Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
6

Ținerea poruncilor Domnului

61Și aceasta este

6.1
Cap. 4.1;
5.31
12.1
porunca, așezămintele și judecățile pe care a poruncit Domnul Dumnezeul vostru să vă învăț, ca să le faceți în țara în care treceți ca s‐o stăpâniți, 2ca
6.2
Ex. 20.20Ps. 111.10
128.1Ecl. 12.13
să te temi de Domnul Dumnezeul tău, ca să păzești toate așezămintele lui și poruncile lui pe care ți le poruncesc, tu și fiul tău și fiul fiului tău în toate zilele vieții tale și ca să ți se lungească
6.2
Cap. 4.40.
Prov. 3.1,2
zilele. 3Ascultă dar, Israele, și ia seama să le faci ca să‐ți fie bine și să vă înmulțiți foarte mult în țara
6.3
Gen. 15.5
22.17
unde curge lapte și miere, după cum
6.3
Ex. 3.8
ți‐a spus Domnul Dumnezeul părinților tăi. 4Ascultă
6.4
Is. 42.8Mc. 12.29,32In. 17.31 Cor. 8.4,6
, Israele: Domnul Dumnezeul nostru este un singur Domn. 5Și să iubești
6.5
Cap. 10.12.
Mat. 22.37Mc. 12.30Lc. 10.27
pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima
6.5
2 Reg. 23.25
ta și cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. 6Și aceste
6.6
Cap. 11.18;
32.46Ps. 37.31
40.8
119.11,98Prov. 3.3Is. 51.7
cuvinte pe care ți le poruncesc astăzi să fie pe inima ta. 7Și să le întipărești
6.7
Cap. 4.9;
11.19Ps. 78.4,5,6Ef. 6.4
în fiii tăi și să vorbești despre ele când șezi în casa ta și când mergi pe cale și când te culci și când te scoli. 8Și să le legi
6.8
Ex. 13.9,16Prov. 3.3
6.21
7.3
ca semn pe mâna ta și să‐ți fie ca fruntarii între ochi. 9Și să le
6.9
Cap. 11.20.
Is. 57.8
scrii pe ușiorii casei tale și pe porțile tale.

Despre dragostea de Dumnezeu

10Și va fi așa: după ce Domnul Dumnezeul tău te va aduce în țara pe care a jurat părinților tăi, lui Avraam, lui Isaac și lui Iacov, că ți‐o va da: cetăți mari și frumoase, pe care nu tu le‐ai

6.10
Ios. 24.13Ps. 105.44
zidit, 11și case pline de toate bunătățile pe care nu tu le‐ai umplut, și puțuri săpate, pe care nu tu le‐ai săpat, vii și măslini pe care nu tu le‐ai sădit, și vei mânca și te vei
6.11
Cap. 8.10, etc.

sătura: 12ferește‐te să nu uiți pe Domnul care te‐a scos din țara Egiptului, din casa de robie. 13Să te temi
6.13
Cap. 10.12, 20;
13.4Mat. 4.10Lc. 4.8
de Domnul Dumnezeul tău și să‐i slujești și să juri pe numele lui. 14Să nu
6.14
Ps. 63.11Is. 45.23
65.16Ier. 4.2
5.7
12.16
umblați după
6.14
Cap. 8.19;
11.28Ier. 25.6
alți dumnezei
6.14
Cap. 13.7.

dintre dumnezeii popoarelor, care sunt împrejurul vostru. 15Căci Domnul
6.15
Ex. 20.5
Dumnezeul tău este un Dumnezeu gelos în mijlocul tău; ca nu cumva
6.15
Cap. 7.4;
11.17
să se aprindă mânia Domnului Dumnezeului tău împotriva ta și să te piardă de pe fața pământului. 16
6.16
Mat. 4.7Lc. 4.12
nu ispitiți pe Domnul Dumnezeul vostru cum
6.16
Ex. 17.2,7Num. 20.3,4
21.4,51 Cor. 10.9
ați ispitit la Masa. 17
6.17
Cap. 11.13, 22.
Ps. 119.4
păziți cu tot dinadinsul poruncile Domnului Dumnezeului vostru și mărturiile lui și așezămintele lui, pe care ți le‐a poruncit. 18Și să faci
6.18
Ex. 15.2613.18
ce este drept și bun în ochii Domnului, ca să‐ți fie bine și să intri și să stăpânești acea țară bună pe care Domnul a jurat părinților tăi, 19că va
6.19
Num. 33.52,53
izgoni pe toți vrăjmașii tăi dinaintea ta cum a vorbit Domnul. 20Când te va întreba fiul
6.20
Ex. 13.14
tău în viitor, zicând: Ce sunt mărturiile și așezămintele și judecățile pe care vi le‐a poruncit Domnul Dumnezeul nostru? 21Atunci să zici fiului tău: Eram robi lui Faraon în Egipt și Domnul ne‐a scos din Egipt cu mână
6.21
Ex. 3.19
13.3
tare. 22Și Domnul
6.22
Ex. 7.8‐12Ps. 135.9
a săvârșit semne și minuni mari și rele, asupra Egiptului, asupra lui Faraon și asupra întregii lui case înaintea ochilor noștri, 23și ne‐a scos de acolo ca să ne aducă aici să ne dea țara pe care a jurat‐o părinților noștri. 24Și Domnul ne‐a poruncit să facem toate aceste așezăminte, să ne temem
6.24
Vers. 2.

de Domnul Dumnezeul nostru, spre
6.24
Cap. 10.13.
Iov 35.7,8Ier. 32.39
binele nostru în toate zilele, ca să ne
6.24
Cap. 4.1;
8.1Ps. 41.2Lc. 10.28
țină în viață ca astăzi. 25Și aceasta va fi dreptatea
6.25
Lev. 18.5Rom. 10.3,5
noastră dacă vom lua seama să facem toată această poruncă înaintea Domnului Dumnezeului nostru, cum ne‐a poruncit.