Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
4

Îndemn să asculte de lege

41Și acum, Israele, ascultă de

4.1
Lev. 19.37
20.8
22.318.1Ezec. 20.11Rom. 10.5
așezămintele și de judecățile pe care vă învăț, să le faceți ca să trăiți și să intrați și să stăpâniți țara pe care v‐o dă Domnul Dumnezeul părinților voștri. 2
4.2
Cap. 12.32.
Ios. 1.7Prov. 30.6Ecl. 12.13Ap. 22.18,19
nu adăugați la cuvântul pe care vi‐l poruncesc eu și să nu scădeți din el, ca să păziți poruncile Domnului Dumnezeului vostru pe care vi le poruncesc. 3Ochii voștri au văzut ce a făcut Domnul din pricina lui Baal‐Peor
4.3
Num. 25.4Ios. 22.17Ps. 106.28,29
; Domnul Dumnezeul tău a pierdut din mijlocul tău pe toți bărbații care au urmat pe Baal‐Peor. 4Dar voi care v‐ați lipit de Domnul Dumnezeul vostru sunteți toți vii astăzi. 5Iată, v‐am învățat așezăminte și judecăți, cum mi‐a poruncit Domnul Dumnezeul meu, ca așa să faceți în mijlocul țării în care intrați ca s‐o stăpâniți! 6Deci, păziți‐le și faceți‐le, căci aceasta
4.6
Iov 28.28Ps. 19.7
111.10Prov. 1.7
va fi înțelepciunea voastră și priceperea voastră înaintea ochilor popoarelor, care vor auzi toate aceste așezăminte și vor zice: Cu adevărat acest neam mare este un popor înțelept și înțelegător! 7Căci ce neam
4.7
2 Sam. 7.23
mare are pe dumnezeu
4.7
Ps. 46.1
145.18
148.14Is. 55.6
aproape de el cum este Domnul Dumnezeul nostru ori în ce îl chemăm? 8Și ce neam mare are așezăminte și judecăți drepte ca toată această lege pe care o pun astăzi înaintea voastră? 9Numai păzește‐te și ferește‐ți
4.9
Prov. 4.23
sufletul bine
4.9
Prov. 3.1,3
4.21
, să nu uiți lucrurile pe care ți le‐au văzut ochii și să nu‐ți iasă din inimă în toate zilele vieții tale, ci să le
4.9
Gen. 18.1911.19Ps. 78.5,6Ef. 6.4
faci cunoscut fiilor tăi și fiilor fiilor tăi. 10În ziua
4.10
Ex. 19.9,16
20.18Evr. 12.18,19
când ai stat înaintea Domnului Dumnezeului tău în Horeb, când Domnul mi‐a zis: Adună‐mi poporul ca să‐l fac să audă cuvintele mele ca să le învețe, și să se teamă de mine în toate zilele cât vor trăi pe pământ și să facă pe copiii lor să le învețe. 11Și v‐ați apropiat și ați stătut sub poalele muntelui și muntele
4.11
Ex. 19.18
ardea cu foc până în inima cerurilor cu întuneric, nori și negură. 12Și Domnul
4.12
Cap. 5.4, 22.

v‐a vorbit din mijlocul focului: ați auzit glasul
4.12
Vers. 33, 36.

cuvintelor, dar n‐ați văzut nicio înfățișare, ați auzit numai
4.12
Ex. 20.221 Reg. 19.12
un glas. 13Și v‐a vestit
4.13
Cap. 9.9, 11.

legământul său pe care v‐a poruncit să‐l faceți, cele zece
4.13
Ex. 34.28
cuvinte, și le‐a scris pe
4.13
Ex. 24.12
31.18
două table de piatră. 14Și Domnul mi‐a poruncit
4.14
Ex. 21.1
în vremea aceea să vă învăț așezăminte și judecăți ca să le faceți în țara în care treceți ca s‐o stăpâniți. 15Și feriți‐vă
4.15
Is. 40.18
foarte mult sufletele, căci n‐ați văzut nicio înfățișare
4.15
Ios. 23.11
în ziua când v‐a vorbit Domnul în Horeb din mijlocul focului, 16ca să nu vă
4.16
Ex. 32.7
stricați și să vă faceți
4.16
Ex. 20.4,5
vreun chip cioplit, vreo înfățișare a vreunui chip
4.16
Rom. 1.23
, asemănare de bărbat sau femeie, 17asemănare a vreunui dobitoc de pe pământ, asemănare de vreo pasăre înaripată care zboară în ceruri, 18asemănare de vreo târâtoare de pe pământ, asemănare de orice pește care este în ape sub pământ; 19și ca nu cumva să‐ți ridici
4.19
Cap. 17.3.
Iov 31.26,27
ochii spre ceruri și să vezi soarele și luna și stelele, toată oștirea
4.19
Gen. 2.12 Reg. 17.16
21.3
cerurilor, și să fii amăgit și să te pleci
4.19
Rom. 1.25
înaintea lor și să le slujești lor, pe care Domnul Dumnezeul tău le‐a împărțit tuturor popoarelor de sub toate cerurile. 20Dar pe voi Domnul v‐a luat și v‐a scos
4.20
1 Reg. 8.51Ier. 11.4
din cuptorul de fier, din Egipt, ca
4.20
Ex. 19.532.9
să‐i fiți un popor moștenitor ca astăzi. 21Și Domnul s‐a mâniat
4.21
Num. 20.123.26
pe mine din pricina voastră și a jurat că eu să nu trec Iordanul și să nu intru în țara aceea bună, pe care Domnul Dumnezeul tău ți‐o dă de moștenire. 22Căci eu
4.22
2 Pet. 1.13,14,15
am să mor în țara aceasta, nu
4.22
Cap. 3.27.

voi trece dincolo de Iordan, dar voi veți trece dincolo și veți stăpâni această țară
4.22
Cap. 3.25.

bună. 23Feriți‐vă
4.23
Vers. 9.

să nu uitați legământul Domnului Dumnezeului vostru pe care l‐a făcut cu voi și să
4.23
Vers. 16.
Ex. 20.4,5
nu vă faceți chip cioplit, nici înfățișare a ceva ce ți‐a oprit Domnul Dumnezeul tău. 24Căci Domnul
4.24
Ex. 24.17Is. 33.14Evr. 12.29
Dumnezeul tău este un foc mistuitor, un
4.24
Ex. 20.5Is. 42.8
Dumnezeu gelos. 25Când vei naște fii
4.25
Vers. 16.

și fii de fii și veți rămânea mult în țară și vă veți strica, și vă veți face chip cioplit, înfățișare a ceva și veți face
4.25
2 Reg. 17.17
rău în ochii Domnului Dumnezeului tău, ca să‐l mânii, 26iau astăzi cerurile și pământul mărturie
4.26
Cap. 30.18, 19.
Is. 1.2Mica 6.2
împotriva voastră că vă veți pierde în curând cu desăvârșire din țara în care treceți Iordanul ca s‐o stăpâniți: nu vă veți lungi zilele în ea, ci veți fi prăpădiți de tot. 27Și Domnul vă va împrăștia
4.27
Lev. 26.33Neem. 1.8
între popoare și veți rămânea oameni de numărat între neamurile la care vă va duce Domnul. 28Și acolo
4.28
Cap. 28.64.
1 Sam. 26.19Ier. 16.13
veți sluji unor dumnezei, lucru de mâini omenești, lemn și piatră
4.28
Ps. 115.4,5
135.15,16Is. 44.9
46.7
, care nu văd, nici n‐aud, nici nu mănâncă, nici nu miroase. 29Și de acolo
4.29
Lev. 26.39,402 Cron. 15.4Neem. 1.9Is. 55.6,7Ier. 29.12,13,14
veți căuta pe Domnul Dumnezeul tău, și‐l vei afla dacă‐l vei căuta cu toată inima ta și cu tot sufletul tău. 30În strâmtorarea ta și când te vor ajunge toate lucrurile acestea
4.30
Gen. 49.1Ier. 23.20Osea 3.5
la sfârșitul zilelor, te vei întoarce
4.30
Ioel 2.12
la Domnul Dumnezeul tău și vei asculta glasul lui. 31Căci Domnul Dumnezeul tău
4.31
2 Cron. 30.9Neem. 9.31Ps. 116.5Iona 4.2
este un Dumnezeu milos, nu te va lăsa, nici nu te va pierde de tot și nu va uita legământul părinților tăi pe care l‐a jurat lor. 32Căci întreabă
4.32
Iov 8.8
acum zilele care au trecut, care au fost înainte de tine din ziua în care a făcut Dumnezeu pe om pe pământ și de la o margine
4.32
Mat. 24.31
a cerurilor până la cealaltă margine a cerurilor, dacă a mai fost ca acest lucru mare și dacă s‐a mai auzit ca el? 33Oare
4.33
Ex. 24.11
33.20
a auzit vreun popor glasul lui Dumnezeu vorbind din mijlocul focului, cum ai auzit tu, și totuși trăiești? 34Sau a încercat Dumnezeu să vină să‐și ia un neam din mijlocul unui neam, prin încercări
4.34
Cap. 7.19;
29.3
, prin semne
4.34
Ex. 7.3
și prin minuni și prin război și cu mână
4.34
Ex. 13.3
tare și cu braț
4.34
Ex. 6.6
întins și cu înfricoșări
4.34
Cap. 26.8;
34.12
mari, ca toate cele ce a făcut Domnul Dumnezeul vostru pentru voi în Egipt înaintea ochilor tăi? 35Ție ți s‐a arătat ca să cunoști că Domnul este Dumnezeu și nu este altul
4.35
Cap. 32.39.
1 Sam. 2.2Is. 45.5,18,22Mc. 12.29,32
afară de el. 36Din ceruri
4.36
Ex. 19.9,19
20.18,22
24.16Evr. 12.18
te‐a făcut să auzi glasul său, ca să te învețe, și pe pământ ți‐a arătat focul său cel mare și ai auzit cuvintele lui din mijlocul focului. 37Și fiindcă a
4.37
Cap. 10.15.

iubit pe părinții tăi și a ales sămânța lor după ei te‐a scos
4.37
Ex. 13.3,9,14
din Egipt prin fața lui, cu puterea lui cea mare, 38ca
4.38
Cap. 7.1;
9.1,4,5
să alunge dinaintea ta neamuri mai mari și mai tari decât tine, ca să te ducă pe tine înăuntru, să‐ți dea țara lor de moștenire, ca astăzi. 39Cunoaște dar astăzi și pune la inimă, că Domnul
4.39
Vers. 35.
Ios. 2.11
este Dumnezeu în ceruri sus și pe pământ jos: nu este altul. 40Și păzește
4.40
Lev. 22.31
așezămintele lui și poruncile lui pe care ți le poruncesc astăzi, ca
4.40
Cap. 5.16;
6.3,18
12.25,28
22.7Ef. 6.3
să‐ți fie bine ție și fiilor tăi și a ales sămânța lor după ei, în pământul pe care ți‐l dă Domnul Dumnezeul tău pentru toate zilele.

Cetățile de scăpare de la răsăritul Iordanului

41Atunci Moise a despărțit

4.41
Num. 35.6,14
trei cetăți dincoace de Iordan spre soare‐răsare, 42ca
4.42
Cap. 19.4.

să fugă acolo ucigașul care ar omorî pe aproapele său fără voie și nu l‐a urât mai înainte, ca să fugă într‐una din aceste cetăți și să trăiască: 43Bețerul
4.43
Ios. 20.8
în pustie, în ținutul podișului, pentru rubeniți și Ramotul în Galaad pentru gadiți și Golanul în Basan pentru manasiți. 44Și aceasta este legea pe care a pus‐o Moise înaintea copiilor lui Israel. 45Acestea sunt mărturiile și așezămintele și judecățile pe care le‐a vorbit Moise copiilor lui Israel, când au ieșit din Egipt, 46dincoace de Iordan în vale
4.46
Cap. 3.29.

, în dreptul Bet‐Peorului, în țara lui Sihon, împăratul amoriților, care locuia în Hesbon pe care l‐au bătut
4.46
Num. 21.24
Moise și copiii lui Israel când au ieșit din Egipt 47și au stăpânit țara lui și țara lui
4.47
Num. 21.35
Og, împăratul Basanului, doi împărați ai amoriților, care erau dincoace de Iordan, spre soare‐răsare, 48de la Aroer
4.48
Cap. 2.36;
3.12
care este pe malul râului Arnon, până la muntele Sion, adică
4.48
Cap. 3.9.
Ps. 133.3
Hermon, 49și toată câmpia de dincoace de Iordan, spre soare‐răsare și până la marea câmpie sub poalele
4.49
Cap. 3.17.

muntelui Pisga.