Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
32

Cântarea lui Moise

321Plecați‐vă urechea

32.1
Cap. 4.26;
30.19
31.28Ps. 50.4Is. 1.2Ier. 2.12
6.19
cerurilor, și voi vorbi! Și ascultă pământule, cuvintele gurii mele! 2Învățătura
32.2
Is. 55.10,111 Cor. 3.6,7,8
mea să picure ca ploaia, graiul meu să cadă ca roua
32.2
Ps. 72.6Mica 5.7
, ca ploaia măruntă peste verdeață și ca ploaia mare peste iarbă. 3Căci voi vesti numele Domnului; dați mărime
32.3
1 Cron. 29.11
Dumnezeului nostru. 4El este
32.4
2 Sam. 22.3
23.3Ps. 18.2,31,46Hab. 1.12
Stânca, lucrarea
32.4
2 Sam. 22.31
sa este desăvârșită. Căci
32.4
Dan. 4.37Ap. 15.3
toate căile lui sunt judecată. El este un Dumnezeu al credincioșiei și în el nu este
32.4
Ier. 10.10
strâmbătate
32.4
Iov 34.10Ps. 92.15
, el este drept și întreg. 5Ei s‐au
32.5
Cap. 31.29.

stricat față de el: nu sunt copiii lui, al lor este
32.5
Mat. 17.17Lc. 9.14
cusurul, sunt un neam sucit
32.5
Fil. 2.15
și stricat. 6Așa răsplătiți voi Domnului, popor nebun și neînțelept? Oare nu este el tatăl
32.6
Ps. 116.12
tău care te‐a
32.6
Is. 63.16
cumpărat? Nu el te‐a făcut
32.6
Ps. 74.2
și te‐a
32.6
Vers. 15.
Is. 27.11
44.2
întemeiat? 7Adu‐ți aminte de zilele de demult, ia aminte la anii din neam în neam. Întreabă pe tatăl tău
32.7
Ex. 13.14Ps. 44.1
78.3,4
și‐ți va arăta, pe bătrânii tăi și‐ți vor spune. 8Când Cel Prea Înalt împărțea
32.8
Zah. 9.2Fapte. 17.26
neamurilor moștenirea lor, când deosebea
32.8
Gen. 11.8
pe fiii oamenilor, a așezat hotarele popoarelor, după numărul copiilor lui Israel. 9Căci partea
32.9
Ex. 15.16
19.51 Sam. 10.1Ps. 78.71
Domnului este poporul său, Iacov este sorțul moștenirii sale. 10El l‐a găsit într‐o țară pustie
32.10
Cap. 8.15.
Ier. 2.6Osea 13.5
și în pustia urletelor unei singurătăți, El l‐a înconjurat, l‐a îngrijit
32.10
Cap. 4.36.

, l‐a păzit ca lumina ochiului său
32.10
Ps. 17.8Prov. 7.2Zah. 2.8
. 11Cum își trezește vulturul
32.11
Ex. 19.4Is. 31.5
16.4
63.9Osea 11.3
cuibul, plutește peste puii săi, își întinde aripile, îi ia, îi poartă pe penele lui: 12așa l‐a povățuit Domnul singur și n‐a fost niciun dumnezeu străin cu el. 13L‐a făcut
32.13
Cap. 33.29.
Is. 58.14Ezec. 36.2
să călărească pe înălțimile pământului și a mâncat rodul câmpului, și l‐a făcut să sugă
32.13
Iov 29.6Ps. 81.16
miere din stâncă și untdelemn din stânca de cremene, 14unt de vaci și lapte de oi, cu grăsimea mieilor și berbeci născuți în Basan și țapi cu grăsimea din rărunchii grâului
32.14
Ps. 81.16
147.14
; și ai băut vin curat, sângele
32.14
Gen. 49.11
strugurului. 15Și
32.15
Cap. 33.5, 26.
Is. 44.2
Ieșurun s‐a îngrășat și a zvârlit
32.15
1 Sam. 2.29
din picior. Te‐ai
32.15
Cap. 31.20.
Neem. 9.25Ps. 17.10Ier. 2.7
5.7,28Osea 13.6
îngrășat, te‐ai îngroșat, te‐ai lățit de grăsime. Atunci a părăsit
32.15
Cap. 31.16.
Is. 1.4
pe Dumnezeul care l‐a făcut
32.15
Vers. 6.
Is. 51.13
și a disprețuit Stânca
32.15
2 Sam. 22.47Ps. 89.26
95.1
mântuirii sale. 16L‐au
32.16
1 Reg. 14.221 Cor. 10.22
întărâtat la gelozie cu dumnezei străini, l‐au ațâțat la mânie cu urâciuni. 17Au jertfit
32.17
Lev. 17.7Ps. 106.371 Cor. 10.20Ap. 9.20
dracilor care nu sunt dumnezei, unor dumnezei pe care nu i‐au cunoscut, unora noi, de curând veniți, de care părinții voștri nu s‐au temut. 18Ai uitat pe Stânca
32.18
Is. 17.10
cea care te‐a născut și ți‐ai uitat
32.18
Ier. 2.32
de Dumnezeul care ți‐a dat naștere. 19Și Domnul a văzut
32.19
Jud. 2.14
și i‐a disprețuit
32.19
Is. 1.2
din pricina întărâtării fiilor săi și a fetelor sale. 20Și a zis: Îmi
32.20
Cap. 31.17.

voi ascunde fața de ei, voi vedea care le va fi sfârșitul; căci ei sunt un neam stricat, copii
32.20
Is. 30.9Mat. 17.17
în care nu este credincioșie. 21M‐au întărâtat
32.21
Vers. 16. Ps. 18.58.

la gelozie prin ceea ce nu este Dumnezeu și m‐au întărâtat la mânie
32.21
1 Sam. 12.211 Reg. 16.13,26Ps. 31.6Ier. 8.19
10.8
14.22Iona 2.8Fapte. 14.15
cu deșertăciunile lor; și‐i
32.21
Osea 1.10Rom. 10.19
voi întărâta la gelozie prin ceea ce nu este popor și‐i voi întărâta la mânie printr‐un neam nebun. 22Căci un foc
32.22
Ier. 15.14
17.4Plâng. 4.11
s‐a aprins în mânia mea și va arde până la cel mai adânc Șeol, și va mistui pământul și venitul lui și va aprinde temeliile munților. 23Voi
32.23
Is. 26.15
îngrămădi rele asupra lor, îmi voi istovi
32.23
Ps. 7.12,13Ezec. 5.16
săgețile împotriva lor. 24Vor fi topiți de foame și roși de arsuri mistuitoare și de molimă amară și voi trimite asupra lor dintele dobitoacelor
32.24
Lev. 26.22
, otrava târâtoarelor din țărână. 25Afară
32.25
Plâng. 1.20Ezec. 7.152 Cor. 7.5
îi va răpi sabia și în odăițe spaima, pe flăcău și pe fecioară, pe sugător și pe omul cu perii albi. 26Am
32.26
Ezec. 20.13,14,23
zis: Îi voi risipi, le voi șterge pomenirea dintre oameni, 27dacă nu m‐aș teme de întărâtarea vrăjmașului, ca nu cumva potrivnicii lor să înțeleagă rău și să zică
32.27
Ps. 140.8
: Mâna noastră este înălțată și nu Domnul a făcut toate acestea! 28Căci ei sunt un neam care au pierdut sfatul și nu este pricepere
32.28
Is. 27.11Ier. 4.22
în ei. 29O, de ar fi fost
32.29
Cap. 5.29.
Ps. 81.13
107.43Lc. 19.42
ei înțelepți ca să înțeleagă aceasta, ar fi cugetat
32.29
Is. 47.7Plâng. 1.9
la sfârșitul lor de la urmă. 30Cum ar urmări unul
32.30
Lev. 26.8Ios. 23.102 Cron. 24.24Is. 30.17
o mie și doi ar fugări zece mii, dacă nu i‐ar fi vândut
32.30
Ps. 44.12Is. 50.1
52.3
Stânca lor și nu i‐ar fi predat Domnul! 31Căci stânca
32.31
1 Sam. 2.2
lor nu este ca Stânca noastră, chiar vrăjmașii noștri sunt judecători
32.31
1 Sam. 4.8Ier. 40.3
. 32Căci vița
32.32
Is. 1.10
lor este din vița Sodomei și din ținutul Gomorei: strugurii lor sunt struguri de fiere, bobițele lor sunt amare. 33Vinul lor este o otravă de
32.33
Ps. 58.4
balauri și venin
32.33
Ps. 140.3Rom. 1.13
grozav de năpârcă. 34Oare nu este aceasta ascuns
32.34
Iov 14.17Ier. 2.22Osea 13.12Rom. 2.5
înapoia mea, pecetluit în vistieriile mele? 35A
32.35
Ps. 94Rom. 12.10Evr. 10.30
mea este răzbunarea și răsplata la vremea când le va aluneca piciorul; căci ziua nenorocirii lor
32.35
2 Pet. 2.3
se apropie și ce le este pregătit se grăbește. 36Căci Domnul
32.36
Ps. 135.14
va judeca pe poporul său și se va căi
32.36
Jud. 2.18Ps. 106.45Ier. 31.20Ioel 2.14
pentru robii săi, când va vedea că mâna lor s‐a dus și nu
32.36
1 Reg. 14.10
21.212 Reg. 9.8
14.26
va fi niciunul, închis sau lăsat slobod. 37Și va zice: Unde sunt dumnezeii
32.37
Jud. 10.14Ier. 2.28
lor, stânca în care și‐au pus încrederea, 38care mâncau grăsimea jertfelor lor și beau vinul darului lor de băutură? Să se scoale și să vă ajute, ei să fie o ocrotire peste voi! 39Vedeți acum, că eu, eu sunt
32.39
Ps. 102.27Is. 41.4
48.12
, și nu
32.39
Cap. 4.35. Is. 45.5, 18.22.

este dumnezeu afară de mine. Eu omor și eu fac
32.39
1 Sam. 2.62 Reg. 5.7Iov 5.18Ps. 68.20Osea 6.1
viu! Eu rănesc și eu vindec și nu este nimeni care să vă izbăvească din mâna mea. 40Căci îmi
32.40
Gen. 14.22Ex. 6.8Num. 14.30
ridic mâna spre ceruri și zic: Viu sunt eu în veci! 41Dacă‐mi voi
32.41
Is. 27.1
34.5
66.16Ezec. 21.9,10,14,20
ascuți fulgerul sabiei și dacă va apuca mâna mea judecata, voi da răzbunare
32.41
Is. 1.24Naum 1.2
potrivnicilor mei și voi răsplăti celor ce mă urăsc. 42Îmi voi îmbăta
32.42
Ier. 46.10
săgețile de sânge și sabia mea va înghiți carne, le voi îmbăta de sângele celor uciși și al celor prinși, de capul căpeteniilor
32.42
Iov 13.24Ier. 30.14Plâng. 2.5
vrăjmașului. 43Bucurați‐vă
32.43
Rom. 15.10
, neamurilor cu poporul său, căci el va răzbuna
32.43
Ap. 6.10
19.2
sângele robilor săi și va da răzbunare
32.43
Vers. 41.

vrăjmașilor săi, și va face ispășire pentru
32.43
Ps. 85.1
țara sa, pentru poporul său. 44Și Moise a venit și a vorbit toate cuvintele cântării acesteia în urechile poporului, el și Iosua, fiul lui Nun. 45Și Moise a sfârșit de vorbit toate aceste cuvinte către tot Israelul. 46Și le‐a zis: Puneți‐vă inimile
32.46
Cap. 6.6;
11.18Ezec. 40.4
la toate cuvintele pe care vi le mărturisesc astăzi, ca să le porunciți copiilor voștri să ia seama să facă toate cuvintele legii acesteia. 47Căci nu este un cuvânt deșert pentru voi, ci este viața
32.47
Cap. 30.19.
Lev. 18.5Prov. 3.2,22
4.22Rom. 10.5
voastră și prin acest cuvânt vă veți lungi zilele în țara în care treceți Iordanul, ca s‐o stăpâniți.

Domnul vorbește lui Moise

48Și Domnul

32.48
Num. 27.12,13
a vorbit lui Moise în aceeași zi, zicând: 49Suite‐te în muntele
32.49
Num. 33.47,48
acesta Abarim, în muntele Nebo, care este în țara Moabului, care este în dreptul Ierihonului și privește țara Canaanului, pe care o dau în stăpânire copiilor lui Israel. 50Și vei muri pe muntele în care te sui și vei fi adăugat la poporul tău, cum a murit Aaron
32.50
Num. 20.25,28
33.38
, fratele tău, în muntele Hor, și a fost adăugat la poporul său; 51pentru că ați
32.51
Num. 20.11,12,13
27.14
fost necredincioși față de mine în mijlocul copiilor lui Israel, la apele Meriba‐Cades în pustia Țin, pentru că nu m‐ați sfințit
32.51
Lev. 10.3
în mijlocul copiilor lui Israel. 52Căci vei
32.52
Num. 27.12
vedea țara înaintea ta, dar nu vei intra acolo, în țara pe care o dau copiilor lui Israel.