Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
9

Toți pier deopotrivă

91Căci toate acestea mi le‐am pus la inimă, ca să cercetez toate acestea: că drepții

9.1
Cap. 8.14.

și înțelepții și faptele lor sunt în mâna lui Dumnezeu: omul nu știe nici iubirea nici ura; totul este înaintea lui. 2Totul se întâmplă deopotrivă tuturor
9.2
Iov 21.7Ps. 73.3,12,13Mal. 3.15
: o întâmplare celui drept și celui nelegiuit; celui bun și celui curat și celui necurat; celui ce jertfește și celui ce nu jertfește: cum este cel bun așa și cel păcătos, cel ce jură ca și cel ce se teme de jurământ. 3Acesta este un rău în tot ce se face sub soare, că un lucru se întâmplă la toți: da, și inima copiilor oamenilor este plină de rău, și nebunia este în inima lor cât trăiesc ei și după aceea se duc la cei morți. 4Căci pentru cel ce este unit cu cei vii este nădejde; căci un câine viu este mai bun decât un leu mort. 5Căci cei ce trăiesc știu că vor muri, dar cei
9.5
Iov 14.21Is. 63.16
morți nu știu nimic și nu mai au nici o plată, căci pomenirea
9.5
Iov 7.8,9,10Is. 26.14
lor se uită. 6Și iubirea lor și ura lor și pisma lor acum sunt pierdute și ei nu mai au nici o parte în veac, în tot ce se face sub soare. 7Mergi pe calea ta, mănâncă‐ți
9.7
Cap. 8.15.

pâinea cu bucurie și bea‐ți vinul cu inima veselă, căci de mult Dumnezeu are plăcere de lucrările tale. 8Totdeauna hainele să‐ți fie albe și pe cap să nu‐ți lipsească untdelemnul. 9Bucură‐te de viață cu nevasta pe care o iubești în toate zilele vieții deșertăciunii tale, pe care ți le‐a dat sub soare în toate zilele deșertăciunii tale; căci
9.9
Cap. 2.10, 24;
3.13,22
5.18
aceasta este partea ta în viață și în osteneala ta cu care te ostenești sub soare. 10Tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta; căci nu este nici lucru, nici plan, nici cunoștință, nici înțelepciune în Șeol, unde te duci. 11M‐am întors și am văzut
9.11
Amos 2.14,15Ier. 9.23
sub soare că alergarea nu este a celor iuți, nici a celor puternici lupta, nici a înțelepților pâinea și nici a celor cuminți bogăția și nici a celor cu cunoștință harul, ci pe toți îi ajunge vremea și întâmplarea. 12Căci nici omul nu‐și
9.12
Cap. 8.7.

cunoaște vremea sa: ca peștii care se prind într‐o mreajă rea și ca păsările care se prind în laț, ca ei se prind
9.12
Prov. 29.6Lc. 12.20,39
17.261 Tes. 5.3
copiii oamenilor în vremea rea când vine fără veste peste ei. 13Am văzut și această înțelepciune sub soare și a fost mare pentru mine: 14era
9.14
2 Sam. 20.16‐22
o cetate mică și puțini oameni înăuntru; și a venit împotriva ei un împărat mare și a înconjurat‐o și a zidit împotriva ei întăriri mari. 15Și s‐a găsit în ea un om sărac înțelept și el a scăpat cetatea cu înțelepciunea sa, dar nimeni nu și‐a adus aminte de acest om sărac. 16Atunci am zis
9.16
Prov. 21.22
24.5
: Mai bună este înțelepciunea decât tăria; totuși înțelepciunea
9.16
Mc. 6.2,3
celui sărac este disprețuită și cuvintele lui nu sunt ascultate. 17Cuvintele înțelepților ascultate în liniște sunt mai bune decât strigătul celui ce cârmuiește între nebuni. 18Mai
9.18
Vers. 16.

bună este înțelepciunea decât armele de război; dar un
9.18
Ios. 7.1,11,12
singur păcătos strică mult bine.