Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
7

Mai bine cumpătare, înțelepciune, răbdare

71Mai bine un nume

7.1
Prov. 15.30
22.1
bun decât untdelemn de preț și ziua morții decât ziua nașterii. 2Mai bine să mergi la casa de jale, decât să mergi la casa de ospăț, întrucât aceea este sfârșitul tuturor oamenilor și cel viu o ia la inimă. 3Mai
7.3
2 Cor. 7.10
bună mâhnirea decât râsul, căci prin mâhnirea feței inima se face mai bună. 4Inima înțeleptului este în casa de jale, dar inima nebunilor în casa de veselie. 5Mai
7.5
Ps. 141.5Prov. 13.18
15.31,32
bine să asculți mustrarea înțeleptului decât să asculți cântarea nebunilor. 6Căci
7.6
Ps. 118.12
ca pârâitul spinilor sub o oală, așa este râsul nebunului: și aceasta este deșertăciune. 7Cu adevărat apăsarea, chiar și pe înțelept îl scoate din minte și
7.7
Ex. 23.8Deut. 16.19
mita pierde inima. 8Mai bun este sfârșitul unui lucru decât începutul său. Mai bun este cel
7.8
Prov. 14.29
cu duh răbdător decât cel cu duh îngâmfat. 9Nu
7.9
Prov. 14.17
16.32Iac. 1.19
te grăbi să te mânii în duhul tău, căci mânia se odihnește în sânul nebunilor. 10Nu zice: Oare cum se face că zilele trecute erau mai bune decât acestea? Căci nu din înțelepciune întrebi de aceasta. 11Bună este înțelepciunea ca și moștenirea și de folos
7.11
Cap. 11.7.

celor ce văd soarele. 12Căci cineva este la umbra înțelepciunii ca la umbra banilor; dar folosul cunoștinței este că înțelepciunea face să trăiască pe cei ce o au. 13Privește lucrul lui Dumnezeu: căci cine
7.13
Iov 12.14Is. 14.27
poate face drept ce a făcut el strâmb? 14Bucură‐te de bine în
7.14
Cap. 3.4.
Deut. 28.47
ziua fericirii și ia seama în ziua nenorocirii: Dumnezeu a pus una în față cu cealaltă ca omul să nu afle nimic din ce va fi după el. 15Am văzut de toate în zilele deșertăciunii mele; este un om drept
7.15
Cap. 8.14.

care este pierdut în dreptatea sa și este un om rău care își lungește zilele în răutatea sa. 16Nu
7.16
Prov. 25.16
fi prea drept și
7.16
Rom. 12.3
nu te face prea înțelept!
7.16
Iov 15.32Ps. 55.23Prov. 10.27
Pentru ce să te pierzi pe tine însuți? 17Nu fi prea rău și nu fi nebun! Pentru ce să mori înainte de vremea ta? 18Bine este să apuci aceasta și să nu‐ți oprești mâna de la aceea: căci cel ce se teme de Dumnezeu iese din toate. 19Înțelepciunea
7.19
Prov. 21.22
24.5
întărește pe înțelept mai mult decât zece oameni puternici care sunt într‐o cetate. 20Cu adevărat nu este nici un
7.20
1 Reg. 8.462 Cron. 6.36Prov. 20.9Rom. 3.231 In. 1.8
om drept pe pământ care să facă binele și să nu păcătuiască. 21Nu‐ți pune inima la toate vorbele care se vorbesc ca să n‐auzi pe sluga ta blestemându‐te. 22Căci inima ta știe că și tu ai blestemat de multe ori la fel pe alții. 23Toate acestea le‐am încercat cu înțelepciune. Am
7.23
Rom. 1.22
zis: Voi fi înțelept! Dar a fost departe de mine. 24Ce este, este departe
7.24
Iov 28.12,201 Tim. 6.16
și foarte adânc
7.24
Rom. 11.33
: cine le poate ajunge? 25M‐am întors eu și inima mea să cunosc
7.25
Cap. 1.17;
2.12
și să cercetez și să caut înțelepciune și pricina lucrurilor, și să cunosc că răutatea este nebunie și prostia este nerozie. 26Și
7.26
Prov. 5.3,4
22.14
am aflat ce este mai amar decât moartea: pe femeia a cărei inimă este rețele și lațuri și mâinile ei cătușe; cel ce place lui Dumnezeu va scăpa de ea, dar păcătosul va fi prins de ea. 27Iată, aceasta am aflat, zice Propovăduitorul
7.27
Cap. 1.1, 2.

, punând una lângă alta ca să aflu o socoteală dreaptă, 28ceea ce caută încă sufletul meu și n‐am aflat: un
7.28
Iov 33.23Ps. 12.1
bărbat printre o mie am aflat; dar o femeie între toate acestea n‐am aflat. 29Iată, numai aceasta am aflat: că
7.29
Gen. 1.27
Dumnezeu a făcut pe om fără prihană, dar ei
7.29
Gen. 3.6,7
au căutat tot felul de uneltiri.