Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
25

Certurile

251Dacă va fi o

25.1
Cap. 19.17.
Ezec. 44.24
neînțelegere între oameni și vin la judecată și judecătorii îi judecă, atunci
25.1
Prov. 17.15
să îndreptățească pe cel drept și să osândească pe cel rău. 2Și va fi așa: dacă omul cel rău va fi vrednic de bătaie
25.2
Lc. 12.48
, judecătorul să poruncească să fie pus jos și să fie bătut cu număr înaintea
25.2
Mat. 10.17
feței lui, după răutatea lui, 3să‐l bată cu patruzeci
25.3
2 Cor. 11.24
de lovituri; să nu întreacă, pentru ca nu cumva, dacă‐l vor bate cu multe lovituri peste acestea, fratele tău să fie
25.3
Lev. 18.3
disprețuit în ochii tăi. 4
25.4
Prov. 12.101 Cor. 9.91 Tim. 5.18
nu legi gura boului când treeră.

Căsătoria între cumnat și cumnată

5Când

25.5
Mat. 22.24Mc. 12.19Lc. 20.28
frații vor locui împreună și unul din ei va muri și nu va avea fiu, nevasta mortului să nu se mărite afară cu un om străin: cumnatul ei să intre la ea și să și‐o ia de nevastă și să împlinească față de ea datoria de cumnat. 6Și va fi așa: întâiul născut pe care‐l va naște ea să stea în numele fratelui
25.6
Gen. 38.9
său mort ca să nu i se șteargă
25.6
Rut 4.10
numele din Israel. 7Și dacă omului nu‐i va plăcea să ia pe cumnata sa, atunci cumnata sa să se suie
25.7
Rut 4.1,2
la poartă la bătrâni și să zică: Cumnatul meu nu voiește să ridice nume fratelui său în Israel; nu voiește să împlinească cu mine datoria de cumnat. 8Și bătrânii cetății sale să‐l cheme și să‐i vorbească; și dacă el stă și zice: Nu‐mi
25.8
Rut 4.6
place s‐o iau! 9atunci cumnata sa să se apropie de el înaintea ochilor bătrânilor și să‐i scoată
25.9
Rut 4.7
încălțămintea din picior, să‐l scuipe
25.9
Rut 4.11
în față și să răspundă și să zică: Așa să se facă bărbatului care nu voiește a zidi casa fratelui său. 10Și numele lui să se cheme în Israel: Casa celui descălțat. 11Dacă doi bărbați se vor certa între ei, un bărbat cu fratele său, și nevasta unuia se va apropia ca să scape pe bărbatul ei din mâna celui ce‐l bate și își întinde mâna și‐l apucă de părțile rușinoase, 12atunci să‐i tai mâna ei: ochiul tău
25.12
Cap. 19.13.

să n‐o cruțe.

Cântăreala dreaptă

13

25.13
Lev. 19.35,36Prov. 11.1Ezec. 45.10Mica 6.11
n‐ai la tine în sacul tău două feluri de pietre de cumpănă, una mare și una mică. 14Să n‐ai în casa ta două feluri de efe, una mare și una mică. 15Să ai o greutate
25.15
Ex. 20.12
plină și dreaptă; și să ai o efă plină și dreaptă ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți‐o dă Domnul Dumnezeul tău. 16Căci oricine
25.16
Prov. 11.11 Tes. 4.6
face nedreptate este o urâciune Domnului Dumnezeului tău.

Stârpirea amaleciților

17

25.17
Ex. 17.8
Adu‐ți aminte de ce ți‐a făcut amalec pe cale când ați ieșit din Egipt; 18cum te‐a întâmpinat pe cale și a ucis
25.18
Ps. 36.1Prov. 16.6Rom. 3.18
coada oștirii tale, pe toți cei ce erau slabi dinapoia ta când erai obosit și trudit, și nu s‐a temut de Dumnezeu. 19Și va fi așa:
25.19
1 Sam. 15.3
când Domnul Dumnezeul tău îți va da odihnă din partea tuturor vrăjmașilor tăi de jur împrejur în țara pe care ți‐o dă Domnul Dumnezeul tău de moștenire s‐o stăpânești, să ștergi
25.19
Ex. 17.14
amintirea lui amalec de sub ceruri, să nu uiți!