Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
29

Înnoirea legământului

291Acestea sunt cuvintele legământului, pe care a poruncit Domnul lui Moise să‐l facă cu copiii lui Israel

29.1
Cap. 5.2, 3.

în țara Moabului, afară de legământul pe care‐l făcuse cu ei în Horeb. 2Și Moise a chemat pe tot Israelul și le‐a zis
29.2
Ex. 19.4
: Ați văzut tot ce a făcut Domnul înaintea ochilor voștri, în țara Egiptului, lui Faraon și tuturor robilor lui și la toată țara lui: 3
29.3
Cap. 4.34;
7.19
încercările mari pe care ți le‐au văzut ochii, acele semne și minuni mari. 4Dar
29.4
Is. 6.9,10
63.17In. 8.43Fapte. 28.26,27Ef. 4.182 Tes. 2.11,12
Domnul nu v‐a dat inimă să cunoașteți și ochi să vedeți și urechi să auziți, până în ziua de astăzi. 5Și
29.5
Cap. 1.3;
8.2
v‐am dus patruzeci de ani prin pustie; veșmintele
29.5
Cap. 8.4.

nu vi s‐au învechit pe voi și încălțămintea nu ți s‐a învechit pe picior. 6
29.6
Ex. 16.12Ps. 78.24,25
N‐ați mâncat pâine nici n‐ați băut vin sau băutură tare, ca să cunoașteți că eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. 7Și ați venit la locul acesta și
29.7
Num. 21.23,24,333.1
Sihon, împăratul Hesbonului și Og, împăratul Basanului, au ieșit împotriva noastră la luptă și noi i‐am bătut. 8Și am luat țara lor și
29.8
Num. 32.33
am dat‐o de moștenire rubeniților și gadiților și la jumătate din seminția manasiților. 9Deci
29.9
Cap. 4.6.
Ios. 1.71 Reg. 2.3
, păziți cuvintele acestui legământ și faceți‐le, ca
29.9
Ios. 1.7
să propășiți în tot ce faceți. 10Voi stați astăzi toți înaintea Domnului Dumnezeului vostru: capii voștri, semințiile voastre, bătrânii voștri și dregătorii voștri, toți bărbații lui Israel, 11pruncii voștri, femeile voastre și
29.11
Ios. 9.21,23,27
străinul tău de loc, care este în mijlocul taberei tale, de la cel ce‐ți taie lemnul până la cel ce‐ți aduce apa; 12ca să intri în legământul Domnului Dumnezeului tău și
29.12
Neem. 10.29
în jurământul său, pe care‐l face Domnul Dumnezeul tău cu tine astăzi: 13ca să te
29.13
Cap. 28.9.

întărească drept popor al său și să‐ți fie Dumnezeu, cum ți‐a spus și
29.13
Ex. 6.7
cum a jurat
29.13
Gen. 17.7
părinților tăi, lui Avraam, lui Isaac și lui Iacov. 14Și nu numai cu voi
29.14
Ier. 31.31,32,33Evr. 8.7,8
fac acest legământ și acest jurământ, 15ci cu acela care stă aici astăzi cu noi înaintea Domnului Dumnezeului nostru
29.15
Fapte. 2.391 Cor. 7.14
și cu cel ce nu este astăzi aici cu noi.

Binecuvântarea și blestemul înnoite

16Căci știți cum am locuit noi în țara Egiptului și cum am trecut prin mijlocul neamurilor printre care ați trecut; 17și ați văzut urâciunile lor și idolii lor, lemn și piatră, argint și aur, care erau printre ei; 18ca nu cumva să fie între voi vreun bărbat sau o femeie sau familie sau seminție, a cărui inimă să se întoarcă astăzi de la Domnul Dumnezeul nostru, ca să meargă să slujeasca dumnezeilor acestor neamuri; ca nu cumva să fie între voi

29.18
Cap. 11.16.

o rădăcină care să aducă
29.18
Fapte. 8.23Evr. 12.15
otravă și pelin, 19și să se întâmple, când aude cuvintele acestui blestem, să se binecuvânteze singur în inima sa, zicând: Voi avea pace, deși umblu în îndărătnicia
29.19
Num. 15.39Ecl. 11.9
inimii mele, ca să adaug
29.19
Is. 30.1
beția la sete. 20Domnul nu‐l va ierta, ci
29.20
Ezec. 14.7,8
mânia Domnului și
29.20
Ps. 74.1
gelozia lui vor
29.20
Ps. 79.5Ezec. 23.25
fumega atunci împotriva acelui bărbat, și vor veni peste el toate blestemele care sunt scrise în cartea aceasta; și Domnul îi
29.20
Cap. 9.14.

va șterge numele de sub ceruri. 21Și Domnul îl va
29.21
Mat. 24.51
deosebi din toate semințiile lui Israel, spre rău, după toate blestemele legământului care este scris în această carte a legii. 22Și neamul care va veni, copiii voștri care se vor scula după voi și străinul care va veni dintr‐o țară depărtată, vor zice când vor vedea rănile țării acesteia și boalele ei, cu care a lovit‐o Domnul, 23că tot ogorul ei va fi pucioasă și
29.23
Ps. 107.34Ier. 17.6Țef. 2.9
sare arzând, și nu va fi semănată, nici nu va rodi, nici nu va crește verdeață în ea
29.23
Gen. 19.24,25Ier. 20.16
, ca surparea Sodomei și Gomorei, Admei și Țeboimului, pe care le‐a nimicit Domnul în mânia sa și în urgia sa. 24Toate neamurile
29.24
1 Reg. 9.8,9Ier. 22.8,9
vor zice: Pentru ce a făcut Domnul astfel țării acesteia? Ce este iuțimea acestei mari mânii? 25Și vor zice: Pentru că au părăsit legământul Domnului Dumnezeului părinților lor, pe care‐l făcuse cu ei când i‐a scos din țara Egiptului, 26și au mers și au slujit altor dumnezei și s‐au închinat lor, dumnezei pe care nu i‐au cunoscut și el nu li i‐a împărțit. 27Și mânia Domnului s‐a aprins împotriva țării, ca
29.27
Dan. 9.11,13,14
să aducă asupra ei toate blestemele care sunt scrise în această carte. 28Și Domnul i‐a
29.28
1 Reg. 14.152 Cron. 7.20Ps. 52.5Prov. 2.22
desrădăcinat din ogorul lor cu mânie și cu iuțime și cu mare urgie, și i‐a aruncat într‐o altă țară ca astăzi. 29Cele ascunse sunt pentru Domnul Dumnezeul nostru, dar cele descoperite sunt pentru noi și copiii noștri în veci, ca să facem toate cuvintele legii acesteia.