Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
24

Cartea de despărțire

241Când cineva își ia o nevastă și se însoară cu ea va fi așa: dacă ea nu află har înaintea ochilor lui fiindcă a găsit în ea ceva urâcios

24.1
Mat. 5.31
19.7Mc. 10.4
, să‐i scrie o carte de despărțenie și să i‐o dea în mână și s‐o dea afară din casa lui. 2Și ea să plece din casa lui și să se ducă și poate să fie a altui bărbat. 3Și dacă al doilea bărbat o va urî și‐i va scrie o carte de despărțenie și i‐o va da în mână și o va da afară din casa lui sau dacă va muri al doilea bărbat care și‐a luat‐o de nevastă, 4
24.4
Ier. 3.1
bărbatul ei cel dintâi care a lăsat‐o nu va putea s‐o ia ca să‐i fie iarăși nevastă după ce ea s‐a întinat; căci este o urâciune înaintea Domnului și să nu faci să păcătuiască țara pe care ți‐o dă Domnul Dumnezeul tău de moștenire.

Furarea unui om. Leproșii

5

24.5
Cap. 20.7.

Când va lua cineva o nevastă de curând, să nu meargă la oaste și să nu i se pună nicio sarcină; să fie scutit acasă un an de zile și să‐și
24.5
Prov. 5.18
înveselească nevasta pe care și‐a luat‐o. 6Niciun om să nu ia zălog râșnița sau piatra de deasupra râșniței, căci ar lua zălog viața. 7
24.7
Ex. 21.16
Dacă se va afla cineva care să fi furat vreun suflet dintre frații săi, din copiii lui Israel și‐l
24.7
Cap. 19.19.

întrebuințează ca rob sau îl vinde: atunci hoțul acela să moară; și să curăți răul din mijlocul tău. 8În
24.8
Lev. 13.2
14.2
rana leprei ia seama să păzești și să faci tot ce te învață preoții leviții; să luați seama să faceți așa cum le‐am poruncit. 9Adu‐ți aminte ce a făcut Domnul Dumnezeul tău
24.9
Lc. 17.321 Cor. 10.6
Mariei pe
24.9
Num. 12.10
cale, după ce ați ieșit din Egipt.

Simbriașii

10Când vei împrumuta ceva aproapelui tău să nu intri în casa lui ca să‐i iei zălog. 11Să stai afară și omul căruia i‐ai împrumutat să aducă zălogul la tine afară. 12Și dacă omul va fi sărac, să nu te culci pe zălogul lui. 13Să‐i

24.13
Ex. 22.26
înapoiezi zălogul la apusul soarelui ca să doarmă în veșmântul său de deasupra și să te
24.13
Iov 29.11,13
31.202 Cor. 9.132 Tim. 1.18
binecuvânteze; și aceasta
24.13
Cap. 6.25.
Ps. 106.31
112.9Dan. 4.27
va fi pentru tine dreptate înaintea Domnului Dumnezeului tău. 14Să nu
24.14
Mal. 3.5
asuprești pe simbriașul care este sărac și nevoiaș din frații tăi sau din străinii tăi de loc care sunt în țara ta, înăuntrul porților tale. 15La ziua lui
24.15
Lev. 19.13Ier. 22.13Iac. 5.4
să‐i dai plata și să n‐apună soarele peste ea; căci este sărac și sufletul său dorește după ea
24.15
Iac. 5.4
: ca să nu strige împotriva ta către Domnul și să fie un păcat asupra ta. 16
24.16
2 Reg. 14.62 Cron. 25.1Ier. 31.29,30Ezec. 18.20
Părinții să nu fie omorâți pentru copii, nici copiii să nu fie omorâți pentru părinți: fiecare să fie omorât pentru păcatul său. 17
24.17
Ex. 22.11,22Prov. 22.22Is. 1.23Ier. 5.28
22.3Ezec. 22.29Zah. 7.10Mal. 3.5
Să nu sucești judecata străinului de loc sau a orfanului; și să
24.17
Ex. 22.26
nu iei zălog haina văduvei. 18Și
24.18
Vers. 22. Cap. 16.12.

să‐ți aduci aminte că ai fost rob în Egipt și Domnul Dumnezeul tău te‐a răscumpărat de acolo; de aceea îți poruncesc să faci lucrul acesta.

Străinul, orfanul și văduva

19

24.19
Lev. 19.9,10
23.22
Când îți vei secera câmpul și vei uita un snop în câmp, să nu te întorci să‐l iei: să fie al străinului de loc, al orfanului și al văduvei
24.19
Cap. 15.10.
Ps. 41.1Prov. 19.17
ca Domnul Dumnezeul tău să te binecuvânteze în tot lucrul mâinilor tale. 20Când îți vei bate măslinul să nu culegi ce a rămas în ramuri după tine: să fie ale străinului de loc, ale orfanului și ale văduvei. 21Când îți vei culege via să nu culegi ce rămâne în urma ta; să fie ale străinului de loc, ale orfanului și ale văduvei. 22Și
24.22
Vers. 18.

să‐ți aduci aminte că ai fost rob în țara Egiptului; pentru aceea îți poruncesc lucrul acesta.