Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
31

Iosua

311Și Moise a mers și a vorbit cuvintele acestea către tot Israelul. 2Și a zis: Eu astăzi sunt de

31.2
Ex. 7.7
o sută douăzeci de ani: nu mai pot
31.2
Num. 27.171 Reg. 3.7
ieși și intra și Domnul mi‐a zis
31.2
Num. 20.12
27.13
: Tu nu vei trece Iordanul acesta! 3Domnul Dumnezeul tău
31.3
Cap. 9.3.

, el însuși va trece înaintea ta, el va pierde neamurile acestea dinaintea ta și le vei stăpâni: și Iosua, el va trece înaintea ta, cum a zis
31.3
Num. 27.21
Domnul: 4Și Domnul le va face
31.4
Cap. 3.21.

cum a făcut lui Sihon
31.4
Num. 21.24,33
și lui Og, împărații amoriților, și țării lor, pe care i‐a pierdut. 5Și Domnul îi va da înaintea voastră și să le faceți
31.5
Cap. 7.2.

după toată porunca, pe care v‐am poruncit‐o. 6
31.6
Ios. 10.251 Cron. 22.13
Întăriți‐vă și îmbărbătați‐vă, nu vă temeți de ei, nici nu vă îngroziți înaintea lor
31.6
Cap. 1.29;
7.18
; căci Domnul Dumnezeul tău
31.6
Cap. 20.4.

, el însuși va merge cu tine; el nu te va lăsa și nu
31.6
Ios. 1.5Evr. 13.5
te va părăsi. 7Și
31.7
Vers. 23. Cap. 1.38;
3.28Ios. 1.6
Moise a chemat pe Iosua și i‐a zis înaintea ochilor întregului Israel: Întărește‐te și îmbărbătează‐te, căci tu vei intra cu poporul acesta în țara, pe care Domnul a jurat părinților lor că le‐o va da, și tu îi vei face s‐o moștenească. 8Și Domnul
31.8
Ex. 13.21,22
33.14
însuși va merge înaintea ta: el va fi cu tine
31.8
Ios. 1.5,91 Cron. 28.20
; el nu te va lăsa și nu te va părăsi; nu te
31.8
Deut. 31.6
teme nici nu te spăimânta!

Să citească legea

9Și Moise

31.9
Vers. 25. Cap. 17.18.

a scris această lege și a dat‐o preoților, fiii lui Levi
31.9
Num. 4.15Ios. 3.31 Cron. 15.12,15
care purtau chivotul legământului Domnului și tuturor bătrânilor lui Israel. 10Și Moise le‐a poruncit, zicând
31.10
Cap. 15.1.

: La sfârșitul fiecăror șapte ani, la vremea anului iertării
31.10
Lev. 23.34
, la sărbătoarea colibelor, 11când va veni tot Israelul să se
31.11
Cap. 16.16.

înfățișeze înaintea Domnului Dumnezeului tău în locul pe care și‐l va alege
31.11
Ios. 8.34,352 Reg. 23.2Neem. 8.1,2,3
, să citești această lege înaintea întregului Israel, în urechile lor. 12
31.12
Cap. 4.10.

Adună poporul, pe bărbați și femei și pe copii și pe străinul de loc care este înăuntrul porților tale, ca să audă și să învețe și să se teamă de Domnul Dumnezeul vostru și să ia seama să facă toate cuvintele legii acesteia. 13Și copiii lor
31.13
Cap. 11.2.

care n‐o cunosc
31.13
Ps. 78.6,7
s‐o audă și s‐o învețe, ca să se teamă de Domnul Dumnezeul vostru, în toate zilele cât veți trăi în țara în care treceți Iordanul, ca s‐o stăpâniți. 14Și Domnul a zis lui Moise
31.14
Num. 27.13
: Iată, ți s‐au apropiat zilele ca să mori; cheamă pe Iosua și înfățișați‐vă la cortul întâlnirii ca
31.14
Vers. 23.
Num. 27.19
să‐i dau poruncă. Și Moise și Iosua au mers și s‐au înfățișat la cortul întâlnirii. 15Și
31.15
Ex. 33.9
Domnul s‐a arătat la cort, în stâlpul de nor; și stâlpul de nor sta deasupra intrării cortului. 16Și Domnul a zis lui Moise
31.16
Ex. 32.6
: Iată tu vei dormi cu părinții tăi și poporul acesta se va scula și
31.16
Ex. 34.15Jud. 2.17
va curvi cu dumnezeii străini ai țării în care intră și mă va
31.16
Cap. 32.15.
Jud. 2.12
10.6,13
părăsi, și va călca
31.16
Jud. 2.20
legământul meu, pe care l‐am făcut cu ei. 17Și mânia mea se va aprinde împotriva lor în ziua aceea și‐i
31.17
2 Cron. 15.2
voi părăsi și‐mi
31.17
Cap. 32.20.
Ps. 104.29Is. 8.17
64.7Ezec. 39.23
voi ascunde fața de ei și vor fi mâncați; și‐i vor afla multe rele și strâmtorări și vor zice în ziua aceea
31.17
Num. 14.42
: Oare nu m‐au aflat aceste rele pentru că Dumnezeul meu
31.17
Jud. 6.13
nu este în mijlocul meu? 18Și‐mi voi ascunde de tot fața în ziua aceea pentru tot răul pe care l‐au făcut, pentru că
31.18
Vers. 17.

s‐au întors la alți dumnezei. 19Și acum scrieți‐vă această cântare și fă pe copiii lui Israel s‐o învețe
31.19
Vers. 26.

; pune‐o în gurile lor ca această cântare să‐mi fie de mărturie împotriva copiilor lui Israel. 20Căci îi voi duce în țara pe care am jurat‐o părinților lor, în care
31.20
Cap. 32.15.
Neem. 9.25,26Osea 13.6
curge lapte și miere, și vor mânca și se vor sătura și se vor
31.20
Vers. 16.

îngrășa, și se vor întoarce la alți dumnezei și le vor sluji și mă vor disprețui și vor
31.20
Ier. 31.32
călca legământul meu. 21Și va fi așa: când îi vor afla multe rele și strâmtorări, această cântare va mărturisi
31.21
Vers. 17.

împotriva lor, căci nu se va uita din gurile seminței lor; căci
31.21
Osea 5.3
13.5,6
cunosc închipuirea pe care și‐o fac ei astăzi, înainte de a‐i duce eu în țara
31.21
Amos 5.25,26
pe care am jurat‐o. 22Și Moise a scris această cântare în ziua aceea și a învățat‐o copiilor lui Israel. 23
31.23
Vers. 14.

Și Domnul a poruncit lui Iosua, fiul lui Nun, zicând
31.23
Vers. 7.
Ios. 1.6
: Întărește‐te și îmbărbătează‐te; căci tu ai să duci pe copiii lui Israel în țara pe care le‐am jurat‐o; și eu voi fi cu tine. 24Și a fost așa: după ce a sfârșit Moise de
31.24
Vers. 9.

scris toate cuvintele legii acesteia în carte, până la sfârșitul lor, 25Moise a poruncit Leviților care duceau chivotul legământului Domnului, zicând: 26Luați această carte a legii
31.26
2 Reg. 22.8
și puneți‐o alături cu chivotul legământului Domnului Dumnezeului vostru ca să fie acolo ca
31.26
Vers. 19.

mărturie împotriva ta. 27Căci eu cunosc răzvrătirea ta și
31.27
Cap. 9.24;
32.20
grumazul tău cel tare. Iată încă fiind eu viu cu voi astăzi
31.27
Ex. 32.9
, v‐ați răzvrătit împotriva Domnului și cu cât mai mult după moartea mea! 28Adunați la mine pe toți bătrânii semințiilor voastre și pe dregătorii voștri ca să vorbesc în urechile lor cuvintele acestea și să iau cerurile
31.28
Cap. 30.19;
32.1
și pământul mărturie împotriva lor. 29Căci știu că după moartea mea vă
31.29
Cap. 32.5.
Jud. 2.19Osea 9.9
veți strica de tot și vă veți abate de la calea pe care v‐am poruncit, și vă va ajunge rău
31.29
Cap. 28.15.

la sfârșitul zilelor, fiindcă veți face rău în ochii Domnului
31.29
Gen. 49.1
ca să‐l întărâtați la mânie prin lucrul mâinilor voastre. 30Și Moise a vorbit în urechile întregii obște a lui Israel cuvintele cântării acesteia, până la sfârșitul lor.