Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
7

Nimicirea cananiților

71Când te

7.1
Cap. 31.3.
Ps. 41.2,3
va aduce Domnul Dumnezeul tău în țara în care intri ca s‐o stăpânești, și va smulge dinaintea ta multe neamuri: pe hetit
7.1
Gen. 15.19Ex. 33.2
, și pe ghirgasit, și pe amorit, și pe cananit, și pe ferezit, și pe hevit, și pe iebusit, șapte neamuri mai mari
7.1
Cap. 4.38;
9.1
și mai tari decât tine, 2și când ți le va da Domnul Dumnezeul tău înaintea
7.2
Vers. 23. Cap. 23.14.

ta și le vei bate, atunci să
7.2
Num. 33.52Ios. 6.17
8.24
9.24
10.28,40
11.11,12
le pierzi cu desăvârșire: să nu faci legământ
7.2
Ex. 23.32
34.12,15,16Jud. 2.2Ios. 2.14
9.18Jud. 1.24
cu ele și să nu te înduri de ele. 3Și să
7.3
Ios. 23.121 Reg. 11.2Ezra 9.2
nu te încuscrești cu ele; să nu dai pe fata ta fiului său, și să nu iei pe fata lui pentru fiul tău; 4căci ele ar abate pe fiul tău de la urmarea mea și ar sluji altor dumnezei și mânia Domnului s‐ar aprinde
7.4
Cap. 6.15.

împotriva voastră și te‐ar pierde îndată. 5Ci să le faceți așa: să le surpați altarele
7.5
Ex. 23.24
34.13
și să le sfărâmați stâlpii și să le tăiați Astarteele și să le ardeți cu foc chipurile cioplite.

Israel este un popor sfânt

6Căci

7.6
Ex. 19.626.19Ps. 50.5Ier. 2.3
tu ești un popor sfânt pentru Domnul Dumnezeul tău: Domnul Dumnezeul tău te‐a ales
7.6
Ex. 19.5Amos 3.21 Pet. 2.9
ca să‐i fii un popor deosebit al său din toate popoarele care sunt pe fața pământului. 7Nu pentru că ați fi mai mulți decât toate popoarele s‐a alipit Domnul de voi și v‐a ales, căci sunteți cel mai
7.7
Cap. 10.22.

mic dintre toate popoarele: 8Ci pentru că
7.8
Cap. 10.15.

Domnul v‐a iubit și pentru că el
7.8
Ex. 32.13Ps. 105.8,9,10Lc. 1.55,72,73
ține jurământul pe care l‐a jurat părinților voștri, de aceea
7.8
Ex. 13.3,14
v‐a scos Domnul cu mână tare și v‐a răscumpărat din casa de robie, din mâna lui Faraon, împăratul Egiptului. 9Cunoaște dar că Domnul Dumnezeul tău, el este Dumnezeu, Dumnezeul cel credincios
7.9
Is. 49.71 Cor. 1.9
10.132 Cor. 1.181 Tes. 5.242 Tes. 3.32 Tim. 2.13Evr. 11.111 In. 1.9
, care ține
7.9
Ex. 20.6Neem. 1.5Dan. 9.4
legământul și îndurarea până la o mie de neamuri cu aceia care‐l iubesc și păzesc poruncile lui 10și care răsplătește
7.10
Is. 59
în față celor ce‐l urăsc spre a‐i pierde. El nu zăbovește
7.10
Num. 1.2
cu acela care‐l urăște, el îi va răsplăti în față. 11Deci păzește porunca și așezămintele și judecățile pe care ți le poruncesc astăzi să le faci. 12Și va fi așa: dacă
7.12
Lev. 26.3
veți asculta aceste judecăți și le veți păzi și le veți face, Domnul Dumnezeul tău va ține legământul
7.12
Ps. 105.8,9Lc. 1.55,72,73
și îndurarea cu care a jurat părinților tăi 13și te va iubi
7.13
In. 14.21
și te va binecuvânta și te va înmulți și va binecuvânta
7.13
Cap. 28.4.

rodul pântecelui tău și rodul ogorului tău, grâul tău și mustul tău și untdelemnul tău, fătul vacii tale și înmulțirea oilor tale în țara pe care a jurat părinților tăi că ți‐o va da. 14Vei fi binecuvântat mai mult decât toate popoarele; nu va
7.14
Ex. 23.26
fi la tine și la dobitoacele tale sterp, nici stearpă. 15Și Domnul va depărta de la tine orice boală și nu va pune peste tine niciuna din molimele
7.15
Ex. 9.14
15.26
rele ale Egiptului pe care le cunoști, ci le va pune peste toți cei ce te urăsc. 16Și să nimicești
7.16
Vers. 2.

toate popoarele pe care ți le va da Domnul Dumnezeul tău; ochiul tău
7.16
Cap. 13.8;
19.13,21
25.12
să nu le cruțe și să nu slujești dumnezeilor lor, căci aceasta ar fi cursă
7.16
Ex. 23.33Jud. 8.27Ps. 106.36
pentru tine. 17Dacă vei zice în inima ta: Aceste neamuri sunt mai mari decât mine, cum voi putea să le alung? 18Nu
7.18
Cap. 31.6.

te teme de ele; adu‐ți
7.18
Ps. 105.5
aminte de ce a făcut Domnul Dumnezeul tău lui Faraon și la tot Egiptul; 19și de încercările
7.19
Cap. 4.31;
29.3
cele mari pe care ți le‐au văzut ochii și semnele și minunile și mâna cea tare și brațul cel întins cu care te‐a scos Domnul Dumnezeul tău; așa va face Domnul Dumnezeul tău tuturor popoarelor de care te temi. 20Și Domnul Dumnezeul tău va trimite și viespea
7.20
Ex. 23.28Ios. 24.12
bondărească împotriva lor, până se vor pierde cei ce au rămas și cei ce se ascund dinaintea ta. 21Să nu te spăimânți de ei; căci Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul
7.21
Num. 11.20
14.9,14,42
16.3Ios. 3.10
tău un Dumnezeu
7.21
Cap. 10.17.
Neem. 1.5
4.14
9.32
mare și înfricoșat. 22Și Domnul
7.22
Ex. 23.29,30
Dumnezeul tău va alunga aceste neamuri dinaintea ta încetul cu încetul; nu le vei putea stârpi deodată ca să nu se înmulțească viețuitoarele câmpului împotriva ta. 23Dar Domnul Dumnezeul tău le va da înaintea ta și le va îngrozi cu groază mare până se vor pierde. 24Și va da pe împărații
7.24
Ios. 10.24,25,42
12.1
lor în mâna ta și să faci să li se piardă numele de sub
7.24
Ex. 17.1425.19
29.20
ceruri. Nimeni
7.24
Cap. 11.25.
Ios. 1.5
10.8
23.9
nu va putea sta înaintea ta până‐i vei pierde. 25Să ardeți
7.25
Vers. 5.
Ex. 32.201 Cron. 14.12
în foc chipurile cioplite ale dumnezeilor lor; să
7.25
Ios. 7.1,21
nu poftești aurul și argintul care este pe ele, nici să nu‐l iei pentru tine ca nu cumva să te prinzi în cursă
7.25
Jud. 8.27
prin ele, căci este o urâciune
7.25
Cap. 17.1.

înaintea Domnului Dumnezeului tău. 26Și să nu aduci urâciunea în casa ta; ca să nu te faci și tu blestemat ca ea; s‐o urăști cu totul și să‐ți fie scârbă de ea, căci este
7.26
Lev. 27.28Ios. 6.17,18
7.1
un blestem.