Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
9

Aducere aminte de răzvrătirile lui Israel

91Ascultă, Israele: astăzi treci

9.1
Cap. 11.31.
Ios. 3.16
4.19
Iordanul ca să intri să stăpânești neamuri
9.1
Cap. 4.38;
7.1
11.23
mai mari și mai tari decât tine, cetăți mari și cu ziduri
9.1
Cap. 1.28.

până la ceruri, 2un popor mare și înalt, pe fiii
9.2
Num. 13.22,28,32,33
anachimilor pe care‐i cunoști și despre care ai auzit zicând: Cine poate sta înaintea fiilor lui Anac? 3Cunoaște dar astăzi că Domnul Dumnezeul tău este cel ce trece
9.3
Cap. 31.3.
Ios. 3.11
înaintea ta ca un foc
9.3
Cap. 4.24.
Evr. 12.29
mistuitor. El îi va
9.3
Cap. 7.23.

pierde și‐i va pleca înaintea ta și‐i vei alunga
9.3
Ex. 23.31
și‐i vei pierde repede, cum ți‐a vorbit Domnul. 4După ce Domnul Dumnezeul tău îi va izgoni dinaintea ta, să nu
9.4
Cap. 8.17.
Rom. 11.6,201 Cor. 4.4,7
zici în inima ta astfel: Pentru dreptatea mea m‐a adus Domnul să stăpânesc țara aceasta. Căci pentru răutatea
9.4
Gen. 15.16Lev. 18.24,25
neamurilor acestora le alungă Domnul dinaintea ta. 5Nu pentru
9.5
Tit 3.5
dreptatea ta sau pentru întregimea inimii tale intri tu ca să stăpânești țara lor, ci pentru răutatea neamurilor acestora le alungă Domnul Dumnezeu dinaintea ta și ca să întărească cuvântul
9.5
Gen. 12.7
13.15
15.7
17.8
26.4
28.13
pe care l‐a jurat Domnul părinților tăi, lui Avraam, lui Isaac și lui Iacov. 6Să știi dar, că nu pentru dreptatea ta îți dă Domnul Dumnezeul tău această țară bună ca s‐o stăpânești; căci tu ești un popor cu grumazul
9.6
Vers. 13.
Ex. 32.9
33.3
34.9
tare. 7Adu‐ți aminte, nu uita cum ai întărâtat pe Domnul Dumnezeul tău în pustie! Din ziua
9.7
Ex. 14.11
16.2
17.2Num. 11.4
20.2
25.2
în care ai ieșit din țara Egiptului până ați venit în locul acesta, ați fost răzvrătitori împotriva Domnului. 8Și în Horeb
9.8
Ex. 32.4Ps. 106.19
ați întărâtat pe Domnul la mânie și Domnul s‐a mâniat pe voi să vă piardă. 9Când m‐am
9.9
Ex. 24.12,15
suit pe munte ca să primesc tablele de piatră, tablele legământului pe care l‐a făcut Domnul cu voi, și am rămas
9.9
Ex. 24.18
34.28
pe munte patruzeci de zile și patruzeci de nopți, n‐am mâncat pâine și n‐am băut apă. 10Și
9.10
Ex. 31.18
Domnul mi‐a dat cele două table de piatră scrise cu degetul lui Dumnezeu; și pe ele erau scrise toate cuvintele pe care le‐a vorbit Domnul cu voi pe munte din mijlocul focului
9.10
Ex. 19.17
20.110.4
18.16
în ziua obștei. 11Și a fost așa: la sfârșitul celor patruzeci de zile și patruzeci de nopți, Domnul mi‐a dat cele două table de piatră, tablele legământului. 12Și Domnul mi‐a zis: Scoală‐te
9.12
Ex. 32.7
, pogoară‐te repede de aici, căci poporul tău pe care l‐ai scos din Egipt s‐a stricat; repede s‐au abătut
9.12
Cap. 31.29.
Jud. 2.17
de la calea pe care le‐am poruncit‐o; și‐au făcut un chip turnat. 13Și Domnul mi‐a vorbit, zicând: Am văzut
9.13
Ex. 32.9
poporul acesta și iată este un popor cu grumazul
9.13
Vers. 6. Cap. 10.16;
31.272 Reg. 17.14
tare. 14Lasă‐mă
9.14
Ex. 32.10
să‐i pierd și să le șterg numele
9.14
Cap. 29.20.
Ps. 9.5
109.13
de sub ceruri și
9.14
Num. 14.12
pe tine te voi face un neam mai tare și mai mare decât ei. 15Și m‐am întors
9.15
Ex. 32.15
și m‐am pogorât de pe munte și
9.15
Ex. 19.185.23
muntele ardea cu foc și cele două table ale legământului erau în amândouă mâinile mele. 16Și m‐am uitat
9.16
Ex. 32.19
și iată păcătuiserăți împotriva Domnului Dumnezeului vostru: vă făcuserăți un vițel turnat; repede vă abătuserăți de la calea pe care v‐o poruncise Domnul. 17Și am apucat cele două table și le‐am aruncat din amândouă mâinile mele și le‐am sfărâmat înaintea ochilor voștri. 18Și am
9.18
Ex. 34.28Ps. 106.23
căzut jos înaintea Domnului, ca întâia dată, patruzeci de zile și patruzeci de nopți; n‐am mâncat pâine și n‐am băut apă pentru tot păcatul vostru cu care ați păcătuit, făcând ce este rău în ochii Domnului ca să‐l mâniați. 19Căci mă
9.19
Ex. 32.10,11
temeam de iuțimea și de mânia cu care se mâniase Domnul împotriva voastră ca să vă piardă. Și Domnul
9.19
Ex. 32.14
33.17Ps. 106.23
m‐a ascultat și în vremea aceea. 20Și Domnul s‐a mâniat foarte tare și pe Aaron ca să‐l piardă; și m‐am rugat și pentru Aaron în același timp. 21Și am luat păcatul vostru pe care îl făcuserăți, vițelul
9.21
Ex. 32.20Is. 31.7
, și l‐am ars cu foc și l‐am zdrobit foarte mult și l‐am pisat până s‐a făcut mărunt ca pulberea și i‐am aruncat pulberea în pârâul care curge în jos din munte. 22Și la
9.22
Num. 11.1,3,5
Tabeera și la Masa
9.22
Ex. 17.7
și la Chibrot‐Hataava
9.22
Num. 11.4,34
ați mâniat pe Domnul. 23Și când
9.23
Num. 13.3
14.1
v‐a trimis Domnul de la Cades‐Barnea, zicând: Suiți‐vă și luați în stăpânire țara pe care v‐am dat‐o, atunci v‐ați răzvrătit împotriva poruncii Domnului Dumnezeului vostru și nu
9.23
Ps. 106.24,25
l‐ați crezut și n‐ați ascultat de glasul lui. 24Ați
9.24
Cap. 31.27.

fost răzvrătitori împotriva Domnului din ziua în care v‐am cunoscut. 25Și am căzut
9.25
Vers. 18.

jos înaintea Domnului în cele patruzeci de zile și patruzeci de nopți, cât am căzut jos; căci Domnul zisese că vrea să vă piardă. 26Și m‐am rugat
9.26
Ex. 32.11
Domnului și am zis: Doamne Dumnezeule, nu pierde pe poporul tău și moștenirea ta pe care ai răscumpărat‐o prin mărimea ta, pe care l‐ai scos din Egipt cu mână tare. 27Adu‐ți aminte de robii tăi Avraam, Isaac și Iacov; nu căuta la încăpățânarea poporului acestuia, nici la răutatea lui, nici la păcatul lui, 28ca nu cumva să zică țara din care ne‐ai scos: Pentru că
9.28
Ex. 32.12Num. 14.16
Domnul n‐a putut să‐i aducă în țara pe care le‐o făgăduise și pentru că‐i ura i‐a scos ca să‐i omoare în pustie. 29Totuși ei
9.29
Cap. 4.20.
1 Reg. 8.51Neem. 1.10Ps. 95.7
sunt poporul tău și moștenirea ta pe care i‐ai scos cu puterea ta cea mare și cu brațul tău cel întins.