Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
8

Țara făgăduită și mulțumirea

81

8.1
Cap. 4.1;
5.32,33
6.1,2,3
luați aminte să faceți orice poruncă pe care ți‐o poruncesc astăzi, ca să trăiți și să vă înmulțiți și să intrați și să stăpâniți țara pe care a jurat‐o Domnul părinților voștri. 2Și adu‐ți aminte de toată calea pe care te‐a călăuzit
8.2
Cap. 1.3;
2.7
29.5Ps. 136.16Amos 2.10
Domnul Dumnezeul tău în acești patruzeci de ani în pustie ca să te smerească, să te încerce
8.2
Ex. 16.4
, ca să cunoască
8.2
2 Cron. 32.31In. 2.25
ce era în inima ta, dacă vei păzi poruncile lui sau nu. 3Și te‐a smerit și te‐a lăsat
8.3
Ex. 16.2,3
să flămânzești și te‐a hrănit
8.3
Ex. 16.12,14,35
cu mana pe care n‐o cunoscuseși și pe care părinții tăi n‐au cunoscut‐o, ca să‐ți arate că omul nu trăiește
8.3
Ps. 104.29Mat. 4.4Lc. 4.4
numai cu pâine, ci omul trăiește cu orice iese din gura Domnului. 4Veșmântul
8.4
Cap. 29.5.
Neem. 9.21
nu ți s‐a învechit pe tine și piciorul nu ți s‐a umflat în acești patruzeci de ani. 5Și cunoaște
8.5
2 Sam. 7.14Ps. 89.32Prov. 3.12Evr. 12.5,6Ap. 3.19
în inima ta că, precum ceartă un om pe fiul său, așa te ceartă pe tine Domnul Dumnezeul tău. 6Și să păzești poruncile Domnului Dumnezeului tău ca
8.6
Cap. 5.33.

să umbli pe căile lui și să te temi de el. 7Căci Domnul Dumnezeul tău te face să intri într‐o țară
8.7
Cap. 11.10, 11, 12.

bună, țară cu pâraie de apă, cu izvoare și cu adâncimi de ape, care țâșnesc în văi și munți; 8țară de grâu și de orz și de vii și de smochini și de rodii, țară de măslini și de miere, 9țară unde‐ți vei mânca pâinea fără scădere, unde nu vei avea lipsă de nimic, țară
8.9
Cap. 33.25.

ale cărei pietre sunt fier și din ai cărei munți vei scoate aramă. 10Și
8.10
Cap. 6.11, 12.

vei mânca și te vei sătura și vei binecuvânta pe Domnul Dumnezeul tău pentru țara bună pe care ți‐a dat‐o. 11Ferește‐te să nu uiți pe Domnul Dumnezeul tău, nepăzind poruncile lui și judecățile lui și așezămintele lui pe care ți le poruncesc astăzi. 12Ca nu cumva după ce vei mânca
8.12
Cap. 28.47;
32.15Prov. 30.9Osea 13.6
și te vei sătura și‐ți vei zidi case frumoase și vei locui în ele, 13și ți se vor înmulți cirezile și turmele și argintul tău și aurul tău se vor îngrămădi și tot ce ai se va înmulți, 14să ți se înalțe inima
8.14
1 Cor. 4.7
și să
8.14
Ps. 106.21
uiți pe Domnul Dumnezeul tău care te‐a scos din țara Egiptului, din casa de robie; 15care te‐a
8.15
Is. 63.12,13,14Ier. 2.6
călăuzit prin pustia cea mare și înfricoșată plină de șerpi
8.15
Num. 21.6Osea 13.5
înfocați și scorpioni și uscăciune, unde nu era apă; care a făcut să curgă
8.15
Num. 20.11Ps. 78.15
114.8
apă din stânca de cremene; 16care te‐a hrănit în pustie cu mana
8.16
Vers. 3.
Ex. 16.15
pe care n‐au cunoscut‐o părinții tăi, ca să te smerească și să te cerce ca să‐ți facă
8.16
Ier. 24.5,6Evr. 12.11
bine la sfârșit 17și să
8.17
Cap. 9.4.
1 Cor. 4.7
nu zici în inima ta: Puterea mea și tăria mâinii mele mi‐au câștigat această avere. 18Ci să‐ți aduci aminte de Domnul Dumnezeul tău că el
8.18
Prov. 10.22Osea 2.8
este acela care‐ți dă putere să câștigi avere ca să
8.18
Cap. 7.8, 12.

întărească legământul său cu care a jurat părinților tăi ca astăzi. 19Și va fi așa: dacă vei uita pe Domnul Dumnezeul tău și vei umbla după alți dumnezei și le vei sluji și te vei închina înaintea lor, mărturisesc
8.19
Cap. 4.26;
30.18
astăzi împotriva voastră că veți fi pierduți negreșit: 20ca
8.20
Dan. 9.11,12
neamurile pe care le‐a pierdut Domnul dinaintea voastră, așa veți fi pierduți, pentru că n‐ați ascultat de glasul Domnului Dumnezeului vostru.