Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
7

Mai bine cumpătare, înțelepciune, răbdare

71Mai bine un nume

7.1
Prov. 15.30
22.1
bun decât untdelemn de preț și ziua morții decât ziua nașterii. 2Mai bine să mergi la casa de jale, decât să mergi la casa de ospăț, întrucât aceea este sfârșitul tuturor oamenilor și cel viu o ia la inimă. 3Mai
7.3
2 Cor. 7.10
bună mâhnirea decât râsul, căci prin mâhnirea feței inima se face mai bună. 4Inima înțeleptului este în casa de jale, dar inima nebunilor în casa de veselie. 5Mai
7.5
Ps. 141.5Prov. 13.18
15.31,32
bine să asculți mustrarea înțeleptului decât să asculți cântarea nebunilor. 6Căci
7.6
Ps. 118.12
ca pârâitul spinilor sub o oală, așa este râsul nebunului: și aceasta este deșertăciune. 7Cu adevărat apăsarea, chiar și pe înțelept îl scoate din minte și
7.7
Ex. 23.8Deut. 16.19
mita pierde inima. 8Mai bun este sfârșitul unui lucru decât începutul său. Mai bun este cel
7.8
Prov. 14.29
cu duh răbdător decât cel cu duh îngâmfat. 9Nu
7.9
Prov. 14.17
16.32Iac. 1.19
te grăbi să te mânii în duhul tău, căci mânia se odihnește în sânul nebunilor. 10Nu zice: Oare cum se face că zilele trecute erau mai bune decât acestea? Căci nu din înțelepciune întrebi de aceasta. 11Bună este înțelepciunea ca și moștenirea și de folos
7.11
Cap. 11.7.
celor ce văd soarele. 12Căci cineva este la umbra înțelepciunii ca la umbra banilor; dar folosul cunoștinței este că înțelepciunea face să trăiască pe cei ce o au. 13Privește lucrul lui Dumnezeu: căci cine
7.13
Iov 12.14Is. 14.27
poate face drept ce a făcut el strâmb? 14Bucură‐te de bine în
7.14
Cap. 3.4.
ziua fericirii și ia seama în ziua nenorocirii: Dumnezeu a pus una în față cu cealaltă ca omul să nu afle nimic din ce va fi după el. 15Am văzut de toate în zilele deșertăciunii mele; este un om drept
7.15
Cap. 8.14.
care este pierdut în dreptatea sa și este un om rău care își lungește zilele în răutatea sa. 16Nu
7.16
Prov. 25.16
fi prea drept și
7.16
Rom. 12.3
nu te face prea înțelept!
7.16
Iov 15.32Ps. 55.23Prov. 10.27
Pentru ce să te pierzi pe tine însuți? 17Nu fi prea rău și nu fi nebun! Pentru ce să mori înainte de vremea ta? 18Bine este să apuci aceasta și să nu‐ți oprești mâna de la aceea: căci cel ce se teme de Dumnezeu iese din toate. 19Înțelepciunea
7.19
Prov. 21.22
24.5
întărește pe înțelept mai mult decât zece oameni puternici care sunt într‐o cetate. 20Cu adevărat nu este nici un
7.20
1 Reg. 8.462 Cron. 6.36Prov. 20.9Rom. 3.231 In. 1.8
om drept pe pământ care să facă binele și să nu păcătuiască. 21Nu‐ți pune inima la toate vorbele care se vorbesc ca să n‐auzi pe sluga ta blestemându‐te. 22Căci inima ta știe că și tu ai blestemat de multe ori la fel pe alții. 23Toate acestea le‐am încercat cu înțelepciune. Am
7.23
Rom. 1.22
zis: Voi fi înțelept! Dar a fost departe de mine. 24Ce este, este departe
7.24
Iov 28.12,201 Tim. 6.16
și foarte adânc
7.24
Rom. 11.33
: cine le poate ajunge? 25M‐am întors eu și inima mea să cunosc
7.25
Cap. 1.17;
și să cercetez și să caut înțelepciune și pricina lucrurilor, și să cunosc că răutatea este nebunie și prostia este nerozie. 26Și
7.26
Prov. 5.3,4
22.14
am aflat ce este mai amar decât moartea: pe femeia a cărei inimă este rețele și lațuri și mâinile ei cătușe; cel ce place lui Dumnezeu va scăpa de ea, dar păcătosul va fi prins de ea. 27Iată, aceasta am aflat, zice Propovăduitorul
7.27
Cap. 1.1, 2.
, punând una lângă alta ca să aflu o socoteală dreaptă, 28ceea ce caută încă sufletul meu și n‐am aflat: un
7.28
Iov 33.23Ps. 12.1
bărbat printre o mie am aflat; dar o femeie între toate acestea n‐am aflat. 29Iată, numai aceasta am aflat: că
7.29
Gen. 1.27
Dumnezeu a făcut pe om fără prihană, dar ei
7.29
Gen. 3.6,7
au căutat tot felul de uneltiri.

8

Ascultare de dregătorie. Nepotriviri

81Cine este ca cel înțelept? Și cine cunoaște înțelesul lucrurilor? Înțelepciunea

8.1
Prov. 4.8,9
17.24Fapte. 6.15
omului face să‐i strălulucească fața și asprimea
8.1
Deut. 28.50
feței sale se schimbă. 2Eu zic: Păzește porunca împăratului și aceasta pentru
8.2
1 Cron. 29.24Ezec. 17.18Rom. 13.5
jurământul lui Dumnezeu. 3Nu
8.3
Cap. 10.4.
te grăbi să ieși de la fața lui; nu stărui într‐un lucru rău căci el face orice‐i place; 4căci cuvântul împăratului este putere și cine‐i
8.4
Iov 34.18
va zice: Ce faci? 5Cel ce păzește porunca nu va cunoaște niciun rău și inima celui înțelept cunoaște vremea și judecata. 6Căci pentru
8.6
Cap. 3.1.
orice plan este vreme și judecată; căci nefericirea omului este mare peste el. 7Căci
8.7
Prov. 24.229.12
10.14
nu știe ceea ce va fi, căci cine‐i va spune cum va fi? 8Nu este om
8.8
Ps. 49.6,7
care să fie stăpân pe duh, ca să oprească duhul, și nimeni nu este stăpân pe ziua morții; și nu este nici o scăpare în războiul acesta, și răutatea nu va scăpa pe cei ce o făptuiesc. 9Am văzut toate acestea și mi‐am îndreptat inima la orice lucru care se face sub soare: este o vreme când un om stăpânește pe altul spre nenorocirea sa însăși. 10Și am mai văzut pe cei răi înmormântați și intrând în odihnă și cei ce au lucrat drept au plecat de la locul sfânt și au fost uitați în
8.10
Iov 14.5
cetate. Și aceasta este deșertăciune. 11Fiindcă
8.11
Ps. 10.6
50.21Is. 26.10
hotărârea pentru fapta rea nu se îndeplinește repede, de aceea inima copiilor oamenilor este plină în ei ca să facă rău. 12Să facă
8.12
Is. 65.20Rom. 2.5
păcătosul chiar de o sută de ori rău și să‐și lungească zilele, totuși știu că va fi bine de
8.12
Ps. 37.11,18,19Prov. 1.32,33Is. 3.10,11Mat. 25.34,41
cei ce se tem de Dumnezeu, pentru că se tem de el. 13Dar nu va fi bine de cel rău și nu‐și va lungi zilele, care sunt ca o umbră, pentru că nu se teme de Dumnezeu. 14Este o deșertăciune care se face pe pământ: că sunt drepți cărora li
8.14
Ps. 73.147.15
9.1,2,3
se întâmplă după fapta celor răi și sunt răi cărora li se întâmplă după fapta celor drepți. Am zis că și aceasta este deșertăciune. 15Și am lăudat
8.15
Cap. 2.24;
bucuria, căci nimic nu este mai bun pentru om sub soare decât să mănânce și să bea și să se bucure; căci aceea va rămâne cu el din ostenelele lui în zilele vieții lui pe care i le‐a dat Dumnezeu sub soare. 16Când mi‐am îndreptat inima să cunosc înțelepciunea și să văd lucrul care se face pe pământ (căci este unul care nu vede somn cu ochii lui nici ziua, nici noaptea): 17atunci am văzut cu privire la tot lucrul lui Dumnezeu că omul
8.17
Iov 5.9Rom. 11.33
nu poate afla lucrul care se face sub soare, căci oricât s‐ar osteni omul să caute, totuși nu va afla; și chiar dacă va crede cel înțelept că știe, totuși
8.17
Ps. 73.16
nu va putea afla.

9

Toți pier deopotrivă

91Căci toate acestea mi le‐am pus la inimă, ca să cercetez toate acestea: că drepții

9.1
Cap. 8.14.
și înțelepții și faptele lor sunt în mâna lui Dumnezeu: omul nu știe nici iubirea nici ura; totul este înaintea lui. 2Totul se întâmplă deopotrivă tuturor
9.2
Iov 21.7Ps. 73.3,12,13Mal. 3.15
: o întâmplare celui drept și celui nelegiuit; celui bun și celui curat și celui necurat; celui ce jertfește și celui ce nu jertfește: cum este cel bun așa și cel păcătos, cel ce jură ca și cel ce se teme de jurământ. 3Acesta este un rău în tot ce se face sub soare, că un lucru se întâmplă la toți: da, și inima copiilor oamenilor este plină de rău, și nebunia este în inima lor cât trăiesc ei și după aceea se duc la cei morți. 4Căci pentru cel ce este unit cu cei vii este nădejde; căci un câine viu este mai bun decât un leu mort. 5Căci cei ce trăiesc știu că vor muri, dar cei
9.5
Iov 14.21Is. 63.16
morți nu știu nimic și nu mai au nici o plată, căci pomenirea
9.5
Iov 7.8,9,10Is. 26.14
lor se uită. 6Și iubirea lor și ura lor și pisma lor acum sunt pierdute și ei nu mai au nici o parte în veac, în tot ce se face sub soare. 7Mergi pe calea ta, mănâncă‐ți
9.7
Cap. 8.15.
pâinea cu bucurie și bea‐ți vinul cu inima veselă, căci de mult Dumnezeu are plăcere de lucrările tale. 8Totdeauna hainele să‐ți fie albe și pe cap să nu‐ți lipsească untdelemnul. 9Bucură‐te de viață cu nevasta pe care o iubești în toate zilele vieții deșertăciunii tale, pe care ți le‐a dat sub soare în toate zilele deșertăciunii tale; căci
9.9
Cap. 2.10, 24;
aceasta este partea ta în viață și în osteneala ta cu care te ostenești sub soare. 10Tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta; căci nu este nici lucru, nici plan, nici cunoștință, nici înțelepciune în Șeol, unde te duci. 11M‐am întors și am văzut
9.11
Amos 2.14,15Ier. 9.23
sub soare că alergarea nu este a celor iuți, nici a celor puternici lupta, nici a înțelepților pâinea și nici a celor cuminți bogăția și nici a celor cu cunoștință harul, ci pe toți îi ajunge vremea și întâmplarea. 12Căci nici omul nu‐și
9.12
Cap. 8.7.
cunoaște vremea sa: ca peștii care se prind într‐o mreajă rea și ca păsările care se prind în laț, ca ei se prind
9.12
Prov. 29.6Lc. 12.20,39
17.261 Tes. 5.3
copiii oamenilor în vremea rea când vine fără veste peste ei. 13Am văzut și această înțelepciune sub soare și a fost mare pentru mine: 14era
9.14
2 Sam. 20.16‐22
o cetate mică și puțini oameni înăuntru; și a venit împotriva ei un împărat mare și a înconjurat‐o și a zidit împotriva ei întăriri mari. 15Și s‐a găsit în ea un om sărac înțelept și el a scăpat cetatea cu înțelepciunea sa, dar nimeni nu și‐a adus aminte de acest om sărac. 16Atunci am zis
9.16
Prov. 21.22
24.5
: Mai bună este înțelepciunea decât tăria; totuși înțelepciunea
9.16
Mc. 6.2,3
celui sărac este disprețuită și cuvintele lui nu sunt ascultate. 17Cuvintele înțelepților ascultate în liniște sunt mai bune decât strigătul celui ce cârmuiește între nebuni. 18Mai
9.18
Vers. 16.
bună este înțelepciunea decât armele de război; dar un
9.18
Ios. 7.1,11,12
singur păcătos strică mult bine.