei. 21Când îți vei culege via să nu culegi ce rămâne în urma ta; să fie ale străinului de loc, ale orfanului și ale văduvei. 22Și
24.22
Vers. 18.
să‐ți aduci aminte că ai fost rob în țara Egiptului; pentru aceea îți poruncesc lucrul acesta.

25

Certurile

251Dacă va fi o

25.1
Cap. 19.17.
neînțelegere între oameni și vin la judecată și judecătorii îi judecă, atunci
25.1
Prov. 17.15
să îndreptățească pe cel drept și să osândească pe cel rău. 2Și va fi așa: dacă omul cel rău va fi vrednic de bătaie
25.2
Lc. 12.48
, judecătorul să poruncească să fie pus jos și să fie bătut cu număr înaintea
25.2
Mat. 10.17
feței lui, după răutatea lui, 3să‐l bată cu patruzeci
25.3
2 Cor. 11.24
de lovituri; să nu întreacă, pentru ca nu cumva, dacă‐l vor bate cu multe lovituri peste acestea, fratele tău să fie
25.3
Lev. 18.3
disprețuit în ochii tăi. 4
25.4
Prov. 12.101 Cor. 9.91 Tim. 5.18
nu legi gura boului când treeră.

Căsătoria între cumnat și cumnată

5Când

25.5
Mat. 22.24Mc. 12.19Lc. 20.28
frații vor locui împreună și unul din ei va muri și nu va avea fiu, nevasta mortului să nu se mărite afară cu un om străin: cumnatul ei să intre la ea și să și‐o ia de nevastă și să împlinească față de ea datoria de cumnat. 6Și va fi așa: întâiul născut pe care‐l va naște ea să stea în numele fratelui
25.6
Gen. 38.9
său mort ca să nu i se șteargă
25.6
Rut 4.10
numele din Israel. 7Și dacă omului nu‐i va plăcea să ia pe cumnata sa, atunci cumnata sa să se suie
25.7
Rut 4.1,2
la poartă la bătrâni și să zică: Cumnatul meu nu voiește să ridice nume fratelui său în Israel; nu voiește să împlinească cu mine datoria de cumnat. 8Și bătrânii cetății sale să‐l cheme și să‐i vorbească; și dacă el stă și zice: Nu‐mi
25.8
Rut 4.6
place s‐o iau! 9atunci cumnata sa să se apropie de el înaintea ochilor bătrânilor și să‐i scoată
25.9
Rut 4.7
încălțămintea din picior, să‐l scuipe
25.9
Rut 4.11
în față și să răspundă și să zică: Așa să se facă bărbatului care nu voiește a zidi casa fratelui său. 10Și numele lui să se cheme în Israel: Casa celui descălțat. 11Dacă doi bărbați se vor certa între ei, un bărbat cu fratele său, și nevasta unuia se va apropia ca să scape pe bărbatul ei din mâna celui ce‐l bate și își întinde mâna și‐l apucă de părțile rușinoase, 12atunci să‐i tai mâna ei: ochiul tău
25.12
Cap. 19.13.
să n‐o cruțe.

Cântăreala dreaptă

13

25.13
Lev. 19.35,36Prov. 11.1Ezec. 45.10Mica 6.11
n‐ai la tine în sacul tău două feluri de pietre de cumpănă, una mare și una mică. 14Să n‐ai în casa ta două feluri de efe, una mare și una mică. 15Să ai o greutate
25.15
Ex. 20.12
plină și dreaptă; și să ai o efă plină și dreaptă ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți‐o dă Domnul Dumnezeul tău. 16Căci oricine
25.16
Prov. 11.11 Tes. 4.6
face nedreptate este o urâciune Domnului Dumnezeului tău.

Stârpirea amaleciților

17

25.17
Ex. 17.8
Adu‐ți aminte de ce ți‐a făcut amalec pe cale când ați ieșit din Egipt; 18cum te‐a întâmpinat pe cale și a ucis
25.18
Ps. 36.1Prov. 16.6Rom. 3.18
coada oștirii tale, pe toți cei ce erau slabi dinapoia ta când erai obosit și trudit, și nu s‐a temut de Dumnezeu. 19Și va fi așa:
25.19
1 Sam. 15.3
când Domnul Dumnezeul tău îți va da odihnă din partea tuturor vrăjmașilor tăi de jur împrejur în țara pe care ți‐o dă Domnul Dumnezeul tău de moștenire s‐o stăpânești, să ștergi
25.19
Ex. 17.14
amintirea lui amalec de sub ceruri, să nu uiți!