Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
25

Certurile

251Dacă va fi o

25.1
Cap. 19.17.
neînțelegere între oameni și vin la judecată și judecătorii îi judecă, atunci
25.1
Prov. 17.15
să îndreptățească pe cel drept și să osândească pe cel rău. 2Și va fi așa: dacă omul cel rău va fi vrednic de bătaie
25.2
Lc. 12.48
, judecătorul să poruncească să fie pus jos și să fie bătut cu număr înaintea
25.2
Mat. 10.17
feței lui, după răutatea lui, 3să‐l bată cu patruzeci
25.3
2 Cor. 11.24
de lovituri; să nu întreacă, pentru ca nu cumva, dacă‐l vor bate cu multe lovituri peste acestea, fratele tău să fie
25.3
Lev. 18.3
disprețuit în ochii tăi. 4
25.4
Prov. 12.101 Cor. 9.91 Tim. 5.18
nu legi gura boului când treeră.

Căsătoria între cumnat și cumnată

5Când

25.5
Mat. 22.24Mc. 12.19Lc. 20.28
frații vor locui împreună și unul din ei va muri și nu va avea fiu, nevasta mortului să nu se mărite afară cu un om străin: cumnatul ei să intre la ea și să și‐o ia de nevastă și să împlinească față de ea datoria de cumnat. 6Și va fi așa: întâiul născut pe care‐l va naște ea să stea în numele fratelui
25.6
Gen. 38.9
său mort ca să nu i se șteargă
25.6
Rut 4.10
numele din Israel. 7Și dacă omului nu‐i va plăcea să ia pe cumnata sa, atunci cumnata sa să se suie
25.7
Rut 4.1,2
la poartă la bătrâni și să zică: Cumnatul meu nu voiește să ridice nume fratelui său în Israel; nu voiește să împlinească cu mine datoria de cumnat. 8Și bătrânii cetății sale să‐l cheme și să‐i vorbească; și dacă el stă și zice: Nu‐mi
25.8
Rut 4.6
place s‐o iau! 9atunci cumnata sa să se apropie de el înaintea ochilor bătrânilor și să‐i scoată
25.9
Rut 4.7
încălțămintea din picior, să‐l scuipe
25.9
Rut 4.11
în față și să răspundă și să zică: Așa să se facă bărbatului care nu voiește a zidi casa fratelui său. 10Și numele lui să se cheme în Israel: Casa celui descălțat. 11Dacă doi bărbați se vor certa între ei, un bărbat cu fratele său, și nevasta unuia se va apropia ca să scape pe bărbatul ei din mâna celui ce‐l bate și își întinde mâna și‐l apucă de părțile rușinoase, 12atunci să‐i tai mâna ei: ochiul tău
25.12
Cap. 19.13.
să n‐o cruțe.

Cântăreala dreaptă

13

25.13
Lev. 19.35,36Prov. 11.1Ezec. 45.10Mica 6.11
n‐ai la tine în sacul tău două feluri de pietre de cumpănă, una mare și una mică. 14Să n‐ai în casa ta două feluri de efe, una mare și una mică. 15Să ai o greutate
25.15
Ex. 20.12
plină și dreaptă; și să ai o efă plină și dreaptă ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți‐o dă Domnul Dumnezeul tău. 16Căci oricine
25.16
Prov. 11.11 Tes. 4.6
face nedreptate este o urâciune Domnului Dumnezeului tău.

Stârpirea amaleciților

17

25.17
Ex. 17.8
Adu‐ți aminte de ce ți‐a făcut amalec pe cale când ați ieșit din Egipt; 18cum te‐a întâmpinat pe cale și a ucis
25.18
Ps. 36.1Prov. 16.6Rom. 3.18
coada oștirii tale, pe toți cei ce erau slabi dinapoia ta când erai obosit și trudit, și nu s‐a temut de Dumnezeu. 19Și va fi așa:
25.19
1 Sam. 15.3
când Domnul Dumnezeul tău îți va da odihnă din partea tuturor vrăjmașilor tăi de jur împrejur în țara pe care ți‐o dă Domnul Dumnezeul tău de moștenire s‐o stăpânești, să ștergi
25.19
Ex. 17.14
amintirea lui amalec de sub ceruri, să nu uiți!

26

Cele dintâi roade

261Și va fi așa: când vei intra în țara pe care ți‐o dă Domnul Dumnezeul tău de moștenire și o vei stăpâni și vei locui în ea; 2să iei

26.2
Ex. 23.19
34.26Num. 18.13Prov. 3.9
din cele dintâi din toate roadele ogorului, pe care le vei strânge din țara ta pe care ți‐o dă Domnul Dumnezeul tău și să le pui într‐un coș și să te
26.2
Cap. 12.5.
duci la locul pe care și‐l va alege Domnul Dumnezeul tău ca să facă să locuiască acolo numele lui 3și să vii la preotul care va fi în zilele acelea și să‐i zici: Mărturisesc astăzi Domnului Dumnezeului tău ca am intrat în țara pe care a jurat Domnul părinților noștri că ne‐o va da. 4Și preotul să ia coșul din mâna ta și să‐l pună jos înaintea altarului Domnului Dumnezeului tău. 5Și să vorbești și să zici înaintea Domnului Dumnezeului tău: Tatăl meu era
26.5
Osea 12.12
un arameu gata să fie pierdut și
26.5
Gen. 46.1,6Gen. 7.15
s‐a pogorât în Egipt
26.5
Cap. 10.22.
cu puțini, și a stat vremelnic acolo, și acolo a ajuns un neam mare, tare și mult. 6Și egiptenii
26.6
Ex. 1.11
ne‐au asuprit și ne‐au amărât și au pus robie grea peste noi. 7Și noi
26.7
Ex. 2.23,24,25
3.9
4.31
am strigat către Domnul Dumnezeul părinților noștri și Domnul a auzit glasul nostru și a văzut amărăciunea noastră și munca noastră și apăsarea noastră. 8Și
26.8
Ex. 12.37,51
13.3,14,16
Domnul ne‐a scos din Egipt
26.8
Cap. 1.34.
cu mână tare și cu braț întins și cu spaimă mare și cu semne și cu minuni; 9și ne‐a adus în locul acesta și ne‐a dat țara aceasta, țară
26.9
Ex. 3.8
în care curge lapte și miere! 10Și acum iată, am adus pârga roadelor țării, pe care mi‐ai dat‐o, Doamne. Și să le pui jos înaintea Domnului Dumnezeului tău și să te închini înaintea Domnului Dumnezeului tău. 11Și
26.11
Cap. 12.7, 12, 18;
să te bucuri de tot binele pe care ți l‐a dat Domnul Dumnezeul tău ție și casei tale, tu și levitul și străinul de loc care este în mijlocul tău.

Zeciuielile din anul al treilea

12Când vei sfârși

26.12
Lev. 27.30Num. 18.24
de dijmuit toate zeciuielile din venitul tău în anul al treilea, anul
26.12
Cap. 14.28, 29.
zeciuielii, atunci să le dai levitului, străinului de loc, orfanului și văduvei ca să mănânce în porțile tale și să se sature. 13Și să zici înaintea Domnului Dumnezeului tău: Am scos din casă lucrurile sfinte și le‐am și dat levitului și străinului de loc, orfanului și văduvei, după toată porunca ta pe care mi‐ai poruncit‐o; n‐am călcat și
26.13
Ps. 119.141,153,176
n‐am uitat niciuna din poruncile tale. 14
26.14
Lev. 7.20
21.1,11Osea 9.4
N‐am mâncat din ele în durerea mea și n‐am dat din ele în necurățenie, nici n‐am dat din ele pentru vreun mort; am ascultat de glasul Domnului Dumnezeului meu; am făcut după toate cele ce mi‐ai poruncit. 15
26.15
Is. 63.15Zah. 2.13
Privește în jos din locuința ta cea sfântă, din ceruri, și binecuvântează pe poporul tău Israel și țara pe care ne‐ai dat‐o cum ai jurat părinților noștri, țara în care curge lapte și miere.

Îndemn să asculte de Dumnezeu

16Astăzi Domnul Dumnezeul tău îți poruncește să faci aceste așezăminte și judecăți; și să le păzești și să le faci cu toată inima ta și cu tot sufletul tău. 17

26.17
Ex. 20.19
Tu ai mărturisit astăzi că Domnul este Dumnezeul tău, și că vei umbla în căile lui și că vei păzi așezămintele lui și poruncile lui și judecățile lui și vei asculta de glasul lui. 18Și Domnul a mărturisit astăzi că tu vei fi un popor deosebit
26.18
Ex. 6.7
19.514.2
28.9
al lui, după cum ți‐a spus, și că vei păzi toate poruncile lui 19și că te va
26.19
Cap. 4.7, 8;
înălța în laudă și în nume și în cinste mai pe sus de toate neamurile
26.19
Ex. 19.628.91 Pet. 2.9
pe care le‐a făcut el; și că vei fi un popor sfânt pentru Domnul Dumnezeul tău, cum a spus el.

27

Legea să se scrie și să se citească

271Și Moise cu bătrânii lui Israel a poruncit poporului, zicând: Păziți toată porunca pe care v‐o poruncesc astăzi. 2Și va fi așa: în ziua când veți trece

27.2
Ios. 4.1
Iordanul în țara pe care ți‐o dă Domnul Dumnezeul tău, să‐ți ridici
27.2
Ios. 8.32
pietre mari și să le tencuiești cu var. 3Și să scrii pe ele toate cuvintele acestei legi când vei trece ca să intri în țara pe care ți‐o dă Domnul Dumnezeul tău, țară în care curge lapte și miere, cum ți‐a făgăduit Domnul Dumnezeul tău. 4Și va fi așa: după ce veți trece Iordanul să ridicați aceste pietre
27.4
Cap. 11.29.
în muntele Ebal, cum vă poruncesc astăzi, și să le lipiți cu var. 5Și să zidești acolo un altar Domnului Dumnezeului tău, un altar de pietre
27.5
Ex. 20.25Ios. 8.31
; să nu ridici fierul peste ele. 6Să zidești altarul Domnului Dumnezeului tău din pietre întregi și să aduci deasupra lui arderea de tot pentru Domnul Dumnezeul tău. 7Și să jertfești jertfe de pace și să mănânci acolo și să te bucuri înaintea Domnului Dumnezeului tău. 8Și să scrii pe pietre toate cuvintele acestei legi săpându‐le foarte lămurit. 9Și Moise și preoții leviții au vorbit către tot Israelul zicând: Taci și ascultă, Israele
27.9
Cap. 26.18.
! Astăzi te‐ai făcut poporul Domnului Dumnezeului tău. 10Și să asculți de glasul Domnului Dumnezeului tău și să faci poruncile lui și așezămintele lui pe care ți le poruncesc astăzi.

Blestemul de pe muntele Ebal

11Și Moise a poruncit poporului în ziua aceea zicând: 12

27.12
Cap. 11.29.
Aceștia să stea să binecuvânteze poporul pe muntele Garizim, după ce veți trece Iordanul: Simeon și Levi și Iuda și Isahar și Iosif și Beniamin. 13Și aceștia să stea ca să
27.13
Cap. 11.29.
blesteme pe muntele Ebal: Ruben, Gad și Așer și Zabulon, Dan și Neftali. 14Și
27.14
Cap. 33.10.
leviții să răspundă și să zică tuturor bărbaților lui Israel cu glas tare: 15
27.15
Ex. 20.4,23
34.17Lev. 19.4
26.15.8Is. 44.9Osea 13.2
Blestemat să fie bărbatul care‐și va face un chip cioplit sau turnat, o urâciune pentru Domnul, lucru din mână de meșter, și‐l va pune în ascuns! Și tot
27.15
Num. 5.22Ier. 11.51 Cor. 14.16
poporul să răspundă și să zică: Amin
27.15
Ex. 20.12
21.17Lev. 19.3
! 16Blestemat să fie cel ce va disprețui pe tatăl său sau pe mama sa
27.16
Cap. 19.14.
! Și tot poporul să zică: Amin! 17Blestemat să fie cel ce va muta semnul de hotar al aproapelui său! Și tot poporul să zică: Amin! 18
27.18
Lev. 19.14
Blestemat să fie cel ce face pe orb să rătăcească pe cale! Și tot po porui să zică: Amin! 19Blestemat
27.19
Ex. 22.21,2224.17Mal. 3.5
să fie cel ce strâmbă judecata străinului de loc, orianului și văduvei! Și tot poporul să zică: Amin! 20
27.20
Lev. 18.8
20.11
Blestemat să fie cel ce se va culca cu nevasta tatălui său, căci ridică pulpana tatălui său! Și tot poporul să zică: Amin! 21
27.21
Lev. 23.39,40
Blestemat să fie cel ce se va culca cu orice dobitoc! Și tot poporul să zică: Amin! 22
27.22
Lev. 18.9
20.17
Blestemat să fie cel ce se va culca cu soră‐sa, fiica tatălui său sau fiica mamei sale! Și tot poporul să zică: Amin! 23
27.23
Lev. 18.17
20.14
Blestemat să fie cel ce se va culca cu soacră‐sa! Și tot poporul să zică: Amin! 24
27.24
Ex. 20.13
21.12,14Lev. 21.17Num. 35.31
Blestemat să fie cel ce lovește pe aproapele său în ascuns! Și tot poporul să zică: Amin! 25
27.25
Ex. 23.7,816.19Ezec. 22.12
Blestemat să fie cel ce ia mită ca să omoare sânge nevinovat! Și tot poporul să zică: Amin! 26
27.26
Cap. 28.15.
Blestemat să fie cel ce nu va întări cuvintele acestei legi ca să le facă! Și tot poporul să zică: Amin!