Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
27

Legea să se scrie și să se citească

271Și Moise cu bătrânii lui Israel a poruncit poporului, zicând: Păziți toată porunca pe care v‐o poruncesc astăzi. 2Și va fi așa: în ziua când veți trece

27.2
Ios. 4.1
Iordanul în țara pe care ți‐o dă Domnul Dumnezeul tău, să‐ți ridici
27.2
Ios. 8.32
pietre mari și să le tencuiești cu var. 3Și să scrii pe ele toate cuvintele acestei legi când vei trece ca să intri în țara pe care ți‐o dă Domnul Dumnezeul tău, țară în care curge lapte și miere, cum ți‐a făgăduit Domnul Dumnezeul tău. 4Și va fi așa: după ce veți trece Iordanul să ridicați aceste pietre
27.4
Cap. 11.29.
Ios. 8.30
în muntele Ebal, cum vă poruncesc astăzi, și să le lipiți cu var. 5Și să zidești acolo un altar Domnului Dumnezeului tău, un altar de pietre
27.5
Ex. 20.25Ios. 8.31
; să nu ridici fierul peste ele. 6Să zidești altarul Domnului Dumnezeului tău din pietre întregi și să aduci deasupra lui arderea de tot pentru Domnul Dumnezeul tău. 7Și să jertfești jertfe de pace și să mănânci acolo și să te bucuri înaintea Domnului Dumnezeului tău. 8Și să scrii pe pietre toate cuvintele acestei legi săpându‐le foarte lămurit. 9Și Moise și preoții leviții au vorbit către tot Israelul zicând: Taci și ascultă, Israele
27.9
Cap. 26.18.

! Astăzi te‐ai făcut poporul Domnului Dumnezeului tău. 10Și să asculți de glasul Domnului Dumnezeului tău și să faci poruncile lui și așezămintele lui pe care ți le poruncesc astăzi.

Blestemul de pe muntele Ebal

11Și Moise a poruncit poporului în ziua aceea zicând: 12

27.12
Cap. 11.29.
Ios. 8.33Jud. 9.7
Aceștia să stea să binecuvânteze poporul pe muntele Garizim, după ce veți trece Iordanul: Simeon și Levi și Iuda și Isahar și Iosif și Beniamin. 13Și aceștia să stea ca să
27.13
Cap. 11.29.
Ios. 8.33
blesteme pe muntele Ebal: Ruben, Gad și Așer și Zabulon, Dan și Neftali. 14Și
27.14
Cap. 33.10.
Ios. 8.33Dan. 9.11
leviții să răspundă și să zică tuturor bărbaților lui Israel cu glas tare: 15
27.15
Ex. 20.4,23
34.17Lev. 19.4
26.15.8Is. 44.9Osea 13.2
Blestemat să fie bărbatul care‐și va face un chip cioplit sau turnat, o urâciune pentru Domnul, lucru din mână de meșter, și‐l va pune în ascuns! Și tot
27.15
Num. 5.22Ier. 11.51 Cor. 14.16
poporul să răspundă și să zică: Amin
27.15
Ex. 20.12
21.17Lev. 19.3
! 16Blestemat să fie cel ce va disprețui pe tatăl său sau pe mama sa
27.16
Cap. 19.14.
Prov. 22.28
! Și tot poporul să zică: Amin! 17Blestemat să fie cel ce va muta semnul de hotar al aproapelui său! Și tot poporul să zică: Amin! 18
27.18
Lev. 19.14
Blestemat să fie cel ce face pe orb să rătăcească pe cale! Și tot po porui să zică: Amin! 19Blestemat
27.19
Ex. 22.21,2224.17Mal. 3.5
să fie cel ce strâmbă judecata străinului de loc, orianului și văduvei! Și tot poporul să zică: Amin! 20
27.20
Lev. 18.8
20.11
Blestemat să fie cel ce se va culca cu nevasta tatălui său, căci ridică pulpana tatălui său! Și tot poporul să zică: Amin! 21
27.21
Lev. 23.39,40
Blestemat să fie cel ce se va culca cu orice dobitoc! Și tot poporul să zică: Amin! 22
27.22
Lev. 18.9
20.17
Blestemat să fie cel ce se va culca cu soră‐sa, fiica tatălui său sau fiica mamei sale! Și tot poporul să zică: Amin! 23
27.23
Lev. 18.17
20.14
Blestemat să fie cel ce se va culca cu soacră‐sa! Și tot poporul să zică: Amin! 24
27.24
Ex. 20.13
21.12,14Lev. 21.17Num. 35.31
Blestemat să fie cel ce lovește pe aproapele său în ascuns! Și tot poporul să zică: Amin! 25
27.25
Ex. 23.7,816.19Ezec. 22.12
Blestemat să fie cel ce ia mită ca să omoare sânge nevinovat! Și tot poporul să zică: Amin! 26
27.26
Cap. 28.15.
Ps. 119.21Ier. 11.3Gal. 3.10
Blestemat să fie cel ce nu va întări cuvintele acestei legi ca să le facă! Și tot poporul să zică: Amin!