Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
32

Cântarea lui Moise

321Plecați‐vă urechea

32.1
Cap. 4.26;
cerurilor, și voi vorbi! Și ascultă pământule, cuvintele gurii mele! 2Învățătura
32.2
Is. 55.10,111 Cor. 3.6,7,8
mea să picure ca ploaia, graiul meu să cadă ca roua
32.2
Ps. 72.6Mica 5.7
, ca ploaia măruntă peste verdeață și ca ploaia mare peste iarbă. 3Căci voi vesti numele Domnului; dați mărime
32.3
1 Cron. 29.11
Dumnezeului nostru. 4El este
32.4
2 Sam. 22.3
23.3Ps. 18.2,31,46Hab. 1.12
Stânca, lucrarea
32.4
2 Sam. 22.31
sa este desăvârșită. Căci
32.4
Dan. 4.37Ap. 15.3
toate căile lui sunt judecată. El este un Dumnezeu al credincioșiei și în el nu este
32.4
Ier. 10.10
strâmbătate
32.4
Iov 34.10Ps. 92.15
, el este drept și întreg. 5Ei s‐au
32.5
Cap. 31.29.
stricat față de el: nu sunt copiii lui, al lor este
32.5
Mat. 17.17Lc. 9.14
cusurul, sunt un neam sucit
32.5
Fil. 2.15
și stricat. 6Așa răsplătiți voi Domnului, popor nebun și neînțelept? Oare nu este el tatăl
32.6
Ps. 116.12
tău care te‐a
32.6
Is. 63.16
cumpărat? Nu el te‐a făcut
32.6
Ps. 74.2
și te‐a
32.6
Vers. 15.
întemeiat? 7Adu‐ți aminte de zilele de demult, ia aminte la anii din neam în neam. Întreabă pe tatăl tău
32.7
Ex. 13.14Ps. 44.1
78.3,4
și‐ți va arăta, pe bătrânii tăi și‐ți vor spune. 8Când Cel Prea Înalt împărțea
32.8
Zah. 9.2Fapte. 17.26
neamurilor moștenirea lor, când deosebea
32.8
Gen. 11.8
pe fiii oamenilor, a așezat hotarele popoarelor, după numărul copiilor lui Israel. 9Căci partea
32.9
Ex. 15.16
19.51 Sam. 10.1Ps. 78.71
Domnului este poporul său, Iacov este sorțul moștenirii sale. 10El l‐a găsit într‐o țară pustie
32.10
Cap. 8.15.
și în pustia urletelor unei singurătăți, El l‐a înconjurat, l‐a îngrijit
32.10
Cap. 4.36.
, l‐a păzit ca lumina ochiului său
32.10
Ps. 17.8Prov. 7.2Zah. 2.8
. 11Cum își trezește vulturul
32.11
Ex. 19.4Is. 31.5
16.4
63.9Osea 11.3
cuibul, plutește peste puii săi, își întinde aripile, îi ia, îi poartă pe penele lui: 12așa l‐a povățuit Domnul singur și n‐a fost niciun dumnezeu străin cu el. 13L‐a făcut
32.13
Cap. 33.29.
să călărească pe înălțimile pământului și a mâncat rodul câmpului, și l‐a făcut să sugă
32.13
Iov 29.6Ps. 81.16
miere din stâncă și untdelemn din stânca de cremene, 14unt de vaci și lapte de oi, cu grăsimea mieilor și berbeci născuți în Basan și țapi cu grăsimea din rărunchii grâului
32.14
Ps. 81.16
147.14
; și ai băut vin curat, sângele
32.14
Gen. 49.11
strugurului. 15Și
32.15
Cap. 33.5, 26.
Ieșurun s‐a îngrășat și a zvârlit
32.15
1 Sam. 2.29
din picior. Te‐ai
32.15
Cap. 31.20.
îngrășat, te‐ai îngroșat, te‐ai lățit de grăsime. Atunci a părăsit
32.15
Cap. 31.16.
pe Dumnezeul care l‐a făcut
32.15
Vers. 6.
și a disprețuit Stânca
32.15
2 Sam. 22.47Ps. 89.26
95.1
mântuirii sale. 16L‐au
32.16
1 Reg. 14.221 Cor. 10.22
întărâtat la gelozie cu dumnezei străini, l‐au ațâțat la mânie cu urâciuni. 17Au jertfit
32.17
Lev. 17.7Ps. 106.371 Cor. 10.20Ap. 9.20
dracilor care nu sunt dumnezei, unor dumnezei pe care nu i‐au cunoscut, unora noi, de curând veniți, de care părinții voștri nu s‐au temut. 18Ai uitat pe Stânca
32.18
Is. 17.10
cea care te‐a născut și ți‐ai uitat
32.18
Ier. 2.32
de Dumnezeul care ți‐a dat naștere. 19Și Domnul a văzut
32.19
Jud. 2.14
și i‐a disprețuit
32.19
Is. 1.2
din pricina întărâtării fiilor săi și a fetelor sale. 20Și a zis: Îmi
32.20
Cap. 31.17.
voi ascunde fața de ei, voi vedea care le va fi sfârșitul; căci ei sunt un neam stricat, copii
32.20
Is. 30.9Mat. 17.17
în care nu este credincioșie. 21M‐au întărâtat
32.21
Vers. 16. Ps. 18.58.
la gelozie prin ceea ce nu este Dumnezeu și m‐au întărâtat la mânie
32.21
1 Sam. 12.211 Reg. 16.13,26Ps. 31.6Ier. 8.19
10.8
14.22Iona 2.8Fapte. 14.15
cu deșertăciunile lor; și‐i
32.21
Osea 1.10Rom. 10.19
voi întărâta la gelozie prin ceea ce nu este popor și‐i voi întărâta la mânie printr‐un neam nebun. 22Căci un foc
32.22
Ier. 15.14
17.4Plâng. 4.11
s‐a aprins în mânia mea și va arde până la cel mai adânc Șeol, și va mistui pământul și venitul lui și va aprinde temeliile munților. 23Voi
32.23
Is. 26.15
îngrămădi rele asupra lor, îmi voi istovi
32.23
Ps. 7.12,13Ezec. 5.16
săgețile împotriva lor. 24Vor fi topiți de foame și roși de arsuri mistuitoare și de molimă amară și voi trimite asupra lor dintele dobitoacelor
32.24
Lev. 26.22
, otrava târâtoarelor din țărână. 25Afară
32.25
Plâng. 1.20Ezec. 7.152 Cor. 7.5
îi va răpi sabia și în odăițe spaima, pe flăcău și pe fecioară, pe sugător și pe omul cu perii albi. 26Am
32.26
Ezec. 20.13,14,23
zis: Îi voi risipi, le voi șterge pomenirea dintre oameni, 27dacă nu m‐aș teme de întărâtarea vrăjmașului, ca nu cumva potrivnicii lor să înțeleagă rău și să zică
32.27
Ps. 140.8
: Mâna noastră este înălțată și nu Domnul a făcut toate acestea! 28Căci ei sunt un neam care au pierdut sfatul și nu este pricepere
32.28
Is. 27.11Ier. 4.22
în ei. 29O, de ar fi fost
32.29
Cap. 5.29.
ei înțelepți ca să înțeleagă aceasta, ar fi cugetat
32.29
Is. 47.7Plâng. 1.9
la sfârșitul lor de la urmă. 30Cum ar urmări unul
32.30
Lev. 26.8Ios. 23.102 Cron. 24.24Is. 30.17
o mie și doi ar fugări zece mii, dacă nu i‐ar fi vândut
32.30
Ps. 44.12Is. 50.1
52.3
Stânca lor și nu i‐ar fi predat Domnul! 31Căci stânca
32.31
1 Sam. 2.2
lor nu este ca Stânca noastră, chiar vrăjmașii noștri sunt judecători
32.31
1 Sam. 4.8Ier. 40.3
. 32Căci vița
32.32
Is. 1.10
lor este din vița Sodomei și din ținutul Gomorei: strugurii lor sunt struguri de fiere, bobițele lor sunt amare. 33Vinul lor este o otravă de
32.33
Ps. 58.4
balauri și venin
32.33
Ps. 140.3Rom. 1.13
grozav de năpârcă. 34Oare nu este aceasta ascuns
32.34
Iov 14.17Ier. 2.22Osea 13.12Rom. 2.5
înapoia mea, pecetluit în vistieriile mele? 35A
32.35
Ps. 94Rom. 12.10Evr. 10.30
mea este răzbunarea și răsplata la vremea când le va aluneca piciorul; căci ziua nenorocirii lor
32.35
2 Pet. 2.3
se apropie și ce le este pregătit se grăbește. 36Căci Domnul
32.36
Ps. 135.14
va judeca pe poporul său și se va căi
32.36
Jud. 2.18Ps. 106.45Ier. 31.20Ioel 2.14
pentru robii săi, când va vedea că mâna lor s‐a dus și nu
32.36
1 Reg. 14.10
21.212 Reg. 9.8
14.26
va fi niciunul, închis sau lăsat slobod. 37Și va zice: Unde sunt dumnezeii
32.37
Jud. 10.14Ier. 2.28
lor, stânca în care și‐au pus încrederea, 38care mâncau grăsimea jertfelor lor și beau vinul darului lor de băutură? Să se scoale și să vă ajute, ei să fie o ocrotire peste voi! 39Vedeți acum, că eu, eu sunt
32.39
Ps. 102.27Is. 41.4
48.12
, și nu
32.39
Cap. 4.35. Is. 45.5, 18.22.
este dumnezeu afară de mine. Eu omor și eu fac
32.39
1 Sam. 2.62 Reg. 5.7Iov 5.18Ps. 68.20Osea 6.1
viu! Eu rănesc și eu vindec și nu este nimeni care să vă izbăvească din mâna mea. 40Căci îmi
32.40
Gen. 14.22Ex. 6.8Num. 14.30
ridic mâna spre ceruri și zic: Viu sunt eu în veci! 41Dacă‐mi voi
32.41
Is. 27.1
34.5
66.16Ezec. 21.9,10,14,20
ascuți fulgerul sabiei și dacă va apuca mâna mea judecata, voi da răzbunare
32.41
Is. 1.24Naum 1.2
potrivnicilor mei și voi răsplăti celor ce mă urăsc. 42Îmi voi îmbăta
32.42
Ier. 46.10
săgețile de sânge și sabia mea va înghiți carne, le voi îmbăta de sângele celor uciși și al celor prinși, de capul căpeteniilor
32.42
Iov 13.24Ier. 30.14Plâng. 2.5
vrăjmașului. 43Bucurați‐vă
32.43
Rom. 15.10
, neamurilor cu poporul său, căci el va răzbuna
32.43
Ap. 6.10
19.2
sângele robilor săi și va da răzbunare
32.43
Vers. 41.
vrăjmașilor săi, și va face ispășire pentru
32.43
Ps. 85.1
țara sa, pentru poporul său. 44Și Moise a venit și a vorbit toate cuvintele cântării acesteia în urechile poporului, el și Iosua, fiul lui Nun. 45Și Moise a sfârșit de vorbit toate aceste cuvinte către tot Israelul. 46Și le‐a zis: Puneți‐vă inimile
32.46
Cap. 6.6;
la toate cuvintele pe care vi le mărturisesc astăzi, ca să le porunciți copiilor voștri să ia seama să facă toate cuvintele legii acesteia. 47Căci nu este un cuvânt deșert pentru voi, ci este viața
32.47
Cap. 30.19.
voastră și prin acest cuvânt vă veți lungi zilele în țara în care treceți Iordanul, ca s‐o stăpâniți.

Domnul vorbește lui Moise

48Și Domnul

32.48
Num. 27.12,13
a vorbit lui Moise în aceeași zi, zicând: 49Suite‐te în muntele
32.49
Num. 33.47,48
acesta Abarim, în muntele Nebo, care este în țara Moabului, care este în dreptul Ierihonului și privește țara Canaanului, pe care o dau în stăpânire copiilor lui Israel. 50Și vei muri pe muntele în care te sui și vei fi adăugat la poporul tău, cum a murit Aaron
32.50
Num. 20.25,28
33.38
, fratele tău, în muntele Hor, și a fost adăugat la poporul său; 51pentru că ați
32.51
Num. 20.11,12,13
27.14
fost necredincioși față de mine în mijlocul copiilor lui Israel, la apele Meriba‐Cades în pustia Țin, pentru că nu m‐ați sfințit
32.51
Lev. 10.3
în mijlocul copiilor lui Israel. 52Căci vei
32.52
Num. 27.12
vedea țara înaintea ta, dar nu vei intra acolo, în țara pe care o dau copiilor lui Israel.

33

Binecuvântarea rostită de Moise

331Și aceasta este binecuvântarea

33.1
Gen. 49.28
cu care a binecuvântat Moise, omul
33.1
Ps. 90
lui Dumnezeu, pe copiii lui Israel înaintea morții sale! 2Și a zis: Domnul
33.2
Ex. 19.18,20Jud. 5.4,5Hab. 3.3
a venit din Sinai și le‐a răsărit din Seir. El a strălucit din muntele Paran, și a venit din zecile de mii
33.2
Ps. 68.17Dan. 7.10Fapte. 7.53Gal. 3.19Evr. 2.2Ap. 5.11
9.16
de sfinți. La dreapta lui era o lege de foc pentru ei. 3Da, el iubește
33.3
Ex. 19.5Ps. 47.4Osea 11.1Mal. 1.2
popoarele, toți sfinții
33.3
Cap. 7.6.
săi sunt în mâna ta și șed
33.3
Lc. 10.39Fapte. 22.3
la picioarele tale, fiecare primește
33.3
Prov. 2.1
din cuvintele tale. 4Moise
33.4
In. 1.17
7.19
ne‐a poruncit o lege, moștenirea
33.4
Ps. 119.111
obștei lui Iacov. 5Și el era împărat
33.5
Gen. 36.31Jud. 9.2
17.6
în Ieșurun când se adunau împreună capii poporului
33.5
Cap. 32.15.
și semințiile lui Israel. 6Trăiască Ruben și să nu moară, și bărbații săi să fie puțini la număr. 7Și aceasta despre Iuda: Ascultă, Doamne, glasul lui Iuda și adu‐l la poporul său; mâinile
33.7
Gen. 49.8
sale să lupte pentru el și fii tu ajutorul lui
33.7
Ps. 146.5
împotriva asupritorilor lui. 8Și despre Levi a zis: Tumimii
33.8
Ex. 28.30
tăi și Urimii tăi sunt pentru bărbatul cuvios al tău, pe care l‐ai
33.8
Ex. 17.7Num. 20.13Ps. 81.7
încercat la Masa, cu care te‐ai certat la apele Meriba, 9care a zis despre tatăl său și mama sa: Nu l‐am văzut! Și n‐a recunoscut
33.9
Ex. 32.26,27,28
pe frații săi și n‐a cunoscut pe copiii săi, căci au păzit
33.9
Ier. 18.18Mal. 2.5,6
cuvântul tău și au ținut legământul tău. 10Ei vor învăța
33.10
Lev. 10.1124.8Ezec. 44.23,24Mal. 2.7
pe Iacov judecățile tale și pe Israel legea ta; ei vor pune
33.10
Ex. 30.7,8Num. 16.401 Sam. 2.28
tămâie înaintea nărilor tale și arderea
33.10
Lev. 1.9,13,17Ps. 51.19Ezec. 43.27
de tot întreagă pe altarul tău. 11Binecuvântează, Doamne, tăria lui și placă‐ți lucrul
33.11
2 Sam. 24.23Ps. 30.3Ezec. 20.40,41
43.27
mâinilor lui. Zdrobește coapsele potrivnicilor lui și ale celor ce‐l urăsc, ca să nu se mai ridice. 12Despre Beniamin a zis: Iubitul Domnului va locui la adăpost lângă el; Domnul îl va acoperi toată ziua și va locui între umerii lui. 13Și despre Iosif a zis: Binecuvântată
33.13
Gen. 49.25
fie de Domnul țara lui cu ce este mai scump cerurilor, cu roua
33.13
Gen. 27.28
și cu adâncimile care zac jos, 14și cu roadele cele mai scumpe ale soarelui și cu lucrurile cele mai scumpe odrăslite de luni, 15și cu capetele munților
33.15
Gen. 49.26
străvechi și cu lucrurile cele mai scumpe ale dealurilor
33.15
Hab. 3.6
veșnice 16și cu lucrurile cele mai scumpe ale pământului și ale plinătății lui. Și bunăvoința
33.16
Ex. 3.2,4Fapte. 7.30,35
celui ce a locuit în rug să vină peste capul
33.16
Gen. 49.26
lui Iosif, peste creștetul capului celui ce a fost despărțit dintre frații săi. 17Măreția lui este ca întâiul născut
33.17
1 Cron. 5.1
al taurului său și coarnele
33.17
Num. 23.22Ps. 92.10
lui sunt coarne de bivol. Cu ele va împunge
33.17
1 Reg. 22.11Ps. 44.5
laolaltă popoarele până la marginile pământului. Acestea sunt zecile de mii
33.17
Gen. 48.19
ale lui Efraim și acestea sunt miile lui Manase. 18Și despre Zabulon a zis: Bucură‐te
33.18
Gen. 49.13,14,15
, Zabulon, în ieșirea ta, și tu, Isahar, în corturile tale! 19Ei vor chema
33.19
Is. 2.3
popoarele la munte; acolo vor
33.19
Ps. 4.5
aduce jertfe de dreptate, căci vor suge belșugul mărilor și comorile ascunse ale nisipului. 20Și despre Gad a zis: Binecuvântat să fie cel ce lărgește
33.20
Ios. 13.101 Cron. 12.8
pe Gad! El locuiește ca o leoaică și sfâșie brațul, chiar creștetul capului. 21El și‐a văzut
33.21
Num. 32.16,17
de cea dintâi parte, căci acolo era păstrată partea legiuitorului. Și a venit cu capii
33.21
Ios. 4.12
poporului, și a făcut dreptatea Domnului și judecățile lui cu Israel. 22Și despre Dan a zis: Dan este un pui de leu, el sare
33.22
Ios. 19.47Jud. 18.27
din Basan. 23Și despre Neftali a zis: Neftali, sătul
33.23
Gen. 49.21
de bunăvoință și copleșit de binecuvântarea Domnului, tu stăpânește apusul
33.23
Ios. 19.32
și miazăziua. 24Și despre Așer a zis: Binecuvântat
33.24
Gen. 49.20
să fie Așer în fii, plăcut să fie el fraților săi și să‐și moaie
33.24
Iov 29.6
piciorul în untdelemn. 25Drugii tăi
33.25
Cap. 8.9.
vor fi fier și aramă și puterea ta ca zilele tale. 26Nimeni
33.26
Ex. 15.11Ps. 86.8Ier. 10.6
nu este ca Dumnezeul lui Ieșurun
33.26
Cap. 32.15.
, care călărește
33.26
Ps. 68.4,33,34
104.3Hab. 3.8
pe ceruri în ajutorul tău și pe nori în măreția sa. 27Locuința
33.27
Ps. 90.1
ta este Dumnezeul Cel veșnic. Și dedesub sunt brațele cele veșnice, și el va izgoni
33.27
Cap. 9.3, 4, 5.
pe vrăjmaș dinaintea ta și va zice: Nimicește‐l! 28Și Israel
33.28
Num. 23.9Ier. 23.6
33.16
va locui la adăpost, fântâna
33.28
Cap. 8.7, 8.
lui Iacov singur, într‐o țară de grâu și de must, și cerurile sale
33.28
Gen. 27.28
vor picura rouă. 29Ferice
33.29
Ps. 144.15
de tine, Israele! Cine
33.29
2 Sam. 7.23
este ca tine, un popor mântuit de Domnul, scutul
33.29
Ps. 115.9,10,11
ajutorului tău și sabia slavei tale? Și vrăjmașii tăi se vor supune de silă
33.29
2 Sam. 22.45Ps. 18.44
66.3
81.15
înaintea ta și
33.29
Cap. 32.13.
vei umbla peste înălțimile lor.

34

Moartea lui Moise

341Și Moise s‐a suit din câmpiile Moabului, pe

34.1
Num. 27.12
33.47
muntele Nebo, pe vârful muntelui Pisga, care este în dreptul Ierihonului. Și Domnul i‐a arătat
34.1
Cap. 3.27.
toată țara, Galaad până la
34.1
Gen. 14.14
Dan, 2și tot Neftali și țara lui Efraim și Manase, și toată țara lui Iuda până la marea
34.2
Cap. 11.24.
dinapoi, 3și miazăziua și câmpia văii Ierihonului, cetatea
34.3
Jud. 1.16
3.132 Cron. 28.15
finicilor până la Țoar. 4Și Domnul i‐a zis: Aceasta
34.4
Gen. 12.7
13.15
15.18
26.3
28.13
este țara pe care am jurat‐o lui Avraam, lui Isaac și lui Iacov, zicând: O voi da seminței tale! Te‐am făcut s‐o vezi
34.4
Cap. 3.27;
cu ochii tăi dar nu vei trece în ea. 5Și Moise
34.5
Cap. 32.50.
, robul Domnului, a murit acolo, în țara Moabului, după spusa Domnului. 6Și el l‐a înmormântat în vale, în țara Moabului, față în fața cu Bet‐Peor, și nimeni
34.6
Iuda 9
nu știe mormântul lui până în ziua de astăzi. 7Și Moise
34.7
Cap. 31.2.
era de o sută douăzeci de ani când a murit; ochiul
34.7
Gen. 27.1
48.10Ios. 14.10,11
său nu se întunecase, nici puterea lui firească nu se dusese. 8Și copiii lui Israel au plâns treizeci
34.8
Gen. 50.3,10Num. 20.29
de zile pe Moise în câmpiile Moabului; și zilele plânsului și jelirii pentru Moise s‐au sfârșit. 9Și Iosua, fiul lui Nun, era plin
34.9
Is. 11.2Dan. 6.3
de duhul înțelepciunii, căci Moise
34.9
Num. 27.18,23
își pusese mâinile peste el. Și copiii lui Israel au ascultat de el și au făcut cum poruncise Domnul lui Moise. 10Și nu s‐a mai sculat
34.10
Cap. 18.15, 18.
proroc în Israel ca Moise, pe care
34.10
Ex. 33.11Num. 12.6,8
să‐l fi cunoscut Domnul, față în față, 11potrivit cu toate
34.11
Cap. 4.34;
semnele și minunile pe care l‐a trimis Domnul să le facă în țara Egiptului, la Faraon și la toți robii lui și la toată țara lui, 12și potrivit cu toată acea mâna tare și potrivit cu toate acele minunății grozave, pe care le‐a făcut Moise în ochii întregului Israel.