Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
34

Moartea lui Moise

341Și Moise s‐a suit din câmpiile Moabului, pe

34.1
Num. 27.12
33.47
muntele Nebo, pe vârful muntelui Pisga, care este în dreptul Ierihonului. Și Domnul i‐a arătat
34.1
Cap. 3.27.

toată țara, Galaad până la
34.1
Gen. 14.14
Dan, 2și tot Neftali și țara lui Efraim și Manase, și toată țara lui Iuda până la marea
34.2
Cap. 11.24.

dinapoi, 3și miazăziua și câmpia văii Ierihonului, cetatea
34.3
Jud. 1.16
3.132 Cron. 28.15
finicilor până la Țoar. 4Și Domnul i‐a zis: Aceasta
34.4
Gen. 12.7
13.15
15.18
26.3
28.13
este țara pe care am jurat‐o lui Avraam, lui Isaac și lui Iacov, zicând: O voi da seminței tale! Te‐am făcut s‐o vezi
34.4
Cap. 3.27;
32.52
cu ochii tăi dar nu vei trece în ea. 5Și Moise
34.5
Cap. 32.50.
Ios. 1.1,2
, robul Domnului, a murit acolo, în țara Moabului, după spusa Domnului. 6Și el l‐a înmormântat în vale, în țara Moabului, față în fața cu Bet‐Peor, și nimeni
34.6
Iuda 9
nu știe mormântul lui până în ziua de astăzi. 7Și Moise
34.7
Cap. 31.2.

era de o sută douăzeci de ani când a murit; ochiul
34.7
Gen. 27.1
48.10Ios. 14.10,11
său nu se întunecase, nici puterea lui firească nu se dusese. 8Și copiii lui Israel au plâns treizeci
34.8
Gen. 50.3,10Num. 20.29
de zile pe Moise în câmpiile Moabului; și zilele plânsului și jelirii pentru Moise s‐au sfârșit. 9Și Iosua, fiul lui Nun, era plin
34.9
Is. 11.2Dan. 6.3
de duhul înțelepciunii, căci Moise
34.9
Num. 27.18,23
își pusese mâinile peste el. Și copiii lui Israel au ascultat de el și au făcut cum poruncise Domnul lui Moise. 10Și nu s‐a mai sculat
34.10
Cap. 18.15, 18.

proroc în Israel ca Moise, pe care
34.10
Ex. 33.11Num. 12.6,8
să‐l fi cunoscut Domnul, față în față, 11potrivit cu toate
34.11
Cap. 4.34;
7.19
semnele și minunile pe care l‐a trimis Domnul să le facă în țara Egiptului, la Faraon și la toți robii lui și la toată țara lui, 12și potrivit cu toată acea mâna tare și potrivit cu toate acele minunății grozave, pe care le‐a făcut Moise în ochii întregului Israel.