Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
6

Averea și cinstea sunt deșertăciuni

61Este

6.1
Cap. 5.13.
un rău pe care l‐am văzut sub soare și este des între oameni: 2Unul căruia îi dă Dumnezeu bogăție, bunuri și cinste și nu
6.2
Iov 21.10Ps. 17.14
73.7
lipsește sufletului său nimic din tot ce dorește; dar
6.2
Lc. 12.20
Dumnezeu nu‐i dă putere să mănânce din ele, ci un străin mănâncă din ele; aceasta este deșertăciune și un mare rău. 3Dacă ar naște cineva o sută de copii și ar trăi mulți ani și zilele anilor vieții sale ar fi multe, dar nu i s‐ar sătura sufletul de
6.3
2 Reg. 9.35Is. 14.19,20Ier. 22.19
bine și n‐ar avea nici înmormântare, zic: mai
6.3
Iov 3.16Ps. 58.8
bine cel născut înainte de vreme decât el. 4Căci vine în deșertăciune și pleacă în întuneric și numele său e acoperit cu întuneric. 5Nici soarele nu l‐a văzut și nu l‐a cunoscut; acesta are odihnă mai degrabă decât acela. 6Și chiar dacă ar trăi de două ori o mie de ani, tot n‐a văzut nici un bine: oare nu merg toți la același loc? 7Toată
6.7
Prov. 16.26
osteneala omului este pentru gura sa și totuși sufletul nu se satură. 8Căci cu cât este mai mult cel înțelept decât cel nebun? Ce are cel sărac care știe să umble înaintea celor vii? 9Mai bună este vederea ochilor decât rătăcirea sufletului; și aceasta este deșertăciune și vânare de vânt. 10Ceea ce este, de mult i s‐a pus numele; și ce este omul se cunoaște; și nici nu
6.10
Iov 9.32Is. 45.9Ier. 49.19
poate să se socotească cu cel ce este mai puternic decât el. 11Căci sunt multe lucruri care înmulțesc deșertăciunea: ce folos are omul? 12Căci cine știe ce este bine pentru om în viață, în toate zilele vieții sale deșarte pe care o petrece ca
6.12
Ps. 102.11
109.23
144.4Iac. 4.14
o umbră? Căci cine
6.12
Ps. 39.6
va spune omului ce va fi după el sub soare?

7

Mai bine cumpătare, înțelepciune, răbdare

71Mai bine un nume

7.1
Prov. 15.30
22.1
bun decât untdelemn de preț și ziua morții decât ziua nașterii. 2Mai bine să mergi la casa de jale, decât să mergi la casa de ospăț, întrucât aceea este sfârșitul tuturor oamenilor și cel viu o ia la inimă. 3Mai
7.3
2 Cor. 7.10
bună mâhnirea decât râsul, căci prin mâhnirea feței inima se face mai bună. 4Inima înțeleptului este în casa de jale, dar inima nebunilor în casa de veselie. 5Mai
7.5
Ps. 141.5Prov. 13.18
15.31,32
bine să asculți mustrarea înțeleptului decât să asculți cântarea nebunilor. 6Căci
7.6
Ps. 118.12
ca pârâitul spinilor sub o oală, așa este râsul nebunului: și aceasta este deșertăciune. 7Cu adevărat apăsarea, chiar și pe înțelept îl scoate din minte și
7.7
Ex. 23.8Deut. 16.19
mita pierde inima. 8Mai bun este sfârșitul unui lucru decât începutul său. Mai bun este cel
7.8
Prov. 14.29
cu duh răbdător decât cel cu duh îngâmfat. 9Nu
7.9
Prov. 14.17
16.32Iac. 1.19
te grăbi să te mânii în duhul tău, căci mânia se odihnește în sânul nebunilor. 10Nu zice: Oare cum se face că zilele trecute erau mai bune decât acestea? Căci nu din înțelepciune întrebi de aceasta. 11Bună este înțelepciunea ca și moștenirea și de folos
7.11
Cap. 11.7.
celor ce văd soarele. 12Căci cineva este la umbra înțelepciunii ca la umbra banilor; dar folosul cunoștinței este că înțelepciunea face să trăiască pe cei ce o au. 13Privește lucrul lui Dumnezeu: căci cine
7.13
Iov 12.14Is. 14.27
poate face drept ce a făcut el strâmb? 14Bucură‐te de bine în
7.14
Cap. 3.4.
ziua fericirii și ia seama în ziua nenorocirii: Dumnezeu a pus una în față cu cealaltă ca omul să nu afle nimic din ce va fi după el. 15Am văzut de toate în zilele deșertăciunii mele; este un om drept
7.15
Cap. 8.14.
care este pierdut în dreptatea sa și este un om rău care își lungește zilele în răutatea sa. 16Nu
7.16
Prov. 25.16
fi prea drept și
7.16
Rom. 12.3
nu te face prea înțelept!
7.16
Iov 15.32Ps. 55.23Prov. 10.27
Pentru ce să te pierzi pe tine însuți? 17Nu fi prea rău și nu fi nebun! Pentru ce să mori înainte de vremea ta? 18Bine este să apuci aceasta și să nu‐ți oprești mâna de la aceea: căci cel ce se teme de Dumnezeu iese din toate. 19Înțelepciunea
7.19
Prov. 21.22
24.5
întărește pe înțelept mai mult decât zece oameni puternici care sunt într‐o cetate. 20Cu adevărat nu este nici un
7.20
1 Reg. 8.462 Cron. 6.36Prov. 20.9Rom. 3.231 In. 1.8
om drept pe pământ care să facă binele și să nu păcătuiască. 21Nu‐ți pune inima la toate vorbele care se vorbesc ca să n‐auzi pe sluga ta blestemându‐te. 22Căci inima ta știe că și tu ai blestemat de multe ori la fel pe alții. 23Toate acestea le‐am încercat cu înțelepciune. Am
7.23
Rom. 1.22
zis: Voi fi înțelept! Dar a fost departe de mine. 24Ce este, este departe
7.24
Iov 28.12,201 Tim. 6.16
și foarte adânc
7.24
Rom. 11.33
: cine le poate ajunge? 25M‐am întors eu și inima mea să cunosc
7.25
Cap. 1.17;
și să cercetez și să caut înțelepciune și pricina lucrurilor, și să cunosc că răutatea este nebunie și prostia este nerozie. 26Și
7.26
Prov. 5.3,4
22.14
am aflat ce este mai amar decât moartea: pe femeia a cărei inimă este rețele și lațuri și mâinile ei cătușe; cel ce place lui Dumnezeu va scăpa de ea, dar păcătosul va fi prins de ea. 27Iată, aceasta am aflat, zice Propovăduitorul
7.27
Cap. 1.1, 2.
, punând una lângă alta ca să aflu o socoteală dreaptă, 28ceea ce caută încă sufletul meu și n‐am aflat: un
7.28
Iov 33.23Ps. 12.1
bărbat printre o mie am aflat; dar o femeie între toate acestea n‐am aflat. 29Iată, numai aceasta am aflat: că
7.29
Gen. 1.27
Dumnezeu a făcut pe om fără prihană, dar ei
7.29
Gen. 3.6,7
au căutat tot felul de uneltiri.

8

Ascultare de dregătorie. Nepotriviri

81Cine este ca cel înțelept? Și cine cunoaște înțelesul lucrurilor? Înțelepciunea

8.1
Prov. 4.8,9
17.24Fapte. 6.15
omului face să‐i strălulucească fața și asprimea
8.1
Deut. 28.50
feței sale se schimbă. 2Eu zic: Păzește porunca împăratului și aceasta pentru
8.2
1 Cron. 29.24Ezec. 17.18Rom. 13.5
jurământul lui Dumnezeu. 3Nu
8.3
Cap. 10.4.
te grăbi să ieși de la fața lui; nu stărui într‐un lucru rău căci el face orice‐i place; 4căci cuvântul împăratului este putere și cine‐i
8.4
Iov 34.18
va zice: Ce faci? 5Cel ce păzește porunca nu va cunoaște niciun rău și inima celui înțelept cunoaște vremea și judecata. 6Căci pentru
8.6
Cap. 3.1.
orice plan este vreme și judecată; căci nefericirea omului este mare peste el. 7Căci
8.7
Prov. 24.229.12
10.14
nu știe ceea ce va fi, căci cine‐i va spune cum va fi? 8Nu este om
8.8
Ps. 49.6,7
care să fie stăpân pe duh, ca să oprească duhul, și nimeni nu este stăpân pe ziua morții; și nu este nici o scăpare în războiul acesta, și răutatea nu va scăpa pe cei ce o făptuiesc. 9Am văzut toate acestea și mi‐am îndreptat inima la orice lucru care se face sub soare: este o vreme când un om stăpânește pe altul spre nenorocirea sa însăși. 10Și am mai văzut pe cei răi înmormântați și intrând în odihnă și cei ce au lucrat drept au plecat de la locul sfânt și au fost uitați în
8.10
Iov 14.5
cetate. Și aceasta este deșertăciune. 11Fiindcă
8.11
Ps. 10.6
50.21Is. 26.10
hotărârea pentru fapta rea nu se îndeplinește repede, de aceea inima copiilor oamenilor este plină în ei ca să facă rău. 12Să facă
8.12
Is. 65.20Rom. 2.5
păcătosul chiar de o sută de ori rău și să‐și lungească zilele, totuși știu că va fi bine de
8.12
Ps. 37.11,18,19Prov. 1.32,33Is. 3.10,11Mat. 25.34,41
cei ce se tem de Dumnezeu, pentru că se tem de el. 13Dar nu va fi bine de cel rău și nu‐și va lungi zilele, care sunt ca o umbră, pentru că nu se teme de Dumnezeu. 14Este o deșertăciune care se face pe pământ: că sunt drepți cărora li
8.14
Ps. 73.147.15
9.1,2,3
se întâmplă după fapta celor răi și sunt răi cărora li se întâmplă după fapta celor drepți. Am zis că și aceasta este deșertăciune. 15Și am lăudat
8.15
Cap. 2.24;
bucuria, căci nimic nu este mai bun pentru om sub soare decât să mănânce și să bea și să se bucure; căci aceea va rămâne cu el din ostenelele lui în zilele vieții lui pe care i le‐a dat Dumnezeu sub soare. 16Când mi‐am îndreptat inima să cunosc înțelepciunea și să văd lucrul care se face pe pământ (căci este unul care nu vede somn cu ochii lui nici ziua, nici noaptea): 17atunci am văzut cu privire la tot lucrul lui Dumnezeu că omul
8.17
Iov 5.9Rom. 11.33
nu poate afla lucrul care se face sub soare, căci oricât s‐ar osteni omul să caute, totuși nu va afla; și chiar dacă va crede cel înțelept că știe, totuși
8.17
Ps. 73.16
nu va putea afla.