Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
27

Legea să se scrie și să se citească

271Și Moise cu bătrânii lui Israel a poruncit poporului, zicând: Păziți toată porunca pe care v‐o poruncesc astăzi. 2Și va fi așa: în ziua când veți trece

27.2
Ios. 4.1
Iordanul în țara pe care ți‐o dă Domnul Dumnezeul tău, să‐ți ridici
27.2
Ios. 8.32
pietre mari și să le tencuiești cu var. 3Și să scrii pe ele toate cuvintele acestei legi când vei trece ca să intri în țara pe care ți‐o dă Domnul Dumnezeul tău, țară în care curge lapte și miere, cum ți‐a făgăduit Domnul Dumnezeul tău. 4Și va fi așa: după ce veți trece Iordanul să ridicați aceste pietre
27.4
Cap. 11.29.
în muntele Ebal, cum vă poruncesc astăzi, și să le lipiți cu var. 5Și să zidești acolo un altar Domnului Dumnezeului tău, un altar de pietre
27.5
Ex. 20.25Ios. 8.31
; să nu ridici fierul peste ele. 6Să zidești altarul Domnului Dumnezeului tău din pietre întregi și să aduci deasupra lui arderea de tot pentru Domnul Dumnezeul tău. 7Și să jertfești jertfe de pace și să mănânci acolo și să te bucuri înaintea Domnului Dumnezeului tău. 8Și să scrii pe pietre toate cuvintele acestei legi săpându‐le foarte lămurit. 9Și Moise și preoții leviții au vorbit către tot Israelul zicând: Taci și ascultă, Israele
27.9
Cap. 26.18.
! Astăzi te‐ai făcut poporul Domnului Dumnezeului tău. 10Și să asculți de glasul Domnului Dumnezeului tău și să faci poruncile lui și așezămintele lui pe care ți le poruncesc astăzi.

Blestemul de pe muntele Ebal

11Și Moise a poruncit poporului în ziua aceea zicând: 12

27.12
Cap. 11.29.
Aceștia să stea să binecuvânteze poporul pe muntele Garizim, după ce veți trece Iordanul: Simeon și Levi și Iuda și Isahar și Iosif și Beniamin. 13Și aceștia să stea ca să
27.13
Cap. 11.29.
blesteme pe muntele Ebal: Ruben, Gad și Așer și Zabulon, Dan și Neftali. 14Și
27.14
Cap. 33.10.
leviții să răspundă și să zică tuturor bărbaților lui Israel cu glas tare: 15
27.15
Ex. 20.4,23
34.17Lev. 19.4
26.15.8Is. 44.9Osea 13.2
Blestemat să fie bărbatul care‐și va face un chip cioplit sau turnat, o urâciune pentru Domnul, lucru din mână de meșter, și‐l va pune în ascuns! Și tot
27.15
Num. 5.22Ier. 11.51 Cor. 14.16
poporul să răspundă și să zică: Amin
27.15
Ex. 20.12
21.17Lev. 19.3
! 16Blestemat să fie cel ce va disprețui pe tatăl său sau pe mama sa
27.16
Cap. 19.14.
! Și tot poporul să zică: Amin! 17Blestemat să fie cel ce va muta semnul de hotar al aproapelui său! Și tot poporul să zică: Amin! 18
27.18
Lev. 19.14
Blestemat să fie cel ce face pe orb să rătăcească pe cale! Și tot po porui să zică: Amin! 19Blestemat
27.19
Ex. 22.21,2224.17Mal. 3.5
să fie cel ce strâmbă judecata străinului de loc, orianului și văduvei! Și tot poporul să zică: Amin! 20
27.20
Lev. 18.8
20.11
Blestemat să fie cel ce se va culca cu nevasta tatălui său, căci ridică pulpana tatălui său! Și tot poporul să zică: Amin! 21
27.21
Lev. 23.39,40
Blestemat să fie cel ce se va culca cu orice dobitoc! Și tot poporul să zică: Amin! 22
27.22
Lev. 18.9
20.17
Blestemat să fie cel ce se va culca cu soră‐sa, fiica tatălui său sau fiica mamei sale! Și tot poporul să zică: Amin! 23
27.23
Lev. 18.17
20.14
Blestemat să fie cel ce se va culca cu soacră‐sa! Și tot poporul să zică: Amin! 24
27.24
Ex. 20.13
21.12,14Lev. 21.17Num. 35.31
Blestemat să fie cel ce lovește pe aproapele său în ascuns! Și tot poporul să zică: Amin! 25
27.25
Ex. 23.7,816.19Ezec. 22.12
Blestemat să fie cel ce ia mită ca să omoare sânge nevinovat! Și tot poporul să zică: Amin! 26
27.26
Cap. 28.15.
Blestemat să fie cel ce nu va întări cuvintele acestei legi ca să le facă! Și tot poporul să zică: Amin!

28

Binecuvântarea

281Și va fi așa

28.1
Ex. 15.26Lev. 26.3Is. 55.2
: dacă vei asculta cu tot dinadinsul de glasul Domnului Dumnezeului tău, ca să iei seama să faci toate poruncile lui pe care ți le poruncesc astăzi, Domnul Dumnezeul tău te va
28.1
Cap. 26.19.
înălța mai sus decât toate neamurile pământului 2și toate aceste binecuvântări vor veni peste tine și te
28.2
Vers. 15.
vor ajunge dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău. 3Vei fi binecuvântat în cetate și
28.3
Ps. 128.1,4
binecuvântat în
28.3
Gen. 39.5
câmp. 4
28.4
Vers. 11.
Rodul pântecelui tău va fi binecuvântat, și rodul ogorului tău și rodul dobitoacelor tale, fătul vacilor tale și înmulțirea oilor tale. 5Coșnița ta va fi binecuvântată și covata ta. 6Vei fi binecuvântat
28.6
Ps. 121.8
când vei intra și vei fi binecuvântat când vei ieși. 7Domnul
28.7
Lev. 26.7,82 Sam. 22.38,39,41Ps. 89.23
va face pe vrăjmașii tăi, care se scoală împotriva ta, să fie bătuți înaintea ta; pe o cale vor ieși împotriva ta și pe șapte căi vor fugi dinaintea ta. 8Domnul
28.8
Lev. 25.21
va porunci să vină binecuvântarea peste tine în grânarele tale și
28.8
Cap. 15.10.
pe orice vei pune mâna;
28.8
Deut. 15.4
și te va binecuvânta în țara pe care ți‐o dă Domnul Dumnezeul tău. 9
28.9
Ex. 19.5,626.18,19
29.13
Domnul te va statornici ca popor sfânt pentru el, cum ți‐a jurat, dacă vei păzi poruncile Domnului Dumnezeului tău și vei umbla în căile lui. 10Și
28.10
Num. 6.272 Cron. 7.14Is. 63.19Dan. 9.18,19
toate popoarele pământului vor vedea că numele Domnului este chemat
28.10
Cap. 11.25.
peste tine, și se vor teme
28.10
Deut. 2.25
de tine. 11Și
28.11
Vers. 4. Cap. 30.9.
Domnul te va face să prisosești în bunătăți, în rodul pântecelui tău, și în fătul dobitoacelor tale, și în rodul ogorului tău, în țara pe care Domnul a jurat părinților tăi să ți‐o dea. 12Domnul îți va deschide vistieria cea bună, cerurile
28.12
Lev. 26.4
, ca să dea ploaia țării tale la vremea sa și
28.12
Cap. 14.29.
să binecuvânteze toată lucrarea mâinii tale; și
28.12
Cap. 15.6.
vei împrumuta multor neamuri, dar tu nu vei lua cu împrumut. 13Și Domnul te va pune cap
28.13
Is. 9.14,15
și nu coadă, și vei fi numai deasupra și nu vei fi dedesubt, dacă vei asculta de poruncile Domnului Dumnezeului tău, pe care ți le poruncesc astăzi ca să le păzești și să le faci, 14
28.14
Cap. 5.32;
și dacă nu te abați, nici la dreapta nici la stânga, de la niciunul din cuvintele pe care ți le poruncesc astăzi, ca să mergi după alți dumnezei să le slujești.

Blestemul

15Dar va fi așa

28.15
Lev. 26.14Plâng. 2.17Dan. 9.11,13Mal. 2.2
: dacă nu vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău, ca să iei seama să faci toate poruncile lui și așezămintele lui pe care ți le poruncesc astăzi, toate blestemele acestea vor veni peste tine și te
28.15
Vers. 2.
vor ajunge. 16Vei fi blestemat
28.16
Vers. 3, etc.
în cetate și blestemat în câmp. 17Coșnița ta va fi blestemată și covata ta. 18Rodul pântecelui tău va fi blestemat și rodul ogorului tău, fătul vacilor tale și înmulțirea oilor tale. 19Vei fi blestemat când vei intra și blestemat când vei ieși. 20Domnul
28.20
Mal. 2.2
va trimite peste tine blestem, tulburare și
28.20
Zah. 14.13
mustrare, pe orice îți vei pune mâna să faci
28.20
Ps. 80.16Is. 30.17
51.20
66.15
, până te vei pierde și vei pieri repede, pentru răutatea faptelor tale prin care m‐ai părăsit. 21Domnul va face ca ciuma
28.21
Lev. 26.25Ier. 24.10
să se lipească de tine, până te va nimici de tot din țara în care intri ca s‐o stăpânești. 22
28.22
Lev. 26.16
Domnul te va bate cu lingoare și cu friguri, și cu umflături și cu aprindere mare, și cu secetă și cu
28.22
Amos 4.9
arsură în grâu și cu tăciune, și te vor urmări până vei pieri. 23Și
28.23
Lev. 26.19
cerurile tale care sunt deasupra capului tău vor fi aramă, și pământul care este sub tine fier. 24Domnul va da ca ploaie peste țara ta praf și pulbere; se va pogorî din ceruri pe tine până vei fi prăpădit. 25Și
28.25
Vers. 7.
Domnul va face să fii bătut de vrăjmașii tăi: pe o cale vei ieși împotriva lor și pe șapte căi vei fugi dinaintea lor, și
28.25
Ier. 15.4
24.9Ezec. 23.46
vei fi mânat încoace și încolo în toate împărățiile pământului. 26Și
28.26
1 Sam. 17.44,46Ps. 79.2Ier. 16.4
19.7
34.20
trupul tău mort va fi de mâncarea tuturor păsărilor cerurilor și dobitoacelor pământului, și
28.26
Ier. 7.23
nu va fi nimeni să le sperie. 27Domnul te va bate
28.27
Vers. 35.
cu bubele Egiptului și cu
28.27
1 Sam. 5.6Ps. 78
buboaie, și cu râie și cu pecingine, de care nu te vei putea vindeca. 28Domnul te va bate cu
28.28
Vers. 34.
nebunie și cu orbire și cu tulburare de inimă. 29Și vei umbla
28.29
Iov 5.14Is. 59.10
pipăind în amiază‐mare, cum pipăie orbul în întuneric, și nu vei propăși în căile tale și vei fi mereu apăsat și prădat în toate zilele, și nu va fi cine să te mântuiască. 30
28.30
Iov 31.10Ier. 8.10
Te vei logodi cu o femeie și altul se va culca cu ea
28.30
Iov 31.8Ier. 12.13Amos 5.11Mica 6.15Țef. 1.13
; vei zidi casă și nu vei locui în ea
28.30
Cap. 20.6.
; îți vei sădi vie și nu te vei folosi de rodul ei. 31Boul tău va fi junghiat înaintea ochilor tăi și nu vei mânca din el; măgarul tău va fi răpit dinaintea feței tale și nu se va întoarce la tine; oile tale vor fi date vrăjmașilor tăi și nu va fi cine să te mântuiască. 32Fiii tăi
28.32
Ps. 119.82
și fetele tale vor fi dați altui popor, și ochii tăi vor privi și se vor topi de dor după ei toată ziua, și nu va fi nicio putere în mâna ta. 33Un popor
28.33
Vers. 51.
pe care nu‐l cunoști va mânca rodul ogorului tău și toată osteneala ta, și vei fi apăsat și zdrobit în toate zilele. 34Și vei nebuni
28.34
Vers. 67.
de priveliștea pe care o vei vedea cu ochii tăi. 35Domnul te va bate la genunchi și la coapse, de la talpa piciorului tău până la creștetul capului tău
28.35
Vers. 27.
, cu bube rele de care nu te poți vindeca. 36Domnul te
28.36
2 Reg. 17.4,6
24.12,14
25.7,112 Cron. 33.11
36.6,20
va duce pe tine și pe împăratul tău pe care‐l vei pune peste tine, la un neam pe care nu l‐ai cunoscut, nici tu
28.36
Cap. 4.28. Vers. 64.
nici părinții tăi, și acolo vei sluji altor dumnezei, lemn și piatră. 37Și vei fi
28.37
1 Reg. 9.7,8Ier. 24.9
25.9Zah. 8.13
de groază, de pomină și de batjocură
28.37
Ps. 44.14
, între toate popoarele unde te va duce Domnul. 38
28.38
Mica 6.15Hag. 1.6
Vei scoate sămânță multă la câmp și vei strânge puțin; căci o va mânca
28.38
Ioel 1.4
lăcusta. 39Vei sădi vie și o vei lucra, dar nu vei bea vin nici n‐o vei culege, căci o va mânca vermele. 40Vei avea măslini în toate hotarele tale, dar nu te vei unge cu untdelemn, căci măslinul tău își va pierde roada. 41Vei naște fii și fete, dar nu‐i vei avea, căci
28.41
Plâng. 1.5
vor merge în robie. 42Găinușa va stăpâni toți copacii tăi și rodul ogorului tău. 43Străinul de loc care este în mijlocul tău se va înălța peste tine mai sus și tot mai sus, iar tu te vei pogorî mai jos și tot mai jos. 44
28.44
Vers. 12.
El îți va împrumuta, dar tu nu‐i vei împrumuta
28.44
Vers. 13.
; el va fi capul și tu vei fi coada. 45Și
28.45
Vers. 15.
toate aceste blesteme vor veni peste tine, și te vor urmări și te vor ajunge, până ce vei fi prăpădit, pentru că n‐ai ascultat de glasul Domnului Dumnezeului tău, ca să păzești poruncile lui și așezămintele lui pe care ți le‐a poruncit. 46Și ele vor fi peste tine și peste sămânța ta în veci
28.46
Is. 8.18Ezec. 14.8
, ca un semn și ca o minune. 47Fiindcă
28.47
Neem. 9.35,36,37
n‐ai slujit Domnului Dumnezeului tău cu bucurie și cu veselie de inimă din pricina
28.47
Cap. 32.15.
belșugului în toate, 48vei sluji în foame și în sete și în goliciune și în lipsă de toate vrăjmașilor tăi, pe care‐i va trimite Domnul împotriva ta, și
28.48
Ier. 28.14
va pune un jug de fier peste grumazul tău, până te va prăpădi. 49
28.49
Ier. 5.15
6.22,23Lc. 19.43
Domnul va aduce împotriva ta un neam de departe, de la marginea pământului
28.49
Ier. 48.40
49.22Plâng. 4.19Ezec. 17.3,12Osea 8.1
, cum zboară vulturul, un neam a cărui limbă n‐o vei înțelege, 50un neam crunt la privire
28.50
2 Cron. 36.17Is. 47.6
care nu caută la fața bătrânului și n‐are milă de copil. 51Și
28.51
Vers. 33.
va mânca rodul dobitoacelor tale și rodul ogorului tău până vei fi prăpădit, căci nu‐ți va lăsa nici grâu, nici must, niciuntdelemn, nici fătul vacilor tale, nici înmulțirea oilor tale, până te va pierde. 52Și te va
28.52
2 Reg. 25.1,2,4
împresura în toate porțile tale, până se vor prăbuși în toată țara ta zidurile tale cele înalte și întărite, în care te‐ai încrezut; și te va împresura în toate porțile tale în toată țara ta, pe care ți‐a dat‐o Domnul Dumnezeul tău. 53Și
28.53
Lev. 26.292 Reg. 6.28,29Ier. 19.9Plâng. 2.20
4.10
în împresurarea și în strâmtorarea în care te vor strâmtora vrăjmașii tăi, vei mânca rodul pântecelui tău, carnea fiilor tăi și a fetelor tale, pe care ți‐i va da Domnul Dumnezeul tău. 54Bărbatul care este gingaș dintre voi și foarte simțitor
28.54
Cap. 15.9.
, ochiul lui va fi rău față de fratele său și față de
28.54
Cap. 13.6.
nevasta sânului său și față de rămășița copiilor săi, pe care i‐a păstrat; 55ca să nu dea niciunuia din ei din carnea copiilor săi, pe care o va mânca el; fiindcă nimic nu i‐a rămas în împresurarea și în strâmtorarea cu care te vor strâmtora vrăjmașii tăi, în toate porțile tale. 56Femeia
28.56
Vers. 54.
gingașă și simțitoare dintre voi, care n‐ar fi îndrăznit să pună talpa piciorului ei pe pământ, de simțirea și gingășia ei, ochiul ei va fi rău față de bărbatul sânului ei și față de fiul ei și față de fata ei, 57și față de pruncul ei care iese dintre picioarele ei, și față de copiii ei pe care‐i va naște; căci în lipsă de toate îi va mânca în ascuns, în
28.57
Gen. 49.10
împresurarea și în strâmtorarea cu care te va strâmtora vrăjmașul tău în porțile tale. 58Dacă nu vei lua seama să faci toate cuvintele legii acesteia, care sunt scrise în cartea aceasta, ca să te temi de acest nume slăvit și înfricoșat, de
28.58
Ex. 6.3
DOMNUL DUMNEZEUL TĂU, 59atunci Domnul
28.59
Dan. 9.12
va face uimitoare rănile tale și rănile seminței tale, și te va lovi cu răni mari și indelungate, cu boale rele și îndelungate, 60și va întoarce asupra ta toate
28.60
Cap. 7.15.
bolile Egiptului, de care te temeai, și ele se vor lipi de tine. 61De asemenea Domnul va aduce asupra ta orice boală și orice rană care nu este scrisă în cartea legii acesteia, până vei fi prăpădit. 62Și
28.62
Cap. 4.27.
veți fi lăsați puțini la număr, voi care erați mulți
28.62
Cap. 10.22.
ca stelele cerurilor, pentru că n‐ai ascultat de glasul Domnului Dumnezeului tău. 63Și va fi așa: după cum s‐a bucurat
28.63
Cap. 30.9.
Domnul de voi să vă facă bine și să vă înmulțească, tot așa se
28.63
Prov. 1.26Is. 1.21
va bucura de voi Domnul să vă piardă și să vă prăpădească; și veți fi smulși din țara în care intri ca s‐o stăpânești. 64Și Domnul te
28.64
Lev. 26.33Ier. 16.13
va împrăștia între toate popoarele, de la o margine a pământului până la cealaltă margine a pământului, și
28.64
Vers. 36.
acolo vei sluji altor dumnezei pe care nu i‐ai cunoscut, nici tu nici părinții tăi, lemn și piatră. 65Și
28.65
Amos 9.4
între acele neamuri nu vei avea liniște, și talpa piciorului tău nu va avea loc de odihnă, și
28.65
Lev. 26.36
Domnul îți va da acolo o inimă ce tremură și ochi ce se topesc și
28.65
Lev. 26.16
durere de suflet. 66Și viața ta va fi atârnată înaintea ta și te vei spăimânta noaptea și ziua și te vei teme de viața ta. 67
28.67
Iov 7.4
Dimineața vei zice: O, de ar fi seara! Și seara vei zice: O, de ar fi dimineața! în frica inimii tale de care te vei înfricoșa și
28.67
Vers. 34.
de priveliștea pe care o vei vedea cu ochii tăi. 68Și Domnul
28.68
Osea 8.13
9.3
te va întoarce în Egipt cu corăbii pe calea despre care ți‐am zis
28.68
Cap. 17.16.
: Să n‐o mai vezi. Și acolo vă veți vinde vrăjmașilor voștri, ca robi și roabe, și nimeni nu vă va cumpăra.

29

Înnoirea legământului

291Acestea sunt cuvintele legământului, pe care a poruncit Domnul lui Moise să‐l facă cu copiii lui Israel

29.1
Cap. 5.2, 3.
în țara Moabului, afară de legământul pe care‐l făcuse cu ei în Horeb. 2Și Moise a chemat pe tot Israelul și le‐a zis
29.2
Ex. 19.4
: Ați văzut tot ce a făcut Domnul înaintea ochilor voștri, în țara Egiptului, lui Faraon și tuturor robilor lui și la toată țara lui: 3
29.3
Cap. 4.34;
încercările mari pe care ți le‐au văzut ochii, acele semne și minuni mari. 4Dar
29.4
Is. 6.9,10
63.17In. 8.43Fapte. 28.26,27Ef. 4.182 Tes. 2.11,12
Domnul nu v‐a dat inimă să cunoașteți și ochi să vedeți și urechi să auziți, până în ziua de astăzi. 5Și
29.5
Cap. 1.3;
v‐am dus patruzeci de ani prin pustie; veșmintele
29.5
Cap. 8.4.
nu vi s‐au învechit pe voi și încălțămintea nu ți s‐a învechit pe picior. 6
29.6
Ex. 16.12Ps. 78.24,25
N‐ați mâncat pâine nici n‐ați băut vin sau băutură tare, ca să cunoașteți că eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. 7Și ați venit la locul acesta și
29.7
Num. 21.23,24,333.1
Sihon, împăratul Hesbonului și Og, împăratul Basanului, au ieșit împotriva noastră la luptă și noi i‐am bătut. 8Și am luat țara lor și
29.8
Num. 32.33
am dat‐o de moștenire rubeniților și gadiților și la jumătate din seminția manasiților. 9Deci
29.9
Cap. 4.6.
, păziți cuvintele acestui legământ și faceți‐le, ca
29.9
Ios. 1.7
să propășiți în tot ce faceți. 10Voi stați astăzi toți înaintea Domnului Dumnezeului vostru: capii voștri, semințiile voastre, bătrânii voștri și dregătorii voștri, toți bărbații lui Israel, 11pruncii voștri, femeile voastre și
29.11
Ios. 9.21,23,27
străinul tău de loc, care este în mijlocul taberei tale, de la cel ce‐ți taie lemnul până la cel ce‐ți aduce apa; 12ca să intri în legământul Domnului Dumnezeului tău și
29.12
Neem. 10.29
în jurământul său, pe care‐l face Domnul Dumnezeul tău cu tine astăzi: 13ca să te
29.13
Cap. 28.9.
întărească drept popor al său și să‐ți fie Dumnezeu, cum ți‐a spus și
29.13
Ex. 6.7
cum a jurat
29.13
Gen. 17.7
părinților tăi, lui Avraam, lui Isaac și lui Iacov. 14Și nu numai cu voi
29.14
Ier. 31.31,32,33Evr. 8.7,8
fac acest legământ și acest jurământ, 15ci cu acela care stă aici astăzi cu noi înaintea Domnului Dumnezeului nostru
29.15
Fapte. 2.391 Cor. 7.14
și cu cel ce nu este astăzi aici cu noi.

Binecuvântarea și blestemul înnoite

16Căci știți cum am locuit noi în țara Egiptului și cum am trecut prin mijlocul neamurilor printre care ați trecut; 17și ați văzut urâciunile lor și idolii lor, lemn și piatră, argint și aur, care erau printre ei; 18ca nu cumva să fie între voi vreun bărbat sau o femeie sau familie sau seminție, a cărui inimă să se întoarcă astăzi de la Domnul Dumnezeul nostru, ca să meargă să slujeasca dumnezeilor acestor neamuri; ca nu cumva să fie între voi

29.18
Cap. 11.16.
o rădăcină care să aducă
29.18
Fapte. 8.23Evr. 12.15
otravă și pelin, 19și să se întâmple, când aude cuvintele acestui blestem, să se binecuvânteze singur în inima sa, zicând: Voi avea pace, deși umblu în îndărătnicia
29.19
Num. 15.39Ecl. 11.9
inimii mele, ca să adaug
29.19
Is. 30.1
beția la sete. 20Domnul nu‐l va ierta, ci
29.20
Ezec. 14.7,8
mânia Domnului și
29.20
Ps. 74.1
gelozia lui vor
29.20
Ps. 79.5Ezec. 23.25
fumega atunci împotriva acelui bărbat, și vor veni peste el toate blestemele care sunt scrise în cartea aceasta; și Domnul îi
29.20
Cap. 9.14.
va șterge numele de sub ceruri. 21Și Domnul îl va
29.21
Mat. 24.51
deosebi din toate semințiile lui Israel, spre rău, după toate blestemele legământului care este scris în această carte a legii. 22Și neamul care va veni, copiii voștri care se vor scula după voi și străinul care va veni dintr‐o țară depărtată, vor zice când vor vedea rănile țării acesteia și boalele ei, cu care a lovit‐o Domnul, 23că tot ogorul ei va fi pucioasă și
29.23
Ps. 107.34Ier. 17.6Țef. 2.9
sare arzând, și nu va fi semănată, nici nu va rodi, nici nu va crește verdeață în ea
29.23
Gen. 19.24,25Ier. 20.16
, ca surparea Sodomei și Gomorei, Admei și Țeboimului, pe care le‐a nimicit Domnul în mânia sa și în urgia sa. 24Toate neamurile
29.24
1 Reg. 9.8,9Ier. 22.8,9
vor zice: Pentru ce a făcut Domnul astfel țării acesteia? Ce este iuțimea acestei mari mânii? 25Și vor zice: Pentru că au părăsit legământul Domnului Dumnezeului părinților lor, pe care‐l făcuse cu ei când i‐a scos din țara Egiptului, 26și au mers și au slujit altor dumnezei și s‐au închinat lor, dumnezei pe care nu i‐au cunoscut și el nu li i‐a împărțit. 27Și mânia Domnului s‐a aprins împotriva țării, ca
29.27
Dan. 9.11,13,14
să aducă asupra ei toate blestemele care sunt scrise în această carte. 28Și Domnul i‐a
29.28
1 Reg. 14.152 Cron. 7.20Ps. 52.5Prov. 2.22
desrădăcinat din ogorul lor cu mânie și cu iuțime și cu mare urgie, și i‐a aruncat într‐o altă țară ca astăzi. 29Cele ascunse sunt pentru Domnul Dumnezeul nostru, dar cele descoperite sunt pentru noi și copiii noștri în veci, ca să facem toate cuvintele legii acesteia.