Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
12

Amintește‐ți de Dumnezeu în tinerețe

121Și adu‐ți

12.1
Prov. 22.6Plâng. 3.27
aminte de Făcătorul tău în zilele tinereții tale, înainte ca să vină zilele cele rele și să se apropie anii când
12.1
2 Sam. 19.35
vei zice: N‐am plăcere de ei! 2Înainte ca să se întunece soarele și lumina și luna și stelele și să se întoarcă norii după ploaie. 3În ziua când păzitorii casei (mâinile) tremură și se încovoaie cei tari (picioarele) și încetează râșnitorii (dinții), fiindcă sunt puțini și cei ce se uită pe ferestre (ochii) se întunecă, 4și ușile (buzele) se închid înspre uliță, când glasul râșnitorilor slăbește și unul se scoală la glasul păsării, și se pleacă toate fiicele cântării
12.4
2 Sam. 19.35
(sunetele); 5da, se tem de ce este înalt și spaimele sunt pe cale; migdalul e în floare, și lăcusta este o sarcină și capera este fără urmare, căci omul merge spre casa
12.5
Iov 17.13
sa veșnică și bocitorii
12.5
Ier. 9.17
umblă pe ulițe; 6înainte ca să se slăbească funia de argint și să se sfărâme potirul de aur și să se spargă ulciorul la fântână și să se sfărâme roata la puț; 7și să se
12.7
Gen. 3.19Iov 34.15Ps. 90.3
întoarcă pulberea în pământ, cum a fost, și
12.7
Cap. 3.21.

duhul să se întoarcă la Dumnezeu care
12.7
Num. 16.22
27.16Iov 34.14Is. 57.16Zah. 12.1
l‐a dat. 8Deșertăciunea
12.8
Ps. 62.9
deșertăciunilor, zice Propovăduitorul, totul este deșertăciune! 9Și mai mult, pentru că Propovăduitorul a fost înțelept, a mai învățat pe popor cunoștință, și el a cumpănit și căutat și a pus în șir
12.9
1 Reg. 4.32
multe proverbe. 10Propovăduitorul a căutat să găsească cuvinte de desfătare și ceea ce s‐a scris este drept, cuvinte de adevăr. 11Cuvintele înțelepților sunt ca niște țepuși și adunările de pilde ca niște piroane înfipte: sunt date de un singur păstor. 12Și pe lângă asta, fiul meu, fii înștiințat: facerea multor cărți n‐are sfârșit și prea multă
12.12
Cap. 1.18.

citire este obosire a trupului. 13Să ascultăm sfârșitul întregului lucru: Teme‐te
12.13
Deut. 6.2
10.12
de Dumnezeu și păzește poruncile lui! Căci aceasta este totul pentru om. 14Căci Dumnezeu va aduce orice
12.14
Cap. 11.9.
Mat. 12.36Fapte. 17.30,31Rom. 2.16
14.10,121 Cor. 4.52 Cor. 5.10
faptă la judecată, cu orice lucru ascuns, fie bun, fie rău.