Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
8

Ascultare de dregătorie. Nepotriviri

81Cine este ca cel înțelept? Și cine cunoaște înțelesul lucrurilor? Înțelepciunea

8.1
Prov. 4.8,9
17.24Fapte. 6.15
omului face să‐i strălulucească fața și asprimea
8.1
Deut. 28.50
feței sale se schimbă. 2Eu zic: Păzește porunca împăratului și aceasta pentru
8.2
1 Cron. 29.24Ezec. 17.18Rom. 13.5
jurământul lui Dumnezeu. 3Nu
8.3
Cap. 10.4.

te grăbi să ieși de la fața lui; nu stărui într‐un lucru rău căci el face orice‐i place; 4căci cuvântul împăratului este putere și cine‐i
8.4
Iov 34.18
va zice: Ce faci? 5Cel ce păzește porunca nu va cunoaște niciun rău și inima celui înțelept cunoaște vremea și judecata. 6Căci pentru
8.6
Cap. 3.1.

orice plan este vreme și judecată; căci nefericirea omului este mare peste el. 7Căci
8.7
Prov. 24.229.12
10.14
nu știe ceea ce va fi, căci cine‐i va spune cum va fi? 8Nu este om
8.8
Ps. 49.6,7
care să fie stăpân pe duh, ca să oprească duhul, și nimeni nu este stăpân pe ziua morții; și nu este nici o scăpare în războiul acesta, și răutatea nu va scăpa pe cei ce o făptuiesc. 9Am văzut toate acestea și mi‐am îndreptat inima la orice lucru care se face sub soare: este o vreme când un om stăpânește pe altul spre nenorocirea sa însăși. 10Și am mai văzut pe cei răi înmormântați și intrând în odihnă și cei ce au lucrat drept au plecat de la locul sfânt și au fost uitați în
8.10
Iov 14.5
cetate. Și aceasta este deșertăciune. 11Fiindcă
8.11
Ps. 10.6
50.21Is. 26.10
hotărârea pentru fapta rea nu se îndeplinește repede, de aceea inima copiilor oamenilor este plină în ei ca să facă rău. 12Să facă
8.12
Is. 65.20Rom. 2.5
păcătosul chiar de o sută de ori rău și să‐și lungească zilele, totuși știu că va fi bine de
8.12
Ps. 37.11,18,19Prov. 1.32,33Is. 3.10,11Mat. 25.34,41
cei ce se tem de Dumnezeu, pentru că se tem de el. 13Dar nu va fi bine de cel rău și nu‐și va lungi zilele, care sunt ca o umbră, pentru că nu se teme de Dumnezeu. 14Este o deșertăciune care se face pe pământ: că sunt drepți cărora li
8.14
Ps. 73.147.15
9.1,2,3
se întâmplă după fapta celor răi și sunt răi cărora li se întâmplă după fapta celor drepți. Am zis că și aceasta este deșertăciune. 15Și am lăudat
8.15
Cap. 2.24;
3.12,22
5.18
9.7
bucuria, căci nimic nu este mai bun pentru om sub soare decât să mănânce și să bea și să se bucure; căci aceea va rămâne cu el din ostenelele lui în zilele vieții lui pe care i le‐a dat Dumnezeu sub soare. 16Când mi‐am îndreptat inima să cunosc înțelepciunea și să văd lucrul care se face pe pământ (căci este unul care nu vede somn cu ochii lui nici ziua, nici noaptea): 17atunci am văzut cu privire la tot lucrul lui Dumnezeu că omul
8.17
Iov 5.9Rom. 11.33
nu poate afla lucrul care se face sub soare, căci oricât s‐ar osteni omul să caute, totuși nu va afla; și chiar dacă va crede cel înțelept că știe, totuși
8.17
Ps. 73.16
nu va putea afla.