Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
30

Făgăduințe

301Și

30.1
Lev. 26.40
va fi așa: după ce vor veni peste tine
30.1
Cap. 28.
toate lucrurile acestea, binecuvântarea și blestemul, pe care le‐am pus înaintea ta și le
30.1
Cap. 4.29, 30.
vei pune la inima ta, între toate neamurile la care te va izgoni Domnul Dumnezeul tău, 2și te vei
30.2
Neem. 1.9Is. 55.7Plâng. 3.40Ioel 2.12,13
întoarce la Domnul Dumnezeul tău și vei asculta de glasul lui, după toate cele ce‐ți poruncesc eu astăzi, tu și fiii tăi cu toată inima ta, și cu tot sufletul tău, 3atunci Domnul Dumnezeul tău îți va
30.3
Ps. 106.45
126.1,4Ier. 29.14Plâng. 3.22,32
întoarce robia și se va îndura de tine, și iarăși te
30.3
Ps. 147.2Ier. 32.37Ezec. 34.13
36.24
va aduna dintre toate neamurile între care te va fi risipit Domnul Dumnezeul tău. 4
30.4
Cap. 28.64.
Dacă cei izgoniți ai tăi vor fi până la marginea cerurilor, Domnul Dumnezeul tău te va aduna de acolo și te va lua de acolo, 5și Domnul Dumnezeul tău te va aduce în țara pe care au stăpânit‐o părinții tăi și tu o vei stăpâni
30.5
Cap. 10.16.
, și‐ți va face bine și te va înmulți mai mult decât pe părinții tăi. 6Și Domnul Dumnezeul tău îți va tăia împrejur inima ta și inima seminței tale, ca să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta și cu tot sufletul tău, ca să trăiești. 7Și Domnul Dumnezeul tău va pune toate aceste blesteme peste vrăjmașii tăi și peste cei ce te urăsc, care te‐au prigonit. 8Și te vei întoarce și vei asculta de glasul Domnului și vei face toate poruncile lui, pe care ți le poruncesc astăzi. 9
30.9
Cap. 28.11.
Și Domnul Dumnezeul tău te va face să prisosești în orice lucru al mâinii tale, în rodul pântecelui tău și în rodul dobitoacelor tale și în rodul ogorului tău, spre bine
30.9
Cap. 28.63.
; căci Domnul se va bucura iarăși de tine spre bine cum s‐a bucurat de părinții tăi, 10dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău, ca să păzești poruncile lui și așezămintele lui, care sunt scrise în această carte a legii; dacă te vei întoarce la Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta și cu tot sufletul tău.

Porunca nu este departe

11Căci porunca aceasta, pe care ți‐o poruncesc astăzi

30.11
Is. 45.19
, nu este prea grea pentru tine, nici departe. 12
30.12
Rom. 10.6
Nu este în ceruri ca să zici: Cine se va sui pentru noi în ceruri și să ni‐o aducă pentru ca s‐o auzim și s‐o facem? 13Și nu este dincolo de mare ca să zici: Cine va trece pentru noi dincolo de mare și să ni‐o aducă pentru ca s‐o auzim și s‐o facem? 14Ci cuvântul este foarte aproape de tine, în gura ta și în inima ta, ca să‐l faci.

Alegerea

15Vezi

30.15
Vers. 1.19. Cap. 11.26.
, am pus astăzi înaintea ta viața și binele, și moartea și răul, 16întrucât îți poruncesc astăzi
30.16
Deut. 6.5
30.6
să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, să umbli pe căile lui și să păzești poruncile lui și așezămintele lui și judecățile lui, ca să trăiești și să te înmulțești, și ca Domnul Dumnezeul tău să te binecuvânteze în țara în care intri ca s‐o stăpânești. 17Dar dacă ți se va abate inima, și nu vei asculta și vei fi amăgit, și te vei închina altor dumnezei și le vei sluji, 18
30.18
Cap. 4.26;
mărturisesc astăzi că veți fi pierduți în adevăr, și nu veți avea multe zile în țara, pentru care treci Iordanul ca să intri s‐o stăpânești. 19Chem astăzi ca mărturie cerurile și pământul împotriva voastră: v‐am pus înainte viața și moartea
30.19
Cap. 4.26;
, binecuvântarea și blestemul
30.19
Vers. 15.
. Alege dar viața ca să trăiești tu și sămânța ta, 20iubind pe Domnul Dumnezeul tău, ascultând de glasul lui
30.20
Ps. 21.1
66.9
și lipindu‐te de el; căci
30.20
In. 11.25
el este viața ta și lungimea zilelor tale, ca să locuiești în țara pe care Domnul a jurat părinților tăi, lui Avraam, lui Isaac și lui Iacov, că le‐o va da.

31

Iosua

311Și Moise a mers și a vorbit cuvintele acestea către tot Israelul. 2Și a zis: Eu astăzi sunt de

31.2
Ex. 7.7
o sută douăzeci de ani: nu mai pot
31.2
Num. 27.171 Reg. 3.7
ieși și intra și Domnul mi‐a zis
31.2
Num. 20.12
27.13
: Tu nu vei trece Iordanul acesta! 3Domnul Dumnezeul tău
31.3
Cap. 9.3.
, el însuși va trece înaintea ta, el va pierde neamurile acestea dinaintea ta și le vei stăpâni: și Iosua, el va trece înaintea ta, cum a zis
31.3
Num. 27.21
Domnul: 4Și Domnul le va face
31.4
Cap. 3.21.
cum a făcut lui Sihon
31.4
Num. 21.24,33
și lui Og, împărații amoriților, și țării lor, pe care i‐a pierdut. 5Și Domnul îi va da înaintea voastră și să le faceți
31.5
Cap. 7.2.
după toată porunca, pe care v‐am poruncit‐o. 6
31.6
Ios. 10.251 Cron. 22.13
Întăriți‐vă și îmbărbătați‐vă, nu vă temeți de ei, nici nu vă îngroziți înaintea lor
31.6
Cap. 1.29;
; căci Domnul Dumnezeul tău
31.6
Cap. 20.4.
, el însuși va merge cu tine; el nu te va lăsa și nu
31.6
Ios. 1.5Evr. 13.5
te va părăsi. 7Și
31.7
Vers. 23. Cap. 1.38;
Moise a chemat pe Iosua și i‐a zis înaintea ochilor întregului Israel: Întărește‐te și îmbărbătează‐te, căci tu vei intra cu poporul acesta în țara, pe care Domnul a jurat părinților lor că le‐o va da, și tu îi vei face s‐o moștenească. 8Și Domnul
31.8
Ex. 13.21,22
33.14
însuși va merge înaintea ta: el va fi cu tine
31.8
Ios. 1.5,91 Cron. 28.20
; el nu te va lăsa și nu te va părăsi; nu te
31.8
Deut. 31.6
teme nici nu te spăimânta!

Să citească legea

9Și Moise

31.9
Vers. 25. Cap. 17.18.
a scris această lege și a dat‐o preoților, fiii lui Levi
31.9
Num. 4.15Ios. 3.31 Cron. 15.12,15
care purtau chivotul legământului Domnului și tuturor bătrânilor lui Israel. 10Și Moise le‐a poruncit, zicând
31.10
Cap. 15.1.
: La sfârșitul fiecăror șapte ani, la vremea anului iertării
31.10
Lev. 23.34
, la sărbătoarea colibelor, 11când va veni tot Israelul să se
31.11
Cap. 16.16.
înfățișeze înaintea Domnului Dumnezeului tău în locul pe care și‐l va alege
31.11
Ios. 8.34,352 Reg. 23.2Neem. 8.1,2,3
, să citești această lege înaintea întregului Israel, în urechile lor. 12
31.12
Cap. 4.10.
Adună poporul, pe bărbați și femei și pe copii și pe străinul de loc care este înăuntrul porților tale, ca să audă și să învețe și să se teamă de Domnul Dumnezeul vostru și să ia seama să facă toate cuvintele legii acesteia. 13Și copiii lor
31.13
Cap. 11.2.
care n‐o cunosc
31.13
Ps. 78.6,7
s‐o audă și s‐o învețe, ca să se teamă de Domnul Dumnezeul vostru, în toate zilele cât veți trăi în țara în care treceți Iordanul, ca s‐o stăpâniți. 14Și Domnul a zis lui Moise
31.14
Num. 27.13
: Iată, ți s‐au apropiat zilele ca să mori; cheamă pe Iosua și înfățișați‐vă la cortul întâlnirii ca
31.14
Vers. 23.
să‐i dau poruncă. Și Moise și Iosua au mers și s‐au înfățișat la cortul întâlnirii. 15Și
31.15
Ex. 33.9
Domnul s‐a arătat la cort, în stâlpul de nor; și stâlpul de nor sta deasupra intrării cortului. 16Și Domnul a zis lui Moise
31.16
Ex. 32.6
: Iată tu vei dormi cu părinții tăi și poporul acesta se va scula și
31.16
Ex. 34.15Jud. 2.17
va curvi cu dumnezeii străini ai țării în care intră și mă va
31.16
Cap. 32.15.
părăsi, și va călca
31.16
Jud. 2.20
legământul meu, pe care l‐am făcut cu ei. 17Și mânia mea se va aprinde împotriva lor în ziua aceea și‐i
31.17
2 Cron. 15.2
voi părăsi și‐mi
31.17
Cap. 32.20.
voi ascunde fața de ei și vor fi mâncați; și‐i vor afla multe rele și strâmtorări și vor zice în ziua aceea
31.17
Num. 14.42
: Oare nu m‐au aflat aceste rele pentru că Dumnezeul meu
31.17
Jud. 6.13
nu este în mijlocul meu? 18Și‐mi voi ascunde de tot fața în ziua aceea pentru tot răul pe care l‐au făcut, pentru că
31.18
Vers. 17.
s‐au întors la alți dumnezei. 19Și acum scrieți‐vă această cântare și fă pe copiii lui Israel s‐o învețe
31.19
Vers. 26.
; pune‐o în gurile lor ca această cântare să‐mi fie de mărturie împotriva copiilor lui Israel. 20Căci îi voi duce în țara pe care am jurat‐o părinților lor, în care
31.20
Cap. 32.15.
curge lapte și miere, și vor mânca și se vor sătura și se vor
31.20
Vers. 16.
îngrășa, și se vor întoarce la alți dumnezei și le vor sluji și mă vor disprețui și vor
31.20
Ier. 31.32
călca legământul meu. 21Și va fi așa: când îi vor afla multe rele și strâmtorări, această cântare va mărturisi
31.21
Vers. 17.
împotriva lor, căci nu se va uita din gurile seminței lor; căci
31.21
Osea 5.3
13.5,6
cunosc închipuirea pe care și‐o fac ei astăzi, înainte de a‐i duce eu în țara
31.21
Amos 5.25,26
pe care am jurat‐o. 22Și Moise a scris această cântare în ziua aceea și a învățat‐o copiilor lui Israel. 23
31.23
Vers. 14.
Și Domnul a poruncit lui Iosua, fiul lui Nun, zicând
31.23
Vers. 7.
: Întărește‐te și îmbărbătează‐te; căci tu ai să duci pe copiii lui Israel în țara pe care le‐am jurat‐o; și eu voi fi cu tine. 24Și a fost așa: după ce a sfârșit Moise de
31.24
Vers. 9.
scris toate cuvintele legii acesteia în carte, până la sfârșitul lor, 25Moise a poruncit Leviților care duceau chivotul legământului Domnului, zicând: 26Luați această carte a legii
31.26
2 Reg. 22.8
și puneți‐o alături cu chivotul legământului Domnului Dumnezeului vostru ca să fie acolo ca
31.26
Vers. 19.
mărturie împotriva ta. 27Căci eu cunosc răzvrătirea ta și
31.27
Cap. 9.24;
grumazul tău cel tare. Iată încă fiind eu viu cu voi astăzi
31.27
Ex. 32.9
, v‐ați răzvrătit împotriva Domnului și cu cât mai mult după moartea mea! 28Adunați la mine pe toți bătrânii semințiilor voastre și pe dregătorii voștri ca să vorbesc în urechile lor cuvintele acestea și să iau cerurile
31.28
Cap. 30.19;
și pământul mărturie împotriva lor. 29Căci știu că după moartea mea vă
31.29
Cap. 32.5.
veți strica de tot și vă veți abate de la calea pe care v‐am poruncit, și vă va ajunge rău
31.29
Cap. 28.15.
la sfârșitul zilelor, fiindcă veți face rău în ochii Domnului
31.29
Gen. 49.1
ca să‐l întărâtați la mânie prin lucrul mâinilor voastre. 30Și Moise a vorbit în urechile întregii obște a lui Israel cuvintele cântării acesteia, până la sfârșitul lor.

32

Cântarea lui Moise

321Plecați‐vă urechea

32.1
Cap. 4.26;
cerurilor, și voi vorbi! Și ascultă pământule, cuvintele gurii mele! 2Învățătura
32.2
Is. 55.10,111 Cor. 3.6,7,8
mea să picure ca ploaia, graiul meu să cadă ca roua
32.2
Ps. 72.6Mica 5.7
, ca ploaia măruntă peste verdeață și ca ploaia mare peste iarbă. 3Căci voi vesti numele Domnului; dați mărime
32.3
1 Cron. 29.11
Dumnezeului nostru. 4El este
32.4
2 Sam. 22.3
23.3Ps. 18.2,31,46Hab. 1.12
Stânca, lucrarea
32.4
2 Sam. 22.31
sa este desăvârșită. Căci
32.4
Dan. 4.37Ap. 15.3
toate căile lui sunt judecată. El este un Dumnezeu al credincioșiei și în el nu este
32.4
Ier. 10.10
strâmbătate
32.4
Iov 34.10Ps. 92.15
, el este drept și întreg. 5Ei s‐au
32.5
Cap. 31.29.
stricat față de el: nu sunt copiii lui, al lor este
32.5
Mat. 17.17Lc. 9.14
cusurul, sunt un neam sucit
32.5
Fil. 2.15
și stricat. 6Așa răsplătiți voi Domnului, popor nebun și neînțelept? Oare nu este el tatăl
32.6
Ps. 116.12
tău care te‐a
32.6
Is. 63.16
cumpărat? Nu el te‐a făcut
32.6
Ps. 74.2
și te‐a
32.6
Vers. 15.
întemeiat? 7Adu‐ți aminte de zilele de demult, ia aminte la anii din neam în neam. Întreabă pe tatăl tău
32.7
Ex. 13.14Ps. 44.1
78.3,4
și‐ți va arăta, pe bătrânii tăi și‐ți vor spune. 8Când Cel Prea Înalt împărțea
32.8
Zah. 9.2Fapte. 17.26
neamurilor moștenirea lor, când deosebea
32.8
Gen. 11.8
pe fiii oamenilor, a așezat hotarele popoarelor, după numărul copiilor lui Israel. 9Căci partea
32.9
Ex. 15.16
19.51 Sam. 10.1Ps. 78.71
Domnului este poporul său, Iacov este sorțul moștenirii sale. 10El l‐a găsit într‐o țară pustie
32.10
Cap. 8.15.
și în pustia urletelor unei singurătăți, El l‐a înconjurat, l‐a îngrijit
32.10
Cap. 4.36.
, l‐a păzit ca lumina ochiului său
32.10
Ps. 17.8Prov. 7.2Zah. 2.8
. 11Cum își trezește vulturul
32.11
Ex. 19.4Is. 31.5
16.4
63.9Osea 11.3
cuibul, plutește peste puii săi, își întinde aripile, îi ia, îi poartă pe penele lui: 12așa l‐a povățuit Domnul singur și n‐a fost niciun dumnezeu străin cu el. 13L‐a făcut
32.13
Cap. 33.29.
să călărească pe înălțimile pământului și a mâncat rodul câmpului, și l‐a făcut să sugă
32.13
Iov 29.6Ps. 81.16
miere din stâncă și untdelemn din stânca de cremene, 14unt de vaci și lapte de oi, cu grăsimea mieilor și berbeci născuți în Basan și țapi cu grăsimea din rărunchii grâului
32.14
Ps. 81.16
147.14
; și ai băut vin curat, sângele
32.14
Gen. 49.11
strugurului. 15Și
32.15
Cap. 33.5, 26.
Ieșurun s‐a îngrășat și a zvârlit
32.15
1 Sam. 2.29
din picior. Te‐ai
32.15
Cap. 31.20.
îngrășat, te‐ai îngroșat, te‐ai lățit de grăsime. Atunci a părăsit
32.15
Cap. 31.16.
pe Dumnezeul care l‐a făcut
32.15
Vers. 6.
și a disprețuit Stânca
32.15
2 Sam. 22.47Ps. 89.26
95.1
mântuirii sale. 16L‐au
32.16
1 Reg. 14.221 Cor. 10.22
întărâtat la gelozie cu dumnezei străini, l‐au ațâțat la mânie cu urâciuni. 17Au jertfit
32.17
Lev. 17.7Ps. 106.371 Cor. 10.20Ap. 9.20
dracilor care nu sunt dumnezei, unor dumnezei pe care nu i‐au cunoscut, unora noi, de curând veniți, de care părinții voștri nu s‐au temut. 18Ai uitat pe Stânca
32.18
Is. 17.10
cea care te‐a născut și ți‐ai uitat
32.18
Ier. 2.32
de Dumnezeul care ți‐a dat naștere. 19Și Domnul a văzut
32.19
Jud. 2.14
și i‐a disprețuit
32.19
Is. 1.2
din pricina întărâtării fiilor săi și a fetelor sale. 20Și a zis: Îmi
32.20
Cap. 31.17.
voi ascunde fața de ei, voi vedea care le va fi sfârșitul; căci ei sunt un neam stricat, copii
32.20
Is. 30.9Mat. 17.17
în care nu este credincioșie. 21M‐au întărâtat
32.21
Vers. 16. Ps. 18.58.
la gelozie prin ceea ce nu este Dumnezeu și m‐au întărâtat la mânie
32.21
1 Sam. 12.211 Reg. 16.13,26Ps. 31.6Ier. 8.19
10.8
14.22Iona 2.8Fapte. 14.15
cu deșertăciunile lor; și‐i
32.21
Osea 1.10Rom. 10.19
voi întărâta la gelozie prin ceea ce nu este popor și‐i voi întărâta la mânie printr‐un neam nebun. 22Căci un foc
32.22
Ier. 15.14
17.4Plâng. 4.11
s‐a aprins în mânia mea și va arde până la cel mai adânc Șeol, și va mistui pământul și venitul lui și va aprinde temeliile munților. 23Voi
32.23
Is. 26.15
îngrămădi rele asupra lor, îmi voi istovi
32.23
Ps. 7.12,13Ezec. 5.16
săgețile împotriva lor. 24Vor fi topiți de foame și roși de arsuri mistuitoare și de molimă amară și voi trimite asupra lor dintele dobitoacelor
32.24
Lev. 26.22
, otrava târâtoarelor din țărână. 25Afară
32.25
Plâng. 1.20Ezec. 7.152 Cor. 7.5
îi va răpi sabia și în odăițe spaima, pe flăcău și pe fecioară, pe sugător și pe omul cu perii albi. 26Am
32.26
Ezec. 20.13,14,23
zis: Îi voi risipi, le voi șterge pomenirea dintre oameni, 27dacă nu m‐aș teme de întărâtarea vrăjmașului, ca nu cumva potrivnicii lor să înțeleagă rău și să zică
32.27
Ps. 140.8
: Mâna noastră este înălțată și nu Domnul a făcut toate acestea! 28Căci ei sunt un neam care au pierdut sfatul și nu este pricepere
32.28
Is. 27.11Ier. 4.22
în ei. 29O, de ar fi fost
32.29
Cap. 5.29.
ei înțelepți ca să înțeleagă aceasta, ar fi cugetat
32.29
Is. 47.7Plâng. 1.9
la sfârșitul lor de la urmă. 30Cum ar urmări unul
32.30
Lev. 26.8Ios. 23.102 Cron. 24.24Is. 30.17
o mie și doi ar fugări zece mii, dacă nu i‐ar fi vândut
32.30
Ps. 44.12Is. 50.1
52.3
Stânca lor și nu i‐ar fi predat Domnul! 31Căci stânca
32.31
1 Sam. 2.2
lor nu este ca Stânca noastră, chiar vrăjmașii noștri sunt judecători
32.31
1 Sam. 4.8Ier. 40.3
. 32Căci vița
32.32
Is. 1.10
lor este din vița Sodomei și din ținutul Gomorei: strugurii lor sunt struguri de fiere, bobițele lor sunt amare. 33Vinul lor este o otravă de
32.33
Ps. 58.4
balauri și venin
32.33
Ps. 140.3Rom. 1.13
grozav de năpârcă. 34Oare nu este aceasta ascuns
32.34
Iov 14.17Ier. 2.22Osea 13.12Rom. 2.5
înapoia mea, pecetluit în vistieriile mele? 35A
32.35
Ps. 94Rom. 12.10Evr. 10.30
mea este răzbunarea și răsplata la vremea când le va aluneca piciorul; căci ziua nenorocirii lor
32.35
2 Pet. 2.3
se apropie și ce le este pregătit se grăbește. 36Căci Domnul
32.36
Ps. 135.14
va judeca pe poporul său și se va căi
32.36
Jud. 2.18Ps. 106.45Ier. 31.20Ioel 2.14
pentru robii săi, când va vedea că mâna lor s‐a dus și nu
32.36
1 Reg. 14.10
21.212 Reg. 9.8
14.26
va fi niciunul, închis sau lăsat slobod. 37Și va zice: Unde sunt dumnezeii
32.37
Jud. 10.14Ier. 2.28
lor, stânca în care și‐au pus încrederea, 38care mâncau grăsimea jertfelor lor și beau vinul darului lor de băutură? Să se scoale și să vă ajute, ei să fie o ocrotire peste voi! 39Vedeți acum, că eu, eu sunt
32.39
Ps. 102.27Is. 41.4
48.12
, și nu
32.39
Cap. 4.35. Is. 45.5, 18.22.
este dumnezeu afară de mine. Eu omor și eu fac
32.39
1 Sam. 2.62 Reg. 5.7Iov 5.18Ps. 68.20Osea 6.1
viu! Eu rănesc și eu vindec și nu este nimeni care să vă izbăvească din mâna mea. 40Căci îmi
32.40
Gen. 14.22Ex. 6.8Num. 14.30
ridic mâna spre ceruri și zic: Viu sunt eu în veci! 41Dacă‐mi voi
32.41
Is. 27.1
34.5
66.16Ezec. 21.9,10,14,20
ascuți fulgerul sabiei și dacă va apuca mâna mea judecata, voi da răzbunare
32.41
Is. 1.24Naum 1.2
potrivnicilor mei și voi răsplăti celor ce mă urăsc. 42Îmi voi îmbăta
32.42
Ier. 46.10
săgețile de sânge și sabia mea va înghiți carne, le voi îmbăta de sângele celor uciși și al celor prinși, de capul căpeteniilor
32.42
Iov 13.24Ier. 30.14Plâng. 2.5
vrăjmașului. 43Bucurați‐vă
32.43
Rom. 15.10
, neamurilor cu poporul său, căci el va răzbuna
32.43
Ap. 6.10
19.2
sângele robilor săi și va da răzbunare
32.43
Vers. 41.
vrăjmașilor săi, și va face ispășire pentru
32.43
Ps. 85.1
țara sa, pentru poporul său. 44Și Moise a venit și a vorbit toate cuvintele cântării acesteia în urechile poporului, el și Iosua, fiul lui Nun. 45Și Moise a sfârșit de vorbit toate aceste cuvinte către tot Israelul. 46Și le‐a zis: Puneți‐vă inimile
32.46
Cap. 6.6;
la toate cuvintele pe care vi le mărturisesc astăzi, ca să le porunciți copiilor voștri să ia seama să facă toate cuvintele legii acesteia. 47Căci nu este un cuvânt deșert pentru voi, ci este viața
32.47
Cap. 30.19.
voastră și prin acest cuvânt vă veți lungi zilele în țara în care treceți Iordanul, ca s‐o stăpâniți.

Domnul vorbește lui Moise

48Și Domnul

32.48
Num. 27.12,13
a vorbit lui Moise în aceeași zi, zicând: 49Suite‐te în muntele
32.49
Num. 33.47,48
acesta Abarim, în muntele Nebo, care este în țara Moabului, care este în dreptul Ierihonului și privește țara Canaanului, pe care o dau în stăpânire copiilor lui Israel. 50Și vei muri pe muntele în care te sui și vei fi adăugat la poporul tău, cum a murit Aaron
32.50
Num. 20.25,28
33.38
, fratele tău, în muntele Hor, și a fost adăugat la poporul său; 51pentru că ați
32.51
Num. 20.11,12,13
27.14
fost necredincioși față de mine în mijlocul copiilor lui Israel, la apele Meriba‐Cades în pustia Țin, pentru că nu m‐ați sfințit
32.51
Lev. 10.3
în mijlocul copiilor lui Israel. 52Căci vei
32.52
Num. 27.12
vedea țara înaintea ta, dar nu vei intra acolo, în țara pe care o dau copiilor lui Israel.